Tăng cường công tác chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, truyền thông

Minh Ngọc| 27/06/2022 10:32
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Để triển khai nhiệm vụ “Xây dựng báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo tinh thần văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch được ban hành với mục đích tạo sự thống nhất nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay; triển khai và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng; xử lý kịp thời và kiên quyết những trường hợp sai phạm.

Căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí, các cơ quan chỉ đạo, quản lý và cơ quan báo chí cần thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý về vai trò, trách nhiệm của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như phát huy, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong hoạt động báo chí; Phương thức chỉ đạo, lãnh đạo cần được cần đổi mới để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo sự phát triển của báo chí theo đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng; Thông tin cần được cung cấp kịp thời, chính xác, toàn diện, tránh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, chính trị, nhất là đối với những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, tuy nhiên vẫn đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; Chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; Sơ kết, tổng kết định kỳ để đưa ra ý kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn, kịp thời biểu dương những tấm gương tốt và xử lí các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra, Kế hoạch đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cho Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và cơ quan chủ quản báo chí.

Kế hoạch nêu rõ, đối với các cơ quan báo chí, phải luôn chấp hành tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí. Đồng thời, chăm lo công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh truyền thông về đường lối, chính sách của Đảng, thành tựu phát triển của đất nước, những điều hay, tấm gương tốt, không đưa những thông tin sai trái, thiếu kiểm chứng, nặng về phê phán, nhấn mạnh khuyết điểm…

Các cơ quan báo chí phải thường xuyên Ban hành các quy định, quy chế về quản lý tin bài và hoạt động của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, tránh để xảy ra tình trạng lợi dung danh nghĩa báo chí để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức để quản lý cho phù hợp.

Với mục tiêu hướng tới nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, các cơ quan báo chí cần tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua và cam kết xây dựng cơ quan báo chí văn hóa; cùng với đó, quán triệt cán bộ, phóng viên, biên tập viên thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và sử dụng mạng xã hội để tránh việc kích động, gây hoang mang dư luận… xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra sai phạm.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch, giao Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản liên quan đến việc triển khai thực hiện Kế hoạch để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường công tác chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, truyền thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO