Thứ 7, 11/07/2020
  • VN-Index: 871.21-5.25-0.6%
  • HN-Index: 115.66-0.5-0.43%
Nhìn ra thế giới

Tiếp cận gần hơn với ngân hàng xanh

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - ThS. Nguyễn Trần Dương - Nhìn ra thế giới - 29/11/2019 07:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng xanh được hiểu là cách thức cung ứng và đặc tính dịch vụ ngân hàng hướng tới hỗ trợ hoạt động có tác động tích cực đối với môi trường, giảm khí thải các-bon, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy phát triển bền vững (Kanak và nhóm tác giả, 2015). Thực chất hoạt động ngân hàng xanh cũng tương đồng như hoạt động ngân hàng thông thường có cân nhắc tới ảnh hưởng đối với cộng đồng và môi trường trong cách thức cung ứng và sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Mục tiêu của ngân hàng xanh là sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm, tránh lãnh phí và dành ưu tiên đối với yếu tố cộng đồng và môi trường trong tổ chức, cung ứng dịch và giám sát sử dụng dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng xanh là khái niệm ngân hàng chuyển dịch từ mục tiêu lợi nhuận đơn thuần sang mục tiêu lợi nhuận với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Ngân hàng xanh huy động nguồn lực, đầu tư an toàn và chuyển nguồn lực huy động tới hoạt động sản xuất không ảnh hưởng bất lợi tới chất lượng sống và môi trường sống. Ngân hàng thể hiện tính xanh thông qua cải thiện 6 hoạt động, bao gồm: quản trị đầu tư, quản trị tiền gửi, công tác kế toán, phát triển và sử dụng nguồn nhân sự, trách nhiệm xã hội, nhận thức của khách hàng và công chúng về môi trường.

 Thực hành ngân hàng xanh được chia làm 2 nhóm hoạt động: 1/ Chuyển tải các yếu tố về môi trường trong thực hành quản trị rủi ro, điều hành, chiến lược ngân hàng, kỹ năng và văn hóa kinh doanh. Những hoạt động ngày là phần cơ bản của chương trình khích lệ thực hành ngân hàng bền vững, điều tiết đặc trưng xã hội và môi trường của hoạt động tài trợ; Trong khi mục tiêu định hướng cần tránh hoặc hạn chế thất thoát tài chính, rủi ro suy giảm tín nhiệm và tổn hại về môi trường và xã hội, ngân hàng tiên phong nỗ lực đạt được ảnh hưởng tích cực từ tất cả các hoạt động đó; 2/ Huy động nguồn tài chính cho đầu tư xanh, bao gồm huy động tiết kiệm từ cộng đồng, và các hoạt động thị trường vốn. Hoạt động thị trường vốn bao gồm sự tích hợp các yếu tố xã hội và môi trường trong nghiên cứu đầu tư và kêu gọi vốn cho hoạt động xanh (Nick và Jeremy, 2016). 

Tính xanh được thể hiện trong dịch vụ, hoạt động ngân hàng

Đối với hoạt động tín dụng: đảm bảo đánh giá đầy đủ về ảnh hưởng môi trường và xã hội trong đưa ra quyết định tín dụng; đánh giá rủi ro của danh mục cho vay theo các tiêu chí rủi ro môi trường và xã hội phát sinh từ dự án được tài trợ; nâng cao khả năng ảnh hưởng tích cực của hoạt động cho vay xanh.

Tài trợ xanh cho các hoạt động bán lẻ chủ chốt, chẳng hạn như cung ứng tín dụng xanh tài trợ ngành sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm xanh (sản xuất và sử dụng công cụ tạo năng lượng thân thiện với môi trường, giảm khí thải các bon, giao thông thân thiện môi trường, công trình xây dựng thân thiện môi trường, sử dụng, cung ứng nước và xử lý chất thải, ...).

Đối với tiết kiệm nguồn lực: giảm ảnh hưởng môi trường của hoạt động ngân hàng; cung ứng dịch vụ tiết kiện xanh tới  khách hàng (thực hiện giao dịch ngân hàng không dùng giấy, cung ứng dịch vụ ngân hàng trực tuyến).

Hoạt động thị trường vốn: tích lợp rủi ro xã hội và môi trường với hoạt động nghiên cứu đầu tư, bao gồm nghiên cứu năng lực tài chính và uy tín của bên gọi vốn; Gọi vốn qua thị trường vốn và cổ phần hóa, gọi vốn qua thị trường công cụ nợ với đảm bảo được đưa ra đối với công cụ huy động nợ xanh (Trái phiếu, cổ phiếu liên quan tới hoạt động kinh doanh có tính xanh).

Kinh nghiệm triển khai ngân hàng xanh

Nhiều quốc gia trong G20 đã tích cực ủng hộ và khích lệ hoạt động ngân hàng xanh trên nhiều góc độ khác nhau (Nick và Jeremy, 2016). Một số ngân hàng toàn cầu chủ chốt ở Mỹ đã thực hiện cam kết tài  trợ hoạt động có nội dung bảo vệ môi trường, bao gồm biến đổi khí hậu. Ngân hàng CITI, vào tháng 2 /2015, đã cam kết cấp tín dụng, đầu tư và hỗ trợ lên tới 100 tỷ USD trong thời gian 10 năm, tài trợ hoạt động có tác động tới giảm biến đổi khí hậu và kiến tạo giải pháp môi trường. Ngân hàng Bank of America đã cam kết tăng cường tài trợ cho các khởi xướng kinh doanh có liên quan tới bảo vệ môi trường lên tới 125 USD tỷ tới năm 2025, bao gồm cho vay, đầu tư, huy động vốn, dịch vụ thanh toán và các giải pháp tài trợ phát triển khác.

Nhiều quốc gia ở giai đoạn phát triển sau hơn, đã khởi xướng ngân hàng xanh hướng tới tranh thủ lợi thế nâng cao uy tín trên thị trường.

Pháp: Hiệp hội Ngân hàng Pháp rất nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm giữa các ngân hàng về chống biến đổi khí hậu, bao gồm phát triển tài liệu tham khảo kết nối giữa ngành ngân hàng và biến đổi khí hậu, công bố hướng dẫn xác định tài trợ giải pháp cho dự án điện và năng lượng sạch.

Ấn Độ: Năm 2015 Hiệp  hội Ngân hàng Ấn Độ hoàn thành bộ hướng dẫn tình nguyện cấp quốc gia đối với chương trình tài trợ có trách nhiệm, là bộ hướng dẫn kết hợp và bao hàm thực hành ngân hàng xanh, bao gồm chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm quốc gia.

Mexico: Hiệp hội Ngân hàng Mexico dẫn đầu chương trình tự nguyện phát triển bộ quy chuẩn về tính bền vững, được thông qua vào tháng 4/2016.

Hà Lan: Hiệp hội Ngân hàng Hà Lan đã phát triển Tuyên Thệ của ngân hàng Hà Lan như một cơ chế điều tiết qui định về liêm chính kết hợp với bộ nguyên tắc về trách nhiệm thành Qui chuẩn ứng xử chuyên nghiệp. Bộ Quy chuẩn điều tiết hoạt động của hơn 90.000 người tham gia hoạt động ngân hàng ở Hà Lan. Bộ Qui chuẩn nhấn mạnh ngân hàng có trách nhiệm xã hội, đóng góp cho phát triển kinh tế bềnh vững.

Singapore: vào tháng 10/2015, Hiệp hội Ngân hàng Singapore, ban hành Hướng dẫn về tài trợ có trách nhiệm, xác định chuẩn mực tối thiểu về thực hành tài trợ có trách nhiệm. Bộ hướng dẫn thúc đẩy sự tích hợp về điều hành, yếu tố xã hội và môi trường trong đánh giá rủi ro của ngân hàng và quyết định cấp tín dụng, tập trung nguyên tắc chính về minh bạch thông tin, kiểm soát nội bộ, tăng hiểu biết, xây dựng nội lực, và phát triển kỹ năng.

Thổ Nhĩ Kỳ: Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ nguyên tắc hoạt động thúc đẩy ngân hàng phát triển bền vững. Năm 2014, Hiệp Hội Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ ban hành Hướng dẫn hoạt động bền vững cho ngành ngân hàng, bao gồm trách nhiệm môi trường được bao hàm trong quy định về chuẩn mực đạo đức ngân hàng.

Hàm ý chính sách

Phổ cập ngân hàng xanh là tất yếu khách quan, thể hiện tính trách nhiệm đối với môi trường và xã hội của hoạt động ngân hàng tiên tiến. Với nỗ lực bảo vệ môi trường và cộng đồng, dịch vụ ngân hàng xanh sẽ trở nên thân thiện và khích lệ niềm tin từ cộng động đối với ngân hàng, có tác dụng tích cực đối với tăng huy động vốn từ cộng đồng, tạo nguồn lực cho tăng trưởng hoạt động tài sản có.

Phổ cập ngân hàng xanh trong ngắn hạn phát sinh chi phí lớn cho ngân hàng, từ chi phí cho tổ chức ngân hàng xanh tới giảm nguồn thu trong cung ứng dịch vụ có tính xanh. Đây được đánh giá là khó khăn không dễ vượt qua đối với tất cả đối tác kinh doanh ngân hàng. Sự chia sẻ từ các cấp quản lý và chính sách tài chính có liên quan tới kinh doanh ngân hàng xanh có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần giảm khó khăn cho đối tác cung ứng dịch vụ ngân hàng xanh. 

Phổ cập ngân hàng xanh phát sinh một số rủi ro, trong đó rủi ro cung ứng dịch vụ ngân hàng không xanh được đánh giá phổ biến, là biểu hiện của trục lợi trong cung ứng dịch vụ ngân hàng không xanh. Vì vậy, để kiểm soát rủi ro phổ cập ngân hàng xanh, khuôn khổ pháp lý có tính hiệu lực cao và đồng bộ cần được xây dựng. Hơn nữa, các đối tác có trách nhiệm kiểm soát hoạt động ngân hàng, trong đó có công cụ bảo hiểm tiền gửi, cần có cơ chế tham gia tích cực và chủ động.

Tài liệu tham khảo:

Nick Robins and Jeremy McDaniels (2016), GREENING THE BANKING SYSTEM Taking Stock of G20 Green Banking Market Practice, Sep. 2016, http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2016/09/9_Greening_the_Banking_System.pdf

KANAK TARA , SAUMYA SINGH and RITESH KUMAR (2015),  Green Banking for Environmental Management: A Paradigm Shift http://dx.doi.org/10.12944/CWE.10.3.36 September 19, 2015)


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành  Chỉ thị số 27/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Lãi suất liên ngân hàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính-tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND tăng phiên thứ hai liên tiếp.

CIC cung cấp trên 41.000 báo cáo tín dụng cho khách hàng vay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/7/2020, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày chuyển đổi số

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) sẽ tổ chức Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam), diễn ra trong 2 ngày 11-12/8/2020 tại Hà Nội.

Doanh nghiệp nhỏ hậu Covid: Biến nguy cơ thành thời cơ

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia cho rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ yếu tố để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển trong tương lai gần. 

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch dài hơi kích thích kinh tế

Với bối cảnh hiện nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%. Kiểm soát lạm phát dưới 4%. Kiên quyết không để mất niềm tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực.

Việc tử tế - Ai cũng có thể

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vào ngày 2/7/2020, tại trụ ATM của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh (CN) Quảng Bình, anh Trần Cao Cường là bảo vệ của CN , trong ca trực đã phát hiện chiếc ví của một khách hàng nữ đánh rơi khi vào rút tiền tại máy ATM. Anh Cường cố gắng tìm cách đem trả lại cho người đánh rơi một cách nhanh nhất.

Shinhan Finance là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được HR Asia - một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Nhân sự bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020.

Ngân hàng Bản Việt cùng JCB ra mắt 2 sản phẩm thẻ tín dụng mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng JCB ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng mới mang đến nhiều tiện ích, tính năng và ưu đãi hấp dẫn: Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt và Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt.

Sacombank triển khai ưu đãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 30/9/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” dành cho tất cả chủ thẻ quốc tế Sacombank Visa (trừ thẻ doanh nghiệp) khi thanh toán, mua sắm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Ngân hàng Bản Việt triển khai gói vay ưu đãi 6.000 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa triển khai gói vay ưu đãi giá trị lên tới 6.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, nhằm giúp doanh nghiệp Việt gỡ rối bài toán về vốn.

VietinBank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm, tổ chức ngày 6/7, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, tác động lớn tới nền kinh tế trong suốt thời gian qua nhưng 6 tháng đầu năm hoạt động kinh doanh của VietinBank vẫn có những kết quả tích cực.

PVcomBank miễn phí đổi thẻ Chip nội địa trên toàn hệ thống

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để giúp khách hàng giao dịch thêm an toàn, thoải mái và tận hưởng nhiều tiện ích thanh toán hiện đại, từ tháng 6/2020, chủ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank) được đổi từ thẻ từ sang thẻ Chip không tiếp xúc chuẩn VCCS tiên tiến nhất với chi phí “0 đồng”.

Sacombank bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân vay để sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, góp phần hỗ trợ khách hàng tái sản xuất và ổn định cuộc sống sau dịch Covid-19.

Thị trường M&A cần những cân nhắc mới sau Covid-19

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 10:07 11/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việt Nam - quốc gia được biết đến như một môi trường đầu tư an toàn, ổn định từ trước khi đại dịch xảy ra và ngay cả trong giai đoạn đại dịch đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu - đây sẽ là vị thế thuận lợi cho những tiến triển tích cực ở thị trường mua bán sáp nhập giai đoạn hậu Covid-19.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư

Tin tức - Hoàng Phương - 08:44 11/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành  Chỉ thị số 27/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Việc tử tế - Ai cũng có thể

Sống đẹp - LPB - 17:34 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vào ngày 2/7/2020, tại trụ ATM của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh (CN) Quảng Bình, anh Trần Cao Cường là bảo vệ của CN , trong ca trực đã phát hiện chiếc ví của một khách hàng nữ đánh rơi khi vào rút tiền tại máy ATM. Anh Cường cố gắng tìm cách đem trả lại cho người đánh rơi một cách nhanh nhất.

Lãi suất liên ngân hàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Thị trường - Thu Trang - 17:05 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính-tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND tăng phiên thứ hai liên tiếp.

CIC cung cấp trên 41.000 báo cáo tín dụng cho khách hàng vay

Hoạt động ngân hàng - T.H - 17:02 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/7/2020, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015 – 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng sơ kết 6 tháng đầu năm

Hoạt động ngân hàng - Bảo Đăng - 15:58 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Ngày 10/7, Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Shinhan Finance là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020

Tin hội viên - M.H - 14:41 10/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được HR Asia - một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Nhân sự bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày chuyển đổi số

Công nghệ - M.H - 14:26 10/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) sẽ tổ chức Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam), diễn ra trong 2 ngày 11-12/8/2020 tại Hà Nội.

Trái phiếu doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư cá nhân

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 14:01 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt quy mô, tính thanh khoản và khả năng tiếp cận đã khiến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) từ chỗ là kênh đầu tư dành riêng cho tổ chức đã dần trở thành một lựa chọn đầu tư mới cho khách hàng cá nhân.

Bến Tre phải phát triển chuỗi giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu

Kết nối - H.P - 11:34 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 9/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre, một trong 12 tỉnh có mức tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2020.

Vinamilk ra mắt sản phẩm tạo đột phá: Sữa bột trẻ em có bổ sung tổ yến

Doanh nghiệp - Thu Trang - 11:13 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ em, góp phần vào mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã cho ra mắt sản phẩm sữa bột “Dielac Grow Plus có Tổ Yến”.

Ảnh hưởng của Covid-19 tới ngành Ngân hàng sẽ rõ hơn trong nửa cuối năm 2020

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 16:04 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch Covid-19 đã khiến các khoản nợ quá hạn đã tăng lên, một số ngân hàng đã tăng trích lập dự phòng... Trong bối cảnh đó, Công ty Chứng khoán VNDIRECT dự báo nợ xấu có thể tăng cao hơn trong nửa cuối năm 2020.

Ngân hàng Bản Việt cùng JCB ra mắt 2 sản phẩm thẻ tín dụng mới

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 15:56 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng JCB ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng mới mang đến nhiều tiện ích, tính năng và ưu đãi hấp dẫn: Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt và Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt.

Bán lẻ chật vật hoạt động trở lại sau dịch Covid-19

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 15:51 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù các doanh nghiệp đã dần quay lại trạng thái làm việc “bình thường mới” nhưng thị trường bán lẻ đang khá chật vật hoạt động trở lại sau dịch Covid-19.

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại

Thị trường - Thu Trang - 15:49 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất liên ngân hàng đã bật tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 8/7/2020.

Doanh nghiệp nhỏ hậu Covid: Biến nguy cơ thành thời cơ

Hoạt động ngân hàng - Ngân Hằng - 15:34 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia cho rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ yếu tố để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển trong tương lai gần. 

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch dài hơi kích thích kinh tế

Tin tức - Đức Tuân - 15:30 09/07/2020
Với bối cảnh hiện nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%. Kiểm soát lạm phát dưới 4%. Kiên quyết không để mất niềm tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực.

Hà Nội khởi động lại quy hoạch sông Hồng

Kết nối - Võ Hải - 15:23 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Thành phố phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy hoạch phân lũ, làm cơ sở xây dựng quy hoạch hai bên sông Hồng.

Bộ Công an khuyến cáo vay tiền qua app

Pháp luật - Nghiệp vụ - Thu Trang - 15:23 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bên cạnh các app cho vay tiền chính thống, hoạt động công khai, minh bạch thì hiện nay, xuất hiện app cho vay tiền núp dưới hình thức “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Để phân biệt, Bộ Công an khuyến cáo: “Người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ… trước khi quyết định vay tiền qua app”.

Sacombank triển khai ưu đãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày”

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 15:22 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 30/9/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” dành cho tất cả chủ thẻ quốc tế Sacombank Visa (trừ thẻ doanh nghiệp) khi thanh toán, mua sắm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Ứng phó với Covid-19 – Khôi phục dòng vốn bền vững và tài chính phát triển vững mạnh

Hoạt động ngân hàng - Thanh Hải - 14:07 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/7/2020, Ả-rập Xê-út - nước Chủ tịch G20 phối hợp với Diễn đàn Pari đã tổ chức Hội thảo trực tuyến cấp Bộ trưởng về “Ứng phó với Covid-19 - Khôi phục dòng vốn bền vững và tài chính phát triển vững mạnh”. Việt Nam tham dự Hội thảo trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Ban hành Thông tư quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chính sách mới - P.V - 13:52 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư).

Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

Tin tức - H.P - 08:27 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lãi suất tiếp tục giảm trên thị trường liên ngân hàng

Thị trường - Thu Trang - 16:50 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu cập nhật thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 7/7.

Thị trường tài chính Việt Nam vượt qua sự cản đường của đại dịch Covid-19

Nghiên cứu - Trao đổi - TS.Nguyễn Đại Lai - 16:49 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đến nay, Việt Nam đã và đang đứng trong top đầu cả về chống dịch và duy trì phát triển kinh tế. Về kinh tế và thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam vẫn tăng trưởng dương ở mức cao nhất so với các nước trong khu vực và nhiều nước lớn trên thế giới. Tuy nhiên, với tư cách là một nền kinh tế có độ mở rất lớn, có rất nhiều thách thức đặt ra cho Việt Nam, tuyệt đối không thể chủ quan. 
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO