Chính sách mới

Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

T.H 05/07/2024 - 12:02

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư số 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

cac-loai-the-ngan-hang.jpg
Hình minh họa

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc ban hành Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng trên cơ sở quy định chi tiết Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động thanh toán nói chung và hoạt động thẻ ngân hàng nói riêng; đồng thời đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai. Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng thay thế Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 và các văn bản bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN.

Thông tư số 18/2024/TT-NHNN được xây dựng gồm: 6 Chương, 30 Điều, cụ thể: Chương I - Quy định chung; Chương II - Phát hành thẻ; Chương III - Sử dụng thẻ; Chương IV - Thanh toán, quyết toán giao dịch thẻ; Chương V- Báo cáo, cung cấp thông tin; Chương VI - Tổ chức thi hành.

Về hiệu lực thi hành, Thông tư số 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024. Đối với một số quy định mới, để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thẻ có thời gian tổ chức triển khai, thực hiện và chỉnh sửa, cập nhật giải pháp công nghệ. Theo đó, tại Thông tư đã quy định hiệu lực đối với một số điều khoản như sau:

Áp dụng từ ngày 1/10/2024 (sau 3 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực) đối với các quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 12 (trừ quy định tại điểm g khoản 1) và khoản 1 Điều 17 (trừ quy định tại điểm q) Thông tư;

Áp dụng kể từ ngày 1/1/2025 (sau 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực) đối với quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 6 Điều 16, điểm q khoản 1 Điều 17 và khoản 5 Điều 19 Thông tư;

Đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt áp dụng muộn hơn 6 tháng so với các tổ chức khác đối với quy định tại khoản 6 Điều 16, điểm q khoản 1 Điều 17 và khoản 5 Điều 19 Thông tư.

Về điều khoản chuyển tiếp:

Đối với mẫu thẻ vật lý đã in trước ngày 1/7/2024, tổ chức phát hành thẻ được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024;

Đối với khách hàng có thẻ được phát hành trước ngày 1/10/2024, tổ chức phát hành thẻ phối hợp với khách hàng thực hiện cập nhật, bổ sung tài liệu, thông tin, dữ liệu của khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 9, Điều 12 Thông tư này, hoàn thành trước ngày 1/1/2026.

Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng với một số chính sách mới nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như: Quy định về định danh khách hàng trong đó quy định cụ thể về các giấy tờ tùy thân của khách hàng phải cung cấp; quy định về việc định danh xác thực khách hàng khi phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử; quy định về hạn mức giao dịch đối với thẻ trả trước định danh, thẻ tín dụng; quy định về tổng hạn mức rút tiền mặt đối với chủ thẻ tính theo BIN (mã tổ chức phát hành thẻ) của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng trong 1 tháng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO