Thứ 7, 04/02/2023

Triển khai Đề án phát triển Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

P.V - Hoạt động ngân hàng - 07/04/2022 08:50
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/4/2022 tại Hà Nội, Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án phát triển Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam(CIC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Đ/c Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị NHNN, NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), các TCTD có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội…

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đẩy mạnh hơn nữa mọi mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành đúng các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án

Phát biểu Chỉ đạo Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban lãnh đạo CIC và toàn thể cán bộ, nhân viên của CIC trong việc phấn đấu hoàn thành ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, với vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc NHNN, trong thời gian qua, CIC đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ TTTD, cung ứng sản phẩm dịch vụ TTTD nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro tín dụng và phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của NHNN. Hoạt động TTTD của CIC đã có bước phát triển mạnh mẽ, là một trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Kết quả hoạt động của CIC thời gian qua vừa giúp các TCTD tín dụng phòng ngừa rủi ro tín dụng, vừa phuc vụ tốt yêu cầu quản lý, hoạch định chính sách của NHNN. Trước những yêu cầu, đòi hỏi trong giai đoạn phát triển mới của Ngành và đất nước, nhiệm vụ Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN đặt ra cho CIC trong giai đoạn tới rất nặng nề. Do vậy, trong thời gian tới CIC cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động sau:

Tiếp tục mở rộng cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia, tăng độ bao phủ TTTD và duy trì mức độ chiều sâu TTTD, dần dần tiếp cận với các tiêu chuẩn của các Trung tâm TTTD hàng đầu khu vực và thế giới. Trong đó lưu ý bổ sung thêm vào cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia các thông tin quan trọng như: tài sản bảo đảm, người và dự án có liên quan trong hoạt động tín dụng…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa duy trì các nguồn thông tin trong ngành, vừa đẩy mạnh thu thập các thông tin từ các Bộ, Ngành có liên quan, các tổ chức tự nguyện. Kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, đảm bảo nguồn thông tin đầy đủ, chính xác, đa dạng, đáp ứng được yêu cầu phát triển nghiệp vu.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án CNTT, tiếp tục nghiên cứu các xu hướng mới về công nghệ như xử lý dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối… để đề xuất giải pháp ứng dụng vào các hoạt động nghiệp vụ của CIC nhằm tiếp cận ngày càng gần hơn xu hướng phát triển trong khu vực và thế giới.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng yêu cầu, việc đầu tư, phát triển CNTT cần đạt được đồng thời các mục tiêu vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa đảm bảo an ninh mạng, an toàn bảo mật thông tin, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hệ thống TTTD và đảm bảo hoạt động của CIC thông suốt, liên tục trong mọi trường hợp.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ CIC có đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin để có thể thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ phân tích, đánh giá TTTD thu thập được, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành của NHNN trong giai đoạn phát triển mới.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục, phổ cập kiến thức tài chính cho cộng đồng bằng nhiều hình thức phủ hợp. Chú trọng phát triển các dịch vụ TTTD trực tiếp cho khách hàng vay, đảm bảo tính minh bạch của TTTD, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng công bằng, đặc biệt là các đối tượng yếu thế và người dân, doanh nghiệp ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, các chương trình truyền thông NHNN triển khai thực hiện trong thời gian qua như: “Tiền khéo tiền khôn”, “Tay hòm chìa khóa”, “Đồng tiền thông thái”, “Hiểu đúng về tiền”… đã lồng ghép và cung cấp thông tin, kiến thức về lĩnh vực TTTD để người dân doanh nghiệp biết và thực hiện. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao sự phối hợp giữa Vụ truyền thông NHNN và CIC trong triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, phổ cập kiến thức tài chính cho cộng đồng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN rất quan tâm tới hoạt động của CIC và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của CIC trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan của NHNN xây dựng, hoàn thiện Đề án phát triển đến 2025, định hướng tới 2030. Đề án là cơ sở để CIC tập trung đổi mới và tạo bước phát triển mạnh mẽ, đột phá trong thời gian gian tới.

Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Đề án, Thống đốc Nguyến Thị Hồng yêu cầu CIC khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp nêu trong đề án. Trong đó, cần chú trọng tập trung nguồn lực và làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện từng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ cần có sự đầu tư lớn về công nghệ thông tin và các giải pháp nghiệp vụ mới; các nhiệm vụ cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan trong và ngoài ngành. Kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo NHNN các những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất các biện pháp giải quyết.

Đối với các đơn vị, vụ, cục thuộc NHNN, cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách có liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện cho CIC tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả Đề án phát triển đến 2025, định hướng tới 2030.

Các TCTD, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động TTTD của NHNN, báo cáo thông tin kịp thời, đảm bảo chất lượng để CIC tiếp tục hoàn thiện và phát triển cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia. Đồng thời, khai thác triệt để nguồn thông tin từ CIC phục vụ hoạt động kinh doanh nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng và đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN về cấp tín dụng, quản trị rủi ro.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng hy vọng, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên CIC tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, mà trọng tâm là tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án phát triển đến 2025, định hướng tới 2030, ngày càng phục vụ hiệu quả hơn yêu cầu quản lý của NHNN cũng như nhu cầu khai thác thông tin của các TCTD và nền kinh tế, ngày càng tiếp cận các thông lệ chuẩn mực quốc tế và phát triển nganh tầm với các tổ chức TTTD trong khu vực và trên thế giới.

Cung ứng tốt sản phẩm dịch vụ, phục vụ tốt yêu cầu quản lý, hoạch định chính sách của NHNN.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được giai đoạn 2015-2020 và năm 2021, thống nhất các mục tiêu và giải pháp đề ra tại Đề án phát triển CIC đến 2025, định hướng 2030. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của CIC không chỉ trong năm 2022, mà còn trong cả giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn tiếp theo 2026-2030. Do đó, để CIC tổ chức triển khai thật tốt và đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Đề án, Hội nghị mong nhận được nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện của các đại biểu thuộc NHNN và các Tổ chức tín dụng.

Tại Hội nghị, báo cáo tóm tắt các hoạt động nổi bật của CIC trong năm 2021, Báo cáo triển khai Đề án phát triển CIC đến 2025, định hướng 2030, Đ/c Cao Văn Bình - Tổng giám đốc CIC cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, CIC thực hiện tốt đồng thời cả 2 nhiệm vụ: Vừa phát triển tốt các hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng (TTTD), giúp các TCTD tín dụng phòng ngừa rủi ro tín dụng và đảm bảo tính tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, vừa cung cấp kịp thời TTTD phục vụ yêu cầu quản lý, hoạch định chính sách của NHNN.

CIC đã rất nỗ lực trong việc mở rộng và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia cả về độ bao phủ và chiều sâu thông tin. Đến nay, độ bao phủ đã đạt trên 48,6 triệu chủ thể thông tin (cả pháp nhân và thể nhân), vượt trên 60% người trưởng thành của Việt Nam. Chiều sâu TTTD đã đạt điểm tối đa 8/8 theo các tiêu chí đánh giá của Nhóm Ngân hàng Thế giới từ năm 2020. Đây là kết quả rất tích cực của việc triển khai Đề án phát triển CIC giai đoạn 2015-2020, góp phần quan trọng nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam trong những năm qua.

Cùng với toàn ngành Ngân hàng, CIC đã rất chủ động, tích cực tham gia hỗ trợ triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, như: kịp thời các TCTD thực hiện báo cáo thông tin khách hàng vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ; kịp thời điều chỉnh thông tin hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đề nghị của TCTD; giảm 50% giá dịch vụ TTTD cho các TCTD với số tiền giảm trừ đạt hơn 440 tỷ đồng trong 2 năm 2020, 2021, góp phần giúp các TCTD có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, chất lượng sản phẩm, dịch vụ TTTD của CIC liên tục được cải thiện. Hầu hết các mặt hoạt động của CIC đều được số hóa, điện tử hóa, có tính tự động cao và đảm bảo các quy định về an toàn, bảo mật thông tin khách hàng; hình thành mạng lưới đa kênh tới tất cả các TCTD (kể cả các tổ chức tài chính tiêu dùng, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô), tạo thuận lợi cho các TCTD kịp thời báo cáo thông tin và tiếp cận sản phẩm dịch vụ của CIC phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, CIC đã phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí trong và ngoài ngành thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục tài chính cộng đồng, góp phần quan trọng trong công tác phòng tránh gian lận tín dụng, cải thiện mức độ tín nhiệm và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, người dân.

Về Đề án phát triển CIC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đ/c Cao Văn Bình cho biết, Đề án phát triển CIC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt tại Quyết định số 348/QĐ-NHNN ban hành ngày 10/3/2020.

Đề án có quan điểm chỉ đạo là bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ về chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 (MCN 4.0), Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục phát triển CIC theo mô hình cơ quan TTTD công lập tiên tiến, hiện đại, có quy mô lớn phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ về sắp xếp, phát triển đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị của Ngành với hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường để đảm bảo mục tiêu phát triển và khả năng tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của Ngành.

Đề án có mục tiêu tổng quát là đổi mới toàn diện hoạt động của CIC để khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động kinh doanh tín dụng và quản trị rủi ro.

CIC là đầu mối dữ liệu tín dụng của ngành Ngân hàng, là kênh thông tin quan trọng, hiệu quả cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, thanh tra, giám sát và ra quyết định của NHNN.

Phát triển các dịch vụ thông tin trực tiếp cho khách hàng vay, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay và đảm bảo tính minh bạch của TTTD.

Đề án đã đặt ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022-2025 và mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2030. Để bảo đảm thực hiện được các mục tiêu này, Đề án đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp về: Hoàn thiện mô hình hoạt động, khuôn khổ pháp lý; Chuẩn hóa các giải pháp, quy trình nghiệp vụ lõi; Mở rộng nguồn thông tin để phát triển cơ sở dữ liệu TTTD Quốc gia; Ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi mặt hoạt động nghiệp vụ của CIC; Hoàn thiện hệ thống sản phẩm, dịch vụ; Giải pháp về hỗ trợ khách hàng và truyền thông; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng trao đổi TTTD xuyên biên giới…

Theo sbv.gov.vn
Copy Link

Gửi bình luận
(0) Bình luận

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong ngành giao thông

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Tháng 1/2023, các chỉ số ngành trong VNIndex đều ghi nhận mức tăng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.111,18 điểm, tăng 10,34% so với tháng 12/2022 và giảm 24,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì  buổi họp báo.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26 /2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

ECB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào hôm 2/2.

Giá vàng trong nước giảm, vàng thế giới lao dốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, vàng gặp áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư.

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

PwC Việt Nam bổ nhiệm ông Mai Viết Hùng Trân làm Tổng Giám đốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2, PwC Việt Nam chính thức thông báo ông Mai Viết Hùng Trân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/7/2023. Ông Trân sẽ kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân - người đã nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc trong 12 năm qua.

Vietbank triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng 16 năm thành lập, từ ngày 2/2/2023 đến ngày 1/5/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, mua bảo hiểm với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp viễn thông phản ánh tình trạng bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo phản ánh từ CMC Telecom, doanh nghiệp này vừa liên tiếp bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ dịch vụ kết nối trong thời gian cao điểm cuối năm của các khách hàng là ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại khu vực.

Giá trị thương hiệu Viettel đạt gần 9 tỷ USD

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo Global 500 năm 2023 do Brand Finance (Anh) công bố, thương hiệu Viettel có giá trị lên tới 8,902 tỷ USD, tăng 144 triệu USD so với năm 2022. Như vậy, Viettel tiếp tục chuỗi 8 năm liên tiếp tăng giá trị thương hiệu.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong ngành giao thông

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:00 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

28 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - TTTCTT - 06:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 127/QĐ- NHNN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN năm 2022. Các văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đã được thay thế bằng các văn bản mới.

4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Kết nối - V.Hiệu - 21:25 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 4 Khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam gồm: Đồng Văn V (diện tích quy hoạch 250 ha), Đồng Văn VI (diện tích quy hoạch 250 ha), Kim Bảng I (diện tích quy hoạch 230 ha) và Châu Giang I (diện tích quy hoạch 210 ha).

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

Tin hội viên - T.P - 16:23 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Tháng 1/2023, các chỉ số ngành trong VNIndex đều ghi nhận mức tăng

Thị trường - Mai Hiên - 15:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.111,18 điểm, tăng 10,34% so với tháng 12/2022 và giảm 24,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tin tức - P.V - 14:59 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì  buổi họp báo.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

Doanh nhân - Quỳnh Lê - 14:27 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 13:42 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26 /2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

ECB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 11:14 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào hôm 2/2.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:13 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

Mất tiền tỷ vì chạy việc

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:20 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn có vị trí công tác trong các cơ quan nhà nước, nhiều người không ngần ngại nghe theo lời các đối tượng mà bỏ tiền tỷ để “chạy việc”...

Giá vàng trong nước giảm, vàng thế giới lao dốc

Thị trường - Minh Ngọc - 10:09 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, vàng gặp áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư.

Đảng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, đem lại Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Kể từ đó, đúng như đáng giá của Người: “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong” . 

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến 9 vấn đề lớn của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 09:04 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 9 vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), trong đó có 2 vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Phiên họp tới đây.

Bất chấp thị trường trầm lắng, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 15% trong năm 2022

Thị trường - Quỳnh Dương - 07:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo dữ liệu do Savills nghiên cứu, nguồn cung bất động sản nhà ở cho khu vực Hà Nội giảm mạnh trong năm 2022, giao dịch thấp, trong khi giá bán vẫn cao.

Điều hành chính sách tiền tệ theo lãi suất mô hình xác định lãi suất điều hành tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Vũ Mai Chi -  Phạm Gia Khánh - 07:12 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để có thêm bằng chứng xác thực về điều hành chính sách tiền tệ theo lãi suất, cũng như xác định ngưỡng mục tiêu lãi suất phù hợp cho Việt Nam, bài viết sẽ nghiên cứu mô hình xác định ngưỡng lãi suất, từ đó đưa ra những khuyến nghị đối với điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vốn đầu tư công cho các dự án giao thông trong năm 2023 là 94.161 tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:10 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án và tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông vận tải chiều ngày 1/2 cho biết, trên cơ sở kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 (94.161 tỷ đồng), ngay từ đầu năm, Bộ đã ban hành ngay chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công và kịp thời giao chi tiết đợt 1 cho các dự án đầy đủ thủ tục với tổng số vốn 94.135 tỷ đồng (đạt 99,97%).

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tin hội viên - Q.L - 21:14 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

Tập trung đẩy mạnh 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu

Tin tức - Minh Ngọc - 20:55 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ. Đây là buổi họp báo đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và diễn ra sau phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Nghiên cứu cách làm đổi mới để đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Các Hiệp hội ngành, nghề - Quỳnh Lê - 18:29 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có ý kiến chỉ đạo về văn bản 940/VAFI ngày 20/12/2022 của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) liên quan đến tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Giá vàng trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh sau khi FED nâng lãi suất

Thị trường - Minh Ngọc - 16:03 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau tuyên bố nâng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), giá vàng trong nước tiếp đà tăng vọt 600.000 đồng/lượng, giá vàng thế giới cũng tăng lên mức 1.950,1 USD/ounce.

PwC Việt Nam bổ nhiệm ông Mai Viết Hùng Trân làm Tổng Giám đốc

Doanh nhân - Thanh Hải - 14:39 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2, PwC Việt Nam chính thức thông báo ông Mai Viết Hùng Trân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/7/2023. Ông Trân sẽ kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân - người đã nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc trong 12 năm qua.

Vietbank triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân”

Tin hội viên - Lưu Ngọc - 14:30 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng 16 năm thành lập, từ ngày 2/2/2023 đến ngày 1/5/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, mua bảo hiểm với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 7 tỷ đồng.

Vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ trên 90%

Các Hiệp hội ngành, nghề - T.H - 14:00 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 31/1/2023, tổng số vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đã phân bổ là 638.613,081 tỷ đồng, đạt 90,32% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (707.044,198 tỷ đồng).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO