Thứ 3, 07/02/2023

Chương trình tín dụng chính sách tại An Giang: 20 năm phát huy hiệu quả

ThS. Trần Trọng Triết - Hoạt động ngân hàng - 15/09/2022 15:04
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
  • Dấu ấn 20 năm

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo công tác giảm nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định 76/QĐ-HĐQT ngày 14/1/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam, nhằm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Sau 20 năm hoạt động, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cùng với nỗ lực phấn đấu vượt khó, NHCSXH tỉnh An Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thành quả là số hộ thoát nghèo từ năm 2019-2021 là 32.865 hộ.

Về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 1/7/2022, theo đó số hộ nghèo là 20.129 hộ, chiếm tỷ lệ 3,82%; hộ cận nghèo là 31.288 hộ, chiếm tỷ lệ 5,93%. An Giang có 1 huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, dấu ấn 20 năm qua, nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/8/2022 là 3.988.2 tỷ đồng, tăng 3.857 tỷ đồng (tăng hơn 30 lần) so với khi mới thành lập, cơ cấu nguồn vốn gồm: nguồn vốn cân đối từ trung ương là 3.757,3 tỷ đồng, tăng hơn 3.632.9 tỷ đồng (tăng hơn 30 lần) so với khi mới thành lập. Vốn huy động 576,8 tỷ đồng, tăng 573,4 tỷ đồng (tăng hơn 170 lần) so với khi mới thành lập, trong đó tiền gửi của tổ chức, cá nhân là 183 tỷ đồng, tăng 179,6 tỷ đồng (tăng hơn 54 lần) so với khi mới thành lập; tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) là 393,8 tỷ đồng, tăng 100% so với khi mới thành lập. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 230,9 tỷ đồng (tăng hơn 34 lần) so với khi mới thành lập. Trong đó, ngân sách tỉnh 142,2 tỷ đồng, ngân sách huyện 88,7 tỷ đồng.

Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH tỉnh đã tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương, đặc biệt góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Kết quả tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/8/2022, đạt 3.974,7 tỷ đồng với 146.662 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ tín dụng tăng 3.848,6 tỷ đồng (tăng hơn 31 lần) so với khi thành lập; tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 138,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,48% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn là 40,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,01% tổng dư nợ; nợ khoanh là 98,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,47% tổng dư nợ. Dư nợ tín dụng bình quân đạt 27 triệu đồng/hộ.

Nguồn: Tác giả tính toán tổng hợp từ nguồn báo cáo thống kê của NHCSXH tỉnh An Giang

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp đến tất cả các xã, phường, thị trấn, các khóm, ấp trên toàn tỉnh. Hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn được triển khai thông qua 156 điểm giao dịch tại xã, với 3.207 Tổ TK&VV phân bố rộng khắp trên tất cả các khóm, ấp vực trong toàn tỉnh. Dư nợ tín dụng bình quân của Tổ TK&VV là 1.230 tỷ đồng, trong đó Tổ TK&VV xếp loại Tốt là 2.039 tổ, chiếm tỷ lệ 63,58%; Tổ TK&VV xếp loại Khá là 651 tổ, chiếm tỷ lệ 20,3%, Tổ TK&VV xếp loại Trung bình là 465 tổ, chiếm tỷ lệ 14,5%; Tổ TK&VV xếp loại yếu là 52 tổ, chiếm tỷ lệ là 1,62%.

Bên cạnh đó, tại các điểm giao dịch lưu động công khai những chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, chính phủ, các quy trình, thủ tục của NHCSXH, công khai dư nợ, thời gian cho vay, lãi suất cho vay, số điện thoại đường dây nóng….Việc tổ chức giao dịch tại xã đã giúp cho người dân tiết kiệm chi phí đi lại, chính quyền, các tổ chức hội nhận ủy thác giám sát toàn bộ quá trình giao dịch tại xã, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh; đồng thời giúp công khai hóa hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Thời gian qua, hoạt động giao dịch lưu động xã đã liên tục được cải tiến đảm bảo phục vụ nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách đến giao dịch với ngân hàng được các cấp chính quyền và Nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ; đến nay, cơ bản các nghiệp vụ của NHCSXH đã được giải quyết tại các điểm giao dịch lưu động xã.

Đến ngày 31/8/2022, NHCSXH tỉnh An Giang đã ủy thác cho 597 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, quản lý 3.207 Tổ TK&VV, với dư nợ ủy thác là 3.945,5 tỷ đồng, chiếm 99,27% trên tổng dư nợ; nợ quá hạn và nợ khoanh là 138,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,5% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn là 40,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,02%.

Từ thực tiễn và kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; góp phần hạn chế tình trạng học sinh sinh viên phải bỏ học do nguyên nhân gia đình gặp khó khăn về tài chính, nhiều hộ gia đình xây dựng được các công trình nước sạch và vệ sinh, nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn định, khang trang hơn… bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở nông thôn; làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, thay đổi cơ bản nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông qua hoạt động gửi tiền thông qua Tổ TK&VV, hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã có ý thức tiết kiệm, dành dụm để tạo lập nguồn vốn tự có và tích lũy cho tương lai.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; phát triển nguồn nhân lực, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu; tập hợp lực lượng, phát triển hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội.

TT

Vốn tín dụng chính sách góp phần giúp

Đơn vị tính

Kết quả từ năm 2003 đến 31/8/2022

1

Số lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH

Hộ

674.814

2

Số hộ vượt qua ngưỡng nghèo

Hộ

132.172

3

Số lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm

Lao động

193.521

4

Số lao động được đi xuất khẩu lao động

Lao động

3.805

5

Số HSSV được vay vốn đi học

HSSV

79.689

6

Số công trình NS&SVMTNT được xây dựng

Công trình

189.103

7

Số căn nhà được xây dựng

Căn nhà

43.776

 

Trong đó:  - Nhà ở xã hội

Căn nhà

53

 

                  - Nhà ở cho hộ nghèo, nhà phòng tránh bão…

Căn nhà

43.723

8

Số lao động được DN vay vốn để trả lương do ảnh hưởng dịch Covid-19

Lao động

7.159

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo thống kê của NHCSXH tỉnh An Giang

Song song với kết quả nỗ lực giúp người dân địa phương thoát nghèo, NHCSXH tỉnh còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh An Giang đã vận động cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động đóng góp ủng hộ Quỹ tình nghĩa, Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, hạn hán xâm nhập mặn, xây dựng khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma; ủng hộ hướng về Biển Đông; ủng hộ bò giống giúp đồng bào biên giới; ủng hộ vì Trường Sa thân yêu, tiếp sức đến trường và trao tặng xe đạp cho các em mùa tựu trường… tổng số tiền vận động đóng góp gần 3,9 tỷ đồng; ngoài ra, còn đóng góp trực tiếp để hỗ trợ “10 lá chưa lành” thông qua chương trình “cặp lá yêu thương” do NHCSXH phối hợp với Trung tâm tin tức VTV24  thực hiện với số tiền đã hỗ trợ hằng tháng 500.000đ/lá, tổng số tiền đã hỗ trợ hơn 456 triệu đồng; hỗ trợ cho 2 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/1 trẻ em/tháng thông qua  chương trình “ Mẹ đỡ đầu” và “Nối  vòng tay yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, số tiền hỗ trợ 48 triệu đồng. Nhận phụng dưỡng suốt đời 5 mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền phụng dưỡng hàng tháng 1 triệu đồng/Mẹ. Cất 2 căn nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 79 triệu đồng. Đồng thời, còn thường xuyên ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện - xã hội tại địa phương như: ủng hộ vì người nghèo số tiền gần 235 triệu đồng; Ủng hộ địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19 số tiền 21 triệu đồng; công tác đền ơn đáp nghĩa trên 45 lượt với số tiền 179 triệu đồng; ủng hộ công tác bảo trợ trẻ em khuyết tật số tiền 162 triệu đồng; các hoạt động đóng góp ủng hộ khác 98 lượt với số tiền 37 triệu đồng.

Những vấn đề đặt ra

Để tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, phát huy hơn nữa hiệu quả của tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang, với các mục tiêu cụ thể, như sau:

Một là, tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm 8-10%, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 3%, trong đó tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn từ 90% trở trên; tỷ lệ thu lãi đạt 100% lãi phát sinh hằng tháng. Chất lượng hoạt động giao dịch xã đạt trên 95 điểm; chất lượng hoạt động Tổ TK&VV trên 88 điểm; tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiền thông qua Tổ TK&VV hằng tháng trên 60%.

Hai là, hằng năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 0,5% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 30.000 người/năm.

Ba là, đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của đơn vị để có 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp.

Bốn là, phối hợp lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động các tổ chức chính trị xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Năm là, đảm bảo chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV trên địa bàn để chuyển tải kịp thời, có hiệu quả, chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng, phấn đấu không để phát sinh Tổ xếp loại trung bình, Tổ xếp loại yếu, Tổ hoạt động không hiệu quả trên địa bàn.

Sáu là, phấn đấu từ nay đến năm 2030, xây dựng NHCSXH tỉnh An Giang thành một đơn vị có chất lượng tín dụng ổn định, bền vững, làm tốt chức năng tín dụng ưu đãi của nhà nước và phát triển các dịch vụ tài chính đối với người nghèo, có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách khác.

Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động thời gian tới

Cùng với việc bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, NHCSXH tỉnh quyết tâm nâng cao năng lực hoạt động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhằm đạt được mục tiêu trên, NHCSXH tỉnh An Giang phấn đấu thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung triển khai thực hiện Công Văn số 258-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 246/KH-UBND của UBND tỉnh. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ các điều kiện cần thiết đối với hoạt động của NHCSXH, bố trí kinh phí ủy thác của ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để triển khai cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Thứ hai, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai có hiệu quả toàn diện các mặt hoạt động. Tập trung các nguồn lực về con người và nguồn vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, hàng năm tham mưu cho Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho NHCSXH. Thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn, phấn đấu đáp ứng 100% vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn.

Thứ ba, thực hiện tốt phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, hoạt động giao dịch tại xã, xây dựng hình ảnh NHCSXH phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, của Chủ tịch UBND cấp xã, của các tổ chức chính trị xã hội… để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của cơ sở và người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách.

Thứ năm, thực hiện nghiêm túc công tác bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục, mức vay phù hợp; đặc biệt hộ vay phải có phương án rõ ràng, hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền lợi khi vay vốn; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giúp người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ; kết hợp với NHCSXH trong việc đào tạo, tập huấn bồi dưỡng để lựa chọn những Tổ trưởng Tổ TK&VV có năng lực kiến thức quản lý kinh tế và nghiệp vụ ngân hàng thông qua việc bình xét cho vay chính xác, sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định.

Thứ sáu, tăng cường công tác chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thứ bảy, tập trung tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phổ biến mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả; các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trong tỉnh.

Thứ  tám, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên của hộ nghèo và đối tượng chính sách, giảm dần sự trông chờ, lệ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước…

Thứ chín, tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các chủ trương tín dụng chính sách xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với về chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung công việc được ủy thác; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Đẩy mạnh việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn phục vụ nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả cho hoạt động chuyên môn.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Thị trường giằng co tích lũy, SSI Research khuyến nghị 5 mã cổ phiếu cho tháng 2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau nhịp tăng trong tháng 1, thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều khả năng sẽ giằng co tích lũy trong tháng 2 này trong bối cảnh thiếu thông tin.

Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp: Cần có sự đồng bộ về chính sách đến khơi thông quỹ đất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo các chuyên gia, để khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cần có sự đồng bộ về chính sách cho đến quỹ đất để triển khai. Đồng thời vấn đề này cũng cần được đưa ra Quốc hội khi xem xét, cho ý kiến vào Luật Nhà ở (sửa đổi) diễn ra vào tháng 5/2023.

Quy định mới về Lấy phiếu tín nhiệm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

VCCI hiến kế gỡ vướng cho ngân hàng, doanh nghiệp trong thực thi gói hỗ trợ lãi suất 2%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), để doanh nghiệp sớm tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%, việc có quy định về kiểm tra và giám sát minh bạch, rõ ràng hơn có thể phần nào giúp loại bỏ tâm lý e ngại của các khách hàng.

Phó Thống đốc Amamiya được đề cử cho vị trí Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các cuộc thảo luận cuối cùng đang được tiến hành để đề cử người kế vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda.

Kỳ vọng VN-INDEX phục hồi nhờ chỉ báo lãi suất giảm nhiệt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán nhận định thị trường có thể dần thẩm thấu tín hiệu tích cực từ việc lãi suất đang có xu hướng hạ nhiệt và dần phục hồi.

Bán đấu giá hơn 19 triệu cổ phần tại Sơn La Urenco

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/2/2023 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La (Sơn La Urenco) do UBND tỉnh Sơn La sở hữu.

Điểm danh 8 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần từ 6-12/2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tuần từ ngày 6/2 đến 12/2, thị trường chứng khoán Việt Nam có 8 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Đạm Phú Mỹ thông báo tạm ứng cổ tức 40%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, HOSE: DPM) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 40%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. 

VinaCapital Ventures đầu tư vào nền tảng công nghệ nông nghiệp Koina

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/2, VinaCapital Ventures - quỹ đầu tư công nghệ của Tập đoàn VinaCapital, thông báo về thương vụ đầu tư 1 triệu USD vào Koina - một nền tảng công nghệ nông nghiệp (“AgriTech”) từ nông trại đến doanh nghiệp (Farm to Business) dựa trên dữ liệu, được thành lập tại Việt Nam. Khoản đầu tư của VinaCapital Ventures là một phần của vòng gọi vốn hạt giống (Seed) của Koina.

VPBank hợp tác cùng JCB ra mắt thẻ tín dụng Z Card dành riêng cho Gen Z

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phối hợp cùng Tổ chức thẻ Quốc tế JCB vừa ra mắt dòng thẻ tín dụng mới VPBank JCB Z Card dành riêng cho khách hàng Gen Z với nhiều tính năng ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

​Hơn 65.000 học sinh cam kết chung tay bảo vệ trái đất cùng Vinamilk

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Học sinh ở 60 trường tiểu học cả nước cam kết chung tay bảo vệ môi trường thông qua chuỗi sự kiện ngoại khóa do Vinamilk phối hợp với các Sở Giáo dục tổ chức.

Vosco (VOS): Quý IV/2022, lợi nhuận sau thuế giảm 84,1%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam Vosco (mã VOS – sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với mức lợi nhuận giảm 84,1%.

Quý IV/2022, Saigontel (SGT) lỗ 26,05 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - HoSE: SGT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu tăng 56,6% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận lỗ 26,05 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bán đấu giá hơn 19 triệu cổ phần tại Sơn La Urenco

Thị trường - Bùi Trang - 08:05 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/2/2023 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La (Sơn La Urenco) do UBND tỉnh Sơn La sở hữu.

Sau vụ Tân Việt Phát, Bộ Công an tiếp tục điều tra 8 dự án khác

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 07:28 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cáo trạng vụ Tân Việt Phát thể hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến 8 dự án khác tại Bình Thuận.

Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính ở Việt Nam và một số quan điểm kiến nghị

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Lê Hồng Thái - 07:11 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) -Thông qua việc phân tích tính yếu thế, rủi ro cho người tiêu dùng tài chính và thực trạng pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính, bài viết chỉ ra sự cần thiết trong việc hoàn thiện pháp luật ở lĩnh vực này và đưa ra một số quan điểm kiến nghị nhằm xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Thị trường giằng co tích lũy, SSI Research khuyến nghị 5 mã cổ phiếu cho tháng 2

Thị trường - Quỳnh Dương - 07:10 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau nhịp tăng trong tháng 1, thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều khả năng sẽ giằng co tích lũy trong tháng 2 này trong bối cảnh thiếu thông tin.

Điểm danh 8 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần từ 6-12/2

Thị trường - Quỳnh Dương - 18:00 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tuần từ ngày 6/2 đến 12/2, thị trường chứng khoán Việt Nam có 8 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Đạm Phú Mỹ thông báo tạm ứng cổ tức 40%

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 17:12 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, HOSE: DPM) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 40%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. 

Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp: Cần có sự đồng bộ về chính sách đến khơi thông quỹ đất

Vấn đề - Nhận định - P.V - 15:30 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo các chuyên gia, để khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cần có sự đồng bộ về chính sách cho đến quỹ đất để triển khai. Đồng thời vấn đề này cũng cần được đưa ra Quốc hội khi xem xét, cho ý kiến vào Luật Nhà ở (sửa đổi) diễn ra vào tháng 5/2023.

[Infographic] Thêm nhiều vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 2023

Chính sách mới - Minh Ngọc - 14:05 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong năm 2023, một loạt Thông tư điều chỉnh về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của một số viên chức có hiệu lực. Theo đó, nhiều vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Quy định mới về Lấy phiếu tín nhiệm

Tin tức - P.V - 14:03 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

VCCI hiến kế gỡ vướng cho ngân hàng, doanh nghiệp trong thực thi gói hỗ trợ lãi suất 2%

Các Hiệp hội ngành, nghề - Ngô Hải - 13:54 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), để doanh nghiệp sớm tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%, việc có quy định về kiểm tra và giám sát minh bạch, rõ ràng hơn có thể phần nào giúp loại bỏ tâm lý e ngại của các khách hàng.

VinaCapital Ventures đầu tư vào nền tảng công nghệ nông nghiệp Koina

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 11:45 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/2, VinaCapital Ventures - quỹ đầu tư công nghệ của Tập đoàn VinaCapital, thông báo về thương vụ đầu tư 1 triệu USD vào Koina - một nền tảng công nghệ nông nghiệp (“AgriTech”) từ nông trại đến doanh nghiệp (Farm to Business) dựa trên dữ liệu, được thành lập tại Việt Nam. Khoản đầu tư của VinaCapital Ventures là một phần của vòng gọi vốn hạt giống (Seed) của Koina.

Phó Thống đốc Amamiya được đề cử cho vị trí Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản?

Nhìn ra thế giới - V.A - 10:59 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các cuộc thảo luận cuối cùng đang được tiến hành để đề cử người kế vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda.

Kỳ vọng VN-INDEX phục hồi nhờ chỉ báo lãi suất giảm nhiệt

Thị trường - Bùi Trang - 10:57 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán nhận định thị trường có thể dần thẩm thấu tín hiệu tích cực từ việc lãi suất đang có xu hướng hạ nhiệt và dần phục hồi.

VPBank hợp tác cùng JCB ra mắt thẻ tín dụng Z Card dành riêng cho Gen Z

Tin hội viên - Phương Nguyễn - 09:54 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phối hợp cùng Tổ chức thẻ Quốc tế JCB vừa ra mắt dòng thẻ tín dụng mới VPBank JCB Z Card dành riêng cho khách hàng Gen Z với nhiều tính năng ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

Tín hiệu tích cực đối với điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 09:42 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm tốc độ tăng lãi suất lần này chưa thể cho thấy hết lộ trình tiếp theo sẽ như thế nào nhưng rõ ràng cũng đưa ra những tín hiệu tích cực, giảm bớt một chút gánh nặng trong điều hành chính sách tiền tệ trong năm nay của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đặc biệt là giảm áp lực phải tăng lãi suất hay phải sử dụng tới dự trữ ngoại hối.

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cần xác định và phát huy mạnh mẽ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội để tạo phát triển đột phá

Tin tức - A.Đ - 07:49 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở vấn đề trong phát biểu mở đầu khi chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng vào sáng ngày 5/2/2023 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ý nghĩa của các mô hình ChatGPT và AI đối với Fintech và ngân hàng

Công nghệ - V.A - 21:35 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Được OpenAI ra mắt vào ngày 30/11/2022, chương trình AI này đã gây ấn tượng với người dùng và các nhà công nghệ nhờ khả năng bắt chước ngôn ngữ và phong cách nói của con người, đồng thời cung cấp thông tin mạch lạc và theo chủ đề. Chỉ trong vòng vài ngày ra mắt, dịch vụ đã vượt qua ngưỡng một triệu người dùng. Giờ đây, các nhà quan sát và bình luận trong ngành đang đưa ra giả thuyết về tác động tiềm ẩn của công nghệ này trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Sở hữu bất động sản thứ hai trở lên tại TP. Hồ Chí Mình, người dân có thể phải chịu phí trước bạ tối đa 1 tỷ đồng

Chính sách mới - Minh Ngọc - 20:30 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 (Nghị quyết 54) của Quốc hội về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển thành phố.

​Hơn 65.000 học sinh cam kết chung tay bảo vệ trái đất cùng Vinamilk

Sống đẹp - Phương Uyên - 15:42 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Học sinh ở 60 trường tiểu học cả nước cam kết chung tay bảo vệ môi trường thông qua chuỗi sự kiện ngoại khóa do Vinamilk phối hợp với các Sở Giáo dục tổ chức.

​12 ngân hàng Việt Nam lọt Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới

Hoạt động ngân hàng - T.H - 15:00 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng 500 ngân hàng đứng đầu thế giới về giá trị thương hiệu năm 2023, trong đó, Việt Nam có 12 ngân hàng lọt vào bảng Banking 500 2023 Ranking.

Giá trị các Neobank thế hệ mới tăng 103% chỉ trong vòng 1 năm

Công nghệ - Minh Ngọc - 11:16 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các ngân hàng số thế hệ mới (còn được gọi là neobank) đã đạt được thành công trong vài năm qua bằng cách tích hợp sức mạnh của công nghệ vào hoạt động ngân hàng.

Truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm giao đất ở tỉnh Bình Thuận

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:08 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến việc giao 3 lô đất nhưng áp giá năm 2013 vào năm 2017, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỷ đồng...

IMF: Kinh tế Trung Quốc đang phục hồi, nhưng vẫn cần duy trì cải cách

Nhìn ra thế giới - Hải Yến - 08:52 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định mới nhất của các chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nền kinh tế Trung Quốc được tiếp thêm đà để phục hồi trong năm nay sau khi dỡ bỏ các hạn chế về đi lại và các hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, điều này cũng góp phần thúc đẩy cho nền kinh tế toàn cầu.

Vosco (VOS): Quý IV/2022, lợi nhuận sau thuế giảm 84,1%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 08:45 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam Vosco (mã VOS – sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với mức lợi nhuận giảm 84,1%.

Ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt có khả năng chống chọi tốt hơn trong điều kiện thị trường bất lợi

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 08:30 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt, lợi nhuận cao thường có nhiều dư địa để trích lập dự phòng, giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao, điển hình như Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB… sẽ có khả năng chống chọi tốt hơn trong điều kiện thị trường bất lợi.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO