Vấn đề - Nhận định

Tăng cường đối thoại ngân hàng - doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và khả năng tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng

Nguyễn Đức Lệnh 24/09/2023 - 08:38

Đối thoại ngân hàng - doanh nghiệp với nội hàm trao đổi, thông tin về cơ chế chính sách của ngân hàng trung ương (NHTW) đối với doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời. Với ý nghĩa đó, đối thoại ngân hàng- doanh nghiệp đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên của ngành Ngân hàng nói chung cũng như của ngành ngân hàng TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Hiện nay hoạt động đối thoại tại TP. Hồ Chí Minh được tổ chức thông qua 2 hình thức: trực tiếp tại các hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp và thông qua hệ thống đối thoại giữa Chính quyền thành phố với doanh nghiệp và người dân (trực tiếp và qua trang web của chương trình).

doithoai.jpg
Ảnh minh hoạ

Qua triển khai thực hiện cho thấy, hoạt động này đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt trong việc góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và khả năng tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng của người dân và doanh nghiệp. Điều này phản ánh trên 3 phương diện chính sau:

Thứ nhất, góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính: giúp người dân, doanh nghiệp nắm bắt rõ cơ chế chính sách, các quy định pháp luật và quy trình thủ tục… qua đó tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng tốt hơn, thuận lợi hơn, cũng như tuân thủ quy định pháp luật tốt hơn. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động này, đòi hỏi các thông tin phải được công khai minh bạch, đồng thời yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh và các ngân hàng thương mại phải thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, với yêu cầu và hành động cụ thể: nói đi đôi với làm, từ đó có tác động tích cực trong việc tổ chức triển khai cơ chế chính sách, nhất là các chính sách hỗ trợ và ưu đãi từ Chính phủ, từ NHTW và UBND thành phố.

Thứ hai, giải pháp thiết thực để đưa cơ chế chính sách tiền tệ tín dụng của NHTW đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả. Đặc biệt là các chính sách về tín dụng, về lãi suất, về tỷ giá, nhờ đó các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHTW phát huy hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Thứ ba, góp phần thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách: từ việc thông tin tuyên truyền và hướng dẫn cơ chế chính sách tiền tệ tín dụng của NHTW đến việc nắm bắt khó khăn vướng mắc và những thông tin phản ánh, phản hồi và phản biện từ doanh nghiệp và người dân về chính sách. Từ đó giúp cho cơ quan quản lý có điều chỉnh, chỉnh sửa bổ sung kịp thời hoặc định hướng chính sách hiệu quả hơn, tốt hơn góp phần phát huy vai trò và hiệu ứng của chinh sách.

Hoạt động đối thoại ngân hàng – doanh nghiệp còn định vị vai trò, trách nhiệm của các bên tham gia đối thoại. Trong đó đối với ngành ngân hàng thành phố, đó là trách nhiệm thực thi, trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách và trách nhiệm tham mưu. Trách nhiệm của các TCTD là không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát triển dịch vụ và quản lý, đổi mới quy trình giao dịch và cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch vốn, dịch vụ ngân hàng, cũng như tiết giảm chi phí và thời gian giao dịch cho doanh nghiệp. Đồng thời tuân thủ và thực hiện tốt cơ chế chính sách của NHTW; hành động và làm tốt các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHTW để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp theo đúng đối tượng, đúng quy định đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả.

Đối với doanh nghiệp và người dân cũng cần thực hiện tốt trách nhiệm của người vay vốn, của người sử dụng dịch vụ ngân hàng, đó là sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả với nguyên tắc hoàn trả, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn trong nền kinh tế.

Các chủ thể cùng tham gia đối thoại có trách nhiệm thực thi tốt các chính sách nói chung và chính sách tiền tệ tín dụng của NHTW nói riêng sẽ giúp phát huy hiệu quả nhất các mục tiêu đề ra. Đây là kết quả và là mục tiêu cốt lõi của cải cách hành chính mà ngành Ngân hàng đã và đang thực hiện tốt với sự tự hào và là động lực to lớn từ vị trí xếp hạng đứng đầu trong nhiều năm qua cần tiếp tục phát huy và thực hiện bằng nhiều giải pháp. Trong đó, giải pháp về tăng cường hoạt động đối thoại ngân hàng – doanh nghiệp là hiệu quả và thiết thực cần quan tâm thực hiện và thực hiện hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường đối thoại ngân hàng - doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và khả năng tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO