Doanh nghiệp

Coteccons đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 như thế nào sau 3 năm lãi vỏn vẹn vài chục tỷ?

Hoàng Hà 26/09/2023 - 08:22

Năm tài chính 2024 (bắt đầu từ ngày 1/7/2023-30/6/2024), Coteccons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 17.793 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 274 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 2,6 lần và 5 lần so với năm 2023.

Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa thông báo ngày 17/10 tới đây sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 theo hình thức trực tuyến.

Tại tài liệu phục vụ đại hội, Coteccons cho biết công ty sẽ thực hiện thay đổi năm tài chính kể từ năm 2023. Theo đó, năm tài chính 2023 trở thành năm tài chính chuyển đổi, bắt đầu từ ngày 1/1/2023 và kết thúc vào 30/6/2023.

Vì vậy báo cáo của hội đồng quản trị (HĐQT) tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 sẽ là báo cáo hoạt động của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024 (từ ngày 1/7/2023 đến 30/6/2024).

Theo báo cáo của HĐQT Coteccons, trong năm tài chính 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 17.793 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 274 tỷ đồng, gấp 5 lần.

HĐQT Coteccons cũng cho biết, trong năm tới công ty sẽ đẩy mạnh repeat sales (bán hàng lặp lại), nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất lao động tại các công trường. Đồng thời, công ty sẽ thúc đẩy hiệu quả hoạt động, văn hóa kinh doanh, đặc biệt là tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển đội ngũ con người cho các nhiệm vụ ngày càng cao hơn.

ctd1.png

Trước đó, trong năm tài chính 2023, công ty đạt tổng doanh thu hợp nhất 6.744 tỷ đồng, đạt 88% so với kế hoạch đề ra và lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, Coteccons có tổng tài sản 21.375 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu 8.272 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 13.100 tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 là 388 tỷ đồng.

Đối với năm tài chính 2023, Coteccons dự kiến không chia cổ tức và không trích lập các quỹ.

Mới đây, Coteccons có thông báo chốt quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu phát hành thêm là 29/9/2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9/2023.

Trước đó, vào ngày 24/8/2023, HĐQT Coteccons đã thông qua phương án phát hành hơn 24,8 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần, tương đương 33,3% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ hơn 788 tỷ đồng lên hơn 1.036 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Coteccons đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 như thế nào sau 3 năm lãi vỏn vẹn vài chục tỷ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO