Thứ 7, 07/12/2019
  • VN-Index: 963.56+0.29+0.03%
  • HN-Index: 102.5+0.13+0.13%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tiếp tục khai thông vướng mắc, thúc đẩy tiến trình xử lý nợ xấu của các TCTD

Thanh Hương - Vấn đề - Nhận định - 18/11/2019 16:38
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, lũy kế từ ngày 15/8/2017 (thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực) đến ngày 31/8/2019, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 236,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42. Tính trung bình, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn 4,7 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ năm 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Cũng tính đến tháng 8/2019, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) chưa xử lý và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu của hệ thống TCTD ở mức 4,84%, giảm mạnh so với mức 10,08% cuối năm 2016, mức 7,36% cuối năm 2017 và mức 5,85% cuối năm 2018.

Kết quả này cho thấy, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 42 /2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng  (Nghị quyết 42) và Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”  đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu của các TCTD. Tuy vậy, hiện nay, vẫn tồn tại nhiều khó khăn trong thực tiễn xử lý nợ xấu của các TCTD, trong đó có liên quan tới giải quyết tranh chấp tại tòa án. Những vướng mắc, bất cập đó đã được các TCTD phản ánh tại Hội thảo “Thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến tín dụng ngân hàng tại Tòa án nhân dân” do Hiệp hội Ngân hàng và Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC)  phối hợp tổ chức trong tháng 10/2019 vừa qua, trong đó nổi lên một số vấn đề và có thể được TANDTC hướng dẫn rõ để tòa án các cấp thống nhất hiểu và áp dụng, đó là:

Về việc tài sản đã thế chấp cho TCTD phát sinh tranh chấp quyền sở hữu và quyền sử dụng đất giữa chủ sở hữu cũ và bên bảo đảm (chủ sở hữu hiện tại)

Trong thực tế phát sinh trường hợp tài sản thế chấp tại TCTD đã được công chứng/chứng thực hợp đồng thế chấp và đăng ký biện pháp bảo đảm theo đúng quy định thì xuất hiện tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng giữa chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu hiện tại. Chủ sở hữu cũ yêu cầu tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng với chủ sở hữu hiện tại và yêu cầu hủy luôn hợp đồng thế chấp mà chủ sở hữu hiện tại ký với TCTD. Yêu cầu này đã được một số tòa chấp nhận. Về phía mình, các TCTD cho rằng quan điểm trên là chưa phù hợp cả về pháp lý và thực tiễn, có thể dẫn đến hệ quả nguy hiểm là khoản nợ (có khi giá trị lên đến nhiều nghìn tỷ đồng) của TCTD được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mất tài sản bảo đảm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các TCTD. Căn cứ văn bản số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 của TANDTC hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 133 Bộ Luật Dân sự 2015 đã nêu rõ: “Trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận chuyển nhượng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất đó cho Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật thì giao dịch thế chấp đó không vô hiệu”. Bên cạnh đó, trong thực tế khi nhận thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, các TCTD chỉ căn cứ vào Giấy chứng nhận hợp pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp và thực hiện thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Các TCTD không thể biết và không có điều kiện để biết việc sở hữu tài sản của bên thế chấp có hợp pháp hay không. Ngoài ra, không có quy định nào của pháp luật quy định trách nhiệm của TCTD phải thẩm tra các giao dịch chuyển giao trước khi tài sản được cơ quan Nhà nước cấp Giấy chứng nhận cũng như quy định TCTD có chức năng, thẩm quyền để thẩm tra nguồn gốc hình thành tài sản được cấp bởi Giấy chứng nhận đó. 

Do đó, trong trường hợp này, các TCTD đã nhận thế chấp theo đúng quy định của pháp luật thì TCTD là bên ngay tình, cần được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Về xử lý tài sản thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ cho bên thứ ba

Cũng liên quan đến việc xử lý tài sản thế chấp, trong quá trình giải quyết tranh chấp, các Tòa án chưa có quan điểm thống nhất chấp nhận giao dịch bảo đảm dưới hình thức cầm cố, thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự cho người khác (bên thứ ba). Một số tòa án địa phương có quan điểm cho rằng hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản để bảo đảm nghĩa vụ của bên thứ ba là không đúng quy định của Bộ Luật Dân sự, với lý do là biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của bên thứ ba phải là biện pháp “bảo lãnh” nên đã tuyên hợp đồng này vô hiệu. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 309, 317 Bộ Luật Dân sự 2015, Ðiều 326, 342 Bộ Luật Dân sự 2005, thì bên cầm cố, thế chấp có quyền dùng tài sản của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, không hạn chế đó là nghĩa vụ của mình hay của người khác. Đồng thời,  Điều 336 Bộ Luật Dân sự 2015 về phạm vi bảo lãnh đã quy định thêm nội dung bên bảo lãnh có thể sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Như vậy, theo các TCTD, quan điểm trên của tòa án chưa phù hợp. Đặc biệt, nếu bên thứ ba (bên thế chấp) lợi dụng để yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất của bên thứ ba vô hiệu nhằm trốn tránh nghĩa vụ của mình đối với ngân hàng (bên nhận thế chấp) thì hệ quả tiếp theo có thể dẫn đến vô hiệu hàng loạt hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba trong toàn hệ thống ngân hàng. Điều này sẽ tạo ra tiền lệ xấu cả về mặt pháp lý và kinh tế, gây rủi ro lớn đối với hoạt động ngân hàng.

Về áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao TSBĐ và xử lý TSBĐ

Ngày 15/5/2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao TSBĐ, tranh chấp về quyền xử lý TSBĐ của khoản nợ xấu. Tuy nhiên, số lượng các vụ việc xử lý nợ xấu thông qua thủ tục rút gọn tại tòa án đến nay còn rất hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả của biện pháp quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị quyết 42.

Thực trạng này là do nhiều Tòa án áp dụng điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo Điều 317 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 mà không áp dụng các điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn quy định tại Nghị quyết 42 nhằm tránh phát sinh trách nhiệm liên quan khi bên vay, bên bảo đảm đưa ra ý kiến không thống nhất hoặc từ chối nghĩa vụ nợ, nghĩa vụ được bảo đảm, giá trị định giá TSBĐ, hoặc cố tình vắng mặt khỏi nơi cư trú... nhằm trốn tránh, trì hoãn thực hiện nghĩa vụ với TCTD. Vì vậy, hầu hết các trường hợp TCTD khởi kiện yêu cầu giao tài sản, quyền xử lý TSBĐ của các khoản nợ xấu không được giải quyết theo thủ tục rút gọn theo quy định của Nghị quyết 42.

Để hỗ trợ các TCTD rút ngắn thời gian xử lý nợ xấu thông qua việc áp dụng thủ tục rút gọn, TANDTC nên sớm có văn bản gửi các tòa án địa phương đề nghị áp dụng các thủ tục rút gọn quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị quyết 42, không căn cứ điều kiện quy định tại Điều 317 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Về việc hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án

Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn hoàn trả TSBĐ là vật chứng trong vụ án hình sự theo quy định của Nghị quyết 42. Điều này dẫn đến quyết định về thời hạn hoàn trả hoàn toàn phụ thuộc vào nhận định của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong khi đó, trong thời gian kê biên, phong tỏa thì ngân hàng không thể xử lý để thu hồi nợ theo hợp đồng bảo đảm, nhiều trường hợp chỉ khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật thì ngân hàng mới thực hiện được quyền xử lý thông qua hoạt động thi hành án. Việc này làm giảm hiệu quả xử lý nợ xấu của TCTD do tuột mất cơ hội xử lý, mất nhiều thời gian, trong một số trường hợp có thể làm giảm giá trị tài sản bảo đảm.

Về vấn đề này, TANDTC cần sớm có hướng dẫn về trình tự, thủ tục thời điểm/thời hạn hoàn trả các tài sản bảo đảm là vật chứng của vụ án hình sự sau khi đã hoàn tất các thủ tục xác minh chứng cứ theo quy định tại Nghị quyết 42. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết những trường hợp có thể giải tỏa kê biên trong quá trình xét xử để ngân hàng có căn cứ đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản cũng như ban hành quy định về việc hoàn trả TSBĐ là tang vật của các vụ việc hành chính cho các TCTD trong giai đoạn xét xử.

Về việc tuyên vô hiệu (một phần hoặc toàn bộ) hợp đồng bảo đảm bằng tiền gửi ngân hàng do chỉ có Người gửi tiền ký kết mà không có chấp thuận của cả hai vợ chồng

Quyết định trên của tòa xuất phát từ quan điểm cho rằng đây là loại tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên cần có sự chấp thuận của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 tại khoản 1 Điều 32 đã quy định: “Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình thì vợ, chồng là người đứng tên tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán được coi là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó”. Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 của NHNN quy định “chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm là người đứng tên trên thẻ tiết kiệm” (Khoản 3 Điều 24) và cho phép “người gửi tiền là chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm được cầm cố thẻ tiết kiệm để vay vốn tại các TCTD nếu được TCTD đó chấp thuận” (Khoản 2 Điều 21). Các quy định về tiền gửi tiết kiệm tại Thông tư 48/2018/TT-NHNN cũng quy định: Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền được người gửi tiền gửi tại TCTD. Thẻ tiết kiệm/Sổ tiết kiệm là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của Người gửi tiền tại TCTD.

Như vậy, người đứng tên trên thẻ tiết kiệm được pháp luật công nhận là “chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm”, là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến số tiền gửi tiết kiệm đó tại TCTD, trong đó bao gồm cả giao dịch bảo đảm. Việc Người gửi tiền cầm cố, thế chấp tiền gửi tiết kiệm do mình đứng tên trên thẻ tiết kiệm cũng phù hợp với quy định về cầm cố, thế tài sản quy định tại Điều 309 và Điều 317 Bộ luật Dân sự  2015.

Mặt khác, theo pháp luật ngân hàng, khi TCTD nhận cầm cố/ thế chấp Thẻ tiết kiệm mà lại phải mời vợ (hoặc chồng) của người đứng tên trên thẻ tiết kiệm để tìm hiểu đó là tài sản chung hay tài sản riêng thì dẫn đến việc các TCTD sẽ mâu thuẫn với nguyên tắc bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại TCTD (Khoản 2 và Khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD 2010).

Cũng cần phải nhấn mạnh là, cách hiểu của tòa án nêu trên có thể dẫn đến hệ lụy là mọi giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng (tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán) hay Thẻ tiết kiệm đều cần có ý kiến định đoạt của bên vợ hoặc chồng của khách hàng giao dịch. Với số lượng (đến hàng triệu) tài khoản tiết kiệm, tiền gửi, nếu bắt buộc phải thực hiện theo quy định trên sẽ dẫn đến rất nhiều người phải đến thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng, tăng chi phí, thủ tục cho TCTD và cả khách hàng, ngược với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân của Đảng, Chính phủ.

Ngoài ra, hoạt động của các TCTD sẽ gặp rất nhiều rủi ro và nguy hiểm, khi có nhiều cá nhân nhân danh đồng sở hữu tài sản để tranh chấp với các TCTD khi xử lý tài sản cầm cố là thẻ tiết kiệm. Việc tranh chấp này sẽ không chỉ dừng lại đối với nghiệp vụ cho vay như đã nêu trên, mà còn có thể rủi ro ngay cả cho hoạt động tiền gửi. Cụ thể, người đứng tên trên thẻ tiết kiệm (chủ sở hữu) đã rút tiền tiết kiệm, nhưng vợ/chồng người đó khiếu nại về quyền sở hữu thẻ tiết kiệm với TCTD và yêu cầu TCTD phải chịu trách nhiệm. Điều này sẽ rất nguy hiểm cho hoạt động của TCTD trên diện rộng và các TCTD sẽ không thể kiểm soát.

Do vậy, TANDTC nên sớm có hướng dẫn với tòa án địa phương các cấp về trường hợp TCTD giao kết hợp đồng bảo đảm với người đứng tên trên thẻ tiết kiệm, tài khoản tại ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật thì TCTD được coi là ngay tình và giao dịch đó có hiệu lực pháp luật.

Nghị quyết 42 của Quốc hội, Quyết định 1058 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020" là những văn bản pháp lý quan trọng, giúp tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc về xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và tạo nên những chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa người cho vay và người đi vay. Tuy nhiên, xử lý nợ xấu là quá trình đòi hỏi sự tham gia, phối hợp của nhiều bên liên quan như TANDTC, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp…  nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành ngân hàng xử lý nhanh hơn, tốt hơn nợ xấu, giải phóng vốn và tài sản bảo đảm tồn đọng trong các khoản nợ xấu, qua đó lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng và có thêm điều kiện để cung ứng vốn cho nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Hội nghị Quốc tế về Tài chính - Ngân hàng lần thứ nhất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị Quốc tế về Tài chính Ngân hàng (ICBF 2019) lần thứ nhất nhằm cung cấp một nền tảng quốc tế tuyệt vời cho các học giả, các học viên và các nhà hoạch định chính sách để chia sẻ kết quả nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tế của họ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Amazon “bắt tay” với T&T Group và Ngân hàng SHB thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/12/2019, tại Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề “Vươn mình ra biển lớn” tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Amazon đã chính thức công bố Tập đoàn T&T Group là đối tác chiến lược, SHB là đối tác tài chính ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam trong hỗ trợ thanh toán và nghiệp vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu.

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Quyết định giảm đồng loạt mức lãi suất tiền gửi của các tổ chức tại NHNN

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 3 Quyết định về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng và các tổ chức khác tại NHNN. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019.

Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 24/2019/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/1/2020.    

Online Friday 2019: Scan mã QR nhận Iphone 11 pro max và gần 100 quà tặng công nghệ từ NAPAS

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc Gia Việt Nam (NAPAS) tham gia Online Friday 2019 trong vai trò là đơn vị tài trợ cho sự kiện. Theo đó, NAPAS  phối hợp với Ban tổ chức, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đưa chương trình Scan mã QR nhận quà may mắn với nhiều phần quà là điện thoại thông minh, thiết bị công nghệ có giá trị cao.

Sacombank ưu đãi lớn nhân ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2019

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hưởng ứng Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam (Online Friday 2019) do Bộ Công Thương chủ trì, Sacombank cùng công ty cổ phần Alliex Việt Nam – đối tác triển khai hạ tầng POS dùng chung - phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tiện lợi và nhiều ưu đãi.

NCB dành hơn 9 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội năm 2019

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngoài chiến lược phát triển bền vững, thương hiệu của NCB ngày càng được khẳng định bởi những hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, sẻ chia với cộng đồng, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mừng Xuân Canh Tý, BAC A BANK gửi lộc tri ân khách hàng gửi tiền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp năm mới 2020, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai Chương trình khuyến mại tiền gửi “Mừng Xuân Canh Tý - Gửi lộc tri ân” trên toàn hệ thống từ ngày 9/12/2019 đến hết ngày 29/2/2020 với điều kiện tham gia đơn giản và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Chủ thẻ Sacombank sẽ được hoàn tiền đến 20% khi mua sắm tại Vincom

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đón chào lễ Giáng Sinh 2019, tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ được hoàn tiền đến 20% khi mua sắm tại các trung tâm thương mại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Mega Mall Times City (Hà Nội) và Vincom Center Ðồng Khởi, Vincom Mega Mall Thảo Ðiền, Vincom Plaza Lê Văn Việt, Vincom Plaza Ba Tháng Hai (TP.HCM).

LienVietPostBank được áp dụng trước hạn Thông tư 41 theo chuẩn Basel II

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) trước thời hạn.

SeABank và VNPOST kỷ niệm 4 năm hợp tác, cán mốc 6.666.666 giao dịch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm hợp tác và đánh dấu mốc son quan trọng trong sự hợp tác giữa hai bên với 6.666.666 giao dịch.

Khai trương Trung tâm Ngân hàng số BIDV và tọa đàm “Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng – Thách thức và giải pháp”

Tin hội viên - Thanh Bích - Phan Mai - 21:50 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều nay (6/12/2019), tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Ngân hàng số BIDV (Digital Banking  Center). Nhân dịp này, Trung tâm Ngân hàng số BIDV đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng – Thách thức và giải pháp.

20 năm và những dấu ấn bảo hiểm tiền gửi

Tin hội viên - Hiền Anh - 18:40 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) -

Hội thảo "Tín dụng theo chuỗi giá trị tài chính nông nghiệp tại Indonesia, Myanmar và Việt Nam"

Tin tức - Ngọc Lan - 15:54 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/12, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược PTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (IPSARD) và Viện Nghiên cứu Chính sách thực phẩm quốc tế ( IFPRI) của Úc đã phối hợp đồng tổ chức Hội thảo chủ đề “Tín dụng theo chuỗi giá trị tài chính nông nghiệp tại Indonesia, Myanmar và Việt Nam”. Hội thảo chia sẻ thông tin về cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp của ba quốc gia như là một giải pháp cải thiện tiếp cận tín dụng cho hộ nông dân nhỏ.

Phấn đấu 100% các khu du lịch biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Online Friday 2019: Scan mã QR nhận Iphone 11 pro max và gần 100 quà tặng công nghệ từ NAPAS

Sản phẩm, dịch vụ - Hải Nhung - 14:21 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc Gia Việt Nam (NAPAS) tham gia Online Friday 2019 trong vai trò là đơn vị tài trợ cho sự kiện. Theo đó, NAPAS  phối hợp với Ban tổ chức, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đưa chương trình Scan mã QR nhận quà may mắn với nhiều phần quà là điện thoại thông minh, thiết bị công nghệ có giá trị cao.

Sacombank ưu đãi lớn nhân ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2019

Hoạt động ngân hàng - 10:18 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hưởng ứng Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam (Online Friday 2019) do Bộ Công Thương chủ trì, Sacombank cùng công ty cổ phần Alliex Việt Nam – đối tác triển khai hạ tầng POS dùng chung - phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tiện lợi và nhiều ưu đãi.

Hội nghị Quốc tế về Tài chính - Ngân hàng lần thứ nhất

Tin tức - T.Dũng - 09:01 06/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị Quốc tế về Tài chính Ngân hàng (ICBF 2019) lần thứ nhất nhằm cung cấp một nền tảng quốc tế tuyệt vời cho các học giả, các học viên và các nhà hoạch định chính sách để chia sẻ kết quả nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tế của họ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh

Tin tức - TTTCTT - 14:02 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành GTVT

Các Hiệp hội ngành, nghề - TTTCTT - 14:00 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện.

NCB dành hơn 9 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội năm 2019

Sống đẹp - Minh Quang - 10:55 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngoài chiến lược phát triển bền vững, thương hiệu của NCB ngày càng được khẳng định bởi những hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, sẻ chia với cộng đồng, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mừng Xuân Canh Tý, BAC A BANK gửi lộc tri ân khách hàng gửi tiền

Sản phẩm, dịch vụ - Trà My - 10:46 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp năm mới 2020, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai Chương trình khuyến mại tiền gửi “Mừng Xuân Canh Tý - Gửi lộc tri ân” trên toàn hệ thống từ ngày 9/12/2019 đến hết ngày 29/2/2020 với điều kiện tham gia đơn giản và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Kinh nghiệm phát triển Fintech trong lĩnh vực ngân hàng từ cơ chế thử nghiệm Sandbox của Malaysia

Nhìn ra thế giới - ThS. Trần Nguyễn Minh Hải - 10:31 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khuôn khổ pháp lý điều tiết Fintech hay còn gọi là cơ chế thử nghiệm Fintech (Sandbox) được vận hành để hỗ trợ đổi mới tài chính và phát triển Fintech. Trong lĩnh vực ngân hàng, Sandbox được xem như là công cụ để khai thác đổi mới trong khi vẫn bảo vệ ổn định tài chính, từ đó bổ sung cơ chế điều tiết của ngân hàng trung ương (NHTW).

Amazon “bắt tay” với T&T Group và Ngân hàng SHB thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam

Tin hội viên - Thúy Anh - 09:55 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 4/12/2019, tại Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề “Vươn mình ra biển lớn” tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Amazon đã chính thức công bố Tập đoàn T&T Group là đối tác chiến lược, SHB là đối tác tài chính ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam trong hỗ trợ thanh toán và nghiệp vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu.

Chủ thẻ Sacombank sẽ được hoàn tiền đến 20% khi mua sắm tại Vincom

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 09:40 05/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đón chào lễ Giáng Sinh 2019, tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ được hoàn tiền đến 20% khi mua sắm tại các trung tâm thương mại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Mega Mall Times City (Hà Nội) và Vincom Center Ðồng Khởi, Vincom Mega Mall Thảo Ðiền, Vincom Plaza Lê Văn Việt, Vincom Plaza Ba Tháng Hai (TP.HCM).

LienVietPostBank được áp dụng trước hạn Thông tư 41 theo chuẩn Basel II

Tin hội viên - Linh Cầm - 09:01 04/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) trước thời hạn.

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Tin tức - T.C - 17:32 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

SeABank và VNPOST kỷ niệm 4 năm hợp tác, cán mốc 6.666.666 giao dịch

Tin hội viên - Phan Thu - 17:09 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm hợp tác và đánh dấu mốc son quan trọng trong sự hợp tác giữa hai bên với 6.666.666 giao dịch.

Đại hội Hiệp hội DN tỉnh Long An lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bích Liên - 17:00 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Long An tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “Đoàn kết - Phát triển - Hội nhập”. Tham dự đại hội có ông Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh ; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng gần 500 đại biểu doanh nghiệp (DN) đại diện cho các DN trên địa bàn tỉnh.

Ngành ngân hàng cần hướng tới khai thác quản trị dữ liệu

Công nghệ - Thu Hiền - 16:59 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại Hà Nội, trong buổi Tọa đàm khép kín với gần 40 đại diện cấp cao các Ngân hàng với chủ đề "Quản trị dữ liệu - Động lực thúc đẩy tăng trưởng của các định chế tài chính", các chuyên gia quốc tế của PwC đã cùng thảo luận về xu hướng phát triển của quản trị dữ liệu trong ngành ngân hàng, chia sẻ kết quả của Khảo sát các Giám đốc dữ liệu của PwC năm 2019 và các kinh nghiệm triển khai dự án Quản trị dữ liệu của PwC cho các ngân hàng trong nước và khu vực.

“Miễn hết phí – Trúng iPhone như ý” với MSB

Sản phẩm, dịch vụ - Khổng Thu - 16:57 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nắm bắt nhu cầu giao dịch tài chính tăng cao dịp cận Tết cũng như mong muốn gia tăng trải nghiệm và lợi ích cho khách hàng khi giao dịch trên ngân hàng điện tử, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai chương trình “Miễn hết phí – Trúng iPhone như ý” với hàng ngàn ưu đãi đặc biệt về phí và quà tặng.

Quyết định giảm đồng loạt mức lãi suất tiền gửi của các tổ chức tại NHNN

Chính sách mới - Ngọc Lan - 09:30 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/11/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 3 Quyết định về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng và các tổ chức khác tại NHNN. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019.

Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng

Chính sách mới - Mai Lan - 09:21 03/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 24/2019/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/1/2020.    

CPI bình quân 11 tháng năm 2019 tăng 2,57% so với bình quân cùng kỳ, mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây

Tin tức - H.Y - 17:46 02/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/12/2019 tại Hà Nội đã diễn ra buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ .

Xu hướng phát triển công nghệ tài chính và chủ động triển khai của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Vấn đề - Nhận định - TS. Hà Thị Sáu - 14:52 02/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nêu xu hướng phát triển công nghệ tài chính và đề xuất một số giải pháp để chủ động triển khai việc ứng dụng công nghệ tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ông Masatsugu Asakawa được bầu làm Chủ tịch thứ 10 của ADB

Sự kiện - H.Y - 14:34 02/12/2019
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2019, ông Masatsugu Asakawa đã được Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhất trí bầu làm Chủ tịch ADB.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO