Chủ nhật, 18/04/2021
  • VN-Index: 1,238.71-8.54-0.68%
  • HN-Index: 293.11-3.01-1.02%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Các quỹ đầu tư mạo hiểm trên thị trường tài chính thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Trần Trọng Triết - Vấn đề - Nhận định - 13/12/2019 08:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) -

Ngày nhận bài: 15/11/2019 - Ngày biên tập: 20/11/2019 - Ngày duyệt đăng: 22/11/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 23/2019.

Tóm tắt: Sự phát triển nhanh chóng và những lợi ích kinh tế của quỹ đầu tư mạo hiểm trên các thị trường tài chính thế giới đã thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư tài chính và chính phủ các nước. Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang mở rộng phát triển các quỹ đầu tư, nhất là đầu tư mạo hiểm, song vẫn còn nhiều vướng mắc. Vì vậy, bài viết này nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới về mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: quỹ đầu tư mạo hiểm, thị trường vốn mạo hiểm, quỹ đầu tư

Venture capital fund in the international financial market and experience for Vietnam

Abstract: The rapid development and economic benefits of venture capital funds in the global financial market have attracted much attention from financial investors and governments. In recent years, investment funds are expanding in Vietnam, especially venture capital, but still many obstacles has been faced with. Therefore, this article examines the experiences of some countries in the world on the model of venture capital funds to draw lessons for Vietnam.

Key words: venture capital fund, venture capital market, investment fund

1. Mục đích hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm

Hoa Kỳ được coi là cái nôi của thị trường vốn đầu tư mạo hiểm. Đầu thập niên 80, Hoa Kỳ thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ nhằm huy động vốn từ các cá nhân. Vốn đầu tư mạo hiểm đã tạo cơ hội để phát triển hàng loạt công ty trong lĩnh  vực công nghệ, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như HP, Intel, Microsoft, Apple. Dần dần, Chính phủ Hoa Kỳ hình thành hai trung tâm đầu tư mạo hiểm là Boston và Thung lũng Silicon.

Trung Quốc bắt đầu phát triển thị trường vốn mạo hiểm vào những năm 1998, khi Chính phủ nước này thực hiện chính sách thương mại hóa ngành khoa học – công nghệ kết hợp với chính sách phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại thời điểm đó, chính quyền trung ương và địa phương đã lập các quỹ đầu tư mạo hiểm để gọi vốn trong và ngoài nước. Đến năm 2000, tổng vốn đầu tư mạo hiểm huy động được là 1,2 tỉ USD. Riêng năm 2003, Trung Quốc đã thu hút được 992 triệu USD vốn mạo hiểm, trong đó có 780 triệu USD vốn nước ngoài và 163 triệu USD vốn trong nước, 3 triệu USD vốn liên doanh và 46 triệu USD là vốn của Hoa kiều. Như vậy, lượng vốn mạo hiểm của Trung Quốc từ nước ngoài là chủ yếu.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), đầu tư mạo hiểm được khuyến khích phát triển nhằm tạo ra chất xúc tác cho sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghệ cao – lực lượng chính hỗ trợ sự phát triển nền kinh tế. Bên cạnh việc ban hành các chính sách khuyến khích, Chính phủ Đài Loan còn trực tiếp tham gia sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm.

Với tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay, việc phát triển thị trường vốn mạo hiểm nói chung và các mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm nói riêng là rất cần thiết. Để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, cần nguồn vốn rất lớn. Tuy nhiên, cung vốn ở Việt Nam còn hạn chế, quy mô thị trường vốn nhỏ so với khu vực. Vì vậy, cung và cầu về vốn mạo hiểm ở Việt Nam còn có sự chêch lệch lớn, đặt ra nhu cầu hình thành và phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm tạo ra kênh trung chuyển vốn mạo hiểm hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất nước.

2. Sự hỗ trợ của chính phủ các nước đối với mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm

Chính phủ Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu thúc đẩy quỹ đầu tư mạo hiểm từ năm 1983 với mục tiêu chính là tăng cường sự phát triển các ngành công nghệ cao. Năm 1985, Quỹ Phát triển Yuan và Ngân hàng Chiao Tung thành lập chung một quỹ mạo hiểm với khoản vốn ban đầu là 800 triệu Đài tệ. Giai đoạn đầu, Chính phủ tài trợ 2,4 tỉ Đài tệ để thiết lập quỹ hạt giống và chỉ sau 17 năm, các quỹ đã đóng góp thuế cho ngân sách là 6 tỉ Đài tệ và góp phần tạo ra một nền công nghệ cao phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh sự trợ giúp về vốn, Chính phủ Đài Loan còn điều tiết và định hướng đầu tư mạo hiểm. Bộ Tài chính Đài Loan thiết lập Ủy ban Nhà nước quản lý các doanh nghiệp đầu tư vốn mạo hiểm. Ngoài ra, Chính phủ Đài Loan đã hình thành hành lang pháp lý cho hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm thông qua việc ban hành những quy định quản lý công ty đầu tư vốn mạo hiểm bao gồm hướng dẫn về thủ tục thành lập, yêu cầu vốn tối thiểu là 200 triệu Đài tệ, lĩnh vực đầu tư, quy mô đầu tư, quản lý và giám sát các doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm.

Bộ Tài chính Đài Loan thực hiện các chính sách khuyến khích lĩnh vực đầu tư mạo hiểm như nới lỏng các hạn chế đối với công ty đầu tư mạo hiểm khi thực hiện đầu tư, xóa bỏ thuế tín dụng đầu tư cho các quỹ đầu tư mạo hiểm, giảm 20% thuế thu nhập đối với cá nhân nắm giữ cổ phiếu sáng lập doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm từ năm 2000.

Tại Hoa Kỳ, Chính phủ đã tạo môi trường khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân - cầu vốn mạo hiểm. Nhìn chung, Luật Phá sản và Luật Bảo vệ sở hữu trí tuệ đã có tác dụng rất lớn. Luật Phá sản đem lại cho những người bị phá sản cơ hội mới để khởi động lại và nhanh chóng chuyển các nguồn lực ra khỏi các công ty không có tính cạnh tranh. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn thiết lập một số hệ thống bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ mạnh nhất thế giới. Việc bảo vệ sở hữu trí tuệ có tác động rất lớn trong khuyến khích đầu tư vào tài sản vô hình – điển hình cho khu vực công nghệ cao. Nó cũng khuyến khích các cá nhân nghiên cứu sáng tạo và khởi nghiệp vì quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ.

Quốc hội Hoa Kỳ giảm thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản lãi từ vốn đầu tư (lợi vốn) từ 35% xuống còn 28% trong năm 1978 và 20% vào năm 1980 trong khi thuế suất lợi vốn ở châu Âu lên tới 60%. Điều này đã kích thích các doanh nghiệp tư nhân hoạt động và kiếm lợi nhuận cao. Ngoài ra, Hoa Kỳ quy định, tài sản tích lũy được từ các quyền chọn cổ phiếu chỉ bị đánh thuế lợi vốn khi cổ phiếu được bán ra, trong khi ở Pháp và Đức các quyền chọn bị đánh thuế thu nhập thường xuyên từ khi chúng được cấp ra. Việc đánh thuế đối với quyền chọn cổ phiếu có tác động quan trọng đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp do doanh nghiệp không có khả năng trả lương cao, thường chào bán các quyền chọn cổ phiếu để thu hút các nhà quản lý giỏi. Nếu đánh thuế lợi vốn ngay khi quyền chọn được cấp ra thì sẽ không hấp dẫn người nắm giữ bởi họ chỉ thu được tiền từ công cụ này sau nhiều năm. Tại Trung Quốc, Chính phủ đã đưa ra hàng loạt chính sách nhằm phát triển ngành công nghệ cao: Bổ sung Luật Công ty (năm 1999) nhằm khuyến khích phát triển các công ty trong ngành công nghệ cao; ban hành các chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng các trung tâm nghiên cứu (năm 2000); hạ mức thuế và đơn giản hóa thủ tục hải quan nhằm ưu đãi các công ty công nghệ (năm 2001). Song song với chiến lược phát triển công nghệ cao, Chính phủ đã điều chỉnh một số quy định nhằm phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm như: Xóa bỏ quy định không cho phép công ty nhận vốn nước ngoài niêm yết nhằm tạo ra kênh thoát vốn cho các quỹ. Chính phủ Trung Quốc còn đưa ra một số quy định nhằm điều tiết hiệu quả đầu tư của các khoản vốn mạo hiểm có yếu tố nước ngoài vào năm 2001. Tuy nhiên, những quy định khá này chặt chẽ và không mang tính khuyến khích. Chẳng hạn, quỹ phải được thành lập theo mô hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân, vốn tối thiểu của doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm là 25 triệu USD, trong đó vốn góp tối thiểu của nhà đầu tư nước ngoài là 10 triệu USD, vốn góp vào quỹ phải chỉ rõ nguồn gốc; nhà đầu tư nước ngoài phải có kinh nghiệm quản lý lượng vốn mạo hiểm ít nhất là 100 triệu USD trong vòng 3 năm trước đó; nhà đầu tư trong nước phải có kinh nghiệm quản lý lượng vốn mạo hiểm ít nhất là 100 triệu Nhân dân tệ trong vòng một năm trước đó. Một doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài muốn thành lập phải được Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế cấp giấy phép sau khi tham khảo ý kiến tư vấn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau một thời gian áp dụng, chính sách này bộc lộ bất cập nên Chính phủ Trung Quốc đã ban hành quy định mới vào năm 2013. Theo đó, một số quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn nước ngoài có thể có hoặc không có tư cách pháp nhân, nói cách khác là một quỹ có thể được lập dưới dạng hợp đồng hoặc hợp danh hữu hạn, không nhất thiết phải thành lập công ty. Quy định về vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm được điều chỉnh xuống còn 10 triệu USD, vốn góp tối thiểu của nhà đầu tư nước ngoài giảm còn 1 triệu USD. Điều này thu hút thêm lượng vốn của các nhà đầu tư vừa và nhỏ trong nước. Quy định về công khai nguồn của vốn đầu tư trước đây cũng bị xóa bỏ.

Tuy nhiên, một số quy định từ năm 2001 về nhà đầu tư chiến lược vẫn được giữ nguyên: Nhà đầu tư phải thực hiện đầu tư mạo hiểm như là ngành kinh doanh chính, phải thuê 3 chuyên gia trở lên trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, không được rút vốn và chuyển nhượng lãi vốn trong quá trình đầu tư. Bên cạnh đó, Trung Quốc nới lỏng một số quy định đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm: Một công ty được phép đầu tư vào công ty khác 50% tổng tài sản công ty nhận đầu tư, còn đối với công ty đầu tư mạo hiểm thì được phép đầu tư tối đa 100% tổng tài sản của công ty nhận đầu tư.

Cùng với xu hướng hội nhập, những năm gần đây, Việt Nam đã có khá nhiều chính sách mở để thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài. Trước đây, khu vực kinh tế tư nhân rất khó có thể tiếp cận các nguồn vốn và thu hút vốn, ngoài ra còn chịu nhiều sức ép rất lớn về vốn để phát triển. Các doanh nghiệp tư nhân muốn vay vốn phải có tài sản thế chấp và chỉ được vay 70% tài sản thế chấp. Nhu cầu vốn để phát triển của khu vực tư nhân rất lớn nhưng do hạn chế nhất định về uy tín, tài chính, nên trong giai đoạn đầu khu vực này khó tiếp cận được nguồn vốn từ kênh truyền thống. Do đó, vốn đầu tư mạo hiểm là một lựa chọn ưu tiên.

Tại Việt Nam, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hiệu từ ngày 1/7/2016 đã tạo ra một mặt bằng pháp lý chung cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các quy định của hai luật này đã minh bạch hơn và tạo sự thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài cả về mặt gia nhập thị trường, thủ tục đầu tư, hình thức đầu tư và ưu đãi đầu tư, xử lý tranh chấp... Bên cạnh đó, những năm gần đây, Đảng và Chính phủ đã có những định hướng, chỉ đạo kịp thời để thúc đẩy khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo như Nghị quyết số 19-2016/CP-NQ; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016; Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, được phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016; đặc biệt Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2014/QH14 đã xác định một số nguyên tắc cơ bản về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và cơ chế đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Kinh nghiệm cho Việt Nam

Hiện nay số quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam là khoảng 57, với phân loại theo hình thức đầu tư như sau: Đầu tư chủ yếu vào cổ phần tư nhân (3 quỹ); đầu tư công nghệ cao và đầu tư mạo hiểm 4 quỹ (Capital, IDGVV-IDG Venture Vietnam, VinaCapital, FPT Venture); đầu tư vào bất động sản: 7 quỹ; đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các công ty cổ phần và các khoản đầu tư cơ hội: 43 quỹ. Như vậy, mặc dù có khá nhiều quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam nhưng các quỹ mang tính chất đầu tư vốn mạo hiểm chiếm tỉ trọng rất thấp (4/57 quỹ). Thời gian tới, để khơi thông dòng vốn đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, một số vấn đề cần phải được chú trọng như sau:

Một là, Chính phủ cần tạo môi trường đầu tư thuận lợi hỗ trợ sự phát triển hình thức đầu tư vốn mạo hiểm. Hệ thống pháp luật phải hướng tới mục tiêu: (i) Bảo đảm tính thực thi của hệ thống nhằm bảo vệ tài sản và lợi ích của nhà đầu tư; (ii) Đảm bảo tính rõ ràng, đồng bộ, nhất quán nhằm hạn chế rủi ro do các quy định chồng chéo; (iii) Phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế nhằm tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trong nước nhanh chóng hòa nhập môi trường kinh doanh toàn cầu và nhà đầu tư nước ngoài có thể tin tưởng môi trường đầu tư tại Việt Nam hơn; (iv) Từng bước hợp nhất các luật điều chỉnh hoạt động kinh tế nhằm tạo ra môi trường đầu tư bình đẳng cho mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Hai là, thực hiện chính sách thuế ưu đãi cho hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm. Hoạt động đầu tư mạo hiểm vào quá trình đổi mới công nghệ thường tiềm ẩn nhiều rủi ro và tỉ lệ thành công ở mức thấp. Chính vì vậy, Chính phủ cần khuyến khích phát triển các hình thức đầu tư vốn mạo hiểm thông qua các chính sách ưu đãi về thuế. Cụ thể là cần có chính sách miễn, giảm thuế đối với phần thu nhập phát sinh khi nhà đầu tư mạo hiểm kết thúc doanh vụ, kể cả các lợi tức phái sinh trong quá trình hoạt động. Chính sách thuế cũng cần ưu đãi đối với phần thu nhập phát sinh của các nhà đầu tư góp vốn vào quỹ, nhằm thu hút nguồn vốn từ các cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức vào hoạt động đầu tư mạo hiểm. Tất cả các chính sách ưu đãi thuế phải dựa vào luật đầu tư mạo hiểm hoặc danh mục các ngành nghề Nhà nước khuyến khích đầu tư mạo hiểm trong các lĩnh vực công nghệ cao được ưu đãi đầu tư.

Ba là, Chính phủ đưa ra các chính sách tín dụng mở nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư mạo hiểm cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Việc khuyến khích phát triển các kênh tín dụng hỗ trợ cho hoạt động đầu tư mạo hiểm nhằm gia tăng lượng cung vốn đầu tư mạo hiểm trên thị trường. Khi thực hiện chính sách này, các ngân hàng đầu tư phát triển, quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển, quỹ hỗ trợ khoa học - công nghệ... sẽ cho các quỹ đầu tư vốn mạo hiểm (không phân biệt hình thức sở hữu) vay với các mức lãi suất ưu đãi và cơ chế bảo đảm tiền vay linh hoạt.

Bốn là, xây dựng nền tảng pháp lý cho hoạt động đầu tư mạo hiểm. Trước mắt, Chính phủ cần có những quy định cụ thể hướng dẫn hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm như phạm vi đầu tư mạo hiểm, các lĩnh vực khuyến khích đầu tư, cơ cấu tài sản đầu tư của các quỹ, quy chế thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong quá trình thực hiện các quy định trên, Chính phủ xem xét thành lập một đơn vị quản lý hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm. Khi hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm dần phát triển, cần tiến tới ban hành một luật riêng để điều chỉnh. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, hoạt động đầu tư vốn mạo hiểm được điều chỉnh bằng hai luật riêng cho quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa và quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài. Điều này cũng hợp lý trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế đang phát triển nhằm mục đích kiểm soát và thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước.

Tài liệu tham khảo:

1. Lipman, Frederick D (1996), Venture Capital and Junk Bond Financing, Philadelphia: American Law Institute.

2. Lerner, Joshua (1996), Venture Capital and Private Equity: Module 1, Harvard Business School.

3. Lerner, Joshua (1999), Venture Capital and Private Equity: Casebook, New York: John Wiley & Sons.

4. McKinsey and Company (1998), U.S. Venture Capital Industry Overview and Economics, www.mckinsey.com.

5. Onorato, Nicole R. (1997), Trends in Venture Capital Funding in the 1990s, U.S. Small Business Administration.

6. Price Waterhouse Coopers LLP (2000), Money Tree US Report Q2 2000 Results,  www.pwcmoneytree.com.

7. Small and Medium Business Administration (2000), Venture White Paper; venture.smba.go.kr.

8. Venture Economics (2000), Natioal Venture Capital Association Yearbook.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả và ứng phó mưa lũ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ.

Biệt thự, nhà liền kề phía Tây Hà Nội giao dịch mạnh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khi giá sơ cấp trung bình theo quý của biệt thự tăng 4% thì giá nhà liền kề lại giảm -3%. Tuy nhiên tính theo năm thì cả hai phân khúc này giá đều tăng tới 14% so với năm 2020.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương.

Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi kiện toàn nhân sự

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/4/2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 479/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021.

Quy định sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty vừa được ban hành.

Team xa nhà

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sao không yêu không nhớ được khi chúng tôi đi đâu cũng là một mái nhà đầy ắp đầm ấm yêu thương, được tạo mọi điều kiện để làm việc, được tự do dân chủ nói lên chính kiến của mình, được phát huy hết khả năng sáng tạo, được lắng nghe và hỗ trợ khi gặp khó khăn. Nhưng vẫn mong lắm một ngày đoàn tụ, mong và nhớ lắm...

“Nâng giá trị cuộc sống”: Hơn cả một slogan

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mỗi ngân hàng sẽ có một logo, slogan của riêng mình. Chúng ta thường thấy các logo, slogan xuất hiện tại các điểm giao dịch, phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng trực tuyến... Nhưng hôm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe về slogan “Nâng giá trị cuộc sống” thông qua những mảnh đời thực, những ước mơ thực, những trở trăn rất thực.

Vì một tình yêu Ngân hàng Nhà nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Có người cho rằng việc này không hay nhưng mình thấy hay là được, vì tình yêu nghề, yêu ngành đã gắn bó chúng tôi với công việc....

Thông báo về Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ban tổ chức Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu” đã nhận được gần 800 bài dự thi của các tác giả. Hiện nay, bài dự thi vẫn tiếp tục được gửi về hộp thư của Ban tổ chức. Vô cùng trân trọng sự hưởng ứng của các tác giả xa gần trong cả nước, tuy nhiên vì thời gian có hạn, Ban tổ chức chính thức công bố chỉ sơ loại những bài dự thi gửi tới trước 24h ngày 16/4/2021.

Vietcombank trong tôi - một hành trình chạm đến ước mơ để yêu và sống trọn vẹn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hơn tất cả, trong những “job” ấy, tôi luôn tìm thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc khi được cống hiến trọn vẹn khả năng của mình cho Vietcombank, để từ đó cảm thấy sợi dây vô hình gắn bó tôi với mái nhà Vietcombank, với các đồng nghiệp càng thêm thắm thiết, bền chặt.

Viết về BIDV tôi yêu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khi tôi viết những dòng này, cậu con trai ngồi bên cạnh tò mò đọc và thốt lên: "Ôi, BIDV tuyệt vời thế mẹ. Có phải vì vậy nên mẹ gắn bó với BIDV lâu thế?". Đúng, còn nhiều điều hơn nữa khiến tôi gắn bó với BIDV.

Standard Chartered ra mắt giải pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/4, Ngân hàng Standard Chartered cho biết, vừa ra mắt một loạt các giải pháp tài trợ thương mại bền vững tại châu Á, châu Phi, Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ.

Lãi quý I của LienVietPostBank tăng gấp đôi cùng kỳ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - HODE: LPB) đã đạt lợi nhuận trước thuế 1.112 tỷ đồng trong Quý I/2021, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý cho kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước tới nay ở nhà băng này, thậm chí vượt lợi nhuận của một số năm hoạt động trước đây.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả và ứng phó mưa lũ

Tin tức - P.V - 08:29 18/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 13:18 17/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trên cơ sở tiếp xúc bước đầu với Việt Nam cũng như dựa trên các số liệu, phân tích sâu hơn, Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định: Trong giai đoạn năm 2020, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988.

Vicostone đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 tăng trưởng hơn 20%

Doanh nghiệp - P.V - 14:25 16/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/4, Công ty Cổ phần Vicostone (Mã chứng khoán: VCS) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa - tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021. Toàn bộ các tờ trình và kế hoạch chiến lược của Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được các cổ đông thông qua với đa số phiếu tán thành.

Biệt thự, nhà liền kề phía Tây Hà Nội giao dịch mạnh

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 14:21 16/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khi giá sơ cấp trung bình theo quý của biệt thự tăng 4% thì giá nhà liền kề lại giảm -3%. Tuy nhiên tính theo năm thì cả hai phân khúc này giá đều tăng tới 14% so với năm 2020.

Standard Chartered ra mắt giải pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng bền vững

Tin hội viên - T.H - 13:59 16/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 16/4, Ngân hàng Standard Chartered cho biết, vừa ra mắt một loạt các giải pháp tài trợ thương mại bền vững tại châu Á, châu Phi, Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ.

Lãi quý I của LienVietPostBank tăng gấp đôi cùng kỳ

Tin hội viên - Linh Cầm - 11:06 16/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - HODE: LPB) đã đạt lợi nhuận trước thuế 1.112 tỷ đồng trong Quý I/2021, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý cho kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước tới nay ở nhà băng này, thậm chí vượt lợi nhuận của một số năm hoạt động trước đây.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Tin tức - P.V - 10:30 16/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương.

Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2020 và dự báo năm 2021

Vấn đề - Nhận định - T.H - 10:13 16/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TS. Cấn Văn Lực và Nhóm nghiên cứu, Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa đưa ra Báo cáo về “Bức tranh lợi nhuận ngành Ngân hàng năm 2020 và dự báo năm 2021”, với nhận định: Lợi nhuận ngành Ngân hàng năm 2021 sẽ khả quan hơn, có thể tăng trưởng khoảng 20-25% so với năm 2020; trong đó đà tăng thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng (đặc biệt là dịch vụ), tiết giảm chi phí và từ các công ty con sẽ tiếp tục chiếm ưu thế so với nguồn thu từ hoạt động tín dụng.

Mua nhà dễ dàng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,9% tại VPBank

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 09:28 16/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 31/12/2021, khách hàng có nhu cầu vay mua nhà phố, bất động sản có giấy chủ quyền sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với kỳ hạn linh hoạt chỉ từ 5,9%/năm trong 3 tháng đầu tiên, 8,1%/năm trong 6 tháng hoặc 8,9%/năm trong 24 tháng đầu tiên.

Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi kiện toàn nhân sự

Tin tức - TTTCTT - 09:27 16/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/4/2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2021

Tin tức - P.V - 08:57 16/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 479/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021.

Tín dụng không phải là nguyên nhân gây “sốt” đất ở nhiều địa phương

Vấn đề - Nhận định - T.H (ghi) - 15:31 15/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong cuộc trao đổi với báo chí, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, lĩnh vực bất động sản luôn được ngành Ngân hàng quan tâm và kiểm soát rất chặt chẽ. Vậy nên, mức tăng của tín dụng cho bất động sản không phải là nguyên nhân chính khiến bất động sản tăng nóng tại một số địa phương như hiện nay.

Lần đầu tiên VIB tổ chức cuộc thi Phát triển giải pháp công nghệ số

Tin hội viên - T.H - 14:08 15/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 15 – 30/4/2021, Ngân hàng Quốc tế (VIB) tổ chức cuộc thi phát triển giải pháp công nghệ theo hình thức Hackathon mang tên “VIB Hackathon 2021: Hack the Future of Banking”, nhằm mang đến cho các bạn trẻ Việt Nam yêu thích lập trình và khoa học dữ liệu. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiệp hội Ngân hàng triển khai Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định về thực hiện bảo đảm nghĩa vụ

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bùi Trang - 11:36 15/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/4/2021, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Hội nghị được tổ chức trực tuyến trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố với sự tham gia của các tổ chức tín dụng là hội viên của Hiệp hội Ngân hàng và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Phó Thống đốc: “Tín dụng đen” tồn tại, gây bức xúc xã hội

Hoạt động ngân hàng - Minh Hoàng - 16:35 14/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khi tại các thành phố, đô thị, việc tiếp cận sản phẩm, dịch vụ tài chính khá dễ dàng, thuận lợi thì ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, một bộ phận người dân và doanh nghiệp vẫn còn gặp không ít khó khăn do hạn chế về cơ sở hạ tầng, giao thông, thông tin, kiến thức, kỹ năng,.… Tình trạng tín dụng đen vẫn tồn tại, gây bức xúc xã hội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh chia sẻ.

Fitch nâng triển vọng của Standard Chartered Việt Nam lên mức tích cực

Tin hội viên - T.H - 15:34 14/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 14/4, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết, vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch, nâng triển vọng tín nhiệm từ mức “Ổn định” lên mức “Tích cực”, và duy trì xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ và nội tệ lần lượt ở mức BB và BBB-.

Mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn, hiệu quả

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 13:05 14/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 14/4/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành Ngân hàng về “Công tác tín dụng và triển khai Thông tư 03/021/TT-NHNN”. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú; Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh; Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn.

Sacombank ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng liên kết với Vietnam Airlines

Tin hội viên - Thế Như - 09:57 14/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 9/4/2021 vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) hợp tác với Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng liên kết với 2 hạng thẻ là Sacombank Vietnam Airlines Visa Signature và Sacombank Vietnam Airlines Visa Platinum dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc với những đặc quyền, ưu đãi vượt trội.

Agribank cung cấp dịch vụ tài khoản thanh toán số đẹp cho khách hàng

Sản phẩm, dịch vụ - Hiền Linh - 09:54 14/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bạn muốn sở hữu số tài khoản ngân hàng mang ý nghĩa may mắn trong cuộc sống và công việc? Bạn muốn sở hữu số tài khoản là ngày sinh nhật bạn hoặc là con số có ý nghĩa riêng đối với bạn? Nhu cầu này nay đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đáp ứng.

NAPAS và VietinBank hợp tác phát hành thẻ chip nội địa 2Card

Tin hội viên - Bùi Trang - 09:15 14/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/4/2021, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc Gia Việt Nam (NAPAS) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai sản phẩm thẻ chip nội địa 2Card.

Chi tiêu trực tuyến gia tăng thêm 900 tỷ USD trên toàn cầu

Nhìn ra thế giới - Phương Chi - 09:13 14/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo Recovery Insights mới đây nhất của Mastercard cho thấy chi tiêu bán lẻ trực tuyến trên khắp thế giới trong năm 2020 đã gia tăng thêm khoảng 900 tỷ USD. Nói cách khác, trong năm 2020, cứ mỗi 5 USD chi tiêu bán lẻ thì thương mại điện tử chiếm khoảng 1 USD, tăng từ tỷ lệ 1/7 vào năm 2019.

Quy định sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty

Chính sách mới - Mai Hiên - 08:51 14/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty vừa được ban hành.

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Tin tức - P.V - 08:43 14/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; 2 Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Từ điểm hữu hạn, ngân hàng Việt tính đường dài

Kết nối - T.L - 15:29 13/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối cùng, sau bao lần lỡ hẹn, chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam đã phá đỉnh thành công. Dòng cổ phiếu ngân hàng tạo động lực quan trọng, và không hẳn nhà đầu tư đang quá hào phóng…

Techcombank được The Asian Banker vinh danh với 2 giải thưởng lớn

Tin hội viên - Anh Phương - 14:25 13/04/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa được The Asian Banker vinh danh 2 hạng mục giải thưởng lớn “Ngân hàng cung cấp giải pháp vay mua nhà tốt nhất năm 2021” và “Ngân hàng có sản phẩm đầu tư tốt nhất năm 2021”.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO