Sửa đổi, bổ sung quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Bùi Trang| 27/12/2022 08:42
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

 

Theo đó, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một phần Điều 6, Điều 7, Điều 11 của Nghị định số 01/NĐ-CP.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6, nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong trường hợp tổ chức tín dụng cổ phần chào bán cổ phần, phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ”.

Bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 Điều 7 như sau: “6a. Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc, Chính phủ quyết định tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc vượt giới hạn quy định tại khoản 5 Điều này khi phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc, nhưng không vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc.”

Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 7 như sau: “Tỷ lệ sở hữu quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a Điều này bao gồm cả phần vốn nhà đầu tư nước ngoài ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 như sau: “ Tổ chức tín dụng cổ phần có phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó có phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Đối với tổ chức tín dụng có tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ, phương án tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sửa đổi, bổ sung quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO