Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực hiện tốt sứ mệnh được giao

TTTCTT| 13/05/2019 07:30
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Để tiếp nối những thành quả đã đạt được trong 25 năm qua, với khí thế mới, nỗ lực, quyết tâm cao, sự đồng lòng, chung sức của các tổ chức hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH Việt Nam) sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt sứ mệnh được giao, viết tiếp những trang sử vẻ vang trên chặng đường sắp tới”. (Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - trả lời phỏng vấn của Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ).

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Thị trường Tài chính Tiền tệ (TTTCTT): Thưa ông, ông đánh giá thế nào về chặng đường 25 năm lịch sử hình thành và phát triển của HHNH Việt Nam? 

Ông Phan Đức Tú: Nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ đã qua, có thể thấy HHNH Việt Nam đã luôn tích cực hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên, bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ Hiệp hội và Hội đồng Hiệp hội đề ra, góp phần hỗ trợ các tổ chức hội viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển lành mạnh, đúng hướng, đáp ứng những yêu cầu cụ thể của các tổ chức hội viên trong bước đường phát triển; đồng thời tổ chức và hoạt động của HHNH Việt Nam cũng từng bước được củng cố, hoàn thiện và không ngừng phát triển. 

Kết quả mà HHNH Việt Nam đã đạt được đến nay là  nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ làm công tác chuyên trách của Hiệp hội tại Cơ quan Thường trực, sự hỗ trợ, tham gia nhiệt tình của các tổ chức hội viên, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Hiệp hội qua các thời kỳ, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, đối tác và các tổ chức có liên quan. Đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ. Nhờ đó, HHNH Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình, có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển và thành tích chung của ngành Ngân hàng trong 25 năm qua. 

Hội nghị thường niên lần thứ 2, nhiệm kỳ VI  HHNH Việt Nam, tháng 3/2018

TTTCTT: Theo ông, vai trò của HHNH Việt Nam thể hiện mạnh mẽ, hiệu quả nhất trên các mặt hoạt động nào?

Ông Phan Đức Tú: Từ khi thành lập cho đến nay, công tác trọng tâm của HHNH Việt Nam về cơ bản tập trung vào tham vấn chính sách, cầu nối tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, đào tạo, truyền thông… Theo thời gian, cùng sự phát triển của đất nước nói chung, ngành ngân hàng nói riêng, các công tác đó ngày càng được nâng tầm, mở rộng, sâu sắc, thiết thực hơn, thể hiện đặc biệt trên các mặt sau:

Thứ nhất: Phát huy vai trò làm đầu mối, tập hợp ý kiến của các tổ chức hội viên, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan hoạt động ngân hàng, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức hội viên; có tiếng nói bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của các tổ chức hội viên.

Trên cơ sở trao đổi, tổng hợp ý kiến của các tổ chức hội viên, tham khảo ý kiến chuyên gia trong và ngoài ngành, Hiệp hội đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ các văn bản Luật, nhất là trong các thời kỳ xây dựng hoặc chỉnh sửa Luật về ngân hàng (Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, năm 2004, năm 2010), một số Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh hoạt động ngân hàng mà gần đây nhất là Nghị quyết số 42/2017/QH14 về Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; các Nghị định của Chính phủ, cho đến các thông tư, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành, cơ quan liên quan; các bản dự thảo chiến lược phát triển ngành hoặc từng lĩnh vực chuyên sâu bằng nhiều hình thức phù hợp như: gửi văn bản, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi trực tiếp với cơ quan soạn thảo văn bản hoặc thẩm định văn bản... Các ý kiến góp ý của Hiệp hội nhìn chung được đánh giá tốt, nhiều ý kiến được tiếp thu, giúp các quy định pháp luật sát với thực tế, đáp ứng đúng hơn nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp, góp phần hạn chế bớt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi. Vai trò tham gia xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật cho hoạt động ngân hàng ngày càng được quan tâm chú ý, số lượng văn bản gửi đến lấy ý kiến của HHNH Việt Nam ngày càng gia tăng, mỗi năm HHNH Việt Nam tham gia, góp ý hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật. 

Từ khi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng tư vấn về cải cách thủ tục hành chính, HHNH Việt Nam luôn được tin tưởng lựa chọn làm thành viên tham gia, đã thực hiện có trách nhiệm những công việc được giao, góp phần tích cực trong việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiết giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, HHNH Việt Nam còn kịp thời nắm bắt, tổng hợp và chuyển tải những kiến nghị của các tổ chức hội viên đến các cơ quan hữu quan để tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc cụ thể phát sinh trong quá trình hoạt động của các tổ chức hội viên như các vấn đề liên quan đến quy định về thuế, phí, lãi suất, tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn, xử lý tài sản bảo đảm, phát mại, bán đấu giá tài sản… HHNH Việt Nam cũng có tiếng nói bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên khi cần thiết, đại diện chung cho cộng đồng các tổ chức hội viên, vì sự vận hành trôi chảy của quá trình kinh doanh và góp phần bảo đảm sự ổn định, an toàn của thị trường và của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thứ hai: Thường xuyên thực hiện công tác truyền thông của Hiệp hội, phản ảnh hoạt động của Hiệp hội và các tổ chức hội viên, góp phần vào công tác truyền thông chung của ngành, định hướng dư luận và góp phần làm cho xã hội hiểu rõ hơn về hoạt động ngân hàng.

Thông qua phương tiện truyền thông của mình là Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ và Trang tin điện tử, HHNH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài ngành thường xuyên đăng tin, bài có tính chất chuyên sâu của ngành, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, phản ánh kịp thời các hoạt động của Hiệp hội, của các tổ chức hội viên; bám sát diễn biến thị trường, tham gia thông tin, định hướng dư luận xã hội theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ. Hiệp hội cũng chăm lo từng bước nâng cao chất lượng của tạp chí giấy, xây dựng tạp chí điện tử, nâng cấp kỹ thuật Trang tin điện tử của Hiệp hội, cố gắng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu truyền thông trong bối cảnh hiện nay, phục vụ tốt hơn nhu cầu độc giả.

Thứ ba: Tổ chức công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức về những chủ đề được các tổ chức hội viên quan tâm, yêu cầu.

HHNH Việt Nam đã nỗ lực tổ chức được nhiều chương trình đào tạo thiết thực, bổ ích thông qua hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức, tranh thủ các đối tác để mời các chuyên gia giỏi, có uy tín trong nước và nước ngoài thuộc các lĩnh vực chuyên môn liên quan, tham gia giảng dạy cho cán bộ của các tổ chức hội viên về các chủ đề mà hội viên quan tâm. Đến nay, HHNH Việt Nam đã tổ chức được hàng trăm khóa đào tạo, tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ tham gia, đáp ứng ngày càng sát với nhu cầu bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ ngân hàng của các tổ chức hội viên.   

Thứ tư: Duy trì và phát triển tốt quan hệ hợp tác với các tổ chức và đối tác quốc tế, đem lại những lợi ích thiết thực cho hội viên, thực hiện các cam kết quốc tế và nâng cao dần vị thế của HHNH Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế liên quan.

HHNH Việt Nam đã tham gia làm thành viên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN từ tháng 9 năm 1995 và cử người tham gia vào các Ủy ban chuyên môn của Hiệp hội này. Trong khuôn khổ điều lệ quy định và thực hiện trách nhiệm của mình, HHNH Việt Nam đã 3 lần đăng cai tổ chức thành công hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN tại Việt Nam (vào các năm 2000, 2007 và gần đây nhất là năm 2017 tổ chức tại Đà Nẵng), được đánh giá cao. Hàng năm, HHNH Việt Nam đều cử đoàn tham dự hội nghị thường niên luân phiên tổ chức tại các nước ASEAN và tạo điều kiện cho các tổ chức hội viên tham dự nhiều hội thảo, nghiên cứu khảo sát ở nước ngoài do Hiệp hội Ngân hàng ASEAN tổ chức. HHNH Việt Nam cũng đã lần lượt thiết lập quan hệ đối tác với trên 30 hiệp hội ngân hàng các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế khác, tổ chức được nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm quốc tế về các chủ đề thời sự liên quan hoạt động ngân hàng, công nghệ ngân hàng, tạo điều kiện cho các tổ chức hội viên giao lưu, kết nối với các đối tác và bạn hàng quốc tế... 

Thứ năm: Quan tâm đẩy mạnh công tác hội viên, tăng cường sự gắn bó, liên kết giữa Cơ quan Thường trực với các tổ chức hội viên, thực hiện khẩu hiệu của Hiệp hội là “Liên kết tạo sức mạnh”.

HHNH Việt Nam đã thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển hội viên và chăm sóc hội viên. Từ lúc ban đầu có 35 tổ chức hội viên, đến nay số lượng hội viên của HHNH Việt Nam đã lên tới 65 tổ chức. Hầu hết các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó có những ngân hàng lớn, đều là thành viên của Hiệp hội, do đó hội viên của Hiệp hội đóng vai trò chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng của Việt Nam (chiếm thị phần rất cao trên toàn thị trường: tổng tài sản trên 10,2 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92% so toàn ngành; vốn điều lệ trên 492,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 80% so toàn ngành - số liệu đến cuối năm 2018). Bên cạnh đó, HHNH Việt Nam còn có 3 tổ chức trực thuộc đang hoạt động là Hội thẻ Ngân hàng, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng và Câu lạc bộ Công nghệ tài chính ngân hàng (Câu lạc bộ Fintech). 

Kỳ họp Hội đồng HHNH Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ VI, tháng 3/2019

Hội thẻ Ngân hàng được thành lập từ năm 1996, ban đầu có 4 thành viên, đến nay đã kết nạp được 42 thành viên. Trải qua 23 năm hoạt động, hội thẻ đã thực sự trở thành đầu mối liên kết các ngân hàng thành viên, làm cầu nối giữa các thành viên với cơ quan quản lý, các tổ chức thẻ quốc tế, thúc đẩy thị trường thẻ Việt Nam phát triển, góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng được thành lập cuối năm 2012, ban đầu có 31 hội viên, đến nay đã có 52 hội viên. Câu lạc bộ đã tập hợp được nhiều ngân hàng và tổ chức luật sư, tham gia rất tích cực vào việc tham gia, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoạt động ngân hàng của các cơ quan nhà nước; nghiên cứu, phân tích và tổng hợp những bất cập, vướng mắc và xung đột pháp lý giữa các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với HHNH Việt Nam để phản ảnh, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; hỗ trợ HHNH Việt Nam thực hiện chức năng làm cầu nối giữa hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên.

Câu lạc bộ Fintech mới được thành lập cuối năm 2017, đã thu hút được 32 hội viên (gồm cả tổ chức và cá nhân), có những hoạt động ban đầu tích cực, góp phần vào sự phát triển của lĩnh vực Fintech, thúc đẩy sự hợp tác giữa ngân hàng và các công ty Fintech, tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động Fintech và hình thành hệ sinh thái fintech ở Việt Nam. 

Để tăng cường mối gắn bó, liên kết giữa HHNH Việt Nam và các tổ chức hội viên, Hội đồng Hiệp hội khóa VI đã quyết định thành lập Ban Công tác hội viên vào đầu năm 2017, hoạt động rất tích cực, trong thời gian ngắn đã vận động kết nạp được thêm 14 tổ chức hội viên, làm đầu mối thường xuyên liên hệ, quan tâm, nắm sát tình hình để hỗ trợ, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của các tổ chức hội viên. Năm 2018 vừa qua, Ban Công tác hội viên đã tích cực khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng trình Hội đồng Hiệp hội ban hành, được Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước ủng hộ, phát động toàn ngành triển khai thực hiện.     

TTTCTT: Trong chặng đường tiếp theo, HHNH Việt Nam sẽ định hướng gì cho hoạt động của mình, thưa ông?

Ông Phan Đức Tú: Bước vào giai đoạn mới, môi trường hoạt động của ngân hàng sẽ có nhiều thay đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ ngân hàng tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ, khuôn khổ pháp lý ngày càng chặt chẽ, tạo ra những thuận lợi và cơ hội mới, nhưng khó khăn và thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt cũng rất lớn. Để thích ứng tốt hơn với tình hình và yêu cầu mới, các tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ phải tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu theo phương án được duyệt, tích cực xử lý nợ xấu; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính theo chuẩn mực quốc tế; tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững; nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế; góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược của ngành và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Để đồng hành và hỗ trợ cho các tổ chức hội viên, hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, với những trọng tâm sau:

Một là, làm tốt hơn nữa công tác tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên; tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa trong việc cải cách các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho các tổ chức hội viên. Đồng thời, hỗ trợ việc triển khai và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Hai là, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức hội viên; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông của HHNH Việt Nam, làm cho xã hội hiểu hơn và chia sẻ về đặc thù hoạt động, vai trò, vị trí của hệ thống ngân hàng trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng sát, đúng, kịp thời nhu cầu của các tổ chức hội viên.

Ba là, phát huy tốt hơn nữa vai trò liên kết, vận động tổ chức hội viên của HHNH Việt Nam, kịp thời nắm bắt và đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của hội viên, đồng thời tạo sự đồng thuận và tiếng nói chung, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển, cạnh tranh lành mạnh, vì lợi ích chung của cộng đồng.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn của HHNH Việt Nam, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức hội viên; Đặc biệt là triển khai có hiệu quả việc thực hiện "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng"; có kế hoạch tiến tới đào tạo chứng chỉ hành nghề cho cán bộ ngân hàng.

Năm là, tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức hội viên, thực hiện tốt trách nhiệm và cam kết với các đối tác nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế của HHNH Việt Nam.

Sáu là, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò của Cơ quan thường trực Hiệp hội; đảm bảo các nguồn lực cần thiết để Cơ quan thường trực Hiệp hội hoạt động thực sự chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của xã hội và kỳ vọng của các tổ chức hội viên.

TTTCTT: Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực hiện tốt sứ mệnh được giao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO