Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Vietcombank đã bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT và thông qua kế hoạch tăng vốn

PV| 30/01/2023 20:44
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 30/1/2023, tại Hội trường Trụ sở chính (TSC) ở Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tới dự, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán.

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) giới thiệu và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành đã được Đại hội bầu bổ sung là Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023

Về phía Vietcombank có ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành cùng các ông, bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Trưởng và thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng; Trưởng/Phụ trách các Đơn vị tại TSC và Ban/Bộ phận của TSC tại các khu vực; các ông/bà là Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách, Chủ tịch Công đoàn các chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc các công ty, ngân hàng con trực thuộc Vietcombank; Trưởng Văn phòng đại diện của Vietcombank tại Singapore và Mỹ.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank, Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và thể thức biểu quyết tại Đại hội

Đặc biệt là sự có mặt của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân đã đặt niềm tin, đồng hành cùng sự phát triển của Vietcombank.

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Sau phần báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban chủ tọa để tiến hành các chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank trình bày Quy chế Đại hội và Chương trình nghị sự tại Đại hội

Tiếp theo, ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank, Trưởng ban Kiểm phiếu đã trình bày thể lệ bầu cử và thể thức biểu quyết.

Ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thay mặt Ban chủ tọa, ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã phát biểu khai mạc và thông tin về 02 nội dung sẽ được Quyết nghị tại Đại hội gồm: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 đã thông qua: Quy chế Đại hội và Chương trình nghị sự; Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã trình bày trước Đại hội về Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank, Trưởng ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu: kết quả ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 với số phiếu bầu cao.

Nghị quyết Đại đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 ngày 30/01/2023 đã quyết nghị:

i) Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

ii) Thông qua một số nội dung sau: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 (Phương án). Giao/ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Phương án với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Vietcombank đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018; Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế; Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký vốn điều lệ của Vietcombank (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi Điều lệ Vietcombank (nội dung liên quan đến vốn điều lệ); hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành; Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án; và Quyết định tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 kết thúc trong buổi sáng ngày 30/1/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Vietcombank đã bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT và thông qua kế hoạch tăng vốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO