Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thanh Hải| 30/08/2022 17:28
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp bất thường tháng 8/2022 để xem xét về: việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Dự phiên họp có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về phía khách mời có lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được một số Tờ trình của Chính phủ về việc cho ý kiến danh mục các dự án đầu tư thuộc Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11 tháng 01 năm 2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất “điều hòa” vốn đầu tư công trung hạn 5 năm. Chính phủ cũng đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với khoản vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa phân bổ hết.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hai nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đều thuộc lĩnh vực đầu tư công, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên tiến độ giao vốn, giải ngân đầu tư công chậm. Đặc biệt là gói chính sách tài khóa, tiền tệ đã 8 tháng kể từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15, Chính phủ mới hoàn tất danh mục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với tinh thần khẩn trương, tích cực, nhanh ngày nào tốt ngày đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội tổ chức rà soát, thẩm tra và đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp bất thường.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 2 nội dung: (1) Xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; (2) Xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nếu Ủy ban Thường vụ thống nhất, sau phiên họp này sẽ ban hành các Nghị quyết trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tạo điều kiện để Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho các bộ ngành và địa phương. Đối với dự án nào đủ điều kiện giao vốn ngay, dự án chưa đủ điều kiện đôn đốc thực hiện, tạo điều kiện cho tăng trưởng, đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội, giải ngân đầu tư công và các mục tiêu nêu trong Nghị quyết 43/2022/QH15.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ nghe tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ; và thảo luận về nội dung trên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về sự cần thiết và thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các phương án phân bổ vốn cụ thể đối với vốn Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế phân bổ cho các ngành và các lĩnh vực; việc điều hòa, điều chỉnh vốn đầu tư công…

Sau khi thảo luận và xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán NSTW kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương cùng địa phương và Nghị quyết về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phát biểu kết luận nội dung phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ghi nhận các cơ quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng bởi lĩnh vực đầu tư công là lĩnh vực phức tạp, nhất là các thủ tục về chuẩn bị đầu tư. Chia sẻ những khó khăn khi triển khai thực hiện trên thực tế, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc rà lại danh mục các dự án là cần thiết, bảo đảm thực chất, một số dự án thay đổi để tương thích với nghị quyết của Hội đồng nhân dân… Đến nay các nội dung rà soát lại bảo đảm được chất lượng tốt hơn, có sự thay đổi cơ bản về danh mục, được sắp xếp lại có trọng tâm, trọng điểm hơn, đảm bảo khả thi hơn và tránh dàn trải.

Về các nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội cho biết, về nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách. Theo đó, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí đã được quy định tại Nghị quyết 43/2021/QH15 và Nghị quyết 29/2021/QH15 của Quốc hội, đảm bảo tính công khai, minh bạch, hài hòa các lĩnh vực, các vùng miền, khả năng hấp thụ vốn và đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu.

Về danh mục dự án sử dụng vốn của chương trình theo Nghị quyết 43/2021/QH15, Chính phủ rà soát chịu trách nhiệm chi tiết về từng danh mục dự án khi quyết định phân bổ theo thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ đối với danh mục và phân bổ vốn Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội là 176.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, chi tiết theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí cho ý kiến để Thủ tướng Chính phủ phân bổ số vốn đối với 94 nhiệm vụ dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình; đề nghị Chính phủ rà soát, tiếp thu, giải trình đối với một số dự án cụ thể; rà soát, cập nhật các trường hợp đã hoàn thiện thủ tục đầu tư để có thể phân bổ ngay trong đợt này.

Đối với 169 dự án chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, đang trong quá trình hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết 43/2021/QH15. Sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư đủ điều kiện để giao vốn thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ vốn.

Đối với phần vốn còn dư của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ dự án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm. Do đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các đề xuất của các bộ, ngành, các địa phương có liên quan để bố trí vốn này. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý trong quá trình thực hiện bám sát Nghị quyết 43/2021/QH15 trong đó có quy định "điều chỉnh linh hoạt giữa các nghĩa vụ chi theo quy định của pháp luật đối với những nội dung thẩm quyền, đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định, trường hợp cấp bách trong thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội thì báo cáo Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất” để xử lý các vấn đề phát sinh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết để điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công năm 2022, bao gồm cả việc bố trí vốn điều hòa của Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong đó, nội dung của Nghị quyết cần nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 bổ sung cho các nhiệm vụ dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định; nhất trí bổ sung vốn cho 253 nhiệm vụ dự án sử dụng vốn NSTW trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung vốn cho 4 nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung vốn cho 1 dự án thuộc trách nhiệm NSTW theo đề xuất của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ rà soát rà kỹ cơ sở pháp lý để đưa vào dự thảo Nghị quyết; giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ v.v.. và Tổng Thư ký Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội để hoàn chỉnh dự thảo kết luận và dự thảo Nghị quyết sớm gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước kỳ nghỉ lễ 2/9 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO