Tin tức

Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIV họp phiên đầu tiên

Tri Nhân 20/03/2024 - 16:39

Ngày 20/3, Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - xã hội chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên đầu tiên. Phiên họp có mục tiêu góp ý cho dự thảo Đề cương Báo cáo Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 (Báo cáo Kinh tế - xã hội).

z5267704666070_be20b6d2748a9826feb046c16a4d90b7.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tổ Biên tập của Tiểu ban kinh tế - xã hội được thành lập theo Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban. Tổ Biên tập có nhiệm vụ giúp việc cho Tiểu ban kinh tế - xã hội, một trong năm Tiểu ban được thành lập nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ Biên tập là tham mưu Tiểu ban kinh tế - xã hội xây dựng Báo cáo Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 (gọi tắt là Báo cáo kinh tế - xã hội), trình Tiểu ban thông qua để trình Đại hội Đảng.

Tổ Biên tập gồm 63 thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo UBND của 9 địa phương trên các vùng và các lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ, viện của các cơ quan trung ương. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phân công làm Tổ trưởng Tổ Biên tập.

Khai mạc phiên họp đầu tiên, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ Biên tập nhấn mạnh yêu cầu phải đánh giá, nhận định thật đúng, thật sát thực trạng phát triển, dự báo chính xác tình hình và đề xuất được các giải pháp đột phá để phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 trong bối cảnh giai đoạn tới còn nhiều khó khăn, thách thức.

Các ý kiến thảo luận của các thành viên Tổ Biên tập tại phiên họp đánh giá dự thảo Đề cương Báo cáo kinh tế - xã hội về cơ bản đã bao quát khá toàn diện, đầy đủ các vấn đề. Các đại biểu đã góp ý bổ sung thêm các nhận định, đánh giá tình hình và đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu cho các ngành, lĩnh vực cũng như đối với các vấn đề tổng thể chung của đất nước, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã đề ra.

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Chí Dũng giao bộ phận thường trực Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến của các thành viên Tổ Biên tập để hoàn thiện dự thảo Đề cương Báo cáo kinh tế - xã hội và chuẩn bị trình Tiểu ban kinh tế - xã hội, trình Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, dự thảo Đề cương sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương tổ chức vào tháng 5/2024 tới đây. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương thông qua Đề cương, Tổ Biên tập sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm việc để xây dựng dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội, trình Tiểu ban kinh tế - xã hội.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIV họp phiên đầu tiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO