Thứ 3, 04/10/2022

Tín dụng chính sách - điểm tựa tin cậy cho người nghèo tại TP. Cần Thơ

ThS. Trần Trọng Triết - Hoạt động ngân hàng - 16/03/2022 07:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tín dụng chính sách xã hội được xem như trợ lực quý báu giúp người dân nghèo TP. Cần Thơ vươn lên trong sản xuất, kinh doanh hướng đến thoát nghèo nhanh và giảm nghèo bền vững.

Trợ lực để thoát nghèo nhanh, bền vững

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong năm 2021

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP. Cần Thơ là tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Qua đó, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững, cải thiện cuộc sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội... 

Mạng lưới hoạt động của NHCSXH TP. Cần Thơ gồm: Hội sở chi nhánh và 8 Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện; 85 điểm giao dịch tại xã với trên 270 cán bộ Hội, đoàn thể tham gia hoạt động ủy thác và hơn 2.037 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (Tổ TK&VV) bao phủ rộng đến tất cả ấp, khu vực toàn thành phố. Đến nay, NHCSXH TP. Cần Thơ triển khai thực hiện 18 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ và một số chương trình do UBND thành phố và quận, huyện ủy thác đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố.

Tính đến cuối tháng 1/2022 dư nợ cho vay ước đạt 3.150 tỉ đồng, chiếm 2,6% tổng dư nợ trên địa bàn, tăng 0,45% so với tháng 12/2021. Trong đó, dư nợ tập trung ở một số chương trình: cho vay hộ nghèo 88 tỉ đồng; cho vay hộ cận nghèo 180 tỉ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 1.032 tỉ đồng; cho vay giải quyết việc làm 658 tỉ đồng; cho vay Chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 635 tỉ đồng.... NHCSXH thành phố đã thực hiện gia hạn nợ cho 3.564 hộ vay vốn với số tiền 78,955 tỉ đồng; điều chỉnh kỳ hạn nợ cho trên 77.672 hộ với số tiền 533,505 tỉ đồng.…

Để kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng, NHCSXH TP. Cần Thơ nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác đối với các tổ chức hội, đoàn thể, thông qua 2.037 Tổ TK&VV tại 85 xã, phường, thị trấn. Đến nay, dư nợ các hộ DTTS là hơn 55,6 tỉ đồng, với 3.220 hộ. Qua đó, giúp bà con DTTS đầu tư sản xuất, kinh doanh (làm vườn, mua bán, chăn nuôi…), xây dựng nhà ở, trang trải chi phí học tập cho học sinh sinh viên (HSSV), xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh…

Theo thống kê, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 60 lượt hộ nghèo, hơn 1.000 hộ cận nghèo và 4.215 hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm cho 35.688 lao động; giúp cho 1.174 học sinh, sinh viên mới có vốn để trang trải chi phí học tập, 8.239 hộ xây dựng và cải tạo 16.056 công trình nước sạch và vệ sinh, xây dựng 76 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP; giúp cho 27 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 30.803 lượt lao động....

Nhờ được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội kịp thời, đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng các xã, huyện nông thôn mới theo chuẩn nâng cao trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố đã ổn định được cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, đến cuối tháng 1/2022, NHCSXH TP.Cần Thơ đã giải ngân trên 7,67 tỉ đồng cho 13 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 1.967 lượt người lao động, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 70.416 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng dịch COVID-19, số tiền 407 tỉ đồng.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HÐND của HÐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ, đối với nhóm người bán lẻ xổ số lưu động, tất cả quận, huyện đã chi hỗ trợ 7.431 người, kinh phí 13,2 tỉ đồng, đạt tỷ lệ trên 94% số lượng được phê duyệt. Ðối với 4 nhóm đối tượng còn lại, tất cả quận, huyện được UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ 115.642 người, kinh phí trên 231,2 tỉ đồng; đã chi hỗ trợ 73.287 người, kinh phí trên 146,5 tỉ đồng.

Giải quyết việc làm và tiếp sức đến trường

Thời gian qua, NHCSXH TP. Cần Thơ được Trung ương và địa phương quan tâm hỗ trợ vốn, hằng năm, mỗi quận, huyện chuyển bổ sung vốn sang Phòng giao dịch NHCSXH ít nhất 1 tỉ đồng để cho vay giải quyết việc làm (GQVL) kết hợp phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, NHCSXH TP đã phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác trong cho vay, đào tạo nghề, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh; thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn quy trình, nghiệp vụ cho vay, nâng cao hiệu quả quản lý vốn cho cán bộ hội, đoàn thể.

Để nâng cao hiệu quả chương trình cho vay GQVL, thời gian tới, NHCSXH TP. Cần Thơ tiếp tục phối hợp Sở LĐ-TB&XH thành phố và các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn của hộ dân để trình Trung ương và địa phương giao vốn; chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả. NHCSXH TP tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách, các mô hình làm ăn hiệu quả.

Từ thực tế hoạt động những năm qua, NHCSXH TP. Cần Thơ đề nghị NHCSXH xem xét giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ năm 2022 đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; UBND các quận, huyện tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách để ủy thác qua NHCSXH cho vay trong năm 2022, trong đó, có các đối tượng có nhu cầu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu GQVL cho 50.300 lao động toàn thành phố năm 2022.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ không để học sinh sinh viên (HSSV) nào vì khó khăn về tài chính phải bỏ học, NHCSXH TP. Cần Thơ cũng chú trọng phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện kịp thời, hiệu quả chương trình tín dụng HSSV. Qua đó, nhiều HSSV nghèo, gia cảnh khó khăn, có điều kiện học tập, vững bước đến tương lai... nguồn vốn chương trình tín dụng HSSV đạt hiệu quả thiết thực, giúp đỡ HSSV khó khăn trang trải chi phí học tập, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Nguồn vốn chương trình tín dụng HSSV được phân bổ đầy đủ, kịp thời; mức vay tối đa điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế (hiện là 25 triệu đồng/HSSV/năm). Các xã, thị trấn đã tích cực triển khai chương trình tín dụng HSSV. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV kịp thời hướng dẫn các hộ đủ điều kiện được vay vốn, không có trường hợp HSSV phải nghỉ học do không có tiền đóng học phí. Hầu hết hộ vay vốn chương trình tín dụng HSSV có ý thức, trách nhiệm trả lãi, trả nợ đến hạn, giúp ngân hàng quản lý và tái đầu tư hiệu quả nguồn vốn vay.

Hoạt động giao dịch tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cờ Đỏ

Kết quả cho thấy, chỉ riêng Phòng Giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Cờ Đỏ, từ năm 2016 đến cuối tháng 1/2022, có trên 2.370 HSSV được vay vốn; doanh số cho vay trên 30,6 tỉ đồng; tổng dư nợ trên 29,4 tỉ đồng, với 932 hộ gia đình HSSV còn dư nợ. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội, PGD chủ động thông báo (qua điện thoại, zalo) đến các hội, đoàn thể nhận ủy thác, các Tổ TK&VV, thường xuyên nhắc nhở các hộ có nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng HSSV liên hệ trường xin giấy xác nhận. Khi tình hình dịch bệnh ổn định, NHCSXH sẽ hướng dẫn các hộ lập hồ sơ vay vốn và giải ngân kịp thời.

Còn tại PGD NHCSXH quận Thốt Nốt, đến cuối tháng 1/2022, có hơn 1.150 HSSV được vay vốn; doanh số cho vay trên 44,3 tỉ đồng. Tổng dư nợ gần 44,4 tỉ đồng, với 1.319 hộ HSSV còn dư nợ.

Nâng cao hiệu quả vốn vay

Giám đốc NHCSXH TP. Cần Thơ ông Lăng Chánh Huệ Thảo cho biết, thời gian tới, NHCSXH TP Cần Thơ tiếp tục tham mưu UBND thành phố và quận, huyện chuyển bổ sung vốn ngân sách để cho vay, nhất là hỗ trợ vốn để người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng dịch COVID-19. NHCSXH TP cũng sẽ tích cực huy động vốn, tập trung cho vay chương trình tín dụng HSSV; người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất; nhà ở xã hội...

Ðồng thời, phối hợp chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,5% trở lên; nâng dần số xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn…

Tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục rà soát, hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu nhưng chưa được vay vốn (nhất là các hộ nghèo, cận nghèo mới phát sinh năm 2022), các hộ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19... Qua đó giải ngân kịp thời nguồn vốn do NHCSXH Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương giao ngay từ những tháng đầu năm 2022; tiếp tục triển khai chương trình cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản suất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chủ động phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thông báo kịp thời đến người dân và HSSV về chính sách tín dụng ưu đãi cũng như quy trình, thủ tục vay vốn; triển khai nhiều giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng...; tiếp tục kiện toàn hoạt động điểm giao dịch xã để phục vụ người dân chính xác, kịp thời và hiệu quả.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

[Video]: Cảnh báo các thủ đoạn tấn công của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại hội thảo “Quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán” tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Chi Hội thẻ năm 2022, Hiệp hội Ngân hàng mới đây, đại diện cơ quan quản lý và các ngân hàng thương mại có chung nhận định: “Cùng với sự phát triển bùng nổ của thanh toán điện tử, rủi ro gian lận trong thanh toán điện tử cũng tăng mạnh với những thủ đoạn ngày càng tinh vi”.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng nay (3/10) tại Thủ đô Hà Nội.

Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng giảm 1.050 -1.140 đồng, đưa giá xăng RON 95-III về gần 21.440 đồng/lít và E5 RON 92 là 20.730 đồng/lít.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 của ADB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong thời gian từ ngày 28-30/9/2022, đoàn Việt Nam do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 55 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức tại Manila, Philippines.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh làm việc với Cơ quan Dịch vụ tài chính Hàn Quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Kwon Daeyoung, Ủy viên thường trực Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc.

Triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn khá tích cực dù kinh tế toàn cầu suy yếu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp những thách thức toàn cầu, Việt Nam đang rất nỗ lực, tiếp tục đạt thành tích, thậm chí là một quốc gia nổi bật trong khu vực về tăng trưởng GDP.

“Đón xuân như ý, nhận lộc tỷ đồng” tại Vietbank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 30/12/2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình khuyến mãi “Xuân như ý, Lộc tỷ đồng” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm và mở tài khoản thanh toán với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 6,5 tỷ đồng.

Chân dung người phụ "hai giỏi" - nữ thủ lĩnh của VietinBank Chi nhánh Nam Sài Gòn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chị Phạm Thị Vạn Thanh - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Nam Sài Gòn - là cái tên quen thuộc xuất hiện nhiều năm qua trong các quyết định khen thưởng của ngành Ngân hàng cũng như của tổ chức Công đoàn các cấp.

Chính thức mở đơn đăng ký vòng 1 cuộc thi The Banker 2022: Tài trợ thương mại quốc tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nắm bắt được tầm quan trọng của hoạt động tài trợ thương mại quốc tế trong các ngân hàng, CLB Nhà Ngân hàng Tương lai FBN dưới sự bảo trợ chuyên môn của Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi The Banker mùa thứ 4 chủ đề "Tài trợ thương mại quốc tế".

Vietcombank khởi động Chương trình hành động chuyển đổi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Lễ khởi động Chương trình hành động chuyển đổi.

​Standard Chartered được vinh danh “Ngân hàng phát triển bền vững nhất tại Việt Nam năm 2022”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được Tạp chí Asiamoney vinh danh “Ngân hàng phát triển bền vững nhất Việt Nam năm 2022”. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực vượt trội của ngân hàng trong việc thúc đẩy các ứng dụng của ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tại Việt Nam.

​BIC lần thứ 6 liên tiếp lọt vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2022 vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo điện tử VietnamNet công bố, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh là 1 trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Viettel Post (VTP) thông qua phương án trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 24,33%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Bưu chính Viettel - Viettel Post (mã chứng khoán VTP - UPCoM) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức Hội thảo Tài chính Chuyên đề - Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam và Hàn Quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/9/2022, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) tổ chức Hội thảo Tài chính Chuyên đề - Phát triển Ngân hàng số ở Việt Nam và Hàn Quốc tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Hội thảo nhằm chia sẻ tầm nhìn và định hướng ngân hàng số trong tương lai, cũng như tăng cường sự hợp tác bền vững giữa hai nước trong quá trình đầu tư và phát triển nền tảng ngân hàng số hiện đại và hiệu quả.

[Video]: Cảnh báo các thủ đoạn tấn công của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - TTTCTT - 20:40 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại hội thảo “Quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán” tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Chi Hội thẻ năm 2022, Hiệp hội Ngân hàng mới đây, đại diện cơ quan quản lý và các ngân hàng thương mại có chung nhận định: “Cùng với sự phát triển bùng nổ của thanh toán điện tử, rủi ro gian lận trong thanh toán điện tử cũng tăng mạnh với những thủ đoạn ngày càng tinh vi”.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư

Sự kiện nổi bật - TTTCTT - 18:54 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng nay (3/10) tại Thủ đô Hà Nội.

Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng

Thị trường - Minh Ngọc - 17:54 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng giảm 1.050 -1.140 đồng, đưa giá xăng RON 95-III về gần 21.440 đồng/lít và E5 RON 92 là 20.730 đồng/lít.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 của ADB

Hoạt động ngân hàng - P.V - 17:30 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong thời gian từ ngày 28-30/9/2022, đoàn Việt Nam do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 55 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức tại Manila, Philippines.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh làm việc với Cơ quan Dịch vụ tài chính Hàn Quốc

Hoạt động ngân hàng - P.V - 16:30 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Kwon Daeyoung, Ủy viên thường trực Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc.

Triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn khá tích cực dù kinh tế toàn cầu suy yếu

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 15:18 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp những thách thức toàn cầu, Việt Nam đang rất nỗ lực, tiếp tục đạt thành tích, thậm chí là một quốc gia nổi bật trong khu vực về tăng trưởng GDP.

Giả mạo Công ty chứng khoán Hòa Bình kêu gọi hợp tác đầu tư

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:17 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) thông cáo đến các cơ quan thông tấn báo chí về việc những đối tượng nặc danh lấy danh nghĩa HBS để lừa đảo qua điện thoại.

“Đón xuân như ý, nhận lộc tỷ đồng” tại Vietbank

Tin hội viên - Lưu Ngọc - 11:00 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 30/12/2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình khuyến mãi “Xuân như ý, Lộc tỷ đồng” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm và mở tài khoản thanh toán với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 6,5 tỷ đồng.

Chân dung người phụ "hai giỏi" - nữ thủ lĩnh của VietinBank Chi nhánh Nam Sài Gòn

Sống đẹp - Minh Ngọc - 10:53 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chị Phạm Thị Vạn Thanh - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Nam Sài Gòn - là cái tên quen thuộc xuất hiện nhiều năm qua trong các quyết định khen thưởng của ngành Ngân hàng cũng như của tổ chức Công đoàn các cấp.

Các doanh nghiệp sử dụng nợ vay bằng USD đối mặt với nhiều rủi ro

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 10:50 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lộ trình tăng lãi suất, CTCK VNDIRECT cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022. Biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái và lãi suất đồng USD tăng cao gây sức ép lên nhiều doanh nghiệp trong nước.

Làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online, bị lừa 1 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:47 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lên mạng tìm việc làm online, chị Q. (SN 1998; trú tại Đan Phượng, Hà Nội) đã bị lừa 1 tỷ đồng.

Nhịp phục hồi kỹ thuật có thể sớm xuất hiện

Thị trường - Bùi Trang - 09:45 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh rủi ro thị trường đang ở mức cao và dòng tiền trên thị trường chưa có sự khởi sắc đáng kể, chuyên gia chứng khoán cho rằng dù nhịp phục hồi kỹ thuật xuất hiện, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sự kiện nổi bật - TTTCTT - 09:36 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tăng trưởng kinh tế là động lực cho tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm

Hoạt động ngân hàng - Nguyễn Đức Lệnh - 09:13 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm, với yếu tố chính từ sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế thành phố nhờ việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn để tăng trưởng và phát triển.

Nhiều “nút thắt” về cổ phần hóa, thoái vốn sẽ được tháo gỡ trong năm 2022

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 07:19 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để tiếp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, Bộ Tài chính đang rà soát, xây dựng báo cáo để trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi các Nghị định, trong đó nhiều “nút thắt” sẽ được tháo gỡ.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Chính sách mới - P.V - 20:06 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 889/CĐ-TTg về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Nhật Bản đã tiêu tốn 19 tỷ USD để ngăn đà giảm giá của đồng Yên

Nhìn ra thế giới - Hải Yến - 19:38 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản vào ngày cuối cùng của tháng 9 cho thấy, việc can thiệp tiền tệ của nước này vào tuần trước đã tiêu tốn 2,84 nghìn tỷ Yên (tương đương 19 tỷ USD), số tiền lớn nhất từ ​​trước đến nay để ngăn chặn đà trượt giá mạnh của đồng Yên so với đồng USD.

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 10/2022

Chính sách mới - Anh Đức - 19:25 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử… là một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 10/2022.

Những điều cần biết về ngân hàng bán lẻ có thể Apple đang xây dựng

Nhìn ra thế giới - Nguyễn Anh Tuấn - 15:30 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Apple đã tung ra hoặc công bố bảy sản phẩm và dịch vụ chính về tài chính, bao gồm Apple Wallet, Apple Pay, Apple Card (được cung cấp với Goldman Sachs) và Apple Cash (được cung cấp với Green Dot). Thêm vào đó là những dịch vụ mới như Apple Pay Later, Apple Pay trả góp hàng tháng và Apple Tap-to-Pay trên iPhone, biến thiết bị thành một thiết bị đầu cuối POS.

NHNN đồng chủ trì phiên họp Nhóm công tác về hệ thống thanh toán ASEAN

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 15:00 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng trung ương (NHTW) Thái Lan vừa đồng chủ trì phiên họp Nhóm công tác về hệ thống thanh toán ASEAN tại Luang Prabang, Lào.

Chính thức mở đơn đăng ký vòng 1 cuộc thi The Banker 2022: Tài trợ thương mại quốc tế

Kết nối - Quỳnh Dương - 13:38 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nắm bắt được tầm quan trọng của hoạt động tài trợ thương mại quốc tế trong các ngân hàng, CLB Nhà Ngân hàng Tương lai FBN dưới sự bảo trợ chuyên môn của Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi The Banker mùa thứ 4 chủ đề "Tài trợ thương mại quốc tế".

Vietcombank khởi động Chương trình hành động chuyển đổi

Tin hội viên - Minh Yến - 10:33 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Lễ khởi động Chương trình hành động chuyển đổi.

Chuyên gia Nguyễn Minh Cường: Để giữ vững sự ổn định chính sách tiền tệ không thể đứng một mình...

Vấn đề - Nhận định - Linh Đan (thực hiện) - 10:19 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhận định về những đóng góp của chính sách tiền tệ thời gian qua, ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, chính sách tiền tệ đã được điều hành rất linh hoạt. Sự linh hoạt thể hiện trên nhiều phương diện, vừa kiềm chế lạm phát, vừa tạo dư địa hỗ trợ cho tăng trưởng.

Cảnh giác lừa đảo khi vay tiền online

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:30 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lên mạng tìm kiếm thông tin vay tiền, anh H. đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 45 triệu đồng.

Tình hình các dòng vốn trên thị trường tài chính Việt Nam đến cuối quý III/2022

Vấn đề - Nhận định - TS. Nguyễn Đại Lai - 09:04 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tính đến cuối quý III/2022, bức tranh tổng quát nhất của thị trường tài chính (TTTC) nước ta vẫn đang đặt ra nhiều câu hỏi từ thực tiễn nền kinh tế với các nhu cầu rất khác nhau về cung và cầu vốn. TTTC đang đứng trước những áp lực phải chống chọi với những rủi ro không chỉ từ trong nước mà cả từ quốc tế. Tuy nhiên với nền kinh tế nước ta, những yếu tố tích cực vẫn nhiều hơn so với yếu tố tiêu cực nhờ sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang tăng trưởng tốt.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO