29 doanh nghiệp dự kiến bị hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu

Bùi Trang| 11/03/2022 09:35
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về việc dự kiến hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận công ty đại chúng.

 

Nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, hàng loạt các chính sách đã được ban hành như Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Thông tư số 115/2016/TT-BTC, Thông tư số 40/2018/TT-BTC, Thông tư số 13/2019/TT-BTC... Những chính sách này đã góp phần thúc đẩy hoạt động gắn đấu giá cổ phần hóa DNNN với đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM, tạo điều kiện đưa chứng khoán của doanh nghiệp vào giao dịch trên thị trường UPCoM ngay sau khi hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần, kể cả đối với các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Thực hiện Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, theo quy định tại khoản 8 Điều 310 Nghị định này, các doanh nghiệp cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch trên UPCoM trước ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực nhưng chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 1 năm kể từ ngày Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực.

Với các doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên UPCoM sau ngày Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp này sẽ bị hủy đăng ký giao dịch nếu sau 1 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán và chưa được UBCKNN xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng.

Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trên UPCoM còn 29 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trước thời điểm Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực và chưa được UBCKNN xác nhận là công ty đại chúng. Những doanh nghiệp này sẽ rơi vào diện hủy đăng ký giao dịch bắt buộc theo quy định nói trên.

Sở GDCK Hà Nội đã có thông báo cho các doanh nghiệp này về việc rơi vào diện bị hủy đăng ký giao dịch bắt buộc và dự kiến cổ phiếu của các doanh nghiệp này sẽ không còn được giao dịch trên UPCoM từ cuối tháng 3/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
29 doanh nghiệp dự kiến bị hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO