Thứ 3, 19/10/2021
  • VN-Index: 1,395.33-0.2-0.01%
  • HN-Index: 386.61+1.73+0.45%
Nhìn ra thế giới

Kinh nghiệm quốc tế về thẩm quyền của tổ chức BHTG trong xử lý TCTD yếu kém

Ngọc Nhi - Nhìn ra thế giới - 15/06/2020 13:49
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo kinh nghiệm quốc tế, tổ chức Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình xử lý các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, đặc biệt thông qua công cụ như hỗ trợ tài chính, mua bán sáp nhập, ngân hàng bắc cầu... giúp hạn chế tối đa việc các TCTD tham gia BHTG đổ vỡ.

Trong Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) hiệu quả, cơ chế xử lý đổ vỡ hiệu quả là cơ chế cho phép tổ chức BHTG có khả năng bảo vệ người gửi tiền và góp phần vào ổn định tài chính được đề cập tại Nguyên tắc 14. Theo đó, tổ chức BHTG phải có đủ thẩm quyền và nguồn lực tài chính để tham gia xử lý các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém có thể dẫn tới đổ vỡ, cần có sự hỗ trợ và phân chia rõ ràng trách nhiệm giữa các thành viên trong mạng an toàn tài chính.

Thẩm quyền tham gia xử lý TCTD yếu kém của một số tổ chức BHTG trên thế giới

 Theo kết quả khảo sát của IADI (2018) về xử lý TCTD yếu kém, các tổ chức BHTG có thẩm quyền cụ thể như sau:

 

Có thể thấy, phần lớn các tổ chức BHTG ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều có quyền tham gia quyết định biện pháp xử lý, thậm chí chủ động lựa chọn biện pháp xử lý các TCTD yếu kém. Chỉ có 5/19 tổ chức BHTG được khảo sát là không tham gia quyết định biện pháp xử lý TCTD.

Tổng Công ty BHTG Malaysia (PIDM) được trao quyền thực thi kịp thời các hoạt động xử lý với chi phí tối thiểu cho hệ thống tài chính. Theo Luật BHTG Malaysia (2011), PIDM có thể yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG thực hiện bất kỳ hành động nào mà PIDM thấy cần thiết, kể cả việc cơ cấu lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh theo kế hoạch của PIDM. PIDM có quyền tiếp nhận quyền kiểm soát toàn bộ tài sản, nợ phải trả, hoạt động kinh doanh và các công việc của tổ chức thành viên và đề nghị Tòa án Tối cao bổ nhiệm người tiếp nhận, người quản lý hoặc người tiếp nhận và quản lý để quản lý toàn bộ hoặc một phần tài sản, nợ phải trả, hoạt động kinh doanh và các công việc của tổ chức thành viên. Tiếp sau phê duyệt của Bộ trưởng chuyên trách về tài chính, PIDM sẽ nộp đơn yêu cầu cho Tòa án Tối cao về việc đóng cửa tổ chức thành viên. Nếu tổ chức tham gia BHTG không tuân thủ yêu cầu của PIDM được coi như phạm tội, bị kết án phạt tiền hoặc thậm chí phạt tù. Trong trường hợp sử dụng ngân hàng bắc cầu để xử lý, PIDM có quyền chỉ định ngân hàng bắc cầu với sự chấp thuận của Bộ trưởng chuyên trách về tài chính. PIDM có thể thực hiện chuyển bất kỳ tài sản hoặc nợ của tổ chức thành viên sang ngân hàng bắc cầu. 

Tại Đài Loan (Trung Quốc), theo quy định của Luật BHTG ở đây, khi một tổ chức tài chính bị đóng cửa, Tổng công ty BHTG Đài Loan (CDIC) sẽ được Ủy ban giám sát tài chính (FSC) giao trọng trách duy trì trật tự hệ thống tín dụng và bảo vệ lợi ích của người gửi tiền bằng việc hoàn thành trách nhiệm chi trả bảo hiểm cùng với nhiệm vụ tiếp nhận các tổ chức được bảo hiểm gặp vấn đề, bước đầu tiên trong quá trình xử lý sớm tổ chức bị đổ vỡ sau khi tổ chức đó bị FSC buộc đóng cửa. Khi xảy ra đổ vỡ ngân hàng riêng lẻ, CDIC có đầy đủ thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý ngân hàng đổ vỡ bao gồm: mua lại và tiếp nhận nợ (P&A), chi trả tiền gửi, ủy quyền chi trả. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hệ thống, CDIC sẽ được giao trách nhiệm hỗ trợ ngân hàng mở hoặc áp dụng phương thức ngân hàng bắc cầu.

Tại Nhật Bản, thẩm quyền và biện pháp xử lý ngân hàng yếu kém của Tổng công ty BHTG Nhật Bản (DICJ) được phân chia theo quy mô và mức độ ảnh hưởng của ngân hàng đó đối với hệ thống tài chính quốc gia và quốc tế. Đối với tổ chức đổ vỡ không ảnh hưởng lớn tới hệ thống, DICJ được giao chủ động lựa chọn một trong hai hình thức xử lý là chi trả cho người gửi tiền hoặc hỗ trợ tài chính. Đối với tổ chức tài chính mà sự đổ vỡ có khả năng ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài chính của Nhật Bản và những địa bàn có hoạt động kinh doanh của tổ chức đó, việc xử lý sẽ do Hội đồng quản lý khủng hoảng tài chính quyết định và DICJ thực hiện. Hội đồng quản lý khủng hoảng tài chính được thành lập theo yêu cầu của Thủ tướng, do Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên bao gồm: Tổng thư ký Văn phòng nội các, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Chủ tịch DICJ và Chủ tịch Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (JFSA). Những hình thức xử lý gồm: hỗ trợ vốn, hỗ trợ tài chính, quản lý khủng hoảng đặc biệt phù hợp với từng loại hình và đặc điểm của tổ chức tài chính. Đối với tổ chức tài chính mà Thủ tướng xác định việc đổ vỡ có thể gây gián đoạn nghiêm trọng đến thị trường tài chính của Nhật Bản và các hệ thống tài chính khác, việc xử lý sẽ do Hội đồng quản lý khủng hoảng tài chính quyết định và DICJ thực hiện. Các hình thức xử lý bao gồm: cung cấp thanh khoản/hỗ trợ vốn, hỗ trợ tài chính và các biện pháp khác có liên quan.

Ngoài ra, những quốc gia áp dụng phương thức khác trong trả lời khảo sát IADI đều có vai trò trong việc quyết định xử lý như Tổng công ty BHTG Mông Cổ có thể yêu cầu Ngân hàng Trung ương cho phép đại diện của tổ chức BHTG tham gia quá trình tiếp nhận ngân hàng đổ vỡ hay tại Thái Lan, khi một tổ chức tài chính nào được đặt dưới sự kiểm soát, Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ chỉ định một Ủy ban kiểm soát, theo đó tổ chức BHTG sẽ đề xuất ít nhất một thành viên.

Nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong xử lý TCTD yếu kém

Từ kinh nghiệm của các nước có thể thấy, tổ chức BHTG chỉ thật sự phát huy hiệu quả trong việc tái cơ cấu và giữ ổn định hệ thống ngân hàng khi được trao quyền hạn đối với các tổ chức tham gia BHTG và có một cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám sát ngân hàng khác. Bên cạnh đó, cơ sở pháp lý cần đồng bộ, đầy đủ, chi tiết về các trường hợp có thể xảy ra, thẩm quyền quyết định và các biện pháp tương ứng để xử lý TCTD yếu kém.

Đồng bộ hóa cơ sở pháp lý

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức BHTG cần được quy định cụ thể, rõ ràng bằng văn bản pháp luật, quy định về mạng an toàn tài chính cũng như cơ chế phối hợp giữa các thành viên trong mạng an toàn tài chính. Tiến hành sửa đổi đồng bộ Luật BHTG và các luật có liên quan, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) có thể tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu TCTD yếu kém. Trong đó, cần xây dựng một khung tổng thể gồm đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra và các biện pháp ứng phó cần thiết nhằm bảo đảm duy trì các hoạt động dịch vụ tài chính và thanh toán thiết yếu đối với hệ thống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý và hướng dẫn thực thi các quy định có liên quan nhằm nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của tổ chức BHTG trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý TCTD song song với việc bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Ngoài ra, BHTGVN, chi nhánh BHTGVN các khu vực cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN, các chi nhánh NHNN thực hiện tốt công tác chia sẻ thông tin, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, tọa đàm về cách xử lý sự cố, bài học kinh nghiệm...; qua đó góp phần ổn định tình hình kinh tế, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống TCTD. Đặc biệt là sự hỗ trợ, phối hợp nhằm giảm áp lực cho NHNN chi nhánh trong thanh tra, kiểm tra đối với hệ thống TCTD trên cả nước. Bên cạnh đó, BHTGVN chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để sử dụng nguồn lực nhằm tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD trong quá trình tái cơ cấu.

Nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức

BHTGVN cần tiếp tục cải tiến quy trình nghiệp vụ, đổi mới công tác quản trị, điều hành phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN. Năng lực của BHTGVN là rất quan trọng, bao gồm cả năng lực về con người, tài chính và công nghệ tin học... BHTGVN cần không ngừng phát triển năng lực của mình để có thể đáp ứng tốt hơn nữa những vai trò, nhiệm vụ của tổ chức trong tương lai.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách và nhận diện hình ảnh tổ chức BHTG

Hiện nay, hình ảnh của BHTGVN đã được nhiều người biết đến hơn, công chúng cũng nắm bắt được một số vấn đề cốt lõi của chính sách BHTG. Tuy nhiên, ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, BHTGVN cần quan tâm tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, xây dựng và phát triển lòng tin của người gửi tiền. Khi hình ảnh tổ chức BHTG trở nên quen thuộc và gần gũi hơn với người gửi tiền sẽ là một lợi thế cho BHTGVN trong thực hiện sứ mệnh bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD cũng như tham gia sâu hơn vào công cuộc xử lý các TCTD yếu kém.

Tài liệu tham khảo:

- Bộ nguyên tắc phát triển hệ thống BHTG hiệu quả, IADI, 2014.

- Kết quả khảo sát IADI 2018.

- Đề tài nghiên cứu Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt Nam, BHTGVN, 2017.

- Luật BHTG Malaysia 2011.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Hà Nội sẵn sàng tạo mọi điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 19/10, Thành ủy - UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19”.

Công nghệ số có thể đem lại 74 tỷ USD cho Việt Nam vào năm 2030

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nếu được tận dụng tối đa trong nền kinh tế, công nghệ số có thể đem lại hơn 1,733 triệu tỷ đồng (74 tỷ USD) cho Việt Nam vào năm 2030. Khoản tiền này tương đương 27% GDP của Việt Nam trong năm 2020. Dự kiến, các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất là sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, giáo dục và đào tạo.

Qua mỗi thử thách cam go, đội ngũ y tế của chúng ta càng trưởng thành, cả về bản lĩnh, ý chí, cả về lòng quả cảm, cả về kiến thức chuyên môn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc gặp mặt xúc động và đầy ý nghĩa này.

Đầu tư công và xuất khẩu là động lực cho tăng trưởng kinh tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đẩy mạnh đầu tư công, hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu là một trong những giải pháp quan trọng tạo động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

VEPR: Hộ kinh doanh đóng góp 30% GDP

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), khu vực hộ kinh doanh (kinh tế cá thể - bao gồm cả khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản) chiếm tỷ trọng 30% trong cơ cấu GDP của toàn bộ nền kinh tế.

500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet vừa công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. Theo công bố, ngành Ngân hàng có sự xuất hiện của các ngân hàng dẫn đầu như: Vietcombank, VietinBank, Techcombank, VPBank, MBBank, HDBank, VIB…

VPBank giảm lãi suất, tăng ưu đãi cho doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nhằm chung tay giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) do phụ nữ làm chủ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh hậu đại dịch COVID-19.

Sacombank triển khai nhiều ưu đãi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Ngàn deal ưu đãi – Triệu lời yêu thương” kéo dài đến hết ngày 31/12/2021 dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tại Sacombank với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

SHB được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã xuất sắc được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và nằm trong danh sách các Doanh nghiệp tỷ đô năm 2020, khẳng định năng lực phát triển toàn diện, minh bạch và bền vững của ngân hàng.

Standard Chartered bảo lãnh phát hành khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá 800 triệu USD

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered vừa bảo lãnh phát hành thành công khoản vay vốn nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay trị giá 800 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Đây là khoản vay với quy mô và cấu trúc mang tính vượt trội đối với thị trường ngân hàng tại Việt Nam.

Mở ứng dụng ngân hàng để thanh toán VNPAY-QR, cô giáo âm nhạc trúng ngay căn hộ cao cấp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là câu chuyện của cô giáo Hồ Thu Trang (35 tuổi, Hà Nội), người đã may mắn trở thành chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trong chương trình “Quét VNPAY-QR, Trúng xe, trúng nhà” đợt 4 do VNPAY tổ chức.

Lần thứ 6 liên tiếp NCB lọt TOP 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa được vinh danh TOP 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021 tại Lễ trao giải “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021” nhờ có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững.

Vietcombank tri ân khách hàng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Vietcombank dành tặng 5.000 phần quà ý nghĩa với mong muốn gửi tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến với khách hàng nữ là các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

ABBank tăng trưởng trong đại dịch nhờ ứng dụng công nghệ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2021, nhờ chiến lược đầu tư tập trung vào chuyển đổi số từ sớm, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã kịp thời xây dựng một nền tảng công nghệ linh hoạt để hỗ trợ bộ máy thích ứng với nhu cầu hoạt động mới dưới tác động của đại dịch.

Những nữ doanh nhân 'quyền lực' ngành ngân hàng

Doanh nhân - Minh Hoàng - 14:14 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Họ là những nữ doanh nhân chèo lái doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn để đạt thành quả tốt nhất, trên thương trường. Họ không còn là "phái yếu" mà là những "bông hồng quyền lực" trong ngành tài chính ngân hàng khiến nhiều người nể phục. 

Quý III, Nhiệt điện Hải Phòng có lãi 6 tỷ đồng, giảm 96,5%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:08 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2021, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) chỉ đạt hơn 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 168,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ giảm lên đến 96,5%.

Chứng khoán SSI: Lợi nhuận quý III/2021 tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:00 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 667 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nội sẵn sàng tạo mọi điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 11:48 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 19/10, Thành ủy - UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19”.

VPBank giảm lãi suất, tăng ưu đãi cho doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ

Sản phẩm, dịch vụ - Minh Phương - 11:44 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nhằm chung tay giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) do phụ nữ làm chủ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh hậu đại dịch COVID-19.

Sacombank triển khai nhiều ưu đãi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 11:38 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Ngàn deal ưu đãi – Triệu lời yêu thương” kéo dài đến hết ngày 31/12/2021 dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tại Sacombank với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Công nghệ số có thể đem lại 74 tỷ USD cho Việt Nam vào năm 2030

Vấn đề - Nhận định - P.V - 11:17 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nếu được tận dụng tối đa trong nền kinh tế, công nghệ số có thể đem lại hơn 1,733 triệu tỷ đồng (74 tỷ USD) cho Việt Nam vào năm 2030. Khoản tiền này tương đương 27% GDP của Việt Nam trong năm 2020. Dự kiến, các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất là sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, giáo dục và đào tạo.

Quý III/2021, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) lỗ 35 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:09 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với kết quả lợi nhuận sau thuế âm 35 tỷ đồng.

SHB được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả

Tin hội viên - P.V - 09:44 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã xuất sắc được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và nằm trong danh sách các Doanh nghiệp tỷ đô năm 2020, khẳng định năng lực phát triển toàn diện, minh bạch và bền vững của ngân hàng.

Standard Chartered bảo lãnh phát hành khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá 800 triệu USD

Tin hội viên - Thanh Hải - 09:26 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered vừa bảo lãnh phát hành thành công khoản vay vốn nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay trị giá 800 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Đây là khoản vay với quy mô và cấu trúc mang tính vượt trội đối với thị trường ngân hàng tại Việt Nam.

Mở ứng dụng ngân hàng để thanh toán VNPAY-QR, cô giáo âm nhạc trúng ngay căn hộ cao cấp

Sản phẩm, dịch vụ - Thanh Huyền - 08:00 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là câu chuyện của cô giáo Hồ Thu Trang (35 tuổi, Hà Nội), người đã may mắn trở thành chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trong chương trình “Quét VNPAY-QR, Trúng xe, trúng nhà” đợt 4 do VNPAY tổ chức.

Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tin tức - P.V - 07:47 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống trở về quê sinh sống, cư trú được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh.

Qua mỗi thử thách cam go, đội ngũ y tế của chúng ta càng trưởng thành, cả về bản lĩnh, ý chí, cả về lòng quả cảm, cả về kiến thức chuyên môn

Tin tức - TTTCTT - 07:31 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc gặp mặt xúc động và đầy ý nghĩa này.

Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN

Tin tức - P.V - 07:04 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 18/10/2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA).

Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm để thúc đẩy quá trình xử lý nợ tại tổ chức tín dụng

Nghiên cứu - Trao đổi - Nguyễn Thị Lương Trà - 06:46 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tập trung nêu và phân tích một số nội dung quy định của pháp luật chưa phù hợp, đồng thời đề xuất một số biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành, qua đó tạo điều kiện để xử lý nhanh, dứt điểm các khoản nợ xấu tại TCTD.

Đầu tư công và xuất khẩu là động lực cho tăng trưởng kinh tế

Vấn đề - Nhận định - P.V - 20:00 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đẩy mạnh đầu tư công, hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu là một trong những giải pháp quan trọng tạo động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) họp Đại hội bất thường sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 18:45 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty vào đầu năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán GVR) vừa thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, sửa đổi bổ sung Điều lệ và thông qua một số quy chế.

Sonadezi Châu Đức: Quý III/2021, lợi nhuận sau thuế tăng gần 80%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 18:30 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán SZC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ

VEPR: Hộ kinh doanh đóng góp 30% GDP

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bảo Đăng - 17:30 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), khu vực hộ kinh doanh (kinh tế cá thể - bao gồm cả khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản) chiếm tỷ trọng 30% trong cơ cấu GDP của toàn bộ nền kinh tế.

500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021

Doanh nghiệp - T.H - 17:15 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet vừa công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. Theo công bố, ngành Ngân hàng có sự xuất hiện của các ngân hàng dẫn đầu như: Vietcombank, VietinBank, Techcombank, VPBank, MBBank, HDBank, VIB…

Trẻ ăn vui, tập khỏe để phòng tránh bệnh

Sống đẹp - P.V - 17:10 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thêm một chút rau vào thực đơn, thêm hộp sữa TH True Milk, thêm một bài tập thể dục đơn giản hàng ngày…. Đó là một trong những giải pháp đơn giản chống gánh nặng kép suy dinh dưỡng và béo phì nhưng được nghiên cứu công phu và được phản ánh trong Chương trình Vì tầm vóc Việt.

Lần thứ 6 liên tiếp NCB lọt TOP 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021

Tin hội viên - P.V - 16:51 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa được vinh danh TOP 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021 tại Lễ trao giải “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021” nhờ có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững.

Nghị quyết 128: Tháo gỡ rào cản để khôi phục sản xuất kinh doanh

Vấn đề - Nhận định - P.V - 16:00 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã thực sự tháo gỡ những rào cản trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề còn lại là việc triển khai ở các địa phương.

Giá căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 10% trong đợt dịch

Thị trường - Minh Hoàng - 15:47 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo JLL, giá bán sơ cấp căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh tăng 4,4% theo quý và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm

Vietcombank tri ân khách hàng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 15:11 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Vietcombank dành tặng 5.000 phần quà ý nghĩa với mong muốn gửi tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến với khách hàng nữ là các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO