Thứ 7, 28/01/2023

Tín dụng chính sách - điểm tựa tin cậy cho người nghèo tại TP. Cần Thơ

ThS. Trần Trọng Triết - Hoạt động ngân hàng - 16/03/2022 07:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tín dụng chính sách xã hội được xem như trợ lực quý báu giúp người dân nghèo TP. Cần Thơ vươn lên trong sản xuất, kinh doanh hướng đến thoát nghèo nhanh và giảm nghèo bền vững.

Trợ lực để thoát nghèo nhanh, bền vững

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong năm 2021

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Cần Thơ là tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Qua đó, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững, cải thiện cuộc sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội... 

Mạng lưới hoạt động của NHCSXH TP. Cần Thơ gồm: Hội sở chi nhánh và 8 Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện; 85 điểm giao dịch tại xã với trên 270 cán bộ Hội, đoàn thể tham gia hoạt động ủy thác và hơn 2.037 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (Tổ TK&VV) bao phủ rộng đến tất cả ấp, khu vực toàn thành phố. Đến nay, NHCSXH TP. Cần Thơ triển khai thực hiện 18 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ và một số chương trình do UBND thành phố và quận, huyện ủy thác đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố.

Tính đến cuối tháng 1/2022 dư nợ cho vay ước đạt 3.150 tỉ đồng, chiếm 2,6% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 0,45% so với tháng 12/2021. Trong đó, dư nợ tập trung ở một số chương trình: cho vay hộ nghèo 88 tỉ đồng; cho vay hộ cận nghèo 180 tỉ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 1.032 tỉ đồng; cho vay giải quyết việc làm 658 tỉ đồng; cho vay Chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 635 tỉ đồng.... NHCSXH thành phố đã thực hiện gia hạn nợ cho 3.564 hộ vay vốn với số tiền 78,955 tỉ đồng; điều chỉnh kỳ hạn nợ cho trên 77.672 hộ với số tiền 533,505 tỉ đồng.…

Để kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng, NHCSXH TP. Cần Thơ nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác đối với các tổ chức hội, đoàn thể, thông qua 2.037 Tổ TK&VV tại 85 xã, phường, thị trấn. Đến nay, dư nợ các hộ DTTS là hơn 55,6 tỉ đồng, với 3.220 hộ. Qua đó, giúp bà con DTTS đầu tư sản xuất, kinh doanh (làm vườn, mua bán, chăn nuôi…), xây dựng nhà ở, trang trải chi phí học tập cho học sinh sinh viên (HSSV), xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh…

Theo thống kê, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 60 lượt hộ nghèo, hơn 1.000 hộ cận nghèo và 4.215 hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm cho 35.688 lao động; giúp cho 1.174 học sinh, sinh viên mới có vốn để trang trải chi phí học tập, 8.239 hộ xây dựng và cải tạo 16.056 công trình nước sạch và vệ sinh, xây dựng 76 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP; giúp cho 27 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 30.803 lượt lao động....

Nhờ được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội kịp thời, đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng các xã, huyện nông thôn mới theo chuẩn nâng cao trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố đã ổn định được cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, đến cuối tháng 1/2022, NHCSXH TP.Cần Thơ đã giải ngân trên 7,67 tỉ đồng cho 13 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 1.967 lượt người lao động, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 70.416 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng dịch COVID-19, số tiền 407 tỉ đồng.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HÐND của HÐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ, đối với nhóm người bán lẻ xổ số lưu động, tất cả quận, huyện đã chi hỗ trợ 7.431 người, kinh phí 13,2 tỉ đồng, đạt tỷ lệ trên 94% số lượng được phê duyệt. Ðối với 4 nhóm đối tượng còn lại, tất cả quận, huyện được UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ 115.642 người, kinh phí trên 231,2 tỉ đồng; đã chi hỗ trợ 73.287 người, kinh phí trên 146,5 tỉ đồng.

Giải quyết việc làm và tiếp sức đến trường

Thời gian qua, NHCSXH TP. Cần Thơ được Trung ương và địa phương quan tâm hỗ trợ vốn, hằng năm, mỗi quận, huyện chuyển bổ sung vốn sang Phòng giao dịch NHCSXH ít nhất 1 tỉ đồng để cho vay giải quyết việc làm (GQVL) kết hợp phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, NHCSXH TP đã phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác trong cho vay, đào tạo nghề, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh; thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn quy trình, nghiệp vụ cho vay, nâng cao hiệu quả quản lý vốn cho cán bộ hội, đoàn thể.

Để nâng cao hiệu quả chương trình cho vay GQVL, thời gian tới, NHCSXH TP. Cần Thơ tiếp tục phối hợp Sở LĐ-TB&XH thành phố và các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn của hộ dân để trình Trung ương và địa phương giao vốn; chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả. NHCSXH TP tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, các mô hình làm ăn hiệu quả.

Từ thực tế hoạt động những năm qua, NHCSXH TP. Cần Thơ đề nghị NHCSXH xem xét giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ năm 2022 đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; UBND các quận, huyện tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách để ủy thác qua NHCSXH cho vay trong năm 2022, trong đó, có các đối tượng có nhu cầu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu GQVL cho 50.300 lao động toàn thành phố năm 2022.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ không để học sinh sinh viên (HSSV) nào vì khó khăn về tài chính phải bỏ học, NHCSXH TP. Cần Thơ cũng chú trọng phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện kịp thời, hiệu quả chương trình tín dụng HSSV. Qua đó, nhiều HSSV nghèo, gia cảnh khó khăn, có điều kiện học tập, vững bước đến tương lai... nguồn vốn chương trình tín dụng HSSV đạt hiệu quả thiết thực, giúp đỡ HSSV khó khăn trang trải chi phí học tập, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Nguồn vốn chương trình tín dụng HSSV được phân bổ đầy đủ, kịp thời; mức vay tối đa điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế (hiện là 25 triệu đồng/HSSV/năm). Các xã, thị trấn đã tích cực triển khai chương trình tín dụng HSSV. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV kịp thời hướng dẫn các hộ đủ điều kiện được vay vốn, không có trường hợp HSSV phải nghỉ học do không có tiền đóng học phí. Hầu hết hộ vay vốn chương trình tín dụng HSSV có ý thức, trách nhiệm trả lãi, trả nợ đến hạn, giúp ngân hàng quản lý và tái đầu tư hiệu quả nguồn vốn vay.

Hoạt động giao dịch tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cờ Đỏ

Kết quả cho thấy, chỉ riêng Phòng Giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Cờ Đỏ, từ năm 2016 đến cuối tháng 1/2022, có trên 2.370 HSSV được vay vốn; doanh số cho vay trên 30,6 tỉ đồng; tổng dư nợ trên 29,4 tỉ đồng, với 932 hộ gia đình HSSV còn dư nợ. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội, PGD chủ động thông báo (qua điện thoại, zalo) đến các hội, đoàn thể nhận ủy thác, các Tổ TK&VV, thường xuyên nhắc nhở các hộ có nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng HSSV liên hệ trường xin giấy xác nhận. Khi tình hình dịch bệnh ổn định, NHCSXH sẽ hướng dẫn các hộ lập hồ sơ vay vốn và giải ngân kịp thời.

Còn tại PGD NHCSXH quận Thốt Nốt, đến cuối tháng 1/2022, có hơn 1.150 HSSV được vay vốn; doanh số cho vay trên 44,3 tỉ đồng. Tổng dư nợ gần 44,4 tỉ đồng, với 1.319 hộ HSSV còn dư nợ.

Nâng cao hiệu quả vốn vay

Giám đốc NHCSXH TP. Cần Thơ ông Lăng Chánh Huệ Thảo cho biết, thời gian tới, NHCSXH TP Cần Thơ tiếp tục tham mưu UBND thành phố và quận, huyện chuyển bổ sung vốn ngân sách để cho vay, nhất là hỗ trợ vốn để người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng dịch COVID-19. NHCSXH TP cũng sẽ tích cực huy động vốn, tập trung cho vay chương trình tín dụng HSSV; người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất; nhà ở xã hội...

Ðồng thời, phối hợp chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,5% trở lên; nâng dần số xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn…

Tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục rà soát, hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu nhưng chưa được vay vốn (nhất là các hộ nghèo, cận nghèo mới phát sinh năm 2022), các hộ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19... Qua đó giải ngân kịp thời nguồn vốn do NHCSXH Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương giao ngay từ những tháng đầu năm 2022; tiếp tục triển khai chương trình cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản suất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chủ động phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thông báo kịp thời đến người dân và HSSV về chính sách tín dụng ưu đãi cũng như quy trình, thủ tục vay vốn; triển khai nhiều giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng...; tiếp tục kiện toàn hoạt động điểm giao dịch xã để phục vụ người dân chính xác, kịp thời và hiệu quả.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Giá vàng tuần tới: Chuyên gia khuyên nhà đầu tư thận trọng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia nhận định, các nhà đầu tư không nên chạy theo thị trường khi giá đang bị kéo căng quá mức.

7 xu hướng chủ đạo trong ngành bảo mật năm 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong những năm gần đây, ngành bảo mật vật lý có tốc độ thay đổi nhanh chóng. Những phát triển và ứng dụng của các công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp đang đi lên không ngừng này, chẳng hạn như AI, học máy nhận thức và IoT, đang phá vỡ mọi giới hạn.

Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thúc đẩy công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão,

Quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh nhiều tiềm năng để trở nên sâu sắc hơn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết, quan hệ song phương ở mức cao chưa từng có với rất nhiều tiềm năng trong những năm tới”, khẳng định của Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew sau hơn 3 tháng tới Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ.

Quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã có hàng loạt chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, thuế phí, tiền tệ... qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển.

Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, đồng thời phát tín hiệu tạm dừng tăng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm, Ngân hàng trung ương Canada cho biết họ sẽ tạm dừng tăng thêm vào lúc này. Đây cũng là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên phát tín hiệu ngừng tăng lãi suất.

Xuân Phú Quý - Nhận lì xì Như Ý cùng KienlongBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình “Xuân Phú Quý - Lì xì Như Ý” thay cho món quà đầu năm gửi tặng “Thịnh Vượng - Đắc Lộc” tới khách hàng.

Vietagold ra mắt bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý chào xuân 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Quý Mão và ngày Vía Thần tài 2023, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Việt Á (VIETAGOLD) ra mắt Bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý với ba sản phẩm chính: Thần Tài Thịnh Vượng, Kim Miêu Cát Tường, Thần Tài Lộc Phát.

Lộc xuân cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 27/1/2023 đến ngày 19/2/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Bình an như ý – Lì xì lộc Xuân” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chia sẻ với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp, Indochina Kajima nhấn mạnh lý do lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư vì nhận thấy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản tham gia vào thị trường.

  Món cá Niên đất võ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thịt cá Niên màu trắng ngà, hơi nhiều xương nhưng lại rất thơm và béo. Cá Niên có thể chế biến thành nhiều món như: cá Niên hấp, cá Niên luộc, gỏi cá Niên và cá Niên nướng trui. Đặc biệt ngon và bổ nhất của con cá Niên là bộ lòng....

Chùm thơ Xuân 2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong không khi ngập tràn cảm xúc và niềm vui đón chào năm mới, tiếp nối chùm thơ xuân đã giới thiệu với bạn đọc trong ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, Tạp chí Thj trường Tài chính Tiền tệ gửi tới bạn đọc chùm thơ xuân của các tác giả: Nguyễn Xuân Mẫn; Đỗ Thị Thu; Nguyễn Ngọc Hưng; Hạ Vy; Nguyễn Minh Thuận; Trần Thanh Thoa; Lâm Hùng Cường.

Hình tượng Mèo trong nghệ thuật thế giới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loài mèo - kể cả mèo hoang và mèo nhà - có những mối liên hệ mật thiết với con người. Song, trải qua hàng nghìn năm, mối quan hệ giữa người và mèo có những thay đổi lớn.

Các kỷ lục về Mèo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mèo là loài vật phổ biến và quen thuộc bậc nhất đối với con người. Được nuôi trên khắp thế giới, có số lượng đông đảo, chủng loại đa dạng, hoạt động nhanh nhẹn, cấu tạo và khả năng sinh học phong phú, nên mèo tạo lập được nhiều kỷ lục thú vị, độc đáo, đáng để chúng ta ngạc nhiên…

Giá vàng tuần tới: Chuyên gia khuyên nhà đầu tư thận trọng

Thị trường - P.V - 16:28 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia nhận định, các nhà đầu tư không nên chạy theo thị trường khi giá đang bị kéo căng quá mức.

5 nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển đô thị bền vững

Tin tức - P.V - 15:00 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/1/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 14/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội nghị).

7 xu hướng chủ đạo trong ngành bảo mật năm 2023

Công nghệ - T.Mai - 14:29 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong những năm gần đây, ngành bảo mật vật lý có tốc độ thay đổi nhanh chóng. Những phát triển và ứng dụng của các công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp đang đi lên không ngừng này, chẳng hạn như AI, học máy nhận thức và IoT, đang phá vỡ mọi giới hạn.

​Tích cực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2023

Hoạt động ngân hàng - P.V - 11:50 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng và Ban Lãnh đạo NHNN đã gặp mặt, động viên lãnh đạo, cán bộ một số tổ chức tín dụng nhân ngày làm việc đầu tiên của Xuân Quý Mão.

Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Tin tức - 10:15 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thúc đẩy công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão,

Quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh nhiều tiềm năng để trở nên sâu sắc hơn

Kết nối - Phan Mai - 08:41 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết, quan hệ song phương ở mức cao chưa từng có với rất nhiều tiềm năng trong những năm tới”, khẳng định của Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew sau hơn 3 tháng tới Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ.

TS. Nguyễn Đức Độ: Sự kiên định của Ngân hàng Nhà nước đã tạo nên uy tín và niềm tin

Nghiên cứu - Trao đổi - Lan Nguyễn  (thực hiện) - 07:15 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kinh tế Việt Nam đi qua năm 2022 đầy thách thức. Trong bối cảnh đó, để duy trì sự ổn định về tài chính - tiền tệ, TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế Tài chính - Học viện Tài chính nhận định, bên cạnh sự chủ động, linh hoạt cũng như nguồn lực sẵn sàng can thiệp, điều quan trọng không kém là sự kiên định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với mục tiêu ổn định vĩ mô. Sự kiên định tạo nên uy tín, niềm tin và đó cũng là một dạng nguồn lực.

​Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của ngành Ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 19:24 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 27/1, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự cuộc gặp mặt nhân dịp đầu Xuân mới và giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng.

Thu hút vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - P.V (ghi) - 13:30 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hầu hết các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở Việt Nam cho đến nay đều do các công ty trong nước phát triển. phần lớn các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam đều đến từ các nguồn trong nước. Thị trường vốn trong nước với lãi suất cho vay (trước đây) trong khoảng 10% đã cung cấp số vốn cần thiết để khởi động các dự án theo các biểu giá điện hỗ trợ (FiT), tương tự như các thị trường mới nổi khác.

Xuân Phú Quý - Nhận lì xì Như Ý cùng KienlongBank

Sản phẩm, dịch vụ - PV - 13:30 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình “Xuân Phú Quý - Lì xì Như Ý” thay cho món quà đầu năm gửi tặng “Thịnh Vượng - Đắc Lộc” tới khách hàng.

Vietagold ra mắt bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý chào xuân 2023

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:03 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Quý Mão và ngày Vía Thần tài 2023, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Việt Á (VIETAGOLD) ra mắt Bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý với ba sản phẩm chính: Thần Tài Thịnh Vượng, Kim Miêu Cát Tường, Thần Tài Lộc Phát.

Lộc xuân cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank

Sản phẩm, dịch vụ - Huyền My - 12:39 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 27/1/2023 đến ngày 19/2/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Bình an như ý – Lì xì lộc Xuân” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

Quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang (ghi) - 08:40 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã có hàng loạt chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, thuế phí, tiền tệ... qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển.

Tăng trưởng kinh tế giúp giảm thiểu rủi ro gia tăng các ngân hàng ASEAN phải đối mặt

Nhìn ra thế giới - H.Y - 08:34 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Fitch cho biết, việc thắt chặt chu kỳ lãi suất vào năm 2023 sẽ làm suy yếu chất lượng tài sản của các ngân hàng ASEAN.

Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng

Nghiên cứu - Trao đổi - Linh Ly (thực hiện) - 06:21 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ xung quanh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, hoạt động ngân hàng…, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, thích ứng kịp thời với diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế.

Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, đồng thời phát tín hiệu tạm dừng tăng

Nhìn ra thế giới - H.Y - 15:38 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm, Ngân hàng trung ương Canada cho biết họ sẽ tạm dừng tăng thêm vào lúc này. Đây cũng là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên phát tín hiệu ngừng tăng lãi suất.

Kinh tế Hàn Quốc lần đầu suy giảm kể từ quý II/2020

Nhìn ra thế giới - H.Y - 14:10 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xuất khẩu và tiêu dùng cá nhân sụt giảm khiến ​​nền kinh tế lớn thứ tư châu Á bị thu hẹp lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi.

Chưa đến 10% tài trợ toàn cầu cho lĩnh vực năng lượng dành cho năng lượng tái tạo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong số 2,5 nghìn tỷ USD được tài trợ cho các công ty năng lượng, chỉ có 178 tỷ USD dành cho các hoạt động liên quan đến năng lượng sạch.

Các cam kết cho vay nước ngoài của Trung Quốc giảm dần khi điều chỉnh sang cách tiếp cận "nhỏ là đẹp"

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 12:38 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ có 28 cam kết cho vay mới được ghi nhận vào năm 2020 và 2021, với tổng giá trị là 10,5 tỷ USD.

Việt Nam có vị thế tốt hơn trong khu vực ASEAN

Vấn đề - Nhận định - Minh Thảo (ghi) - 10:00 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với một giai đoạn tăng trưởng chậm và lạm phát cao kéo dài, Đông Nam Á là một điểm sáng tích cực, với những điều kiện cơ sở vững chắc, tốc độ tăng trưởng nhanh và một tương lai tươi sáng. HSBC tin rằng Việt Nam có vị thế tốt hơn những quốc gia khác trong khu vực

Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động

Doanh nhân - Bùi Trang (thực hiện) - 09:30 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chia sẻ với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp, Indochina Kajima nhấn mạnh lý do lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư vì nhận thấy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản tham gia vào thị trường.

​Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, chúc Tết công nhân và người dân khu tái định cư

Tin tức - P.V - 19:46 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án và bà con nhân dân khu tái định cư của dự án.

  Món cá Niên đất võ

Thư giãn - Tấn Tuấn - 16:30 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thịt cá Niên màu trắng ngà, hơi nhiều xương nhưng lại rất thơm và béo. Cá Niên có thể chế biến thành nhiều món như: cá Niên hấp, cá Niên luộc, gỏi cá Niên và cá Niên nướng trui. Đặc biệt ngon và bổ nhất của con cá Niên là bộ lòng....

Chùm thơ Xuân 2

Văn hóa - 15:00 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong không khi ngập tràn cảm xúc và niềm vui đón chào năm mới, tiếp nối chùm thơ xuân đã giới thiệu với bạn đọc trong ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, Tạp chí Thj trường Tài chính Tiền tệ gửi tới bạn đọc chùm thơ xuân của các tác giả: Nguyễn Xuân Mẫn; Đỗ Thị Thu; Nguyễn Ngọc Hưng; Hạ Vy; Nguyễn Minh Thuận; Trần Thanh Thoa; Lâm Hùng Cường.

[Infographic] Những yếu tố định hình kinh tế thế giới năm 2023

Nhìn ra thế giới - TTXVN - 10:39 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo các chuyên gia, 5 yếu tố được dự báo có thể sẽ định hình kinh tế thế giới năm 2023, sau khi thế giới trải qua năm 2022 với nhiều thay đổi lớn.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO