Thứ 6, 02/12/2022

Những kiến nghị để hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh

Ngô Hải - Hoạt động ngân hàng - 30/12/2021 09:11
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chiều ngày 29/12/2021, lãnh đạo một số ngân hàng đã đưa ra nhiều kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức tín dụng (TCTD), cũng như góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2022. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu các kiến nghị này.

Bổ sung vốn điều lệ cho Argibank là hết sức bức thiết

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Ảnh: Đức Khanh

Trong năm 2021, Agribank đã thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch COVID-19, vừa tích cực, tiên phong triển khai nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ khách hàng và công tác an sinh, xã hội: chủ động cắt giảm chi phí hoạt động 10%, giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng và giảm, miễn phí dịch vụ thanh toán với tổng mức giảm khoảng 6.500 tỷ đồng cùng với 500 tỷ đồng tài trợ cho công tác an sinh xã hội và phòng, chống COVID-19. Ngoài ra, với tinh thần chia sẻ trong khó khăn, người lao động của Agribank đã đồng thuận không nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp góp phần dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Dự kiến đến ngày 31/12/2021, Agribank hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trong đó, tổng tài sản đạt 1.680 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3%, huy động vốn đạt 1.563 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%; tín dụng đạt 1.316 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5%.

Nhân dịp được phát biểu tại Hội nghị quan trọng này, Agribank kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN, Bộ, ngành xem xét một số vấn đề sau:

Thứ nhất, việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank là hết sức bức thiết để Agribank có thể duy trì được tăng trưởng tín dụng từ 8-10%/năm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay có ngân hàng TMCP quy mô tín dụng bằng 1/4 so với Agribank nhưng vốn điều lệ đã cao hơn Agribank. Vì vậy, kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng sớm xem xét việc để lại lợi nhuận năm 2021 tăng vốn cho Agribank, đồng thời dành Ngân sách Nhà nước để tăng vốn cho Agribank trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa sẽ tăng giá trị vốn Nhà nước khi cổ phần hóa.

Dự kiến đến ngày 31/12/2021, Agribank hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trong đó, tổng tài sản đạt 1.680 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3%, huy động vốn đạt 1.563 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%; tín dụng đạt 1.316 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5%.

Thứ hai, theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN, tỷ lệ LDR giảm từ 90% xuống còn 85% thì với quy mô huy động vốn của Agribank hiện nay, phải duy trì trên 230 nghìn tỷ đồng không được cho vay. Trong khi đó, do đặc thù nguồn vốn của Agribank chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn của dân cư huy động với lãi suất cao, chiếm 82% tổng nguồn vốn, đối tượng cho vay ưu tiên lãi suất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank lớn. Vì vậy, kính đề nghị NHNN xem xét nâng tỷ lệ này cho các NHTM lên 90% thì Agribank sẽ có thêm khoảng 80.000 tỷ đồng để cho vay và có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho khách hàng cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Thứ ba, để Agribank tiếp tục được duy trì mô hình chi nhánh trực thuộc chi nhánh như hiện nay nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tín dụng và tiện ích ngân hàng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và yêu cầu chính trị của Đảng, Nhà nước, kính đề nghị NHNN nghiên cứu trình Chính phủ,  Quốc hội luật hóa nội dung này vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp hoặc quy định đặc thù cho ngân hàng thương mại như Agribank.

Thứ tư, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng, NHNN xem xét cho phép cổ phần hóa 2 bước để đẩy nhanh lộ trình cổ phần hóa. Bước 1 là chuyển Agribank sang mô hình ngân hàng cổ phần với tỷ lệ nhỏ bán cho cán bộ, nhân viên Agribank và triển khai niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bước 2, sau từ 2 - 3 năm sẽ lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài sẽ có nhiều thời gian, cơ hội để lựa chọn cổ đông phù hợp và lợi ích của Nhà nước sẽ cao hơn. Nội dung cụ thể, Agribank xin phép sẽ báo cáo NHNN trong thời gian tới.

Thứ năm, trong thời gian tới với các giải pháp tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, một trong những biện pháp dự kiến Chính phủ sẽ áp dụng là qua hỗ trợ lãi suất tín dụng. Để khắc phục những bất cập như gói hỗ trợ lãi suất giai đoạn 2008 - 2009, kính đề nghị Thủ tướng, NHNN chỉ đạo rõ đối tượng, phạm vi hỗ trợ, tránh dàn trải và chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có khả năng trả nợ ngân hàng, tránh áp lực tổ chức tín dụng buộc phải cho vay khi doanh nghiệp có nhu cầu vay.

Xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh để nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Ảnh: Đức Khanh

Nhận thức được tính tất yếu và cơ hội từ chuyển đổi số, các NHTM Việt Nam đã có những bước đi mạnh mẽ trong việc thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là tại một số các NHTM cổ phần với những kết quả rất khả quan.

Từ rất sớm, Vietcombank luôn xác định công nghệ và số hoá là những yếu tố then chốt, quyết định để duy trì năng lực cạnh tranh, đảm bảo vị thế dẫn đầu tại thị trường trong nước và chinh phục mục tiêu chiến lược trở thành 1 trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á, 1 trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Chuyển đổi số thành công là điều kiện quan trọng đảm bảo năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp và mỗi quốc gia. Để hỗ trợ cho việc đẩy mạnh chuyển đổi số của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung, đặc biệt là của các NHTMNN, Vietcombank xin kiến nghị một số nội dung sau:

Chuyển đổi số gắn liền với việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Đi kèm với đổi mới sáng tạo luôn có những rủi ro nhất định. Chính vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi ngày 22/9/2021 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Chúng tôi đề nghị sớm thể chế hoá Kết luận số 14 bằng các qui định, chính sách để: Khuyến khích các DNNN trong đó có các NHTMNN đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; Thực hiện cơ chế quản lý, đánh giá hiệu quả đầu tư tổng thể thay vì theo từng dự án cụ thể. Chấp nhận rủi ro ở mức độ cho phép để khuyến khích đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Vietcombank luôn xác định công nghệ và số hoá là những yếu tố then chốt, quyết định để duy trì năng lực cạnh tranh, đảm bảo vị thế dẫn đầu tại thị trường trong nước và chinh phục mục tiêu chiến lược trở thành 1 trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á, 1 trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Sớm thể chế hoá các chính sách để tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khả năng cạnh tranh bình đẳng của các DNNN với các loại hình doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. Trước mắt, cần rà soát sửa đổi Luật 69/2014/QH13, Nghị định số 10/2019/NĐ-CP theo hướng thống nhất quản lý theo mục tiêu, tăng giao quyền tự chủ trong kinh doanh, đặc biệt là trong cơ chế thu nhập, tiền lương, cơ chế đãi ngộ… cho DNNN nói chung và các NHTMNN nói riêng. Có như vậy mới thực sự khuyến khích thúc đẩy chuyển đổi số trong các DNNN, thu hút và giữ chân được nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho việc chuyển đổi số thành công.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu ưu tiên chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị NHNN tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo điều kiện hơn nữa cho các hoạt động cho vay trực tuyến, cho vay qua các kênh số.

Đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét cho phép gia hạn Thông tư 14

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Ảnh: Đức Khanh

Kết thúc niên độ 2021, BIDV đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh NHNN, Đại hội đồng cổ đông giao cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả và phát triển thể chế. Với quy mô tổng tài sản đạt 1.684.000 tỉ đồng, tăng 14%; dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.582.600 tỉ, tăng 12%, vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế; chất lượng tín dụng được kiểm soát <1,5%; các chỉ số an toàn theo quy định; chỉ số xếp hạng tín nhiệm được nâng cao.

BIDV cũng quyết liệt triển khai chỉ đạo của Chính phủ, NHNN trong việc cơ cấu lại nợ, cho vay mới với lãi suất thấp, miễn giảm lãi, phí; cùng với việc tăng cường chuyển đối số, đẩy mạnh các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt các nhu cầu dịch vụ tài chính ngân hàng của nền kinh tế.

Để triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2022, chúng tôi có một số kiến nghị, cụ thể:

Thứ nhất, tăng năng lực tài chính là điều kiện tiên quyết đối với các tổ chức tín dụng để đáp ứng được các chỉ số an toàn và phát triển tín dụng phục vụ đất nước. Áp lực tăng vốn khi tiếp tục thực hiện Basel 2 nâng cao, Basel 3 và đặc biệt trong giai đoạn tới 2022 - 2023, khi Chính phủ thực hiện chương trình phục hồi kinh tế, đòi hỏi duy trì mức tăng trưởng tín dụng cao. Vì vậy, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành có kế hoạch tạo điều kiện tăng vốn điều lệ cho các NHTM nhà nước, trước mắt, thông qua các hình thức phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ từ cổ tức, từ lợi nhuận còn lại, cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP)…

BIDV quyết liệt triển khai chỉ đạo của Chính phủ, NHNN trong việc cơ cấu lại nợ, cho vay mới với lãi suất thấp, miễn giảm lãi, phí; cùng với việc tăng cường chuyển đối số, đẩy mạnh các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt các nhu cầu dịch vụ tài chính ngân hàng của nền kinh tế.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế cho hoạt động Ngân hàng: Đề nghị Quốc hội, Chính phủ luật hóa hoặc cho kéo dài Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động Ngân hàng điện tử, cấp tín dụng trên kênh số; các quy định về bảo mật, về lưu trữ, khai thác dữ liệu khách hàng, ngân hàng…

Thứ tư, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo phát triển lành mạnh và vững chắc thị trường vốn, đảm bảo thực hiện tốt vai trò của thị trường vốn, thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn trung dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc và rủi ro cho hệ thống ngân hàng thương mại.

Thứ năm, đề nghị Chính phủ sớm ban hành chương trình phục hồi kinh tế; trong trường hợp dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, đề nghị Chính phủ, NHNN xem xét cho phép gia hạn Thông tư 14, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng để các tổ chức tín dụng có điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Basel 2, Basel 3 giúp hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh

Ông Lưu Trung Thái, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Ảnh: Đức Khanh

Việc NHNN ban hành các tiêu chuẩn triển khai Basel 2 là một quyết định căn cơ, có các bước đi phù hợp với điều kiện của Việt nam. Hướng đi này kèm với tiến tới các tiêu chuẩn Basel 3 trong thời gian tới, sẽ giúp Hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển lành mạnh trong thời gian tới.

Năm 2020, MB đã hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel 2, tuân thủ theo Thông tư 41, Thông tư 13 của NHNN (có đánh giá độc lập của Công ty Kiểm toán Ernst & Young). MB chú trọng xây dựng được một hệ thống kiểm soát nội bộ khoa học, quản trị rủi ro thông minh gắn với “mô hình, công cụ, dữ liệu” giúp tăng trưởng nhanh và kiểm soát rủi ro.

Basel 2 đã giúp MB hoàn thành được các mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên 20% trong những năm vừa qua, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu < 1% (ở mức 0.7%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu: 300%, tỷ lệ an toàn vốn khoảng 11% (so với quy định tối thiếu 8%).

Phương thức triển khai là: thống nhất; triệt để; toàn diện; chủ động nghiên cứu, vừa làm vừa thử nghiệm, ứng dụng và tinh chỉnh nhanh vào thực tiễn kinh doanh.

Basel 2 đã giúp MB hoàn thành được các mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên 20% trong những năm vừa qua, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu < 1% (ở mức 0.7%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu: 300%, tỷ lệ an toàn vốn khoảng 11% (so với quy định tối thiếu 8%). Năm 2021, dự kiến hợp nhất tổng tài sản MB đạt 600.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay 390.00 tỷ đồng; huy động vốn đạt 450.000 tỷ đồng; doanh thu tập đoàn MB đạt 45.000 tỷ đồng; nợ xấu dưới 1%...

Để tiếp tục phát huy tốt kết quả triển khai Basel 2 tại Việt nam, đóng góp vào đề án tái cơ cấu các tín dụng đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng ổn định trong thời gian tới, tôi có có một số kiến nghị đề xuất như sau: Giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm để các TCTD chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh, không ảnh hưởng đến Khách hàng và khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế; bổ sung cơ chế trích lập, sử dụng dự phòng cho các rủi ro gian lận, công nghệ, hoạt động; để thúc đẩy mạnh hơn, nhanh hơn quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng; thông báo lộ trình và hướng dẫn các tổ chức tín dụng triển khai các chuẩn mực quản trị mới: Basel III, IFRS9...

5 yếu tố quan trọng giúp tái cơ cấu ngân hàng thành công

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Ảnh: Đức Khanh

Từ thực tiễn quá trình tái cơ cấu sau khi sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam cũng như tham gia hỗ trợ xử lý Quỹ tín dụng nhân dân Ngũ Thái, Sacombank cũng đã đúc rút một số bài học kinh nghiệm để tái cơ cấu thành công như sau:

Thứ nhất, phải xác định đúng thực trạng đối với các ngân hàng yếu kém (tài chính, nợ xấu và tài sản tồn đọng, cơ cấu quản trị điều hành, cơ cấu sở hữu…) dưới sự tư vấn, đánh giá của công ty độc lập và có sự kiểm soát của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Từ đó, làm cơ sở để xây dựng các mục tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp với thực tế, tuân thủ quy định của pháp luật và có tính khả thi cao. Trong quá trình triển khai thực hiện tái cơ cấu cần hỗ trợ cho ngân hàng tiếp cận mô hình ngân hàng tốt, ngân hàng xấu, giúp ngân hàng tái cơ cấu vừa xử lý tồn đọng, vừa tăng trưởng kinh doanh để tăng năng lực tài chính.

Thứ hai, việc xử lý ngân hàng yếu kém cần khẩn trương kịp thời và đúng thời điểm, tránh để tình trạng ngày càng chuyển biến xấu hơn mới xử lý sẽ dẫn đến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn và gây ảnh hưởng dây chuyền đến hệ thống.

Trong quá trình triển khai thực hiện tái cơ cấu cần hỗ trợ cho ngân hàng tiếp cận mô hình ngân hàng tốt, ngân hàng xấu, giúp ngân hàng tái cơ cấu vừa xử lý tồn đọng, vừa tăng trưởng kinh doanh để tăng năng lực tài chính.

Thứ ba, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các ngân hàng yếu kém sáp nhập vào các ngân hàng có nội lực và nền tảng tài chính tốt, khuyến khích các ngân hàng tự tái cơ cấu bằng nguồn lực kinh tế tư nhân để hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước. Chính phủ và NHNN có cơ chế hỗ trợ: khoanh nợ và lãi, hoãn/giãn việc trích lập dự phòng và phân bổ các tồn đọng theo năng lực tài chính; Tạo điều kiện về tăng trưởng tín dụng, phát triển mạng lưới phù hợp... Ngoài ra, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan ban ngành để rút ngắn quá trình xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng.

Thứ tư, tổ chức, cá nhân tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém phải có nguồn lực tài chính vững mạnh và hợp pháp; Hội đồng quản trị và Ban điều hành phải có tính chuyên nghiệp, năng lực nghề nghiệp, phải có tâm và có tầm.

Thứ năm, bộ máy hoạt động, quản trị điều hành cần phải được tái cấu trúc theo hướng công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động. Đồng thời, xây dựng được đội ngũ nhân sự, bộ máy tổ chức có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm, kiên định với mục tiêu chiến lược đã đề ra.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Ban hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn này.

Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và quản lý, sử dụng kinh phí khoán năm 2022 tại NHNN Trung ương diễn ra.

Sập bẫy Kiểm sát viên “rởm”, người phụ nữ bị mất hơn 4 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bất động sản “chịu đau” vượt khó trong dòng xoáy trái phiếu đến hạn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước áp lực đáo hạn trái phiếu đến gần, nhiều doanh nghiệp đang đề xuất phương án gia hạn, hợp tác đầu tư hoặc chuyển đổi tài sản với nhiều ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn trong ngắn hạn.

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ gặp mặt cộng tác viên phía Nam năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/11, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ tổ chức Họp mặt cộng tác viên năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh. Buổi họp mặt có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, PGS, TS Nguyễn Đức Trung - Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý và các cộng tác viên công tác tại các tổ chức hội viên của Hiệp hội Ngân hàng tại khu vực phía Nam.

Vietcombank giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc triển khai các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xoay quanh việc giảm lãi suất 1% trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hưng có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng Giám đốc TPBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc. Theo đó ông Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục đảm đương vị trí quan trọng tại TPBank trong nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2022 đến 2027 sau khi đã có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

FPT Digital tư vấn cho Gas South chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - FPT Digital đã đồng hành cùng Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South, mã PGS) xây dựng lộ trình Chuyển đổi số theo trọng tâm vận hành xuất sắc, nhằm hiện thực hóa bức tranh tương lai phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới.

Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi đánh bại Tây Ban Nha

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhật Bản tiếp tục gây sốc khi lội ngược dòng thành công trước ứng cử viên vô địch World Cup 2022 là Tây Ban Nha để giành tấm vé vào vòng 1/8 tại World Cup 2022. Ngoài Nhật Bản, trong loạt trận đấu đêm ngày 1/12, rạng sáng ngày 2/12, tiếp tục xác định thêm 3 đội khác đi tiếp là: Tây Ban Nha, Croatia, Morocco.

Sắp có những nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam vào danh sách của MICHELIN Guide

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn là hai điểm đến tiếp theo trong hành trình quốc tế của MICHELIN Guide. Lần đầu tiên các thẩm định viên của MICHELIN Guide sẽ ghé thăm hai thành phố lớn nhất Việt Nam để đánh giá chất lượng các cơ sở ăn uống. Danh sách nhà hàng lựa chọn sẽ được công bố vào tháng 6/2023.

Mua vé máy bay ưu đãi 20% với thẻ tín dụng Sacombank Bamboo Airways Platinum

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 21/1/2023, chủ thẻ tín dụng Sacombank Bamboo Airways Platinum có cơ hội được giảm đến 20% giá vé máy bay nội địa và quốc tế cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Chứng khoán KB Việt Nam ra mắt ứng dụng đầu tư chứng khoán KB Buddy dành cho nhà đầu tư mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa chính thức ra mắt ứng dụng đầu tư chứng khoán KB Buddy – Đối tác đầu tư thân thiện. KB Buddy được tích hợp loạt tính năng thân thiện, tối ưu và được cá nhân hóa để hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra những quyết định đúng đắn.

Nhà máy Ford Hải Dương kỷ niệm 25 năm hoạt động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12, Nhà máy Ford Hải Dương Kỷ Niệm 25 năm hoạt động, là một trong những nhà máy sản xuất hiệu quả trong khu vực, khẳng định cam kết gắn bó lâu dài của Ford với thị trường Việt Nam.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống rửa tiền

Hoạt động ngân hàng - P.V - 17:54 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật Phòng, chống rửa tiền. Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp báo.

Herbalife Việt Nam được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam năm 2022

Doanh nghiệp - M.N - 17:26 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Herbalife Việt Nam được vinh danh top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2022 theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng này nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và có những đóng góp tích cực cho cuộc sống của cộng đồng, cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Vietcombank giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất

Tin hội viên - Trang Trần - 17:07 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc triển khai các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xoay quanh việc giảm lãi suất 1% trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hưng có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng Giám đốc TPBank

Tin hội viên - Ngô Hải - 15:11 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc. Theo đó ông Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục đảm đương vị trí quan trọng tại TPBank trong nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2022 đến 2027 sau khi đã có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Công an: Tiếp tục đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2022

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Ngọc - 15:00 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Càng về cuối mùa Word Cup, mức độ cá độ sẽ càng lớn, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này.

Hy Lạp giới thiệu trái cây tươi ngon và an toàn tại thị trưởng Việt Nam

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 13:58 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá nông sản chất lượng cao do Liên minh châu Âu tài trợ, Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia của Hy Lạp vừa chính thức giới thiệu về chương trình “Delicious Fruits - Trái cây tươi ngon và an toàn từ châu Âu” tại thị trường Việt Nam.

Ban hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Chính sách mới - P.V - 12:04 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Hải - 10:46 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn này.

FPT Digital tư vấn cho Gas South chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:43 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - FPT Digital đã đồng hành cùng Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South, mã PGS) xây dựng lộ trình Chuyển đổi số theo trọng tâm vận hành xuất sắc, nhằm hiện thực hóa bức tranh tương lai phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới.

Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 10:18 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và quản lý, sử dụng kinh phí khoán năm 2022 tại NHNN Trung ương diễn ra.

Sập bẫy Kiểm sát viên “rởm”, người phụ nữ bị mất hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:05 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 4 tỷ đồng.

Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi đánh bại Tây Ban Nha

Thư giãn - P.V - 08:44 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhật Bản tiếp tục gây sốc khi lội ngược dòng thành công trước ứng cử viên vô địch World Cup 2022 là Tây Ban Nha để giành tấm vé vào vòng 1/8 tại World Cup 2022. Ngoài Nhật Bản, trong loạt trận đấu đêm ngày 1/12, rạng sáng ngày 2/12, tiếp tục xác định thêm 3 đội khác đi tiếp là: Tây Ban Nha, Croatia, Morocco.

Sắp có những nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam vào danh sách của MICHELIN Guide

Văn hóa - Song Anh - 08:10 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn là hai điểm đến tiếp theo trong hành trình quốc tế của MICHELIN Guide. Lần đầu tiên các thẩm định viên của MICHELIN Guide sẽ ghé thăm hai thành phố lớn nhất Việt Nam để đánh giá chất lượng các cơ sở ăn uống. Danh sách nhà hàng lựa chọn sẽ được công bố vào tháng 6/2023.

Doanh nghiệp bất động sản “chịu đau” vượt khó trong dòng xoáy trái phiếu đến hạn

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Lê - 08:00 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước áp lực đáo hạn trái phiếu đến gần, nhiều doanh nghiệp đang đề xuất phương án gia hạn, hợp tác đầu tư hoặc chuyển đổi tài sản với nhiều ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn trong ngắn hạn.

Mua vé máy bay ưu đãi 20% với thẻ tín dụng Sacombank Bamboo Airways Platinum

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 07:46 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 21/1/2023, chủ thẻ tín dụng Sacombank Bamboo Airways Platinum có cơ hội được giảm đến 20% giá vé máy bay nội địa và quốc tế cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng năm 2022

Văn hóa - Minh Ngọc - 07:03 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 30/11 vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. đêm Gala trao giải cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng năm 2022 đã được truyền hình trực tiếp với những thí sinh xuất sắc của vòng Chung kết, diễn ra trong sự trang nghiêm và niềm tự hào dành cho biển, đảo quê hương.

Kinh tế - xã hội tháng 11/2022 đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật

Tin tức - Minh Ngọc - 20:47 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 1/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022, những nhiệm vụ cần tập trung hoàn thành trong tháng còn lại của năm, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

Chính sách mới - H.Q - 19:30 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ 1/12, Bộ Ngoại giao được bổ sung nhiều nhiệm vụ mới, Quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không ... một số nội dung chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2022

Chính sách đối với người lao động dôi dư khi doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại

Chính sách mới - Văn Hiệu - 17:30 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghị định 97/2022/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành.

Toàn cảnh kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2022

Vấn đề - Nhận định - P.V - 17:00 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù tiếp tục chịu ảnh hưởng, đối mặt với không ít khó khăn từ tình hình phức tạp, bất định của thế giới, nền kinh tế của Việt Nam vẫn cơ bản giữ được sự ổn định, tiếp tục đà phục hồi.

Triển khai hiệu quả công tác vận động tiêm chủng, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị

Tin tức - Hoàng Phương - 16:42 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là một số nội dung trong kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 18.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm hơn 1.000 đồng/lít

Thị trường - Minh Ngọc - 16:30 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều ngày 1/12, giá xăng dầu đồng loạt giảm hơn 1.000 đồng/lít, trừ dầu mazut có mức giảm 830 đồng/kg.

Chứng khoán KB Việt Nam ra mắt ứng dụng đầu tư chứng khoán KB Buddy dành cho nhà đầu tư mới

Doanh nghiệp - S.A - 16:13 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa chính thức ra mắt ứng dụng đầu tư chứng khoán KB Buddy – Đối tác đầu tư thân thiện. KB Buddy được tích hợp loạt tính năng thân thiện, tối ưu và được cá nhân hóa để hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra những quyết định đúng đắn.

Nhà máy Ford Hải Dương kỷ niệm 25 năm hoạt động

Doanh nghiệp - T.H - 16:00 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12, Nhà máy Ford Hải Dương Kỷ Niệm 25 năm hoạt động, là một trong những nhà máy sản xuất hiệu quả trong khu vực, khẳng định cam kết gắn bó lâu dài của Ford với thị trường Việt Nam.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được nghỉ 7 ngày

Tin tức - P.V - 14:37 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO