Doanh nghiệp

Lỗ thêm gần 1.430 tỷ đồng sau kiểm toán, Xây dựng Hòa Bình lý giải ra sao?

Hoàng Hà 05/07/2023 - 11:18

Trong văn bản giải trình, Xây dựng Hòa Bình đã giải thích biến động từng khoản mục cụ thể trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, trong đó nguyên nhân chủ yếu khiến lỗ sau thuế tăng thêm là do điều chỉnh chi phí trích lập dự phòng...

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) giải trình về chênh lệch lợi nhuận năm 2022 trước và sau kiểm toán.

Theo đó, trong báo cáo, Xây dựng Hòa Bình đã giải thích biến động từng khoản mục cụ thể trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, khiến lợi nhuận sau thuế 2022 chênh lệch gần 1.430 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Xây dựng Hòa Bình cho biết, nguyên nhân đầu tiên là do kiểm toán điều chỉnh chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng khoản trả trước người bán và dự phòng phải thu cho vay trong chi phí quản lý doanh nghiệp (chủ yếu từ công ty mẹ HBC), làm lợi nhuận điều chỉnh giảm 1.306,34 tỷ đồng.

Thứ hai, kiểm toán điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ việc trích lập thêm chi phí dự phòng đầu tư dài hạn làm cho lợi nhuận giảm 198 tỷ đồng.

Thứ ba, kiểm toán điều chỉnh giảm doanh thu tài chính từ khoản trích lãi chậm thanh toán của khách hàng, làm lợi nhuận điều chỉnh giảm 134,5 tỷ đồng.

Thứ tư, kiểm toán điều chỉnh giảm lãi đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (do lợi nhuận của CTCP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình điều chỉnh giảm so với trước kiểm toán), làm lợi nhuận giảm 2 tỷ đồng.

Thứ năm, kiểm toán điều chỉnh tăng lợi nhuận gộp, đến từ việc điều chỉnh giảm giá vốn tại Công ty mẹ HBC và điều chỉnh giảm chi phí bán hàng, chi phí tài chính làm lợi nhuận tăng 211,05 tỷ đồng.

hbc.png

Trước đó, trong báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán, Hoà Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.149 tỷ đồng (tăng hơn 26 tỷ đồng so với báo cáo tự lập). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tiếp tục giảm sâu hơn so với báo cáo tự lập xuống mức 2.570 tỷ đồng (gấp hơn 2,25 lần con số 1.138 tỷ đồng trong báo cáo tự lập). Lỗ lũy kế đến cuối năm 2022 là 2.101 tỷ đồng.

Khoản lỗ kỷ lục của Xây dựng Hòa Bình trong năm 2022 chủ yếu do các chi phí trong năm đều tăng mạnh. Trong đó, chi phí tài chính tăng 72% (phần nhiều do chi phí lãi vay tăng). Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm hơn 1.306 tỷ đồng, lên 2.246 tỷ đồng, chủ yếu do dự phòng khoản phải thu khó đòi (1.689 tỷ đồng). Trong khi đó, doanh thu tài chính giảm 134,54 tỷ đồng, về 24 tỷ đồng…

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2022 của Xây dựng Hòa Bình âm 883 tỷ đồng.

Với lợi nhuận sau thuế âm, lỗ lũy kế và dòng tiền kinh doanh âm, đơn vị kiểm toán đã nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hòa Bình.

Ngoài ra, kiểm toán còn lưu ý tại ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán, Hòa Bình có các khoản nợ vay đã quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối với các khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, tập đoàn đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn.

Trong phần thuyết minh, ban lãnh đạo Xây dựng Hòa Bình đã nêu ra một số giả định về kế hoạch chuẩn bị dòng tiền trong tương lai gần.

Theo đó, tập đoàn này đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2023 bằng việc phát hành 274 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá phát hành không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu và không thấp thị giá tại thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc với nhà đầu tư.

Đồng thời, Hòa Bình cũng sẽ tái cấu trúc và gia hạn các khoản vay: Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn của tập đoàn là 6.131 tỷ đồng, trong đó, 5.104 tỷ đồng là các khoản dư nợ ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng. Tại ngày phát hành báo cáo, HBC đã thanh toán được 2.047 tỷ đồng nợ gốc và 170 tỷ đồng lãi vay.

Đối với số dư nợ còn lại đã quá hạn hoặc có thời gian đáo hạn trong vòng 12 tháng tới, tập đoàn đang trong quá trình đàm phán với các ngân hàng để gia hạn lịch trả nợ.

Đồng thời, Hòa Bình sẽ tiến hành thanh lý tài sản. Trước mắt công ty dự kiến thu được hơn 1.064 tỷ đồng từ việc thanh lý các tài sản máy móc thiết bị theo các hợp đồng chuyển nhượng tài sản đã ký ngày 28/6/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lỗ thêm gần 1.430 tỷ đồng sau kiểm toán, Xây dựng Hòa Bình lý giải ra sao?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO