Chủ nhật, 15/12/2019
  • VN-Index: 966.18-1.99-0.21%
  • HN-Index: 102.94+0.23+0.22%
Nhìn ra thế giới

Tiếp cận gần hơn với ngân hàng xanh

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - ThS. Nguyễn Trần Dương - Nhìn ra thế giới - 29/11/2019 07:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng xanh được hiểu là cách thức cung ứng và đặc tính dịch vụ ngân hàng hướng tới hỗ trợ hoạt động có tác động tích cực đối với môi trường, giảm khí thải các-bon, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy phát triển bền vững (Kanak và nhóm tác giả, 2015). Thực chất hoạt động ngân hàng xanh cũng tương đồng như hoạt động ngân hàng thông thường có cân nhắc tới ảnh hưởng đối với cộng đồng và môi trường trong cách thức cung ứng và sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Mục tiêu của ngân hàng xanh là sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm, tránh lãnh phí và dành ưu tiên đối với yếu tố cộng đồng và môi trường trong tổ chức, cung ứng dịch và giám sát sử dụng dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng xanh là khái niệm ngân hàng chuyển dịch từ mục tiêu lợi nhuận đơn thuần sang mục tiêu lợi nhuận với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Ngân hàng xanh huy động nguồn lực, đầu tư an toàn và chuyển nguồn lực huy động tới hoạt động sản xuất không ảnh hưởng bất lợi tới chất lượng sống và môi trường sống. Ngân hàng thể hiện tính xanh thông qua cải thiện 6 hoạt động, bao gồm: quản trị đầu tư, quản trị tiền gửi, công tác kế toán, phát triển và sử dụng nguồn nhân sự, trách nhiệm xã hội, nhận thức của khách hàng và công chúng về môi trường.

 Thực hành ngân hàng xanh được chia làm 2 nhóm hoạt động: 1/ Chuyển tải các yếu tố về môi trường trong thực hành quản trị rủi ro, điều hành, chiến lược ngân hàng, kỹ năng và văn hóa kinh doanh. Những hoạt động ngày là phần cơ bản của chương trình khích lệ thực hành ngân hàng bền vững, điều tiết đặc trưng xã hội và môi trường của hoạt động tài trợ; Trong khi mục tiêu định hướng cần tránh hoặc hạn chế thất thoát tài chính, rủi ro suy giảm tín nhiệm và tổn hại về môi trường và xã hội, ngân hàng tiên phong nỗ lực đạt được ảnh hưởng tích cực từ tất cả các hoạt động đó; 2/ Huy động nguồn tài chính cho đầu tư xanh, bao gồm huy động tiết kiệm từ cộng đồng, và các hoạt động thị trường vốn. Hoạt động thị trường vốn bao gồm sự tích hợp các yếu tố xã hội và môi trường trong nghiên cứu đầu tư và kêu gọi vốn cho hoạt động xanh (Nick và Jeremy, 2016). 

Tính xanh được thể hiện trong dịch vụ, hoạt động ngân hàng

Đối với hoạt động tín dụng: đảm bảo đánh giá đầy đủ về ảnh hưởng môi trường và xã hội trong đưa ra quyết định tín dụng; đánh giá rủi ro của danh mục cho vay theo các tiêu chí rủi ro môi trường và xã hội phát sinh từ dự án được tài trợ; nâng cao khả năng ảnh hưởng tích cực của hoạt động cho vay xanh.

Tài trợ xanh cho các hoạt động bán lẻ chủ chốt, chẳng hạn như cung ứng tín dụng xanh tài trợ ngành sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm xanh (sản xuất và sử dụng công cụ tạo năng lượng thân thiện với môi trường, giảm khí thải các bon, giao thông thân thiện môi trường, công trình xây dựng thân thiện môi trường, sử dụng, cung ứng nước và xử lý chất thải, ...).

Đối với tiết kiệm nguồn lực: giảm ảnh hưởng môi trường của hoạt động ngân hàng; cung ứng dịch vụ tiết kiện xanh tới  khách hàng (thực hiện giao dịch ngân hàng không dùng giấy, cung ứng dịch vụ ngân hàng trực tuyến).

Hoạt động thị trường vốn: tích lợp rủi ro xã hội và môi trường với hoạt động nghiên cứu đầu tư, bao gồm nghiên cứu năng lực tài chính và uy tín của bên gọi vốn; Gọi vốn qua thị trường vốn và cổ phần hóa, gọi vốn qua thị trường công cụ nợ với đảm bảo được đưa ra đối với công cụ huy động nợ xanh (Trái phiếu, cổ phiếu liên quan tới hoạt động kinh doanh có tính xanh).

Kinh nghiệm triển khai ngân hàng xanh

Nhiều quốc gia trong G20 đã tích cực ủng hộ và khích lệ hoạt động ngân hàng xanh trên nhiều góc độ khác nhau (Nick và Jeremy, 2016). Một số ngân hàng toàn cầu chủ chốt ở Mỹ đã thực hiện cam kết tài  trợ hoạt động có nội dung bảo vệ môi trường, bao gồm biến đổi khí hậu. Ngân hàng CITI, vào tháng 2 /2015, đã cam kết cấp tín dụng, đầu tư và hỗ trợ lên tới 100 tỷ USD trong thời gian 10 năm, tài trợ hoạt động có tác động tới giảm biến đổi khí hậu và kiến tạo giải pháp môi trường. Ngân hàng Bank of America đã cam kết tăng cường tài trợ cho các khởi xướng kinh doanh có liên quan tới bảo vệ môi trường lên tới 125 USD tỷ tới năm 2025, bao gồm cho vay, đầu tư, huy động vốn, dịch vụ thanh toán và các giải pháp tài trợ phát triển khác.

Nhiều quốc gia ở giai đoạn phát triển sau hơn, đã khởi xướng ngân hàng xanh hướng tới tranh thủ lợi thế nâng cao uy tín trên thị trường.

Pháp: Hiệp hội Ngân hàng Pháp rất nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm giữa các ngân hàng về chống biến đổi khí hậu, bao gồm phát triển tài liệu tham khảo kết nối giữa ngành ngân hàng và biến đổi khí hậu, công bố hướng dẫn xác định tài trợ giải pháp cho dự án điện và năng lượng sạch.

Ấn Độ: Năm 2015 Hiệp  hội Ngân hàng Ấn Độ hoàn thành bộ hướng dẫn tình nguyện cấp quốc gia đối với chương trình tài trợ có trách nhiệm, là bộ hướng dẫn kết hợp và bao hàm thực hành ngân hàng xanh, bao gồm chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm quốc gia.

Mexico: Hiệp hội Ngân hàng Mexico dẫn đầu chương trình tự nguyện phát triển bộ quy chuẩn về tính bền vững, được thông qua vào tháng 4/2016.

Hà Lan: Hiệp hội Ngân hàng Hà Lan đã phát triển Tuyên Thệ của ngân hàng Hà Lan như một cơ chế điều tiết qui định về liêm chính kết hợp với bộ nguyên tắc về trách nhiệm thành Qui chuẩn ứng xử chuyên nghiệp. Bộ Quy chuẩn điều tiết hoạt động của hơn 90.000 người tham gia hoạt động ngân hàng ở Hà Lan. Bộ Qui chuẩn nhấn mạnh ngân hàng có trách nhiệm xã hội, đóng góp cho phát triển kinh tế bềnh vững.

Singapore: vào tháng 10/2015, Hiệp hội Ngân hàng Singapore, ban hành Hướng dẫn về tài trợ có trách nhiệm, xác định chuẩn mực tối thiểu về thực hành tài trợ có trách nhiệm. Bộ hướng dẫn thúc đẩy sự tích hợp về điều hành, yếu tố xã hội và môi trường trong đánh giá rủi ro của ngân hàng và quyết định cấp tín dụng, tập trung nguyên tắc chính về minh bạch thông tin, kiểm soát nội bộ, tăng hiểu biết, xây dựng nội lực, và phát triển kỹ năng.

Thổ Nhĩ Kỳ: Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ nguyên tắc hoạt động thúc đẩy ngân hàng phát triển bền vững. Năm 2014, Hiệp Hội Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ ban hành Hướng dẫn hoạt động bền vững cho ngành ngân hàng, bao gồm trách nhiệm môi trường được bao hàm trong quy định về chuẩn mực đạo đức ngân hàng.

Hàm ý chính sách

Phổ cập ngân hàng xanh là tất yếu khách quan, thể hiện tính trách nhiệm đối với môi trường và xã hội của hoạt động ngân hàng tiên tiến. Với nỗ lực bảo vệ môi trường và cộng đồng, dịch vụ ngân hàng xanh sẽ trở nên thân thiện và khích lệ niềm tin từ cộng động đối với ngân hàng, có tác dụng tích cực đối với tăng huy động vốn từ cộng đồng, tạo nguồn lực cho tăng trưởng hoạt động tài sản có.

Phổ cập ngân hàng xanh trong ngắn hạn phát sinh chi phí lớn cho ngân hàng, từ chi phí cho tổ chức ngân hàng xanh tới giảm nguồn thu trong cung ứng dịch vụ có tính xanh. Đây được đánh giá là khó khăn không dễ vượt qua đối với tất cả đối tác kinh doanh ngân hàng. Sự chia sẻ từ các cấp quản lý và chính sách tài chính có liên quan tới kinh doanh ngân hàng xanh có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần giảm khó khăn cho đối tác cung ứng dịch vụ ngân hàng xanh. 

Phổ cập ngân hàng xanh phát sinh một số rủi ro, trong đó rủi ro cung ứng dịch vụ ngân hàng không xanh được đánh giá phổ biến, là biểu hiện của trục lợi trong cung ứng dịch vụ ngân hàng không xanh. Vì vậy, để kiểm soát rủi ro phổ cập ngân hàng xanh, khuôn khổ pháp lý có tính hiệu lực cao và đồng bộ cần được xây dựng. Hơn nữa, các đối tác có trách nhiệm kiểm soát hoạt động ngân hàng, trong đó có công cụ bảo hiểm tiền gửi, cần có cơ chế tham gia tích cực và chủ động.

Tài liệu tham khảo:

Nick Robins and Jeremy McDaniels (2016), GREENING THE BANKING SYSTEM Taking Stock of G20 Green Banking Market Practice, Sep. 2016, http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/9_Greening_the_Banking_System.pdf

KANAK TARA , SAUMYA SINGH and RITESH KUMAR (2015),  Green Banking for Environmental Management: A Paradigm Shift http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.3.36 September 19, 2015)


Gửi bình luận
(0) Bình luận

​​​​​​​Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường condotel

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đưa ra những kiến nghị, góp ý để loại hình bất động sản du lịch kiểu mới như condotel ngày một phát triển bền vững, sáng 14/12/2019, tại Hà Nội, được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Hành lang pháp lý cho thị trường Condotel”.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm về giả mạo tin nhắn thương hiệu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, đã có nhiều người dân bị các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Đây là thủ đoạn hoàn toàn mới, rất tinh vi, cần được người dân nhận biết, quan tâm, nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của chính mình, nhất là vào dịp cuối năm khi khối lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng là rất lớn, cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động.

Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 12/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do ông Keith Williams, Chủ tịch Hội đồng quản trị USABC kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Underwriter Laboratories (UL) làm Trưởng đoàn.

VietinBank ra mắt ứng dụng iPay Mobile phiên bản mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 12/12/2019, VietinBank và VNPAY đã tổ chức lễ ra mắt ứng dụng VietinBank iPay Mobile phiên bản mới. Đây là phiên bản Mobile Banking nâng cấp với 50 tính năng mới mang đến cho khách hàng trải nghiệm thú vị về cuộc sống số.

FED tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2019, ngày 11/12/2019 (giờ địa phương), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết việc giữ nguyên lãi suất không thay đổi và khẳng định sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian tới.

Sacombank tiếp nhận 837 thực tập viên tiềm năng 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 24/12/2019, Sacombank sẽ tiếp nhận 837 thực tập viên tiềm năng năm 2020 được tuyển từ gần 10.000 hồ sơ của các sinh viên năm cuối thuộc các ngành: kinh tế, tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing, thương mại quốc tế, ngoại thương, kế toán – kiểm toán, xuất nhập khẩu…

LienVietPostBank thỏa thuận hợp tác với Công ty Ô tô TMT

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hà Nội, ngày 13/12/2019 - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty Cổ phần Ô tô TMT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác diễn ra tại Văn phòng Hội sở chính LienVietPostBank với sự tham dự của ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đại diện LienVietPostBank và ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - đại diện cho TMT.

Shinhan Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ( Shinhan Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đây là cột mốc ý nghĩa, đánh dấu thành tựu đáng ghi nhận của Shinhan Việt Nam trong hành trình 10 năm hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức một ngân hàng 100% vốn nước ngoài, và gần 27 năm chính thức hiện diện tại Việt Nam.

MB triển khai gói tín dụng siêu ưu đãi cho khách hàng cá nhân nhân dịp Xuân Canh Tý

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 22/01/2020, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) triển khai gói tín dụng “MB chào xuân Canh Tý” quy mô 7.000 tỷ đồng với mức lãi suất cạnh tranh nhất thị trường nhằm giúp khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý đang cận kề.

NCB được sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/12/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định 2547/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

BAC A BANK trở thành thành viên của Mastercard

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/12/2019, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã chính thức được trao Chứng nhận thành viên từ Mastercard - công ty công nghệ và thanh toán hàng đầu trên thị trường toàn cầu.

SHB dành tặng ưu đãi vượt trội tới các khách hàng cá nhân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khẳng định cam kết mang đến các giải pháp tài chính toàn diện đồng thời tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mang tới gói sản phẩm “Đẳng cấp vượt trội” với ưu đãi miễn phí nhiều dịch vụ ngân hàng. Chương trình áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch trên cả nước.

NCB - một trong những tổ chức tín dụng đầu tàu trên địa bàn Bắc Ninh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 10 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Bắc Ninh (NCB Bắc Ninh) luôn hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, trở thành một trong những tổ chức tín dụng “đầu tàu” trên địa bàn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Sacombank tiếp nhận 837 thực tập viên tiềm năng 2020

Tin hội viên - Mỹ Quyên - 10:10 15/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 24/12/2019, Sacombank sẽ tiếp nhận 837 thực tập viên tiềm năng năm 2020 được tuyển từ gần 10.000 hồ sơ của các sinh viên năm cuối thuộc các ngành: kinh tế, tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh, marketing, thương mại quốc tế, ngoại thương, kế toán – kiểm toán, xuất nhập khẩu…

​​​​​​​Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường condotel

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Bích - 07:58 15/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đưa ra những kiến nghị, góp ý để loại hình bất động sản du lịch kiểu mới như condotel ngày một phát triển bền vững, sáng 14/12/2019, tại Hà Nội, được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Hành lang pháp lý cho thị trường Condotel”.

Phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp với nhu cầu sản xuất, tiêu dùng chính đáng của người dân và doanh nghiệp

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Thanh Bích - Phan Mai - 18:26 14/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tinh thần chỉ đạo này được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện rộng rãi tới các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn. Ước đến ngày 31/12/2019, tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh đạt hơn 51 nghìn tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn ước đạt 25,840 nghìn tỷ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ước đạt 8,208 nghìn tỷ đồng… tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Phát huy hiệu quả sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng chi bộ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là nội dung chính buổi sinh hoạt chuyên đề quý IV/2019 của Chi bộ Cơ quan thường trực (CQTT) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) tổ chức tại Bắc Giang ngày 14/12/2019.

Hiệp hội Dệt may cần tiếp tục làm tốt vai trò kết nối các DN, hình thành các chuỗi giá trị gia tăng cao, chuỗi giá trị toàn cầu

Các Hiệp hội ngành, nghề - TTTCTT - 08:08 14/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 13/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS).

LienVietPostBank thỏa thuận hợp tác với Công ty Ô tô TMT

Tin hội viên - Linh Cầm - 17:38 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hà Nội, ngày 13/12/2019 - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty Cổ phần Ô tô TMT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác diễn ra tại Văn phòng Hội sở chính LienVietPostBank với sự tham dự của ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đại diện LienVietPostBank và ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - đại diện cho TMT.

Shinhan Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tin tức - Khánh Ly - 14:50 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam ( Shinhan Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đây là cột mốc ý nghĩa, đánh dấu thành tựu đáng ghi nhận của Shinhan Việt Nam trong hành trình 10 năm hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức một ngân hàng 100% vốn nước ngoài, và gần 27 năm chính thức hiện diện tại Việt Nam.

MB triển khai gói tín dụng siêu ưu đãi cho khách hàng cá nhân nhân dịp Xuân Canh Tý

Sản phẩm, dịch vụ - Thanh Lịch - 14:16 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 22/01/2020, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) triển khai gói tín dụng “MB chào xuân Canh Tý” quy mô 7.000 tỷ đồng với mức lãi suất cạnh tranh nhất thị trường nhằm giúp khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý đang cận kề.

NCB được sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động

Tin hội viên - Phạm Hiếu - 14:14 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/12/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định 2547/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

BAC A BANK trở thành thành viên của Mastercard

Tin hội viên - Trà My - 14:13 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/12/2019, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã chính thức được trao Chứng nhận thành viên từ Mastercard - công ty công nghệ và thanh toán hàng đầu trên thị trường toàn cầu.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm về giả mạo tin nhắn thương hiệu

Pháp luật - Nghiệp vụ - (Theo bocongan.gov.vn) - 09:42 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, đã có nhiều người dân bị các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Đây là thủ đoạn hoàn toàn mới, rất tinh vi, cần được người dân nhận biết, quan tâm, nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của chính mình, nhất là vào dịp cuối năm khi khối lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng là rất lớn, cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động.

Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Tin tức - L.C - 09:01 13/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 12/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do ông Keith Williams, Chủ tịch Hội đồng quản trị USABC kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Underwriter Laboratories (UL) làm Trưởng đoàn.

VietinBank ra mắt ứng dụng iPay Mobile phiên bản mới

Tin hội viên - TTTCTT - 17:21 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 12/12/2019, VietinBank và VNPAY đã tổ chức lễ ra mắt ứng dụng VietinBank iPay Mobile phiên bản mới. Đây là phiên bản Mobile Banking nâng cấp với 50 tính năng mới mang đến cho khách hàng trải nghiệm thú vị về cuộc sống số.

Ngân hàng đầu tiên tại Thái Lan ứng dụng sinh trắc học khuôn mặt và vân tay để mở tài khoản nhanh và an toàn hơn

Nhìn ra thế giới - Phan Mai (Theo UOB) - 16:45 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ website United Overseas Bank Limited (UOB) cho hay TMRW thuộc UOB, ngân hàng di động đầu tiên dành cho thế hệ số tại ASEAN, đã ứng dụng sinh trắc học khuôn mặt và vân tay để hỗ trợ khách hàng mở tài khoản tại TMRW nhanh và an toàn hơn.

SHB dành tặng ưu đãi vượt trội tới các khách hàng cá nhân

Sản phẩm, dịch vụ - Hồng Nhung - 16:25 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khẳng định cam kết mang đến các giải pháp tài chính toàn diện đồng thời tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mang tới gói sản phẩm “Đẳng cấp vượt trội” với ưu đãi miễn phí nhiều dịch vụ ngân hàng. Chương trình áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch trên cả nước.

Niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu Công ty CP Nhựa Hà Nội

Thị trường - T.B - 15:53 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 12/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết và đưa 34.440.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán: NHH) vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu NHH đạt 344,4 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 45.900 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá là +/-20%.

FED tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản

Nhìn ra thế giới - T.C - 11:23 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2019, ngày 11/12/2019 (giờ địa phương), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết việc giữ nguyên lãi suất không thay đổi và khẳng định sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian tới.

Chiến thắng của các đội tuyển bóng đá sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ vào kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần xây dựng đất nước cường thịnh

Tin tức - TTTCTT - 09:11 12/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) -  Chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt đội tuyển bóng đá Việt Nam đạt huy chương vàng tại SEA Games 30 tối 11/12 tại Trụ sở Chính phủ.

Agribank tặng 2 tỷ đồng cho 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam

Sống đẹp - Ngô Trang - 17:58 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngay sau chiến thắng lịch sử và xứng đáng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước Indonesia tại trận chung kết Seagames 30 và chiến thắng thuyết phục của những “bóng hồng” đội tuyến bóng đá nữ Việt Nam trước Thái Lan giành ngôi vô địch, Agribank quyết định tặng thưởng cho những “chiến binh” quả cảm của hai đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ Việt Nam mỗi đội 1 tỷ đồng.

Làm thế nào để không bị mất tiền trong tài khoản

Pháp luật - Nghiệp vụ - T.D - 16:55 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian gần đây, đã liên tục xuất hiện nhiều chiêu thức lừa đảo khác nhau như: thông báo trúng thưởng, mạo danh đòi nợ giúp ngân hàng… được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và những bài học kinh nghiệm

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Đức Lệnh - 16:47 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nhìn nhận những kết quả quan trọng đạt được của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng thời qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm.

NCB - một trong những tổ chức tín dụng đầu tàu trên địa bàn Bắc Ninh

Tin hội viên - Phạm Hiếu - 15:57 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 10 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Bắc Ninh (NCB Bắc Ninh) luôn hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, trở thành một trong những tổ chức tín dụng “đầu tàu” trên địa bàn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

BIDV được Ngân hàng Nhà nước công nhận đạt chuẩn Basel II trước hạn

Tin hội viên - Phan Công Chung - 10:45 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2505/QĐ-NHNN chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN kể từ ngày 01/12/2019, trước thời hạn hiệu lực của Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

ADB giảm dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực nhưng điều chỉnh tăng của Việt Nam

Nhìn ra thế giới - TTTCTT - 09:42 11/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngược lại với xu hướng hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ mức 6,8% lên 6,9% cho năm 2019, và từ mức 6,7% lên 6,8% cho năm 2020.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO