Sửa đổi, bổ sung quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

P.V| 27/11/2022 10:00
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Hình minh họa - Nguồn: Internet

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung được thiết kế thành 7 Điều, trong đó:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-NHNN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô.

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Điều 7. Điều khoản thi hành

Ví như Điều 2 dự thảo thông tư, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 về thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Thông tư số 53/2018/TT-NHNN như sau: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận: a) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên địa bàn (bao gồm cả trường hợp thay đổi địa điểm trước khi khai trương hoạt động); b) Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 (Trình tự chấp thuận trước khi khai trương hoạt động) Điều 10 (Trình tự chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp).

Đối với đề nghị thành lập chi nhánh, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng dự kiến thành lập chi nhánh về sự cần thiết có thêm chi nhánh trên địa bàn.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có văn bản báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh về việc đáp ứng yêu cầu khai trương hoạt động chi nhánh chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến khai trương hoạt động chi nhánh.

NHNN cho biết lý do sửa đổi là theo Điều 6 Nghị định số 26/2014/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng hiện nay bao gồm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, không còn các Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng đặt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh). Việc sửa đổi quy định này để đảm bảo phù hợp với quy định về cơ cấu tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng nêu trên.

Liên quan đến những sửa đổi với tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, ví như: tại khoản 7, Điều 3, Thông tư 43/2015/TT-NHNN về 'Giải thích từ ngữ' có quy định: 'Ngân hàng Nhà nước chi nhánh là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng'; thì quy định này được dự thảo Thông tư sửa đổi thành: 'Ngân hàng Nhà nước chi nhánh là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương'.

Lý giải việc sửa đổi này, NHNN cho biết, theo Điều 6 Nghị định số 26/2014/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng hiện nay bao gồm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, không còn các Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng đặt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương (Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội và Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh).

Do đó, việc sửa đổi quy định này để đảm bảo phù hợp với quy định về cơ cấu tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng nêu trên.

Quý độc giả có thể theo dõi toàn văn dự thảo Thông tư sửa đổi tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sửa đổi, bổ sung quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO