Doanh nghiệp

Sau soát xét, Xây dựng Hòa Bình (HBC) chuyển từ lãi bán niên hơn trăm tỷ sang lỗ 711 tỷ đồng

Hoàng Hà 30/08/2023 - 18:25

Sau soát xét, Xây dựng Hòa Bình phát sinh khoản lỗ hơn 711 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, nâng lỗ lũy kế lên 2.813 tỷ đồng, đồng thời bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện kiểm toán.

Theo báo cáo soát xét bán niên, Xây dựng Hòa Bình lỗ sau thuế 713,2 tỷ đồng và lỗ ròng 711,5 tỷ đồng. Trong khi ở báo cáo tự lập trước đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 101,5 tỷ đồng và lãi ròng 103,2 tỷ đồng.

Khoản mục thay đổi lớn nhất trong báo cáo bán niên soát xét của Xây dựng Hòa Bình so với báo cáo tự lập là lợi nhuận khác giảm 99%, từ 652 tỷ đồng còn 6 tỷ đồng.

hbc.jpg

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận khác giảm mạnh là do điều chỉnh giảm lợi nhuận từ việc bán tài sản tại công ty mẹ.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của công ty cũng giảm 72 tỷ đồng, tương đương giảm 76% sau soát xét còn 23,4 tỷ đồng do điều chỉnh khoản doanh thu từ việc chuyển nhượng công ty con - Công ty TNHH MTV MXD Matec. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm gần 92 tỷ, tương đương tăng 17% so với báo cáo tự lập do điều chỉnh tăng dự phòng cho khoản phải thu khó đòi.

Lũy kế nửa đầu năm 2023, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 3.463 tỷ đồng, giảm 51,4% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 711,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 65 tỷ đồng.

Với việc lỗ thêm 711,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng lỗ luỹ kế của Xây dựng Hoà Bình tại thời điểm ngày 30/6/2023 lên tới 2.813 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tăng cũng khiến cho vốn chủ sở hữu của Hòa Bình giảm một nửa so với đầu năm còn 503,3 tỷ đồng. Đồng thời, lỗ luỹ kế của công ty đã vượt mức vốn điều lệ (2.741 tỷ đồng).

hbc1.png
Các chỉ tiêu tài chính của Xây dựng Hòa Bình trước và sau soát xét - Nguồn: HBC

Tại báo cáo kiểm toán ngoài lưu ý đến khoản lỗ phát sinh 711,5 tỷ đồng sau soát xét và khoản lỗ lũy kế 2.813 tỷ đồng, EY cũng nhấn mạnh, tại ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (ngày 29/8), Xây dựng Hòa Bình có các khoản nợ vay đã quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn.

Đối với khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, Xây dựng Hòa Bình đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn các khoản vay này.

“Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hòa Bình”, EY nhấn mạnh.

Theo báo cáo soát xét, tại thời điểm ngày 30/6/2023, nợ vay tài chính của Xây dựng Hòa Bình ở mức 5.230 tỷ đồng, trong đó, vay ngắn hạn là 3.370 tỷ đồng và vay dài hạn là 1.860 tỷ đồng.

Tại ngày 29/8/2023, công ty có 1.650 tỷ đồng khoản vay đã quá hạn, trong đó 1.512 tỷ đồng nợ quá hạn đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn lịch trả nợ đến trước ngày 22/6/2024. Hòa Bình cho biết số còn lại cũng sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn tương tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau soát xét, Xây dựng Hòa Bình (HBC) chuyển từ lãi bán niên hơn trăm tỷ sang lỗ 711 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO