Chính sách mới

Công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 luật được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6

T.H 26/12/2023 - 14:34

Ngày 25/12, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 luật vừa được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

251220230806-hop-bao-cong-bo-luat-6.jpg

Theo đó, 7 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 gồm: Luật Căn cước; Luật Viễn thông; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Nhà ở; Luật Tài nguyên nước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Kinh doanh bất động sản.

Luật Căn cước năm 2023 gồm 7 chương, 46 điều, quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước; căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan luật còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam.

Thông tin một số điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Luật đã quy định mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước so với Luật Căn cước công dân năm 2014 để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ. Luật Căn cước 2023 cũng quy định các nội dung trên thẻ căn cước, trong đó đổi tên thẻ "Căn cước công dân" thành "Căn cước”; lược bỏ vân tay và sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, bỏ quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ, thay bằng số định danh cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú để tạo thuận lợi hơn cho người dân, đảm bảo tính riêng tư, hạn chế việc phải cấp đổi lại thẻ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 gồm 5 chương, 33 điều, quy định rõ nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự gồm 6 chương, 34 điều. Luật đã khắc phục những tồn tại hạn chế của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994 và thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Luật Viễn thông năm 2023 gồm 10 chương, 73 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. So với Luật năm 2009, Luật Viễn thông năm 2023 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh một số dịch vụ mới: dịch vụ trung tâm dữ liệu dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet để phù hợp với xu thế chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số. Đồng thời tạo môi trường pháp lý rõ ràng, bình đẳng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, Luật Viễn thông đã bổ sung quy định để ngăn chặn sim rác, tin nhắn rác, cuộc gọi vi phạm pháp luật. Trong đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ phải xác thực, lưu trữ, quản lý thông tin thuê bao, xử lý các sim không có thông tin đầy đủ, không chính xác. Bổ sung quy định thuê bao viễn thông không được sử dụng thông tin cá nhân của mình để giao kết hợp đồng cho người khác, trừ trường hợp được pháp luật cho phép và chịu trách nhiệm về các số thuê bao mà mình đăng ký sử dụng.

Luật Tài nguyên nước năm 2023 gồm 10 chương, 86 điều, đã bổ sung các quy định nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước; sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ tài nguyên nước; sửa đổi, bổ sung các quy định về khai thác, sử dụng nước; bổ sung các quy định nhằm đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước; bổ sung các quy định nhằm chuyển dần từ quản lý bằng công cụ hành chính sang quản lý bằng công cụ kinh tế; bổ sung các quy định để tách bạch quản lý tổng hợp thống nhất về tài nguyên nước với quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước và giải quyết những chồng chéo, đan xen, xung đột, có lỗ hổng trong các luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Luật Nhà ở năm 2023 gồm 13 chương 198 điều, giảm 4 chương, tăng 15 điều so với Luật Nhà ở năm 2014. Luật đã tạo cơ sở pháp lý cho địa phương thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở. Sửa đổi bổ sung một số quy định về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, nhà ở riêng lẻ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển nhà ở. Luật đã luật hóa một số quy định của Nghị định hiện hành về cải tạo, xây dựng lại chung cư để nâng cao hiệu lực pháp lý và bổ sung một số quy định đặc thù để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũng như khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Luật Kinh doanh bất doanh bất động sản năm 2023 gồm 10 chương, 83 điều. Để phân định rõ phạm vi điều chỉnh của luật này với các luật khác có liên quan, luật quy định rõ các trường hợp không điều chỉnh như việc bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức do giải thể, phá ản, chia tách…Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể hơn về các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung quy định về công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản. Quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong việc phải công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi liên quan đến quản lý xim rác, ngăn chặn tin nhắn rác quy định trong Luật Viễn thông, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết trong Luật Viễn thông trước đây không quy định trách nhiệm của nhà mạng và trách nhiệm của người dân trong thông tin thuê bao.

Trong Luật lần này quy định chặt chẽ hơn. Trước đây, khi chưa có Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không biết là thông tin thuê bao có đúng hay không. Hiện nay khi đã có Cơ sở dữ liệu thì cùng với việc phải đăng ký online, phải đối soát và nhìn thấy hình ảnh, khuôn mặt thì sẽ góp phần kiểm soát, quản lý được.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, Luật cũng yêu cầu trách nhiệm của người dân cùng tham gia và quy định rõ trách nhiệm của nhà mạng cùng đồng hành để xác thực thông tin thuê bao. Như vậy, kết hợp giữa trách nhiệm của người dân, trách nhiệm của nhà mạng sẽ giải quyết được triệt để vấn đề sim rác, tin nhắn rác trong thời gian tới.

Về Luật Nhà ở, trả lời câu hỏi liên quan đến quản lý nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân, hay còn gọi là chung cư mini, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Luật đã có các quy định chặt chẽ hơn, theo hướng cá nhân có quyền sử dụng đất muốn xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ để bán, cho thuê mua, cho thuê phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở. Việc đầu tư xây dựng phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, cũng như quy định khác liên quan.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho biết, Luật Nhà ở đã quy định cụ thể về điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhiều hơn, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp thuận lợi hơn khi đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, đã bãi bỏ quy định về điều kiện cư trú, khi mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ còn điều kiện về nhà ở và thu nhập. Trường hợp thuê nhà ở xã hội thì không yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập, chỉ cần đúng đối tượng.

Liên quan đến vấn đề quản lý, vận hành chung cư, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trước thực trang thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ khiếu nại, khiếu kiện giữa cư dân với chủ đầu tư, nhất là tranh chấp quyền sở hữu chung, sở hữu riêng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân, chất lượng công trình, tiến độ bàn giao nhà… Để khắc phục điều này, Luật Nhà ở đã bổ sung thêm một số chính sách để tăng cường quản lý nhà chung cư.

Trước những quan tâm về vấn đề cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi Luật Căn cước 2023 có hiệu lực, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, người dân có thể dùng tài khoản định danh để cấp lại bằng hình thức online khi các thông dữ liệu sinh trắc học đang còn có giá trị. Tuy nhiên nếu sau một thời gian tương đối dài, khi công dân yêu cầu cấp lại, ngoài việc khai báo online thì việc thu thập sinh trắc học phải đến cơ quan công an nơi gần nhất để thu thập được các dữ liệu về sinh trắc học đảm bảo đúng, đủ.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định sau khi Luật có hiệu lực, các trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại thì tuỳ thuộc vào các trường hợp cụ thể sẽ có hướng dẫn ở cấp cơ sở để đảm bảo thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không có trung gian và không có một sự phiền hà nào.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 luật được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO