Thứ 7, 04/02/2023

Các ngân hàng cần đẩy mạnh thực hiện các cam kết về tài trợ bền vững

Anh Lê - Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - 11/10/2019 09:45
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các ngân hàng khu vực tư nhân có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững, có hàm lượng carbon thấp - và họ phải đối mặt với áp lực chính trị, thị trường và xã hội ngày càng tăng để làm điều đó.

Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc tổ chức tại New York cuối tháng trước (tháng 9/2019), chúng ta đã thấy các ngân hàng đưa ra các cam kết mới về lượng khí thải carbon cho phép trong danh mục đầu tư và cho vay của họ cũng như việc tuân thủ các Nguyên tắc mới về Ngân hàng có trách nhiệm.

Một cách khác để các ngân hàng đưa ra tín hiệu hưởng ứng trước áp lực ngày càng tăng từ các cổ đông, doanh nghiệp và chính phủ là thông qua các cam kết tài chính bền vững: các cam kết công khai, có thời hạn để cung cấp hoặc tạo điều kiện ưu tiên vốn cho các giải pháp liên quan đến khí hậu và sự bền vững.

Vậy những cam kết này là gì và có đủ để đáp ứng các thách thức không? Công cụ mục tiêu xanh mới của Viện Nghiên cứu các nguồn lực thế giới (WRI) đã phân tích và so sánh các số liệu chi tiết của các ngân hàng khu vực tư nhân về cam kết tài chính bền vững cho thấy 4 kết quả chính:

1. Chỉ một nửa các ngân hàng lớn đã thực hiện cam kết tài chính bền vững

Công cụ mục tiêu xanh phân tích 50 ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới. Tính đến tháng 7/2019, chỉ có 23 ngân hàng trong số này có mục tiêu tài chính bền vững. (Ngày 1/7/2019,  hai ngân hàng lớn là Banco Santander và Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada công bố cam kết tài chính bền vững, nâng tổng số ngân hàng lớn có cam kết lên 25. Tuy nhiên, các cam kết của 2 ngân hàng này không được phản ánh trong Công cụ mục tiêu xanh bởi thời điểm công bố sau khi thực hiện phân tích).

Những cam kết công khai này có vai trò giá trị cho thấy tín hiệu của ngân hàng - cả bên ngoài và bên trong - rằng các ngân hàng có ý định hỗ trợ sự bền vững theo cách thức có thể đo lường được. Các cam kết công khai có thể thúc đẩy các khách hàng của ngân hàng trực tiếp tiếp cận ngân hàng để được cấp vốn cho các dự án carbon thấp. Các cam kết này có thể là động lực khuyến khích nhân viên ngân hàng tìm kiếm những cơ hội mới hỗ trợ cho sự bền vững. Và đây cũng có thể coi như cam kết với khách hàng rằng ngân hàng của họ đang tài trợ cho các giải pháp đối phó với các thách thức liên quan đến sự bền vững.

Tuy nhiên, một cam kết không phải là bằng chứng cho mục tiêu của tổ chức về sự bền vững. Có những câu hỏi bổ sung cần được trả lời, chẳng hạn như: Có phải mục tiêu đại diện cho sự phân bổ vốn mới chưa được cung cấp nếu không có cam kết tài chính bền vững? Có phải mục tiêu đưa ngân hàng vượt ra ngoài dự đoán thị trường của chính mình?

Việc không có cam kết cũng không đồng nghĩa là ngân hàng làm rất ít hoặc không làm gì về tài chính bền vững. Cam kết chỉ là một trong nhiều cách mà ngân hàng có thể thúc đẩy sự bền vững.

2. Các điều khoản và định nghĩa về cam kết tài chính bền vững khác nhau đáng kể giữa các ngân hàng

Việc  đánh giá và so sánh các cam kết tài chính bền vững dựa trên số tiền tài trợ đã cam kết là rất quan trọng, nhưng có sự khác biệt lớn về cách các ngân hàng xác định và mô tả các mục tiêu của họ.

Một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất giữa các ngân hàng là tiêu chí sử dụng trong các cam kết. Một số mục tiêu có phạm vi rộng và có khả năng tài trợ cho danh sách dài các hoạt động hoặc lĩnh vực, chẳng hạn như theo các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Các cam kết khác có trọng tâm rất hẹp, trong đó chỉ tài trợ để phát triển năng lượng tái tạo.

Điểm khác biệt chính nữa là loại dịch vụ tài chính được triển khai như một phần của cam kết. Một số ngân hàng chỉ tính cho vay hoặc các hoạt động tài trợ trực tiếp khác. Những ngân hàng khác lại tính một loạt các dịch vụ tài chính, bao gồm ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Điều này phản ánh các dòng kinh doanh riêng của ngân hàng bởi không phải tất cả các ngân hàng đều cung cấp các loại sản phẩm và dịch vụ giống nhau.

Thời gian cam kết cũng là một khác biệt. Thời gian trung bình của một cam kết là 8 năm rưỡi, nhưng một số chỉ có thời hạn 5 năm hoặc có nơi lại dài tới 14 năm.

3. Hầu hết các ngân hàng vẫn đang đầu tư nhiều hơn vào các dự án nhiên liệu hóa thạch so với mục tiêu tài chính bền vững

Để đánh giá đầy đủ tầm quan trọng của các mục tiêu tài chính bền vững, phải xem xét trong bối cảnh quy mô tổng thể và các hoạt động tài chính khác có liên quan của ngân hàng. Tài trợ cho các dự án sử dụng nhiên liệu hóa thạch là một điểm so sánh quan trọng để tìm hiểu liệu mục tiêu có phản ánh cam kết thực sự đối với sự bền vững hay không.

Đáng buồn, hầu hết mục tiêu tài chính bền vững hàng năm của các ngân hàng đều nhỏ hơn đáng kể so với tài chính dành cho nhiên liệu hóa thạch. Trong số những ngân hàng có các cam kết tích cực trong giai đoạn 2016-2018, mức tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch trung bình hàng năm gần gấp đôi số lượng cam kết tài chính bền vững. Chỉ có 7 ngân hàng có các mục tiêu tài chính bền vững hàng năm lớn hơn lượng tài chính mà họ cung cấp cho các giao dịch liên quan đến nhiên liệu hóa thạch. Xu hướng này thay đổi theo khu vực. Trung bình, các ngân hàng châu Âu và Úc có các cam kết tài chính bền vững  tham vọng hơn so với  các ngân hàng Hoa Kỳ.

So sánh này phải được phân tích một cách thận trọng. Các ngân hàng thường không cung cấp dữ liệu chi tiết về việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch hàng năm. Ước tính đầy đủ, nhất quán và công khai nhất đến từ một tập đoàn nghiên cứu xuất bản thẻ báo cáo (report card) hàng năm về việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch của ngân hàng. Phạm vi và phương pháp được sử dụng trong báo cáo khác với phạm vi được sử dụng bởi mỗi ngân hàng để định lượng mức tài chính bền vững. Điều này, cùng với việc định nghĩa khác nhau về tài chính bền vững giữa các ngân hàng, khiến cho việc so sánh tương thích không thể thực hiện được.

Tuy nhiên, so sánh sơ bộ cũng đã cung cấp thông tin hữu ích và cho thấy các ngân hàng phải đi một chặng đường dài trước khi có thể nói rằng hoạt động tài chính của họ là thân thiện với khí hậu và môi trường.

4. Thiếu phương pháp để đo lường các cam kết là một thiếu sót nghiêm trọng

Hầu hết các cam kết đã đáp ứng các tiêu chí cơ bản được nêu trong các chỉ số định tính về tính cụ thể và trách nhiệm. Một lĩnh vực mà phần lớn không đạt được là phương pháp tính toán công khai. Chưa đến một nửa các ngân hàng công bố phương pháp tính toán để theo dõi các cam kết.

Để tự so sánh với các ngân hàng bạn, các ngân hàng cần phải hiểu cách thức thực hành tính toán của mình khác nhau như thế nào về những gì họ đang đo lường. Các chủ thể liên quan cũng cần sự minh bạch này để hiểu các cam kết của ngân hàng và duy trì sự chịu trách nhiệm của ngân hàng. Mặc dù hơn ¾ các ngân hàng chủ động báo cáo (hoặc có kế hoạch báo cáo) về tiến trình đi tới mục tiêu bền vững, song nếu không tiết lộ phương pháp tính toán thì sẽ không thể diễn giải đầy đủ báo cáo của họ.

Cam kết tài chính không phải là con đường duy nhất để tiến tới sự bền vững

Cam kết tài chính bền vững không phải là cách duy nhất để các ngân hàng có thể gắn kết với sự bền vững. Những cách thức khác bao gồm:

- 130 ngân hàng đã ký kết tham gia các Nguyên tắc mới của Liên Hợp Quốc về Ngân hàng có trách nhiệm, được đưa ra trước Hội nghị thượng đỉnh về hành động khí hậu năm nay. Các nguyên tắc này phác thảo một khuôn khổ mới cho ngành ngân hàng để phù hợp với các mục tiêu kinh doanh với SDGs và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

- 5 ngân hàng hàng đầu châu Âu cam kết làm việc để sắp xếp các danh mục cho vay của họ phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris quốc tế về biến đổi khí hậu.

- 16 ngân hàng đang thử nghiệm các phương pháp mới để sắp xếp các danh mục đầu tư và cho vay với cách thức làm ổn định khí hậu theo Sáng kiến các Mục tiêu dựa trên khoa học (Science based Targets initiative).

- Một số ngân hàng đang xuất bản báo cáo ban đầu của Lực lượng đặc nhiệm về Báo cáo công khai tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD), bao gồm nhóm 16 ngân hàng làm việc với UNEP FI để thí điểm các khuyến nghị.

- Hơn 25 ngân hàng đã cam kết sử dụng 100% điện từ các nguồn tài nguyên tái tạo.

- Hơn 100 tổ chức tài chính đã cam kết loại bỏ hoặc hạn chế tài trợ cho các dự án than.

Tuy nhiên, các cam kết tài chính bền vững là cách thức quan trọng và dễ thấy để truyền đạt cam kết về tính bền vững. Đây là những cam kết rất công khai để đưa một khối lượng vốn lớn vì một tương lai carbon thấp, bền vững.

Tăng cường các cam kết tài chính bền vững trong tương lai

Để ngăn chặn thảm họa khí hậu, đây là thời điểm quan trọng để các ngân hàng khu vực tư nhân cho thấy họ nghiêm túc về vấn đề bền vững.

Chúng ta không chỉ cần các cam kết lớn hơn hoặc của nhiều ngân hàng hơn, mà còn cần các cam kết tốt hơn.

Các ngân hàng cần đưa ra các mục tiêu xanh tham vọng hơn, được hỗ trợ bởi các phương pháp tính toán mạnh mẽ hơn. Những mục tiêu này cần được kết hợp với việc giảm đáng kể tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch. Đối với các ngân hàng chưa đưa ra các mục tiêu xanh, cần phải đẩy mạnh việc xây dựng các cam kết lần đầu tiên của mình.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong ngành giao thông

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Tháng 1/2023, các chỉ số ngành trong VNIndex đều ghi nhận mức tăng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.111,18 điểm, tăng 10,34% so với tháng 12/2022 và giảm 24,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì  buổi họp báo.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26 /2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

ECB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào hôm 2/2.

Giá vàng trong nước giảm, vàng thế giới lao dốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, vàng gặp áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư.

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

PwC Việt Nam bổ nhiệm ông Mai Viết Hùng Trân làm Tổng Giám đốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2, PwC Việt Nam chính thức thông báo ông Mai Viết Hùng Trân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/7/2023. Ông Trân sẽ kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân - người đã nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc trong 12 năm qua.

Vietbank triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng 16 năm thành lập, từ ngày 2/2/2023 đến ngày 1/5/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, mua bảo hiểm với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp viễn thông phản ánh tình trạng bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo phản ánh từ CMC Telecom, doanh nghiệp này vừa liên tiếp bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ dịch vụ kết nối trong thời gian cao điểm cuối năm của các khách hàng là ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại khu vực.

Giá trị thương hiệu Viettel đạt gần 9 tỷ USD

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo Global 500 năm 2023 do Brand Finance (Anh) công bố, thương hiệu Viettel có giá trị lên tới 8,902 tỷ USD, tăng 144 triệu USD so với năm 2022. Như vậy, Viettel tiếp tục chuỗi 8 năm liên tiếp tăng giá trị thương hiệu.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong ngành giao thông

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:00 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

28 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - TTTCTT - 06:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 127/QĐ- NHNN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN năm 2022. Các văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đã được thay thế bằng các văn bản mới.

4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Kết nối - V.Hiệu - 21:25 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 4 Khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam gồm: Đồng Văn V (diện tích quy hoạch 250 ha), Đồng Văn VI (diện tích quy hoạch 250 ha), Kim Bảng I (diện tích quy hoạch 230 ha) và Châu Giang I (diện tích quy hoạch 210 ha).

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

Tin hội viên - T.P - 16:23 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Tháng 1/2023, các chỉ số ngành trong VNIndex đều ghi nhận mức tăng

Thị trường - Mai Hiên - 15:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.111,18 điểm, tăng 10,34% so với tháng 12/2022 và giảm 24,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tin tức - P.V - 14:59 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì  buổi họp báo.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

Doanh nhân - Quỳnh Lê - 14:27 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 13:42 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26 /2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

ECB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 11:14 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào hôm 2/2.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:13 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

Mất tiền tỷ vì chạy việc

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:20 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn có vị trí công tác trong các cơ quan nhà nước, nhiều người không ngần ngại nghe theo lời các đối tượng mà bỏ tiền tỷ để “chạy việc”...

Giá vàng trong nước giảm, vàng thế giới lao dốc

Thị trường - Minh Ngọc - 10:09 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, vàng gặp áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư.

Đảng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, đem lại Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Kể từ đó, đúng như đáng giá của Người: “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong” . 

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến 9 vấn đề lớn của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 09:04 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 9 vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), trong đó có 2 vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Phiên họp tới đây.

Bất chấp thị trường trầm lắng, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 15% trong năm 2022

Thị trường - Quỳnh Dương - 07:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo dữ liệu do Savills nghiên cứu, nguồn cung bất động sản nhà ở cho khu vực Hà Nội giảm mạnh trong năm 2022, giao dịch thấp, trong khi giá bán vẫn cao.

Điều hành chính sách tiền tệ theo lãi suất mô hình xác định lãi suất điều hành tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Vũ Mai Chi -  Phạm Gia Khánh - 07:12 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để có thêm bằng chứng xác thực về điều hành chính sách tiền tệ theo lãi suất, cũng như xác định ngưỡng mục tiêu lãi suất phù hợp cho Việt Nam, bài viết sẽ nghiên cứu mô hình xác định ngưỡng lãi suất, từ đó đưa ra những khuyến nghị đối với điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vốn đầu tư công cho các dự án giao thông trong năm 2023 là 94.161 tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:10 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án và tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông vận tải chiều ngày 1/2 cho biết, trên cơ sở kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 (94.161 tỷ đồng), ngay từ đầu năm, Bộ đã ban hành ngay chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công và kịp thời giao chi tiết đợt 1 cho các dự án đầy đủ thủ tục với tổng số vốn 94.135 tỷ đồng (đạt 99,97%).

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tin hội viên - Q.L - 21:14 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

Tập trung đẩy mạnh 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu

Tin tức - Minh Ngọc - 20:55 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ. Đây là buổi họp báo đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và diễn ra sau phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Nghiên cứu cách làm đổi mới để đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Các Hiệp hội ngành, nghề - Quỳnh Lê - 18:29 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có ý kiến chỉ đạo về văn bản 940/VAFI ngày 20/12/2022 của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) liên quan đến tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Giá vàng trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh sau khi FED nâng lãi suất

Thị trường - Minh Ngọc - 16:03 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau tuyên bố nâng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), giá vàng trong nước tiếp đà tăng vọt 600.000 đồng/lượng, giá vàng thế giới cũng tăng lên mức 1.950,1 USD/ounce.

PwC Việt Nam bổ nhiệm ông Mai Viết Hùng Trân làm Tổng Giám đốc

Doanh nhân - Thanh Hải - 14:39 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2, PwC Việt Nam chính thức thông báo ông Mai Viết Hùng Trân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/7/2023. Ông Trân sẽ kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân - người đã nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc trong 12 năm qua.

Vietbank triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân”

Tin hội viên - Lưu Ngọc - 14:30 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng 16 năm thành lập, từ ngày 2/2/2023 đến ngày 1/5/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, mua bảo hiểm với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 7 tỷ đồng.

Vốn đầu tư công năm 2023 đã phân bổ trên 90%

Các Hiệp hội ngành, nghề - T.H - 14:00 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 31/1/2023, tổng số vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đã phân bổ là 638.613,081 tỷ đồng, đạt 90,32% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (707.044,198 tỷ đồng).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO