Thứ 4, 20/01/2021
  • VN-Index: 1,134.68+3.68+0.33%
  • HN-Index: 233.26+9.23+4.12%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Marketing huy động vốn của ngân hàng thương mại

ThS. Nguyễn Thu Hồng - Nghiên cứu - Trao đổi - 14/09/2020 08:50
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nêu một số ưu, nhược điểm trong hoạt động marketing huy động vốn tại các NHTM, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này.

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam đã phát triển nhanh và có nhiều thay đổi tích cực cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, nguồn huy động từ bên ngoài đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc áp dụng marketing đối với nguồn vốn huy động các ngân hàng thương mại (NHTM) là cần thiết. Thông qua nghiên cứu trường hợp cụ thể của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  (BIDV) chi nhánh Hà Tây, bài viết nêu một số ưu, nhược điểm trong hoạt động marketing huy động vốn tại các NHTM, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này.

Capital mobilization marketing in commercial banks - from the case of BIDV Ha Tay

Abstract: In recent years, Vietnam's financial and banking market has grown rapidly and has had many positive changes along with the growth of the economy. To ensure capital supply for business activities, external funding plays an extremely important role. It is necessary for commercial banks to apply marketing activities to mobilize capital. Through the case study of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) - Ha Tay branch, the article outlines some advantages and disadvantages in capital mobilization marketing activities at commercial banks, from which proposes some solutions to promote this activity.

1. Một số hoạt động Marketing huy động vốn tại NHTM

Nghiên cứu thị trường

Thứ nhất, xác định mong muốn và sự thay đổi nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng của khách hàng.

Thứ hai, phân loại khách hàng và lựa chọn đoạn khách hàng mục tiêu của đoạn thị trường huy động vốn.

Thứ ba, nghiên cứu chính sách huy động vốn của đối thủ cạnh tranh.

Định vị sản phẩm

Tạo được hình ảnh cho sản phẩm huy động vốn, thương hiệu của ngân hàng thương mại (NHTM) trong tâm trí của khách hàng ở thị trường mục tiêu. Lựa chọn vị thế của sản phẩm huy động vốn của NHTM trên thị trường mục tiêu. Tạo được sự khác biệt cho sản phẩm, thương hiệu của NH. Lựa chọn và khuếch trương điểm khác biệt có ý nghĩa.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược marketing

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược sản phẩm: đó là toàn bộ những quyết định, những biện pháp nhằm làm cho sản phẩm của NHTM phù hợp với nhu cầu của khách hàng, marketing ngân hàng cần phải làm sự hiện diện của các sản phẩm thông qua các biểu tượng, các hình thức quảng cáo, tạo nên hình ảnh ấn tượng, tăng sự biểu hiện tính hữu ích của dịch vụ, làm cho các dịch vụ và thông điệp trở nên hữu hình hơn. Bao gồm các bước: Xác định danh mục sản phẩm và thuộc tính của từng sản phẩm, dịch vụ huy động vốn; Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ huy động vốn; Phát triển sản phẩm huy động mới.

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược giá cả: Giá cả của sản phẩm ngân hàng được xác định trên nguyên tắc phải bù đắp được các chi phí và có lãi. Việc xác định giá cả còn phụ thuộc vào mục tiêu của NHTM, nhu cầu và lợi ích của khách hàng, thị trường, chi phí, các nhân tố khách quan như: lạm phát, quy định của Nhà nước.

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược phân phối: Là chiến lược trực tiếp đưa các sản phẩm ngân hàng đến với khách hàng thể hiện qua yếu tố con người, mạng lưới chi nhánh/ phòng giao dịch, cơ sở vật chất kỹ thuật. Hiện nay, ngoài các kênh phân phối truyền thống trên, các ngân hàng đều đang không ngừng hoàn thiện và phát triển các kênh phân phối có sử dụng công nghệ tiên tiến, mở rộng ra phạm vi quốc tế nhằm thống nhất sự cung cấp các sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược hỗn hợp: Đây là chính sách mà ngân hàng sẽ tập trung phát triển hình ảnh, thương hiệu thông qua các hoạt động truyền thông, quảng cáo, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp, hoạt động xã hội… nhằm giúp khách hàng biết tới và nhận diện được hình ảnh của ngân hàng.

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự: Mục tiêu của chiến lược nhân sự là nhằm nâng cao toàn diện đội ngũ nhân viên, đặc biệt là nhân viên giao dịch vì chính họ là một phần hữu hình của sản phẩm dịch vụ. Muốn đạt được hiệu quả cao trong chiến lược nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn, ngân hàng cần xây dựng chương trình đào tạo cụ thể, xác định các tiêu chuẩn, số lượng, phong cách cần có ở nhân viên ngân hàng.

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược hữu hình: Phương tiện hữu hình thể hiện qua ngoại hình, trang phục của nhân viên phục vụ, các trang thiết bị phục vụ cho dịch vụ. Đây là những yếu tố hữu hình để khách hàng có thể cảm nhận về chất lượng dịch vụ ngân hàng. Cũng giống như logo và slogan, trang phục nhân viên của các ngân hàng được cho là một trong những đặc điểm nhận dạng quan trọng cũng như minh chứng cho tính chuyên nghiệp, uy tín sức lan tỏa của thương hiệu.

Đánh giá marketing huy động vốn

Marketing là một lĩnh vực chức năng, trong đó các mục tiêu, chiến lược và chương trình luôn phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường. Sau mỗi thời gian nhất định các NHTM cần đánh giá lại quan điểm chiến lược, mục tiêu và hiệu quả hoạt động marketing để có những điều chỉnh cần thiết.

Có hai công cụ cơ bản đánh giá marketing huy động vốn đó là: đánh giá hiệu quả và kiểm tra marketing.

Các chỉ tiêu đánh giá kết quả của marketing huy động vốn

- Chỉ tiêu phản ánh sự gia tăng về vốn

Tốc độ tăng trưởng VHĐ = (Tổng VHĐ kỳ này – Tổng VHĐ kỳ trước)/(Tổng VHĐ kỳ trước)*100

- Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu huy động vốn

Tỷ trọng của loại vốn = Quy mô của loại vốn / Tổng vốn huy động

- Chỉ tiêu lợi nhuận vốn huy động

Lợi nhuận vốn huy động = Doanh thu từ nguồn vốn huy động – Chi phí vốn huy động.

2. Hoạt động marketing huy động vốn tại BIDV  Chi nhánh Hà Tây

BIDV chi nhánh Hà Tây được thành lập ngày 1/6/1990, là một trong những chi nhánh của BIDV, là đơn vị hạch toán độc lập  trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng.

Hoạt động nghiên cứu thị trường

Việc nghiên cứu để phân loại thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu đã được chi nhánh tiến hành thực hiện trong những năm qua. Thị trường nguồn vốn tại địa phương đa dạng với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Theo địa bàn thị trường được phân đoạn chủ yếu tập trung vào thị trường mục tiêu là thị trường quận Hà Đông và quận Thanh Xuân.

Hoạt động định vị sản phẩm

Việc định vị sản phẩm trong hoạt động marketing huy động vốn tại BIDV chi nhánh Hà Tây được thực hiện sau quá trình thực hiện nghiên cứu phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. Với thị trường mục tiêu là nhóm khách hàng cá nhân thì các sản phẩm được chi nhánh định vị và cung cấp là các sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm như các sản phẩm: tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi tích lũy, tiền gửi có kỳ hạn online cá nhân, tiền gửi thanh toán thông thường, tiền gửi kinh doanh chứng khoán. Với thị trường nhóm khách hàng tổ chức kinh tế thì các sản phẩm được chi nhánh định vị và cung cấp như: tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn online doanh nghiệp, tiền gửi như ý.

Hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược marketing

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược sản phẩm: Trên cơ sở định vị sản phẩm, bộ phận phụ trách marketing ngân hàng đã làm sự hiện diện của các sản phẩm thông qua các biểu tượng, các hình thức quảng cáo, tạo nên hình ảnh ấn tượng, tăng sự biểu hiện tích hữu ích của dịch vụ, làm cho các dịch vụ và thông điệp trở nên hữu hình hơn.

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược giá cả: Thực hiện theo chính sách lãi suất huy động mà hệ thống BIDV xây dựng cùng với những điều chỉnh theo đúng cơ chế lãi suất thỏa thuận với khách hàng. Đồng thời áp dụng biểu phí linh hoạt, ưu đãi cho các dịch vụ sản phẩm của mình. Biểu phí được BIDV quy định điều chỉnh theo từng thời kỳ khác nhau, tùy theo sự biến động của thị trường tài chính.

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược phân phối: Các Phòng giao dịch như PGD BIDV Nguyễn Trãi, PGD BIDV Lê Lợi, PGD BIDV Yết Kiêu, PGD BIDV Văn Quán, PGD BIDV Lê Hồng Phong tại quận Hà Đông, PGD BIDV Nguyễn Quý Đức tại quận Thanh Xuân là những Phòng giao dịch được hình thành và hoạt động rất sớm, năm 2013 BIDV Hà Tây khai trương PGD BIDV Chúc Sơn tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược hỗn hợp: Về cơ bản hiện nay việc xây dựng và thực hiện chiến lược marketing trong huy động vốn tại hệ thống BIDV nói chung và chi nhánh Hà Tây nói riêng chính là thực hiện một chiến lược hỗn hợp, vừa theo những chỉ đạo và phương hướng, chính sách của hệ thống BIDV chi nhánh cũng xây dựng và thực hiện chiến lược theo đặc điểm riêng của chi nhánh.

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự: Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của BIDV chi nhánh Hà Tây nói riêng và hệ thống BIDV nói chung là phải xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing của toàn hệ thống.

+ Xây dựng và thực hiện chiến lược hữu hình: Phương tiện hữu hình thể hiện qua ngoại hình, trang phục của nhân viên phục vụ, các trang thiết bị phục vụ cho dịch vụ. Chi nhánh Hà Tây luôn tuân thủ thực hiện theo quy định về đồng phục chung của nhân viên BIDV với tiêu chí lịch sự, gọn gàng và gây ấn tượng thiện cảm với khách hàng, mang màu sắc riêng biệt.

Kết quả, thông qua hoạt động marketing, tình hình huy động vốn tại BIDV chi nhánh Hà Tây giai đoạn 2016 – 2018 thể hiện qua số liệu tại bảng 1.

Bảng 1. Tình hình huy động vốn của BIDV Hà Tây

Đơn vị: tỷ đồng

(Nguồn: Phòng Nguồn vốn – Kinh doanh BIDV Hà Tây)

 

Đánh giá marketing huy động vốn

Sự gia tăng nguồn vốn huy động tại Chi nhánh thể hiện qua bảng 2. Cơ cấu huy động vốn theo hình thức huy động tại BIDV chi nhánh Hà Tây hiện nay gồm: huy động từ tiền gửi dân cư, huy động từ tiền gửi của tổ chức kinh tế và phát hành các giấy tờ có giá (kỳ phiếu, trái phiếu).

Chỉ tiêu lợi nhuận vốn huy động được thể hiện qua bảng 3.

Bảng 2. Sự gia tăng nguồn vốn huy động tại BIDV Hà Tây

Đơn vị: tỷ đồng, %

(Nguồn: Phòng Nguồn vốn – Kinh doanh BIDV Hà Tây)

Bảng 3. Lợi nhuận huy động vốn tại BIDV Hà Tây

(Nguồn: Phòng Nguồn vốn – Kinh doanh BIDV Hà Tây)

3. Ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động marketing huy động vốn tại các NHTM

Từ phân tích thực trạng hoạt động marketing huy động vốn tại BIDV chi nhánh Hà Tây, có thể nhận thấy những ưu điểm và đặc điểm chung đối với các NHTM như sau:

* Ưu điểm

Thứ nhất, chiến lược marketing hỗn hợp với những chiến lược bộ phận về tái định vị thương hiệu, khuyến mại, quảng cáo, truyền thông nội bộ, hợp tác toàn diện và chăm sóc khách hàng giúp chi nhánh phát huy tốt thế mạnh của ngân hàng trong cạnh tranh huy động vốn, loại hình huy động truyền thống được áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch của các ngân hàng.

Thứ hai, trong quá trình nghiên cứu thị trường, các ngân hàng đã có hoạt động tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, thói quen của khách hàng, cũng như về các hoạt động của các đối thủ và đối tác trên địa bàn.

Thứ ba, trong thực hiện chiến lược giá cả có thể thấy, lãi suất là điểm mấu chốt thu hút nguồn vốn huy động và ảnh hưởng đến các loại phí và các dịch vụ đi kèm trong cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng.

Thứ tư, trong thực hiện chiến lược phân phối, các ngân hàng đã không ngừng mở rộng mạng lưới, kênh phân phối trên khắp địa bàn để phát triển và giữ vững vị thế của mỗi ngân hàng. Do đó, các ngân hàng thường có các chính sách khuyến mại nhằm thu hút khách hàng huy động vốn.

Thứ năm, trong thực hiện chiến lược phát triển, các ngân hàng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên, giao dịch viên với tác phong giao dịch nhanh nhẹn, lịch sự, tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp.

Thứ sáu, các ngân hàng không ngừng củng cố mối quan hệ khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn truyền thống, đẩy mạnh tiếp thị, huy động từ khách hàng tiềm năng.

* Nhược điểm và nguyên nhân

Bên cạnh những ưu điểm đạt được thì hoạt động marketing huy động vốn của các ngân hàng còn một số hạn chế cần khắc phục:

- Cơ cấu nguồn vốn kỳ hạn chưa thực sự mang lại hiệu quả cao nhất.

- Các sản phẩm dịch vụ chưa thực sự đáp ứng đủ nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau, dịch vụ Ngân hàng điện tử đôi khi còn xảy ra lỗi trong quá trình giao dịch.

- Hoạt động mở rộng tìm kiếm khách hàng mới chưa đạt hiệu quả cao, số dư lớn vốn huy động tập trung ở những doanh nghiệp đã có mối quan hệ lâu dài.

- Công tác phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu chưa được thực hiện một cách rõ ràng cụ thể.

- Đội ngũ nhân viên làm công tác huy động vốn còn nhiều hạn chế về trình độ ngoại ngữ.

- Công tác marketing huy động vốn chưa thực sự được chú trọng, chưa quyết liệt và chưa sâu rộng đến các đối tượng khách hàng.

Những hạn chế nêu trên là do một số những nguyên nhân sau:

- Nguyên nhân khách quan như: môi trường kinh tế - xã hội chưa thực sự ổn định; môi trường pháp lý chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ; sự cạnh tranh giữa các NHTM trong cùng địa bàn hoạt động và nguyên nhân từ tâm lý người dân.

- Nguyên nhân chủ quan như: quy trình và quy chế hoạt động huy động vốn chưa linh hoạt; chưa có những chiến lược kinh doanh cụ thể; chi phí cho hoạt động xúc tiến – truyền thông thấp; hệ thống công nghệ thông tin chưa được ứng dụng mạnh mẽ; đội ngũ nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm.

4. Một số giải pháp đẩy mạnh marketing huy động vốn tại các NHTM

Thứ nhất, đối với sản phẩm:

- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn như: nghiên cứu áp dụng thêm nhiều hình thức tiết kiệm linh hoạt như tiết kiệm tuổi già, tiết kiệm tích lũy. Tăng cường phát triển các sản phẩm dành cho đối tượng là các tổ chức kinh tế như mở các tài khoản đặc biệt nhằm hỗ trợ tối ưu cho từng nhu cầu cụ thể của khách hàng…

- Phát triển các dịch vụ liên quan đến huy động vốn như: dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ trả lương qua tài khoản, dịch vụ tín dụng, dịch vụ thanh toán, dịch vụ thu hộ…

Thứ hai, đối với giá cả:

Chính sách lãi suất hợp lý phải vừa đẩy mạnh việc thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, vừa kích thích các khách hàng vay vốn sử dụng vốn có hiệu quả phục vụ cho đầu tư sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, hoàn thiện chiến lược phân phối sản phẩm, dịch vụ:

Để tăng hiệu quả huy động và phục vụ khách hàng, các ngân hàng cần bố trí xây dựng thêm điểm giao dịch (phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm) tại vùng ngoại thành, những nơi đang có tốc độ phát triển nhanh. Đồng thời với việc phân phối sản phẩm, dịch vụ trong nước cũng cần mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Thứ tư, hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp như:

- Hoàn thiện công tác kế hoạch các công cụ marketing truyền thông hàng năm làm kim chỉ nam định hướng cho hoạt động marketing thành công.

- Tăng cường sử dụng các công cụ truyền thông: quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên các báo điện tử, quảng cáo trên radio, PR – Public Relation, sử dụng các công cụ marketing tương tác.

- Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng: hiện nay, các sản phẩm dịch vụ của các NHTM hầu như có ít sự khác biệt, vì vậy một trong những lợi thế cần tạo ra đó là chất lượng dịch vụ khách hàng. Cần tập trung vào công tác chăm sóc khách hàng để vừa tạo ra một lượng khách hàng trung thành vừa thu hút thêm những khách hàng mới.

Thứ năm, cần có những giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Trong điều kiện hiện nay khi mà công nghệ thông tin đang được ứng dụng mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội thì nhân tố con người đang lại càng trở nên quan trọng hơn nữa. Ngân hàng luôn phải đảm bảo có đội ngũ nhân viên đáp ứng kịp thời với sự thay đổi đó.

Thứ sáu, cần xây dựng kế hoạch tài chính cho marketing huy động vốn:

Để có thể đầu tư vào nguồn nhân lực có trình độ cao, đầu tư vào cơ sở vật chất, đầu tư vào công tác truyền thông và chăm sóc khách hàng… thì tài chính cho marketing là yếu tố quyết định.

Thứ bảy, áp dụng công nghệ ngân hàng, cụ thể như:

Tiến hành xây dựng một chiến lược phát triển công nghệ dài hạn đi đôi với phát triển nguồn lực hiện có. Việc thay đổi công nghệ ngân hàng khá tốn kém, vì thế nếu không có chiến lược phát triển công nghệ đúng đắn có thể tạo ra sự lãng phí lớn. Chiến lược công nghệ cần đi sâu vào các mặt, như: trình độ công nghệ, kỹ thuật, khả năng cải tiến, nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ, ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin, kỹ thuật số, điện tử và viễn thông trong hoạt động kinh doanh (giao dịch, thanh toán, quản trị điều hành…) của ngân hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ngân hàngTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây (2016-2018), Báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh.

 2. Peter Rode (NXB Tài chính dịch 2001), Quản trị Ngân hàngthương mại, NXB Tài chính, Hà Nội.

3. Philip Kotler (Nhà sách Alphabooks dịch 2011), Quản trị Marketing, NXB Lao động, Hà Nội.

4. Đỗ Dũng Tráng (2013), “Giải pháp marketing nhằm mở rộng huy động vốn tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh”, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 10 năm 2020


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Giải quyết tình trạng nghẽn lệnh: Chỉ có thể chờ hệ thống giao dịch mới?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có phiên hồi phục nhẹ sau phiên giảm kỷ lục ngày 19/1. Tuy nhiên, điều đáng nói là tình trạng nghẽn lệnh, bảng điện tử “đơ”, hiển thị không đúng giữa lệnh chờ và lệnh khớp diễn ra ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 20/1.

Các TCTD trên địa bàn Hà Nội đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 11.500 khách hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đến hết năm 2020, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 11.500 khách hàng với tổng dư nợ đạt 45.200 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 5.000 khách hàng với tổng số tiền miễn giảm đạt hơn 75 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất ưu đãi đạt 445.684 tỷ đồng cho hơn 37 nghìn lượt khách hàng.

Chứng khoán ngày 19/1, thị trường tuột dốc, thanh khoản kỷ lục

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau vài phiên giằng co ở ngưỡng 1.200 điểm, phiên giao dịch ngày 19/1, VN-Index rơi từ 1.191 điểm xuống còn 1.131 điểm. Lệnh bán ồ ạt đã kéo chỉ số tụt sâu, nhiều F0 than thở vì tài khoản “bay màu”.

Bộ Công an mạnh tay xử lý “tín dụng đen”, biến tướng “vay qua app”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là các dịch vụ cho vay nặng lãi của các doanh nghiệp nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên hoạt động biến tướng “vay qua app”.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, giảm thiểu tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nội địa sẽ là thị trường chủ lực của du lịch Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biễn phức tạp trên toàn thế giới, việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam là điều gần như không thể. Trong khi đó, thị trường khách trong nước với gần 100 triệu dân đầy tiềm năng vẫn chưa được quan tâm và khai thác đúng mức. Qua một năm “sống chung” với dịch bệnh, hoạt động du lịch quốc tế bị đình trệ, xác định du khách nội địa làm đối tượng cho hướng đi trong tương lai để xây dựng thị trường du lịch chủ lực là cần thiết.

VPBank củng cố an toàn hoạt động và tăng trưởng bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - VPBank vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu an toàn và hiệu quả hoạt động ấn tượng, cùng kết quả tích cực của các chương trình và chính sách tiên phong hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Miễn phí chuyển đổi thẻ chip VIETINBANK NAPAS và hoàn 20% khi thanh toán

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để thuận tiện cho khách hàng thực hiện chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip và khuyến khích khách hàng trải nghiệm hình thức thanh toán bằng thẻ chip đặc biệt hình thức thanh toán không tiếp xúc.  Từ nay đến hết ngày 11/2/2020, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng cá nhân.

Năm 2020: Lợi nhuận hợp nhất của BIC tăng trưởng 39%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tết Tân Sửu, đến ngân hàng nào để nhận quà và tận hưởng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp đầu Xuân năm mới, thay lời tri ân tới đông đảo khách hàng đã đồng hành cùng ngân hàng suốt thời gian qua, từ ngày 21/1/2021, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình khuyến mãi “SHB - Tân Sửu Tấn Lộc” trên toàn hệ thống.

Hoàn tiền suốt năm 2021 với thẻ thanh toán Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong suốt năm 2021, chủ thẻ thanh toán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ được hoàn tiền tất cả giao dịch khi thanh toán, mua sắm online hoặc qua máy POS.

Đón xuân thịnh vượng, VPBank tặng hơn 140.000 phần quà cho khách hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi đến khách hàng lời chúc năm mới nhiều tài lộc, từ nay đến hết ngày 14/3/2021, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai chương trình“Khai xuân thịnh vượng, đón lộc lì xì” với hơn 140.000 phần quà giá trị dành tặng khách hàng khi tham gia và thỏa mãn các điều kiện đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Tổng giá trị chương trình lên tới hơn 3 tỷ đồng.

VIB: Tăng trưởng bền vững đến từ chiến lược phát triển tập trung vào quy mô, chất lượng và công nghệ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/1/2021, Ngân hàng Quốc tế (VIB) công bố báo cáo tài chính năm 2020 - một năm kinh doanh với nhiều khởi sắc về tốc độ phát triển, chất lượng và hàm lượng công nghệ cao.

MSB tiếp tục tăng cường nhận diện tại Cần Thơ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa khai trương địa điểm hoạt động mới của Chi nhánh Cần Thơ. Chi nhánh nằm trên trục đường thuận tiện cho khách hàng trong khu vực đến tìm hiểu và thực hiện giao dịch tài chính.

Giải quyết tình trạng nghẽn lệnh: Chỉ có thể chờ hệ thống giao dịch mới?

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 18:05 20/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có phiên hồi phục nhẹ sau phiên giảm kỷ lục ngày 19/1. Tuy nhiên, điều đáng nói là tình trạng nghẽn lệnh, bảng điện tử “đơ”, hiển thị không đúng giữa lệnh chờ và lệnh khớp diễn ra ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 20/1.

Đoàn kết - Thống nhất - Xuyên suốt vì mục tiêu chung của Hiệp hội Ngân hàng

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bùi Trang - Huy Hoàng - Phan Mai - Tạ Dũng - 17:58 20/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/1/2021, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực (CQTT) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, nhân viên năm 2021. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Tổng Thư ký VNBA - chủ trì Hội nghị.

Ford được vinh danh là tập đoàn phát triển bền vững toàn cầu

Nhìn ra thế giới - P.V - 17:54 20/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/1/2021, Tập đoàn Ford cho biết vừa được CDP (tổ chức phi lợi nhuận quốc tế cung cấp hệ thống công khai thông tin môi trường) công nhận là tập đoàn tiên phong về phát triển bền vững, với vị trí trong danh sách hạng A danh giá vì những nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn nước.

VPBank củng cố an toàn hoạt động và tăng trưởng bền vững

Tin hội viên - P.V - 15:59 20/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - VPBank vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu an toàn và hiệu quả hoạt động ấn tượng, cùng kết quả tích cực của các chương trình và chính sách tiên phong hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Miễn phí chuyển đổi thẻ chip VIETINBANK NAPAS và hoàn 20% khi thanh toán

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 11:44 20/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để thuận tiện cho khách hàng thực hiện chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip và khuyến khích khách hàng trải nghiệm hình thức thanh toán bằng thẻ chip đặc biệt hình thức thanh toán không tiếp xúc.  Từ nay đến hết ngày 11/2/2020, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng cá nhân.

Các TCTD trên địa bàn Hà Nội đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 11.500 khách hàng

Hoạt động ngân hàng - Thanh Hải - 08:41 20/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đến hết năm 2020, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 11.500 khách hàng với tổng dư nợ đạt 45.200 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 5.000 khách hàng với tổng số tiền miễn giảm đạt hơn 75 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất ưu đãi đạt 445.684 tỷ đồng cho hơn 37 nghìn lượt khách hàng.

Năm 2020: Lợi nhuận hợp nhất của BIC tăng trưởng 39%

Tin hội viên - Mạnh Hải - 08:18 20/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021.

WB: Tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,7% trong năm 2021

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 07:29 20/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,7% trong năm 2021, giảm 0,1 điểm % so với dự báo trước đó hồi tháng 12/2020. Còn năm 2022, GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6,5%.

Hà Nội sẽ nghiên cứu tổ chức con đường du lịch xuyên thành phố

Văn hóa - T.D - 17:35 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 19/1, Thường trực Thành uỷ Hà Nội làm việc với Sở Du lịch và ngành du lịch về kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016 – 2020; kết quả của ngành du lịch thành phố năm 2020; định hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Chứng khoán ngày 19/1, thị trường tuột dốc, thanh khoản kỷ lục

Thị trường - Hoàng Duy - 17:15 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau vài phiên giằng co ở ngưỡng 1.200 điểm, phiên giao dịch ngày 19/1, VN-Index rơi từ 1.191 điểm xuống còn 1.131 điểm. Lệnh bán ồ ạt đã kéo chỉ số tụt sâu, nhiều F0 than thở vì tài khoản “bay màu”.

Tết Tân Sửu, đến ngân hàng nào để nhận quà và tận hưởng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn?

Sản phẩm, dịch vụ - T. Dũng - 16:18 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp đầu Xuân năm mới, thay lời tri ân tới đông đảo khách hàng đã đồng hành cùng ngân hàng suốt thời gian qua, từ ngày 21/1/2021, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình khuyến mãi “SHB - Tân Sửu Tấn Lộc” trên toàn hệ thống.

Khai mạc triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại"

Văn hóa - T.Dũng - 16:09 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 18/1 tại Hà Nội, triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã chính thức khai mạc. Triển lãm diễn ra từ ngày 18- 24/1/2021 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội). Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng, được tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoàn tiền suốt năm 2021 với thẻ thanh toán Sacombank

Sản phẩm, dịch vụ - Thế Như - 15:37 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong suốt năm 2021, chủ thẻ thanh toán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ được hoàn tiền tất cả giao dịch khi thanh toán, mua sắm online hoặc qua máy POS.

Bộ Công an mạnh tay xử lý “tín dụng đen”, biến tướng “vay qua app”

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Hoàng - 14:30 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là các dịch vụ cho vay nặng lãi của các doanh nghiệp nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên hoạt động biến tướng “vay qua app”.

Cẩn trọng khi Bitcoin lại “dậy sóng”

Nhìn ra thế giới - Xuân Thanh - 14:26 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi giảm mạnh 25% trong tháng 3/2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Bitcoin đã hồi phục mạnh lên mức giá 33.099 USD/BTC, trước khi đóng cửa năm 2020 ở mức giá 29.000 USD/BTC, tăng khoảng 340% so với đầu năm.

Đón xuân thịnh vượng, VPBank tặng hơn 140.000 phần quà cho khách hàng

Sản phẩm, dịch vụ - Sao Mai - 14:00 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi đến khách hàng lời chúc năm mới nhiều tài lộc, từ nay đến hết ngày 14/3/2021, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai chương trình“Khai xuân thịnh vượng, đón lộc lì xì” với hơn 140.000 phần quà giá trị dành tặng khách hàng khi tham gia và thỏa mãn các điều kiện đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Tổng giá trị chương trình lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Hoàng Phương - 10:21 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, giảm thiểu tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

VIB: Tăng trưởng bền vững đến từ chiến lược phát triển tập trung vào quy mô, chất lượng và công nghệ

Tin hội viên - Thu Hà - 10:07 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/1/2021, Ngân hàng Quốc tế (VIB) công bố báo cáo tài chính năm 2020 - một năm kinh doanh với nhiều khởi sắc về tốc độ phát triển, chất lượng và hàm lượng công nghệ cao.

MSB tiếp tục tăng cường nhận diện tại Cần Thơ

Tin hội viên - Phan Huyền - 09:19 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa khai trương địa điểm hoạt động mới của Chi nhánh Cần Thơ. Chi nhánh nằm trên trục đường thuận tiện cho khách hàng trong khu vực đến tìm hiểu và thực hiện giao dịch tài chính.

Khai xuân phú quý – Đón lộc tiền tỷ cùng HDBank

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 09:11 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, HDBank triển khai chương trình ưu đãi “Khai xuân phú quý – Đón lộc tiền tỷ” dành cho khách hàng cá nhân, với cơ hội trúng ngay 1 tỷ đồng cùng hàng loạt món quà độc đáo chỉ với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm. Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình là hơn 11 tỷ đồng, với gần 23.000 giải thưởng.

Nội địa sẽ là thị trường chủ lực của du lịch Việt Nam

Văn hóa - Tạ Dũng - 08:34 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biễn phức tạp trên toàn thế giới, việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam là điều gần như không thể. Trong khi đó, thị trường khách trong nước với gần 100 triệu dân đầy tiềm năng vẫn chưa được quan tâm và khai thác đúng mức. Qua một năm “sống chung” với dịch bệnh, hoạt động du lịch quốc tế bị đình trệ, xác định du khách nội địa làm đối tượng cho hướng đi trong tương lai để xây dựng thị trường du lịch chủ lực là cần thiết.

TPBank cảnh báo hành vi lừa đảo đánh cắp thông tin

Tin hội viên - P.V - 08:23 19/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TPBank vừa phát đi thông báo cảnh báo khách hàng về hành vi lừa đảo đánh cắp thông tin dịp cuối năm và Tết nguyên đán.

CMC Ciber bổ nhiệm Ban lãnh đạo mới, tham vọng tăng trưởng đột phá trong 3 năm

Doanh nghiệp - P.V - 20:07 18/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 18/1/2021, Công ty CP Liên doanh CMC Ciber tổ chức Lễ công bố và bổ nhiệm Ban lãnh đạo mới. Theo đó, ông Đinh Ngọc Sang được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc; bà Nguyễn Hằng Thu giữ vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tư vấn và Triển khai.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Ngô Hải - 19:58 18/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 18/1/2021, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức họp góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

VPBank cam kết đồng hành, xây dựng phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tin hội viên - T.Dũng - 19:44 18/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Văn phòng Chính phủ đã ký cam kết đồng hành, xây dựng phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO