Thứ 7, 28/01/2023

Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng nhiệm kỳ 2021 – 2023

Bùi Trang - Tin Hiệp hội Ngân hàng - 10/12/2021 15:15
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 10/12, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị Nhiệm kỳ 2021 – 2023 để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2021 và đề ra phương hướng hoạt động, đồng thời bầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2021 – 2023; đón nhận Giấy khen của Hiệp hội Ngân hàng cho tập thể Câu lạc bộ và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; bà Vũ Ngọc Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước, bà Nông Thị Lành, Phó Phòng xử lý nợ, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Thành Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Câu lạc bộ…

Ông Nguyễn Quốc Hùng phát biểu khai mạc hội nghị

Đóng góp tích cực hoàn thiện khung chính sách về hoạt động Ngân hàng

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hùng đánh giá nhiệm kỳ vừa qua Câu lạc bộ Pháp chế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò trong quá trình xây dựng hành lang pháp lý ngành Ngân hàng nói riêng và pháp luật nói chung. Hoạt động của Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên, đáp ứng được yêu cầu của các thành viên cũng như tham mưu tích cực cho Hiệp hội các nội dung về quy định pháp luật ngành Ngân hàng. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ rất có trách nhiệm, đóng góp tích cực cho hoạt động của Hiệp hội.

Ông Nguyễn Thành Long báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Câu lạc bộ

Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng nhiệm kỳ 2018-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2023, ông Nguyễn Thành Long, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế cho biết: Câu lạc bộ hiện có 54 hội viên, trong đó 40 hội viên là tổ chức và 14 hội viên cá nhân. Nhiệm kỳ vừa qua, Câu lạc bộ phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thành viên tham mưu cho lãnh đạo Hiệp hội góp ý khoảng 50 dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến hoạt động ngân hàng. Rất nhiều kiến nghị thực sự có giá trị và đã được các cơ quan soạn thảo ghi nhận, tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho các TCTD hội viên trong quá trình hoạt động. Trong đó, có các quy định về giao dịch bảo đảm, đăng ký biện pháp bảo đảm; phòng, chống rửa tiền; về định danh và xác thực điện tử; quy định giữ bản chính giấy đăng ký phương tiện giao thông khi thế chấp ngân hàng; xử lý tài sản bảo đảm là chứng khoán trong giao dịch cầm cố với ngân hàng; quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các TCTD...

Câu lạc bộ đã nắm bắt những vướng mắc, bất cập về pháp lý của các TCTD trong quá trình hoạt động, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Hiệp hội kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ. Đó là các vướng mắc liên quan đến thực hiện pháp luật về đất đai, nhà ở, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, chính sách thuế; vướng mắc về thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, việc công chứng hợp đồng bảo đảm; vướng mắc liên quan đến tố tụng; vướng mắc liên quan từ chối đăng ký của các Văn phòng đăng ký đất đai; vướng mắc trong thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, vướng mắc quét QR code trên căn cước công dân có chip…

Đặc biệt, liên quan đến vấn đề xử lý nợ xấu, Câu lạc bộ chủ động nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu và có ý kiến phát biểu về các vướng mắc và kiến nghị các giải pháp xử lý, nhằm bảo vệ quyền lợi các TCTD. Các Bộ, ngành đã nắm bắt được vướng mắc của ngành Ngân hàng về vấn đề này. Ngân hàng Nhà nước cũng đã lấy ý kiến các Bộ ngành, trình Chính phủ theo hướng Luật hóa hoặc kéo dài Nghị quyết 42 để tháo gỡ vướng mắc cho các TCTD.

Ông Nguyễn Thành Long cho biết, Câu lạc bộ cũng tiếp tục tham mưu lãnh đạo Hiệp hội báo cáo Ngân hàng Nhà nước về những vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, Thông tư 03/2020/TT-NHNN và Thông tư 14/2020/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19; quy định của Bộ Tài chính về việc thu thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng (L/C). Đến nay, Bộ Tài chính về cơ bản đã đồng ý quan điểm không thu thuế đối với nghiệp vụ L/C có liên quan đến cấp tín dụng và không yêu cầu các cơ quan thuế địa phương rà soát, truy thu của các NHTM đối với khoản phí này.

Câu lạc bộ tham mưu cho lãnh đạo Hiệp hội có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về các bản án của Toà tuyên không phù hợp với quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các TCTD. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ đã cùng với lãnh đạo Hiệp hội làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước như Cục Đăng ký đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp); Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an)… để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Tiếp tục phản biện cơ chế chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên

Theo ông Nguyễn Thành Long, trong những năm tới, ngành Ngân hàng tiếp tục tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống TCTD, gắn với xử lý nợ xấu. Trong nhiệm kỳ mới, Câu lạc bộ tiếp tục chủ động trong việc tham gia góp ý kiến, phản biện cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động của TCTD; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan soạn thảo góp ý ngay từ đầu vào các dự thảo văn bản lấy ý kiến.

Trong đó, tập trung vào xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD 2010; Luật Đất đai; Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật giao dịch điện tử, Luật về xử lý nợ xấu hoặc Nghị quyết về xử lý nợ xấu (nếu được Quốc hội cho phép); Luật về các biện pháp bảo đảm (nếu có); Nghị định thay thế Nghị định 102 về Đăng ký biện pháp bảo đảm.. Các dự thảo Thông tư mà Câu lạc bộ Pháp chế và Hiệp hội Ngân hàng đã góp ý thời gian qua như Thông tư 39, Thông tư 52,… để tiếp tục có ý kiến góp ý theo đề nghị của Ban soạn thảo. Các dự thảo văn bản, góp ý cơ chế chính sách khác theo đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền và của Hiệp hội Ngân hàng.

Các thành viên Câu lạc bộ tham dự theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu

Nhiệm kỳ tới, Câu lạc bộ tiếp tục nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc pháp lý trong quá trình hoạt động của các thành viên trong giao dịch điện tử; trong thực hiện Thông tư 01, 03, 14 của NHNN, các vướng mắc thực hiện cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng, thanh toán, chính sách thuế... liên quan hoạt động ngân hàng; Nắm bắt các vướng mắc của các TCTD trong việc thực hiện quy định báo cáo theo đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền hiện nay…

Câu lạc bộ sẽ tư vấn, hỗ trợ hội viên giải quyết vướng mắc, bất cập, tranh chấp pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh liên quan đến các quyết định, bản án của các cơ quan có thẩm quyền, không phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng theo đề nghị của các tổ chức hội viên.

Đồng thời, tham mưu cho Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng tăng cường đối thoại với các Bộ, ngành để phản ảnh các vướng mắc của hội viên và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ một cách hiệu quả hơn. Phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động các thành viên thực hiện đúng quy định của pháp luật; nâng cao trình độ, nhận thức pháp luật cho các thành viên, phòng chống rủi ro pháp lý trong hoạt động ngân hàng. Phối hợp, liên kết chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc của Hiệp hội Ngân hàng (CLB Fintech, CLB xử lý nợ, Chi Hội thẻ), các Ủy ban Chính sách, Công nghệ của Hiệp hội Ngân hàng để nắm bắt vướng mắc cụ thể trong từng lĩnh vực để có các giải pháp hỗ trợ cụ thể và thiết thực hơn.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện BIDV, VIB, Sacombank và các tổ chức thành viên nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2021 và đề ra các phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2023.

Tuy nhiên, đại diện BIDV cho biết, do dịch bệnh COVID-19 nên nhiệm kỳ vừa qua Câu lạc chưa làm được việc phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng. Do đó, góp ý vào chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới, đại diện BIDV kiến nghị Câu lạc bộ sớm thực hiện việc này trong đầu năm 2022.

Để tăng tính kết nối giữa các thành viên với Câu lạc bộ, đại diện VIB đề nghị, hoạt động lấy ý kiến các thành viên trong Câu lạc bộ nên theo hình thức vừa qua văn bản, vừa trao đổi trực tiếp. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn hỗ trợ cũng cần mang tính thường trực hơn để khi các thành viên có khó khăn, vướng mắc là nghĩ ngay đến Câu lạc bộ. “Đề nghị Câu lạc bộ nên sinh hoạt thường xuyên, định kỳ…”, đại diện VIB đề nghị.

Đại diện Sacombank cho rằng, để cải thiện hoạt động của Câu lạc bộ, các hội viên cần phải tương tác đầy đủ. Thực tế thời gian qua cho thấy, chưa phải hội viên nào cũng tham gia góp ý đầy đủ khi góp ý dự thảo văn bản, cơ chế chính sách, kiến nghị cơ quan Nhà nước... Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ, đại diện Sacombank đề xuất: “nhiệm kỳ tới, cần thống kê tỷ lệ góp ý của từng hội viên, các thành viên phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến”.

Bà Vũ Ngọc Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Ngọc Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Câu lạc bộ Pháp chế trong việc hoàn thiện văn bản pháp luật ngành Ngân hàng nói riêng và pháp luật nói chung thời gian qua. Câu lạc bộ đã bám sát các nghiệp vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước, có nhiều đóng góp trong việc hoạch định chính sách, hoàn thiện khung chính sách, thể chế. Câu lạc bộ cũng tích cực tổ chức triển khai các văn bản pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành và văn bản pháp luật khác, kịp thời phản ánh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để Ngân hàng Nhà nước kịp thời chỉnh sửa, bổ sung.

“Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Câu lạc bộ cũng như Hiệp hội trong việc tổng hợp ý kiến hội viên góp ý để hoàn thiện chính sách, thể chế” – bà Vũ Ngọc Lan nói.

Hội nghị đã nhất trí thông qua danh sách bầu và kết quả bầu Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên trong đó, ông Nguyễn Thành Long, Phó Tổng Giám đốc VPBank tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2021-2023. Đại diện các đơn vị BIDV, Agribank, MBBank, Sacombank, SCB, Techcombank được bầu làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đại diện các đơn vị ACB, Vietcombank, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam là thành viên Ban chấp hành.

Ra mắt ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng nhiệm kỳ mới

Phát biểu sau khi tái đắc cử vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế, ông Nguyễn Thành Long cho biết trong nhiệm kỳ tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục cải tiến hơn nữa trong các hoạt động, có sự đổi mới trong công tác góp ý chính sách, góp ý đúng, trúng, xác thực hơn; phát huy hơn nữa vai trò của các thành viên trong góp ý chính sách, phản ánh khó khăn vướng mắc để có kiến nghị tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ban hành, điều chỉnh chính sách một cách phù hợp. Câu lạc bộ tiếp thu ý kiến từ Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội để hoàn thiện hơn nữa hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới Câu lạc bộ tiếp tục hoạt động tích cực hơn nữa, tham gia nhanh, kịp thời đóng góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật ngành Ngân hàng và các lĩnh vực liên quan. Đồng thời, tham mưu cho Hiệp hội để có tiếng nói kịp thời với Chính phủ, các Bộ, ngành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách.

“Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới Câu lạc bộ sẽ xây dựng chương trình công tác phù hợp, đóng góp vào công tác hoàn thiện khung pháp lý, tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên; tiếp tục có tiếng nói phản biện chính sách đối với các cơ quan quản lý nhà nước, thể hiện đúng vai trò Câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam” - ông Nguyễn Quốc Hùng nói.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã có hàng loạt chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, thuế phí, tiền tệ... qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển.

Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, đồng thời phát tín hiệu tạm dừng tăng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm, Ngân hàng trung ương Canada cho biết họ sẽ tạm dừng tăng thêm vào lúc này. Đây cũng là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên phát tín hiệu ngừng tăng lãi suất.

Tăng trưởng kinh tế giúp giảm thiểu rủi ro gia tăng các ngân hàng ASEAN phải đối mặt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Fitch cho biết, việc thắt chặt chu kỳ lãi suất vào năm 2023 sẽ làm suy yếu chất lượng tài sản của các ngân hàng ASEAN.

Kinh tế Hàn Quốc lần đầu suy giảm kể từ quý II/2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xuất khẩu và tiêu dùng cá nhân sụt giảm khiến ​​nền kinh tế lớn thứ tư châu Á bị thu hẹp lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi.

Chưa đến 10% tài trợ toàn cầu cho lĩnh vực năng lượng dành cho năng lượng tái tạo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong số 2,5 nghìn tỷ USD được tài trợ cho các công ty năng lượng, chỉ có 178 tỷ USD dành cho các hoạt động liên quan đến năng lượng sạch.

Các cam kết cho vay nước ngoài của Trung Quốc giảm dần khi điều chỉnh sang cách tiếp cận "nhỏ là đẹp"

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ có 28 cam kết cho vay mới được ghi nhận vào năm 2020 và 2021, với tổng giá trị là 10,5 tỷ USD.

Xuân Phú Quý - Nhận lì xì Như Ý cùng KienlongBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình “Xuân Phú Quý - Lì xì Như Ý” thay cho món quà đầu năm gửi tặng “Thịnh Vượng - Đắc Lộc” tới khách hàng.

Vietagold ra mắt bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý chào xuân 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Quý Mão và ngày Vía Thần tài 2023, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Việt Á (VIETAGOLD) ra mắt Bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý với ba sản phẩm chính: Thần Tài Thịnh Vượng, Kim Miêu Cát Tường, Thần Tài Lộc Phát.

Lộc xuân cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 27/1/2023 đến ngày 19/2/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Bình an như ý – Lì xì lộc Xuân” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chia sẻ với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp, Indochina Kajima nhấn mạnh lý do lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư vì nhận thấy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản tham gia vào thị trường.

  Món cá Niên đất võ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thịt cá Niên màu trắng ngà, hơi nhiều xương nhưng lại rất thơm và béo. Cá Niên có thể chế biến thành nhiều món như: cá Niên hấp, cá Niên luộc, gỏi cá Niên và cá Niên nướng trui. Đặc biệt ngon và bổ nhất của con cá Niên là bộ lòng....

Chùm thơ Xuân 2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong không khi ngập tràn cảm xúc và niềm vui đón chào năm mới, tiếp nối chùm thơ xuân đã giới thiệu với bạn đọc trong ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, Tạp chí Thj trường Tài chính Tiền tệ gửi tới bạn đọc chùm thơ xuân của các tác giả: Nguyễn Xuân Mẫn; Đỗ Thị Thu; Nguyễn Ngọc Hưng; Hạ Vy; Nguyễn Minh Thuận; Trần Thanh Thoa; Lâm Hùng Cường.

Hình tượng Mèo trong nghệ thuật thế giới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loài mèo - kể cả mèo hoang và mèo nhà - có những mối liên hệ mật thiết với con người. Song, trải qua hàng nghìn năm, mối quan hệ giữa người và mèo có những thay đổi lớn.

Các kỷ lục về Mèo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mèo là loài vật phổ biến và quen thuộc bậc nhất đối với con người. Được nuôi trên khắp thế giới, có số lượng đông đảo, chủng loại đa dạng, hoạt động nhanh nhẹn, cấu tạo và khả năng sinh học phong phú, nên mèo tạo lập được nhiều kỷ lục thú vị, độc đáo, đáng để chúng ta ngạc nhiên…

​Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của ngành Ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 19:24 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 27/1, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự cuộc gặp mặt nhân dịp đầu Xuân mới và giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng.

Thu hút vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - P.V (ghi) - 13:30 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hầu hết các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở Việt Nam cho đến nay đều do các công ty trong nước phát triển. phần lớn các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam đều đến từ các nguồn trong nước. Thị trường vốn trong nước với lãi suất cho vay (trước đây) trong khoảng 10% đã cung cấp số vốn cần thiết để khởi động các dự án theo các biểu giá điện hỗ trợ (FiT), tương tự như các thị trường mới nổi khác.

Xuân Phú Quý - Nhận lì xì Như Ý cùng KienlongBank

Sản phẩm, dịch vụ - PV - 13:30 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình “Xuân Phú Quý - Lì xì Như Ý” thay cho món quà đầu năm gửi tặng “Thịnh Vượng - Đắc Lộc” tới khách hàng.

Vietagold ra mắt bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý chào xuân 2023

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:03 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Quý Mão và ngày Vía Thần tài 2023, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Việt Á (VIETAGOLD) ra mắt Bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý với ba sản phẩm chính: Thần Tài Thịnh Vượng, Kim Miêu Cát Tường, Thần Tài Lộc Phát.

Lộc xuân cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank

Sản phẩm, dịch vụ - Huyền My - 12:39 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 27/1/2023 đến ngày 19/2/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Bình an như ý – Lì xì lộc Xuân” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

Quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang (ghi) - 08:40 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã có hàng loạt chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, thuế phí, tiền tệ... qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển.

Tăng trưởng kinh tế giúp giảm thiểu rủi ro gia tăng các ngân hàng ASEAN phải đối mặt

Nhìn ra thế giới - H.Y - 08:34 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Fitch cho biết, việc thắt chặt chu kỳ lãi suất vào năm 2023 sẽ làm suy yếu chất lượng tài sản của các ngân hàng ASEAN.

Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng

Nghiên cứu - Trao đổi - Linh Ly (thực hiện) - 06:21 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ xung quanh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, hoạt động ngân hàng…, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, thích ứng kịp thời với diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế.

Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, đồng thời phát tín hiệu tạm dừng tăng

Nhìn ra thế giới - H.Y - 15:38 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm, Ngân hàng trung ương Canada cho biết họ sẽ tạm dừng tăng thêm vào lúc này. Đây cũng là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên phát tín hiệu ngừng tăng lãi suất.

Kinh tế Hàn Quốc lần đầu suy giảm kể từ quý II/2020

Nhìn ra thế giới - H.Y - 14:10 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xuất khẩu và tiêu dùng cá nhân sụt giảm khiến ​​nền kinh tế lớn thứ tư châu Á bị thu hẹp lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi.

Chưa đến 10% tài trợ toàn cầu cho lĩnh vực năng lượng dành cho năng lượng tái tạo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong số 2,5 nghìn tỷ USD được tài trợ cho các công ty năng lượng, chỉ có 178 tỷ USD dành cho các hoạt động liên quan đến năng lượng sạch.

Các cam kết cho vay nước ngoài của Trung Quốc giảm dần khi điều chỉnh sang cách tiếp cận "nhỏ là đẹp"

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 12:38 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ có 28 cam kết cho vay mới được ghi nhận vào năm 2020 và 2021, với tổng giá trị là 10,5 tỷ USD.

Việt Nam có vị thế tốt hơn trong khu vực ASEAN

Vấn đề - Nhận định - Minh Thảo (ghi) - 10:00 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với một giai đoạn tăng trưởng chậm và lạm phát cao kéo dài, Đông Nam Á là một điểm sáng tích cực, với những điều kiện cơ sở vững chắc, tốc độ tăng trưởng nhanh và một tương lai tươi sáng. HSBC tin rằng Việt Nam có vị thế tốt hơn những quốc gia khác trong khu vực

Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động

Doanh nhân - Bùi Trang (thực hiện) - 09:30 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chia sẻ với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp, Indochina Kajima nhấn mạnh lý do lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư vì nhận thấy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản tham gia vào thị trường.

​Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, chúc Tết công nhân và người dân khu tái định cư

Tin tức - P.V - 19:46 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án và bà con nhân dân khu tái định cư của dự án.

  Món cá Niên đất võ

Thư giãn - Tấn Tuấn - 16:30 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thịt cá Niên màu trắng ngà, hơi nhiều xương nhưng lại rất thơm và béo. Cá Niên có thể chế biến thành nhiều món như: cá Niên hấp, cá Niên luộc, gỏi cá Niên và cá Niên nướng trui. Đặc biệt ngon và bổ nhất của con cá Niên là bộ lòng....

Chùm thơ Xuân 2

Văn hóa - 15:00 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong không khi ngập tràn cảm xúc và niềm vui đón chào năm mới, tiếp nối chùm thơ xuân đã giới thiệu với bạn đọc trong ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, Tạp chí Thj trường Tài chính Tiền tệ gửi tới bạn đọc chùm thơ xuân của các tác giả: Nguyễn Xuân Mẫn; Đỗ Thị Thu; Nguyễn Ngọc Hưng; Hạ Vy; Nguyễn Minh Thuận; Trần Thanh Thoa; Lâm Hùng Cường.

[Infographic] Những yếu tố định hình kinh tế thế giới năm 2023

Nhìn ra thế giới - TTXVN - 10:39 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo các chuyên gia, 5 yếu tố được dự báo có thể sẽ định hình kinh tế thế giới năm 2023, sau khi thế giới trải qua năm 2022 với nhiều thay đổi lớn.

Hình tượng Mèo trong nghệ thuật thế giới

Thư giãn - Văn Thanh - 10:30 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loài mèo - kể cả mèo hoang và mèo nhà - có những mối liên hệ mật thiết với con người. Song, trải qua hàng nghìn năm, mối quan hệ giữa người và mèo có những thay đổi lớn.

Thanh toán số còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ

Công nghệ - Phan Mai - Đỗ Trang (thực hiện) - 07:29 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Nếu như châu Á - Thái Bình Dương là một trong những khu vực có tỉ lệ chấp nhận các giải pháp thanh toán số cao nhất trên thế giới, thì Việt Nam luôn là một trong những thị trường đầy hứa hẹn đối với lĩnh vực thanh toán số ở khu vực này”, khẳng định của bà Winnie Wong - Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào với phóng viên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.

Các kỷ lục về Mèo

Thư giãn - Minh Hữu - 15:30 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mèo là loài vật phổ biến và quen thuộc bậc nhất đối với con người. Được nuôi trên khắp thế giới, có số lượng đông đảo, chủng loại đa dạng, hoạt động nhanh nhẹn, cấu tạo và khả năng sinh học phong phú, nên mèo tạo lập được nhiều kỷ lục thú vị, độc đáo, đáng để chúng ta ngạc nhiên…

Từ dấu ấn chuyển đổi số mạnh mẽ để du lịch Việt Nam ‘cất cánh’

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 11:38 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2022, một trong những dấu ấn nổi bật của ngành du lịch Việt Nam là triển khai mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số. Chúng ta đã nhìn thấy sự năng động, tích cực của ngành du lịch, các địa phương, doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số, kết nối di sản với danh thắng, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh…

Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Doanh nhân - Minh Ngọc (thực hiện) - 10:05 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/12/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG). Để có cái nhìn toàn cảnh về định hướng chiến lược phát triển BHTG trong giai đoạn tới, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Bảo Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN).

Năm 2022, Hòa Phát đạt hơn 8.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 76% so với năm 2021

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 09:40 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG - sàn HOSE) cho biết, quý IV/2022, công ty đạt doanh thu 26.000 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế âm gần 2.000 tỷ đồng, tiếp tục giảm so với quý III/2022.

Ngân hàng Nhà nước thể hiện sự linh hoạt và nhịp nhàng trong điều hành chính sách tiền tệ

Nghiên cứu - Trao đổi - Thảo Ly (thực hiện) - 08:00 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong cuộc trao đổi đầu năm 2023 với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Lê Xuân Đồng (CFA), Giám đốc Điều hành, Khối Dịch vụ Nghiên cứu thị trường và Tư Vấn, FiinGroup đánh giá việc điều hành chính sách tiền tệ đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện một CÁCH linh hoạt, nhịp nhàng, góp phần quan trọng giúp ổn định thị trường trong những lúc khó khăn, qua đó góp phần hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi kinh tế.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO