Tin hội viên

VPBank lên kế hoạch nhận chuyển giao bắt buộc 1 ngân hàng

Trần Thúy 04/04/2024 - 17:20

Năm nay, ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 23.165 tỷ đồng, tăng 114% so với kết quả thực hiện của năm 2023.

VPBank lên kế hoạch lợi nhuận 23.165 tỷ đồng.
VPBank lên kế hoạch lợi nhuận 23.165 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận 23.165 tỷ đồng

Sáng ngày 29/4 tới, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Năm nay, ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 23.165 tỷ đồng, tăng 114% so với kết quả thực hiện của năm 2023 (đạt 10.987 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận của ngân hàng mẹ là 20.709 tỷ đồng (gấp 2,14 lần năm trước), lợi nhuận của FE Credit là 1.200 tỷ đồng (năm 2023 lỗ 3.699 tỷ đồng), Chứng khoán VPBank (VPBankS) là 1.902 tỷ đồng (tăng 52%) và Bảo hiểm OPES là 873 tỷ đồng (gấp 5,6 lần năm 2023).

Đến cuối năm nay, tổng tài sản của VPBank dự kiến mở rộng thêm 19% lên 974.270 tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản của ngân hàng mẹ đạt 898.350 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng dự kiến tiến thêm 22%, lên 598.864 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng toàn ngân hàng năm 2024 dự kiến đạt 25,2%, tương ứng với dư nợ cấp tín dụng 752.104 tỷ đồng. Mức tăng trưởng tín dụng trên còn phụ thuộc vào hạn mức của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng riêng lẻ kiểm soát dưới 3%.

Screen Shot 2024-04-04 at 4.17.39 PM.png

Chia cổ tức 10%, nhận chuyển giao một ngân hàng yếu kém

Về phương án phân phối lợi nhuận, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của VPBank là 8.353 tỷ đồng. Trong năm 2024, ngân hàng này dự kiến sử dụng 7.934 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 10%.

Sau khi chia cổ tức, lợi nhuận còn lại là 418,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trả cổ tức là quý II và quý III/2024. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của ngân hàng.

Năm nay, VPBank tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 30 triệu cổ phiếu, với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, một trong những nội dung quan trọng khác sẽ được thảo luận tại đại hội là xem xét thông qua việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém.

Ngân hàng cho biết tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của tổ chức này không vượt quá 5% quy mô tương ứng của VPBank vào cuối năm 2023 và vốn điều lệ của TCTD trên không quá 5.000 tỷ đồng.

Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, TCTD trên sẽ hoạt động dưới hình thức Ngân hàng TNHH MTV do VPBank làm chủ sở hữu.

HĐQT VPBank sẽ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để nhận chuyển giao bắt buộc, bao gồm: quyết định ngân hàng sẽ nhận theo phê duyệt; quyết định góp vốn điều lệ vào TCTD khi phù hợp và có phê duyệt; quyết định các phương án, biện pháp hỗ trợ,… khi nhận chuyển giao; triển khai các công việc liên quan khác.

Ngoài ra, theo tờ trình tới đại hội, những cá nhân, đơn vị tham gia nhiệm vụ liên quan đến nhận chuyển giao bắt buộc sẽ được miễn chịu trách nhiệm cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, chi phí phát sinh) trong trường hợp nhận chuyển giao bắt buộc không đạt mục tiêu hoặc xảy ra các rủi ro khách quan, tiềm ẩn. Hiện thông tin cụ thể về TCTD yếu kém mà VPBank sắp tiếp nhận chưa được tiết lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VPBank lên kế hoạch nhận chuyển giao bắt buộc 1 ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO