Thứ 5, 23/09/2021
  • VN-Index: 1,350.68+10.84+0.81%
  • HN-Index: 363.43+4.45+1.24%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Sử dụng mô hình VECM trong dự báo lạm phát Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang - Nghiên cứu - Trao đổi - 23/03/2019 08:56
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lạm phát trong bất kỳ thời kỳ, giai đoạn phát triển nào của nền kinh tế cũng là biến số biến động khó lường nhất. Các chuyên gia kinh tế đã sử dụng những mô hình dự báo khác nhau để có thể đưa ra những nhận định về lạm phát trong trung và dài hạn.

Ngày nhận bài: 20/11/2018 - Ngày biên tập: 22/11/2018 - Ngày duyệt đăng: 3/12/2018

Tóm tắt: Lạm phát là một trong những biến số vĩ mô quan trọng nhất trong nền kinh tế và biến động phức tạp nhất. Việc sử dụng mô hình định lượng trong nghiên cứu dự báo lạm phát là xu thế tất yếu, có ý nghĩa rất quan trọng để đưa ra những quyết sách điều hành vĩ mô và vi mô, góp phần phòng ngừa và hạn chế các rủi ro do biến động lạm phát cho các chủ thể trong nền kinh tế. Bài viết sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số dạng vetor (Vector Error Correction Model - VECM)- một trong những mô hình định lượng ưu việt và đạt hiệu quả cao để dự báo lạm phát Việt Nam trong trung và dài hạn.

Từ khóa: lạm phát, dự báo

Using Vector Error Correction Model for inflation forecast in Vietnam

Abstract: Inflation is one of the most important macro variations in the economy and also the most sophisticated variable. The using of quantitative model in study, forecast inflation is inevitable trend, having important meaning for macro and micro management decision making, contributing to the protection and prevention of risks incurred from inflation variation to stakeholders in the economy. The article uses vector error correction model – one of the preeminent and efficient model to forecast inflation in Vietnam in medium and long term.

Key words: inflation, forecast

1. Lựa chọn biến số và chuỗi dữ liệu

Trên cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát trong cả ngắn hạn và dài hạn bao gồm sản lượng, cung tiền, tỷ giá, lãi suất, thâm hụt ngân sách, giá dầu, các biến số được sử dụng để dự báo lạm phát Việt Nam trong mô hình VECM  bao gồm CPI quá khứ, sản lượng GDP, chênh lệch sản lượng tiềm năng (GAP), tổng phương tiện thanh toán thực (Mr2), lãi suất cho vay ngắn hạn (Icvnh), tỷ giá USD/VND (Er) và giá dầu thế giới (Poil). Đây cũng là những biến số đã được các nghiên cứu trước đây sử dụng để dự báo lạm phát (AfDB 2011, Cogley và cộng sự 2010, Cogley và Sargent 2005, IMF 2003, Lương Thị Nga và cộng sự 2014; Võ Trí Thành 2001).

Số liệu được sử dụng để dự báo lạm phát tại Việt Nam theo mô hình VECM là các chuỗi dữ liệu của các biến theo quý (QoQ) theo chuỗi thời gian từ quý I/2001 đến quý I/2018 được thu thập và tính toán từ nguồn số liệu Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan… và các tổ chức quốc tế (IMF, Bloomberg, World Bank…).

2. Tiến trình dự báo lạm phát theo mô hình VECM

2.1. Kiểm tra tính dừng và kiểm định đồng tích hợp để định mô hình phù hợp

Sau khi kiểm định tính dừng, các chuỗi biến LOG(CPI) LOG(M2r) GAP ICVNH LOG(ER) LOG(POIL)  đều là chuỗi biến dừng. Riêng chuỗi biến GDP không dừng ngay cả khi kiểm định ở dạng sai phân log bậc 1. Như vậy, mô hình không sử dụng biến GDP.

Kết quả kiểm định đồng tích hợp bằng kiểm định Johansen (Trace Statistic) cho thấy các chuỗi LOG(CPI) LOG(M2r) GAP ICVNH LOG(ER) LOG(POIL) có tồn tại 3 đồng tích hợp. Vì vậy, mô hình VECM được sử dụng để ước lượng.

2.2. Tìm độ trễ phù hợp cho mô hình

Sử dụng kiểm định Wald để kiểm định độ trễ của mô hình, giá trị p-value (giá trị trong ngoặc vuông) tại độ trễ 1, 2 và 3 có tồn tại giá trị lớn hơn 0,05. Tại độ trễ 4, các giá trị P-value đều nhỏ hơn 0,05, vì vậy, độ trễ phù hợp của mô hình là 4 như bảng kiểm định dưới đây:

 

2.3 Kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các biến trong mô hình và xác định biến ngoại sinh

Từ kết quả kiểm định kết hợp với thực tiễn, một số nhận xét như sau:

* Các biến CPI, M2r, GAP, Icvnh đều cho giá trị P riêng phần và P tổng thể nhó hơn 0,05 nên các biến được sử dụng với vai trò biến nội sinh.

* Đối với biến Er: Giá trị p-value tổng thể lớn hơn 5% một chút song dưới 10%, điều này cho thấy cú sốc trong tỷ giá USD/VND có tác động làm tăng lạm phát nhưng không quá lớn. Điều này cũng phù hợp với thực tế Việt Nam trong điều kiện cơ chế điều hành tỷ giá USD/VND của Việt Nam là cơ chế tỷ giá cố định có điều tiết, theo đó tỷ giá được giữ tương đối cứng, chỉ từ cuối năm 2008 đến năm 2015 mới có một số đợt điều chỉnh tỷ giá với biên độ lớn hơn, do đó tác động của tỷ giá lên lạm phát là không lớn, đặc biệt với chuỗi dữ liệu từ năm 2008 trở về trước (Nguyễn Thị Liên Hoa, Trần Đặng Dũng, 2013). Do vậy, biến tỷ giá USD/VND được chuyển thành biến ngoại sinh. Từ năm 2016 đến nay, tỷ giá USD/VND với cơ chế tỷ giá trung tâm, tỷ giá được điều hành linh hoạt và ổn định hơn với biên độ điều chỉnh hàng năm thấp (không quá 2%), vì vậy, tỷ giá đóng vai trò dẫn truyền cú sốc từ các nhân tố khác gây tác động đến lạm phát nhiều hơn là nhân tố tác động trực tiếp, thậm chí tỷ giá còn được điều chỉnh theo sau lạm phát (để phù hợp với lạm phát). Tuy nhiên, nếu tỷ giá biến động lớn với biên độ mạnh thì mức độ tác động tới lạm phát khá lớn. Thực tế cho thấy đợt phá giá mạnh VND vào tháng 8/2010 do ảnh hưởng biến động đồng đôla và thị trường vàng quốc tế là một trong những nguyên nhân tác động khiến lạm phát tăng cao đột biến trên 20% trong giai đoạn 2008-tháng 4/2012. Vì vậy, một số nghiên cứu trước đây đã quan tâm và nghiên cứu mô hình về mối quan hệ giữa tỷ giá và lạm phát (Phạm Thế Anh 2009; Nguyễn Thị Thu Hằng & Nguyễn Đức Thành, 2010; Lương Thị Nga & Nguyễn Mạnh Chiến, 2014). Với những phân tích nêu trên và kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn về mối quan hệ giữa tỷ giá USD/VND, mô hình sẽ sử dụng biến tỷ giá Er với vai trò biến nội sinh (mức ý nghĩa dưới 10%), tuy nhiên, với tác động không quá lớn, biến Er sẽ được xếp thứ tự sau cùng trong số các biến nội sinh, gần với biến ngoại sinh giá dầu thế giới Poil. 

* Đối với biến giá dầu thế giới (Poil): p-value tổng thể và p-value riêng phần đều khá lớn hơn 10%, vì vậy, cho thấy mối quan hệ giữa Poil và CPI, M2R, GAP, ICVNH  không thực sự rõ nét. Vì vậy, biến Poil được sử dụng trong mô hình với vai trò là biến ngoại sinh, theo đó, mối quan hệgiữa các biến trong mô hình với biến CPI phù hợp với cơ sở lý thuyết (Hình 1). Hơn nữa, giá dầu thế giới là nhân tố khách quan và việc tác động đến việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước có độ trễ nhất định (đặc biệt là các mặt hàng giao thông, nhà ở, điện, nước xăng dầu, vật liệu xây dựng). 

 

2.4. Kết quả ước lượng mô hình VECM và đánh giá tác động của các biến số

Kết quả phân rã phương sai theo phương pháp Cholesky để đánh giá hàm phản ứng của cú sốc các biến (theo chiều hướng tăng) với mức tăng biến CPI, đồng thời, đánh giá hàm phản ứng của cú sốc các biến với mức tăng của các biến còn lại trong mô hình.

 

Kết quả ước lượng mô hình VECM theo bảng và kết quả phân rã phương sai theo phương pháp Recursive Cholesky theo hình 2 cho thấy:

- Thứ nhất, kết quả ước lượng mô hình với R-squared 0,81, cho thấy mô hình giải thích 81% biến động của chuỗi CPI, vì vậy, mô hình có chất lượng khá tốt và có thể sử dụng để dự báo lạm phát Việt Nam.   

- Thứ hai, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân rã Cholesky, hàm phản ứng đo mức độ nhạy cảm của lạm phát với các cú sốc từ các biến số trong mô hình trong thời gian 10 kỳ (10 quý), từ đó cho kết quả như sau:

(1) Các biến tác động dương (+) đến biến CPI bao gồm: CPI quá khứ, cú sốc sản lượng (GAP); cú sốc cung tiền thực (M2R); cú sốc tỷ giá; tác động âm (-) gồm sốc lãi suất.

(2) Ảnh hưởng của CPI quá khứ đến CPI hiện tại: Mức tăng CPI của quá khứ ảnh hưởng dương (+) đến mức tăng của CPI hiện tại và mức tăng này giảm dần (phù hợp với thực tế lạm phát đang có xu hướng giảm). Giá trị thống kê (t-statistic trong ngoặc vuông) cho thấy sự biến thiên của CPI bị ảnh hưởng rõ rệt bởi sự biến thiên CPI quý liền trước.

(3) Ảnh hưởng của M2 đến CPI: Mức tăng M2R ảnh hưởng dương (+) đến mức tăng CPI, M2R tăng không làm tăng CPI ngay và chỉ làm tăng CPI với độ trễ sau 3 quý (Lạm phát tăng dần khi cung tiền tăng), tuy nhiên, tác động này có xu hướng ổn định trong dài hạn. Xét về tỷ trọng, tỷ trọng tác động của cú sốc tổng phương tiện thanh toán đến biến động của CPI tăng dần từ quý 2 và đạt cực đại vào khoảng quý 6,7 sau đó ổn định dần.

(4) Ảnh hưởng của sản lượng (GAP) đến CPI: Biến sản lượng (GAP) được sử dụng thay cho biến GDP xuất phát từ thực tế xu hướng và mức độ ảnh hưởng sát thực hơn của GAP tới CPI. Tác động của cú sốc GAP đến biến động của CPI tăng dần với độ trễ 1 quý và tăng dần. Tuy nhiên, mức độ tác động của GAP đối với CPI còn tùy thuộc vào hiệu quả của tăng trưởng, nếu sản lượng tăng không đi cùng với sự cải thiện năng suất lao động và hiệu quả sản xuất thì thời gian và mức độ tác động của tăng GAP với CPI có thể kéo dài ngay cả sau 10 quý.

(5) Ảnh hưởng của lãi suất (Icvnh) đến CPI: Tác động của cú sốc biến lãi suất (Icvnh) lên CPI là tác động ngược chiều (-), có nghĩa lãi suất tăng giúp giảm/kiềm chế tốc độ tăng CPI ngay từ quý 1, tỷ trọng tác động của Icvnh đến CPI tăng dần và đạt cực đại vào qúy 5 sau đó giảm dần. Mở rộng hơn về mối quan hệ giữa lãi suất và CPI cho thấy, thực tế hiện nay, sự ổn định ở mức thấp của lãi suất một mặt sẽ giúp giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nền kinh tế song mặt khác sẽ khiến tín dụng và cung tiền mở rộng từ đó có thể gây áp lực đối với lạm phát. 

(6) Ảnh hưởng của tỷ giá (Er) đến CPI: Mức tăng của tỷ giá có ảnh hưởng dương (+) tới mức tăng CPI. Tác động đạt cực đại vào quý 6 sau đó ổn định dần. Điều này cho thấy tác động chính sách tỷ giá nói chung và chính sách tiền tệ nói chung chỉ trong ngắn hạn đồng thời cũng phản ánh thực tế là cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam khá cứng, tỷ giá là một biến chịu sự ảnh hưởng nhiều của điều hành chính sách. Với tác động khá mạnh của tỷ giá tới CPI do điều chỉnh mạnh tỷ giá vào một số thời điểm trong quá khứ (chẳng hạn phá giá VND mạnh 3 lần năm 2010 và đầu năm 2011) có thể thấy áp lực tăng tỷ giá tới lạm phát Việt Nam ngày càng hiện hữu. Tuy nhiên trong điều kiện lạm phát đang ở mức thấp đồng thời chính sách điều hành tỷ giá ngày càng linh hoạt, áp lực tăng tỷ giá đối với tăng CPI sẽ được kiềm chế một cách hiệu quả.    

- Thứ ba, sau 10 quý, sự biến động của CPI được giải thích bởi 40% sự thay đổi của chính chỉ số CPI trong quá khứ; 15% sốc trong lãi suất; 20% sốc trong tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán; 15% được giải thích bởi biến động của sản lượng (GAP) và 10% được giải thích bởi sốc về tỷ giá USD/VND.

3. Kết quả và kịch bản dự báo lạm phát năm 2018

3.1. Dự báo Quý IV2018 và trung bình năm 2018 (Bảng 1, 2)

 

 

3.2. Kịch bản dự báo (Bảng 3)

Với các kịch bản của biến ngoại sinh (biến Poil), một số kịch bản dự báo CPI trong mô hình VECM như sau:

- Kịch bản 1: Giá dầu tăng 5% so với hiện tại, kết quả dự báo thay đổi như sau: CPI QoQ Q4/2018 và trung bình năm 2018 tăng lần lượt 0,13% và 0,04% so với dự báo ban đầu.

- Kịch bản 2: Giá dầu tăng 10% so với hiện tại, kết quả dự báo thay đổi như sau: CPIQoQ Quý 4/2018 và trung bình năm 2018 tăng lần lượt 0,25% và 0,03% so với dự báo ban đầu.

 

Kết luận:

Trên cơ sở chuỗi dữ liệu từ các nguồn dữ liệu tin cậy như TCTK, NHNN, Bloomberg, việc dự báo lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình VECM cho kết quả ước lượng mô hình với R-squared 0.81 cho thấy các mô hình có chất lượng khá tốt, phù hợp về mặt xu hướng và khá sát với thực tiễn. Với 2 kịch bản của biến ngoại sinh (Poil) đó là giá dầu tăng 5% và 10%, CPIqoq quý 2018Q4 tăng lần lượt 4,85% và 4,97% so với cùng kỳ và CPI trung bình năm 2018 so với năm 2017 trong khoảng dự báo 3,96%-3,99%, đảm bảo mục tiêu dưới 4% theo mục tiêu ổn định vĩ mô của Chính phủ. Với độ sai số khoảng 5%, đây là khoảng dự báo khá tin cậy. Có thể thấy, giá dầu thế giới và tỷ giá là hai áp lực khá mạnh đối với lạm phát trong những tháng còn lại của năm 2018 đã được tính đến trong quá trình dự báo. Với việc điều hành linh hoạt tỷ giá của NHNN, mức độ biến động của tỷ giá sẽ trong tầm kiểm soát (dưới 3%). Cùng với đó, việc điều hành giá xăng dầu theo hướng ổn định gắn với cơ chế thị trường thì ảnh hưởng của việc tăng giá dầu thế giới đến giá xăng dầu trong nước sẽ ở mức vừa phải và có thể kiểm soát một cách chủ động, hiệu quả, không đột biến như những năm trước.

Tài liệu tham khảo

1. Trung tâm nghiên cứu BIDV Đề tài “Xây dựng mô hình dự báo lạm phát Việt Nam”, 2017

2. Nguyễn Thị Thu Hằng & Nguyễn Đức Thành, 2011, Những bài học từ một thập kỷ chống lạm phát Việt Nam, Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2011.

3. Nguyễn Thị Thu Hằng & Nguyễn Đức Thành, 2010, Các nhân tố vĩ mô quyết định lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010: các bằng chứng và thảo luận, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.

4. Phạm Thế Anh, 2008, ‘Ứng dụng mô hình SVAR trong việc xác định hiệu ứng của chính sách tiền tệ và dự báo lạm phát Việt Nam’,Working Paper, ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam.

5. Lương Thị Nga, Đào Thị Thu Hiền & Nguyễn Mạnh Chiến, 2014, Tác động của chính sách tỷ giá tới lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2000-2012, Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam.

6. Nguyễn Thị Liên Hoa và Trần Đặng Dũng (2013), Nghiên cứu lạm phát tại Việt Nam theo phương pháp SVAR, Tạp chí Nghiên cứu phát triển, No.10, tháng 5-6/2013.

7. Le Viet Hung and W. Pfau (2008), VAR Analysis of the Monetary Transmission Mechanism in Vietnam, http://ssrn.com/abstract=1257854

8. Nguyễn Cẩm Nhung, 2010, ‘Exchange Rate Pass-Through into Vietnam’s Imports: Empirical Evidence from Japanese Trade Data’, Yokohama Journal of Social Sciences, vol. 14, no.6, pp. 41-56.

9. Nguyễn Thị Liên Hoa và Trần Đặng Dũng (2013), Nghiên cứu lạm phát tại Việt Nam theo phương pháp SVAR, Tạp chí Nghiên cứu phát triển, No.10, tháng 5-6/2013.

10. Vo Tri Thanh, Dinh Hien Minh, Do Xuan Truong, Hoang Van Thanh and Pham Chi Quang, 2001, Exchange Rate Arrangement in Vietnam: Information Content and Policy Options, CIEM, Hanoi, Vietnam.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Cuba trong lĩnh vực ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 20/9/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã đến thăm và làm việc với Ngân hàng Trung ương (NHTW) Cuba. Tiếp Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại trụ sở có Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba - Bà Marta Sabina Wilson González và đại diện Lãnh đạo các đơn vị chủ chốt của Ngân hàng.

Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 21/9, theo giờ New York, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã được khai mạc với chủ đề “Cùng vững tin và tự cường - Hướng tới phục hồi sau COVID-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hợp quốc”.

Ba chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Fidel Castro

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2/12/1960. Chủ tịch Cuba Fidel Castro (sinh năm 1926- mất năm 2016) từng nhận định: “Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế”.

Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng tập trung nguồn vốn thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Tiếp tục xuất siêu sang thị trường các quốc gia thực hiện Hiệp định CPTPP

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Công Thương cho biết, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 86,28 triệu USD hàng hóa sang thị trường các quốc gia thực hiện Hiệp định CPTPP.

Anh và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/9, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Liên minh Sức khoẻ Toàn  cầu thuộc Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) tổ chức buổi tòa đàm trực tuyến: “COVID-19:  Tái phân bổ nguồn lực trong điều trị tại bệnh viện và cộng đồng”. Sự kiện là một diễn đàn ý nghĩa  nhằm trao đổi cởi mở, từ đó tối đa hoá hiệu quả của các bài học thực tiễn và kinh nghiệm từ Vương  quốc Anh và Việt Nam.

Tổng cục Hải quan cảnh báo nhiều hành vi gian lận hoàn thuế GTGT

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4539/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 100:28.

Cơ hội cho ngân hàng số hậu giãn cách

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhận định về bối cảnh kinh doanh hiện tại, ông Đào Trung Thành – Chuyên gia Chuyển đổi số - chỉ ra những cơ hội và thách thức mới cho ngân hàng số thời kỳ hậu giãn cách xã hội.

SCB tặng Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/9/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã trao tặng thành phố Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Vietnam Airlines chính thức hoàn tất công tác xin cấp phép bay thẳng thường lệ đến Hoa Kỳ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/9, Vietnam Airlines cho biết vừa chính thức hoàn thành toàn bộ tài liệu và công tác chuẩn bị để Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) xem xét phê chuẩn, trên cơ sở đó Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) sẽ cấp phép cho Hãng khai thác các chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Vietcombank có tân Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số là người nước ngoài

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/9/2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Hưởng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm online tại ABBANK

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Nhằm tiếp sức cho khách hàng trước khó khăn mùa dịch, từ nay đến hết tháng 12/2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) sẽ tặng thêm 0,4% lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân (KHCN). Khách có nhu cầu vay vốn cũng được hưởng lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 7,6%/ năm.

BAC A BANK cho vay hỗ trợ khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-1

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chung sức cùng khách hàng khắc phục những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 để từng bước ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai Chương trình Cho vay hỗ trợ Khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Cuba trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 21:19 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 20/9/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã đến thăm và làm việc với Ngân hàng Trung ương (NHTW) Cuba. Tiếp Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại trụ sở có Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cuba - Bà Marta Sabina Wilson González và đại diện Lãnh đạo các đơn vị chủ chốt của Ngân hàng.

Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tin tức - P.V (Tổng hợp) - 16:47 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 21/9, theo giờ New York, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã được khai mạc với chủ đề “Cùng vững tin và tự cường - Hướng tới phục hồi sau COVID-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hợp quốc”.

Cảnh báo giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:00 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gần đây, đã xuất hiện một số đối tượng tạo dựng các trang web giả mạo, tài khoản zalo, facebook có hình ảnh logo ngân hàng, hình ảnh phòng giao dịch, hội thảo tư vấn, ảnh cá nhân của nhân viên ngân hàng với mục đích gian lận, lừa đảo khách hàng.

Tổng cục Hải quan cảnh báo nhiều hành vi gian lận hoàn thuế GTGT

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 15:34 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4539/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

ADB hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 xuống 3,8%

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 15:21 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021 xuống còn 3,8%. Tuy nhiên, nhìn về trung và dài hạn, ADB vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam bởi sự phục hồi của cầu nội địa, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, mở rộng hoạt động sang các thị trường xuất khẩu mới do các hiệp định thương mại mang lại, và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Sau thoái vốn, lợi nhuận của Công ty cổ phần Máy Thiết bị dầu khí tăng mạnh

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:14 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Máy Thiết bị dầu khí PVMachino (mã chứng khoán PVM) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2020.

Ba chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Fidel Castro

Văn hóa - Nguyễn Văn Toàn - 11:40 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2/12/1960. Chủ tịch Cuba Fidel Castro (sinh năm 1926- mất năm 2016) từng nhận định: “Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế”.

SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu

Tin hội viên - Bùi Trang - 10:14 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 100:28.

Cơ hội cho ngân hàng số hậu giãn cách

Tin hội viên - Thanh Lịch - 09:23 22/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhận định về bối cảnh kinh doanh hiện tại, ông Đào Trung Thành – Chuyên gia Chuyển đổi số - chỉ ra những cơ hội và thách thức mới cho ngân hàng số thời kỳ hậu giãn cách xã hội.

SCB tặng Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động

Sống đẹp - Đông Phương - 21:06 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/9/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã trao tặng thành phố Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng tập trung nguồn vốn thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản

Tin tức - M.H - 20:26 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản.

Massan "lấn sân" đầu tư sang viễn thông

Doanh nghiệp - Bảo Đăng - 18:30 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Massan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang vừa "lấn sân" sang lĩnh vực viễn thông bằng thương vụ mua lại 70% cổ phần Mobicast - doanh nghiệp đang quản lý mạng viễn thông ảo Reddi

Tiếp tục xuất siêu sang thị trường các quốc gia thực hiện Hiệp định CPTPP

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 17:20 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Công Thương cho biết, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 86,28 triệu USD hàng hóa sang thị trường các quốc gia thực hiện Hiệp định CPTPP.

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 17:05 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Xem xét gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô đến hết năm 2021

Các Hiệp hội ngành, nghề - T.H - 16:37 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những khó khăn các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang gặp phải, Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, nghiên cứu trình Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2021.

Vietnam Airlines chính thức hoàn tất công tác xin cấp phép bay thẳng thường lệ đến Hoa Kỳ

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 15:49 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/9, Vietnam Airlines cho biết vừa chính thức hoàn thành toàn bộ tài liệu và công tác chuẩn bị để Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) xem xét phê chuẩn, trên cơ sở đó Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) sẽ cấp phép cho Hãng khai thác các chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Anh và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19

Tin tức - Anh Lê - 14:34 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/9, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Liên minh Sức khoẻ Toàn  cầu thuộc Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) tổ chức buổi tòa đàm trực tuyến: “COVID-19:  Tái phân bổ nguồn lực trong điều trị tại bệnh viện và cộng đồng”. Sự kiện là một diễn đàn ý nghĩa  nhằm trao đổi cởi mở, từ đó tối đa hoá hiệu quả của các bài học thực tiễn và kinh nghiệm từ Vương  quốc Anh và Việt Nam.

Giả tuyển người làm việc tại nhà để lừa lấy thông tin, chiếm tài khoản ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:21 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 3 đối tượng đã sử dụng ứng dụng Weely tạo ra các đường link có thể thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người có nhu cầu tìm việc đã truy cập vào đường link giả với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Dù còn nhiều thách thức, doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu phục hồi

Doanh nghiệp - Tuyết Mai - 14:02 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết quả một khảo sát được công bố mới đây của Facebook cho thấy, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc so với đầu năm, khi mà có tới 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) sử dụng Facebook cho biết họ đang duy trì vận hành hoặc có các hoạt động tạo ra doanh thu, tăng nhẹ so với số liệu 78% ghi nhận hồi tháng 2.

Công ty cổ phần Năm Bảy Bảy lùi thời hạn thanh toán cổ tức vì COVID-19

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:30 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) đã quyết định dời thời hạn thanh toán cổ tức năm 2020 đợt 1 thêm hai tháng.

Doanh nghiệp lo lắng vì gánh nặng chi phí bảo vệ môi trường

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 12:56 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nếu dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) 2020 được thông qua, từ ngày 1/1/2022, doanh nghiệp (DN) phải áp dụng ngay tỷ lệ tái chế bắt buộc 80-90%. Đây là một trong các quy định làm tăng chi phí cho DN trong bối cảnh các DN đang kiệt quệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Manulife Việt Nam khởi động sáng kiến “Thứ Sáu phục hồi năng lượng”

Doanh nghiệp - S.A - 12:27 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Manulife Việt Nam vừa cho ra mắt “Thứ Sáu phục hồi năng lượng”, một sáng kiến mới từ đội ngũ toàn cầu nhằm hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên.

Vắc xin là yếu tố then chốt phục hồi kinh tế

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bảo Đăng - Ngô Hải - 11:28 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp AmCham Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, EuroCham và KoCham nhấn mạnh "chậm mở cửa, cơ hội đầu tư sẽ không quay lại Việt Nam" và cho rằng "vắc xin là yếu tố then chốt, là chìa khóa để cho phép tái mở cửa an toàn và phục hồi kinh tế".

Việt Nam đang có môi trường thuận lợi để phát triển tiền kỹ thuật số

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 11:21 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việt Nam đang từng bước chuyển mình để trở thành một xã hội không sử dụng tiền mặt. Thanh toán điện tử đang phát triển mạnh mẽ, vươn tới các vùng hẻo lánh. Hơn nữa, công nghệ chuỗi khối (blockchain) đã có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Đây là các yếu tố góp phần quan trọng tạo ra môi trường thuận lợi trong việc hình thành và nuôi dưỡng nền kinh tế số và hỗ trợ sự phát triển của Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) tại Việt Nam.

Một số gợi ý để thúc đẩy quá trình xử lý tài sản nợ xấu là xe ô tô

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Tấn Lộc - 10:37 21/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian gần đây, do diễn biến dịch bệnh ảnh hưởng đến thu nhập khiến nhiều chủ tài sản không còn khả năng trả nợ, dẫn tới gia tăng hoạt động thanh lý tài sản tại các ngân hàng. Bên cạnh nhiều chủ nợ hợp tác cùng ngân hàng trong thanh lý tài sản, cũng xuất hiện những trường hợp bỏ của chạy lấy người, để kệ Ngân hàng tiến hành xử lý tài sản.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO