Thành lập 5 Tổ giúp việc cho Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

P.V| 30/10/2020 14:10
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 29/10, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập Tổ giúp việc Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Quy chế làm việc của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; thảo luận về việc giao nhiệm vụ cho bộ phận Thường trực và các Tổ giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia và một số vấn đề liên quan.

Toàn cảnh phiên họp

Theo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định Thành lập các Tổ giúp việc Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, gồm: Tổ giúp việc về Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền; Tổ giúp việc về An ninh, Trật tự và Y tế; Tổ giúp việc về Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ giúp việc về Tài chính - Quản trị, Trang điện tử; Tổ giúp việc về Tổng hợp và Nhân sự.

Các Tổ giúp việc của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm giúp Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, giúp các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ giúp việc do đồng chí Chánh Văn phòng, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phụ trách và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ (theo phân công). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên Tổ giúp việc được sử dụng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình để triển khai nhiệm vụ theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Các Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu Văn phòng Quốc hội, Tổ trưởng Tổ giúp việc về Tổng hợp và Nhân sự, Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên cho biết, Quy chế quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Đối tượng áp dụng là Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Tổ giúp việc, các cán bộ, công chức là thành viên Tổ giúp việc của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các đơn vị, cá nhân có liên quan được giao nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử.

Quy chế quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, các Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, các thành viên khác của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia…

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, khối lượng công việc của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia là rất lớn trong việc tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia với số lượng lớn các văn bản.

“Do đó, đề nghị bám sát dự kiến Kế hoạch ban hành các văn bản của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để chủ động công tác tham mưu bảo đảm tiến độ”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị các thành viên Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công có trong Quy chế làm việc; các Tổ trưởng các Tổ giúp việc chủ động nghiên cứu, triển khai xây dựng Quy chế làm việc của các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đồng thời, đặc biệt lưu ý các nội dung của Báo cáo tổng kết bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được rút kinh nghiệm và khắc phục trong lần bầu cử này.

“Từ nay đến thời điểm bầu cử có rất nhiều công việc phải triển khai thực hiện, đề nghị các cơ quan hữu quan bám sát tiến độ, chủ động tham mưu hoàn thành nhiệm vụ; đề nghị các Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phụ trách từng lĩnh vực chủ động trong việc chỉ đạo bộ phận giúp việc của mình để tham mưu triển khai các nhiệm vụ của các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử. Đồng thời nhấn mạnh sớm triển khai xây dựng website về bầu cử Quốc hội khóa XV; lưu ý tham mưu giải quyết sớm các vấn đề liên quan đến đơn thư, khiếu nại, tố cáo nhất là những vấn đề phát sinh ở địa phương”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập 5 Tổ giúp việc cho Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO