Thứ 4, 04/08/2021
  • VN-Index: 1,332.44+18.22+1.39%
  • HN-Index: 319.13+4.2+1.33%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Thúc đẩy phổ cập tài chính thông qua công nghệ tài chính trên thế giới và tại Việt Nam

TS. Đinh Thị Thanh Vân - Nghiên cứu - Trao đổi - 29/09/2019 08:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết  trình bày vai trò của Fintech trong đẩy mạnh phổ cập tài chính và đưa ra thực trạng phát triển của Fintech trong thúc đẩy phổ cập tài chính trên thế giới và tại Việt Nam, đưa ra một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ sự phát triển Fintech góp phần thúc đẩy phổ cập tài chính ở Việt Nam.

Ngày nhận bài: 19/8/2019 - Ngày biên tập: 19/8/2019 - Ngày duyệt đăng: 12/9/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 18/2019

Tóm tắt: Chính phủ Việt Nam ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề phổ cập tài chính, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho tất cả các đối tượng trong nền kinh tế. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển của các công ty công nghệ tài chính  (Fintech) được coi là động lực to lớn để thúc đẩy phổ cập tài chính trên phạm vi toàn cầu cũng như ở từng quốc gia, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Fintech đưa ra các giải pháp đổi mới sáng tạo với chi phí thấp giúp việc tiếp cận sản phẩm dịch vụ tài chính trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Bài viết  trình bày vai trò của Fintech trong đẩy mạnh phổ cập tài chính và đưa ra thực trạng phát triển của Fintech trong thúc đẩy phổ cập tài chính trên thế giới và tại Việt Nam, đưa ra một số khuyến nghị nhằm hỗ trợ sự phát triển Fintech góp phần thúc đẩy phổ cập tài chính ở Việt Nam.

Từ khóa: phổ cập tài chính, Fintech, cách mạng công nghệ 4.0, tài chính số

PROMOTING FINANCIAL POPULARIZATION THROUGH FINANCIAL TECHNOLOGY IN THE WORLD AND IN VIETNAM

Abstract: The Vietnamese Government is increasingly paying attention to the issue of financial popularization, improving access to financial services for all entities of the economy. The 4.0 Industrial Revolution with the development of financial technology companies (Fintech) is considered a great driving force to promote financial popularization on a global aspect as well as in each country, especially in developing countries like Vietnam. Fintech offers innovative solutions at low cost that make accessing financial products and services easier and more efficient. The paper presents the role of Fintech in promoting financial popularization and points out the development status of Fintech in promoting financial popularization  in the world and in Vietnam, making some recommendations to support the development of Fintech, contributing to the promotion of financial popularization in Vietnam.

Key words: financial popularization, Fintech, 4.0 technology revolution, digital finance

Phổ cập tài chính là yếu tố quan trọng trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc khởi xướng. Theo Ngân hàng Thế giới (2018), kể từ năm 2010, có hơn 55 quốc gia cam kết thúc đẩy phổ cập tài chính và hơn 60 quốc gia đã đưa ra hoặc đang xây dựng chiến lược phổ cập tài chính quốc gia, nhằm thống nhất mục tiêu đẩy mạnh phổ cập tài chính của tất cả các đối tượng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, phổ cập tài chính vẫn đang ở các mức độ khác nhau giữa các nước. Tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình ở châu Á – Thái Bình Dương, một nửa dân số trưởng thành vẫn chưa có tài khoản ngân hàng và dưới 10% dân số có sử dụng dịch vụ tín dụng từ các tổ chức tín dụng chính thức. Park và Mercado (2015) cho thấy Việt Nam có mức độ phổ cập tài chính thấp thứ 112 trong số 176 quốc gia năm 2011, thứ hạng này được tăng lên 92 trong số 151 quốc gia năm 2014 (IMF, 2015). Do đó, Việt Nam vẫn cần phải tiếp tục thúc đẩy việc tiếp cận các dịch vụ tài chính tới các cá nhân và doanh nghiệp trong nền kinh tế. Với những ưu thế về đổi mới sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ linh hoạt và hiệu quả, Fintech không những giúp giảm chi phí mà còn mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính cho nhiều đối tượng khách hàng, bên cạnh các mô hình ngân hàng truyền thống và chính là một công cụ đặc biệt giúp đẩy mạnh phổ cập tài chính trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam cần chủ động nắm bắt xu hướng phát triển của Fintech và hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái phù hợp, cũng như các biện pháp hỗ trợ, kể cả về tài chính (hỗ trợ về thuế) nhằm tạo điều kiện cho Fintech phát triển và thúc đẩy phổ cập tài chính.

VAI TRÒ CỦA FINTECH TRONG PHỔ CẬP TÀI CHÍNH

Phổ cập tài chính (financial inclusion) đề cập đến “quá trình cải thiện khả năng tiếp cận hợp lý, kịp thời và đầy đủ các loại dịch vụ tài chính chính thức; từ đó mở rộng việc sử dụng các sản phẩm tài chính này bằng các hoạt động và cách thức khác nhau bao gồm tăng cường nhận thức và giáo dục tài chính, nhằm thúc đẩy phổ cập tài chính và phát triển kinh tế” (Atkinson và Messy, 2013, OECD). Ngân hàng Phát triển châu Á (2017) mô tả phổ cập tài chính là tình trạng tất cả các nhóm dân cư bao gồm cả nhóm có thu nhập thấp nhất có thể tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm tài chính chính thức. Loại trừ tài chính (financial exclusion) bao gồm các đối tượng không sử dụng dịch vụ ngân hàng và không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng Thế giới định nghĩa phổ cập tài chính là trạng thái mà tất cả các cá nhân và doanh nghiệp có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hữu dụng với giá cả hợp lý phục vụ cho nhu cầu của họ bao gồm dịch vụ giao dịch, tiết kiệm, thanh toán, tín dụng (Ngân hàng Thế giới, 2017).

Fintech thường được hiểu là việc áp dụng các tiến bộ trong công nghệ của các công ty để cải thiện dịch vụ tài chính, là một ngành công nghiệp sử dụng công nghệ thông tin di động làm trung tâm để tăng cường hiệu quả của hệ thống tài chính.

Chi phí cao là một trong những lý do gây khó khăn cho khách hàng tiếp cận sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính mà họ cần, đặc biệt là những người có hoàn cảnh nghèo, sẽ bị từ chối được cung cấp các dịch vụ tài chính. Fintech giúp giảm đáng kể chi phí bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính một cách sáng tạo và đơn giản. Các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền trực tuyến mới loại bỏ mức phí cao của ngân hàng bằng cách đáp ứng nhu cầu và nguồn cung tiền tệ của người sử dụng. Các sáng kiến mới trong lĩnh vực tài chính, ví dụ, thanh toán điện tử và ngân hàng di động đã thay đổi phạm vi phổ cập tài chính. Việc mở rộng các nền tảng thanh toán kỹ thuật số đã tạo cơ hội kết nối người nghèo với các nhà cung cấp các sản phẩm tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm. Những cá nhân không ngân hàng và bị loại trừ tài chính là cơ hội tiềm năng khai thác của các doanh nghiệp sử dụng Fintech . Việc sử dụng phân tích dữ liệu lớn sẽ trở nên khả thi cho các doanh nghiệp để cung cấp các khoản tín dụng ngắn hạn.

Sự gia tăng của Fintech và các hoạt động sử dụng các nền tảng kỹ thuật số có thể cho phép các quốc gia tăng phổ cập tài chính. Nhưng điều này đòi hỏi sự hỗ trợ về tài chính thích hợp trong khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng và khả năng tiếp cận rộng rãi, chẳng hạn như các nhà phát hành tiền điện tử, tài trợ cho công chúng và cho vay ngang hàng, và người chơi thương mại điện tử thông qua đơn giản thanh toán và giao hàng. Tài chính số (digital finance) đã được quốc tế coi là một phương tiện cung cấp đầy đủ cơ hội để thúc đẩy việc phổ cập tài chính thông qua giảm chi phí cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính. Ngân hàng Thế giới (2017) cũng phân tích rằng, Fintech có vai trò giúp việc tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng dễ dàng và hiệu quả hơn đối với các đối tượng trong nền kinh tế. Nghiên cứu của Ozili (2018) cũng cho thấy chính kỹ thuật số thông qua các nhà cung cấp Fintech có tác động tích cực cho việc phổ cập tài chính ở các nền kinh tế mới nổi và tiên tiến, và sự tiện lợi mà tài chính kỹ thuật số cung cấp cho cá nhân có thu nhập thấp và biến thiên thường có giá trị hơn so với chi phí cao hơn sẽ trả tiền để có được các dịch vụ như vậy từ các ngân hàng thông thường.

THỰC TRẠNG PHỔ CẬP TÀI CHÍNH THÔNG QUA FINTECH TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA

Với việc áp dụng công nghệ, các dịch vụ tài chính ngân hàng có thể được cung cấp ở bất cứ nơi nào, kể cả không có sự hiện diện của ngân hàng. Ở nhiều nước như Brazil, Ấn Độ, Mexico, ngân hàng đại lý đã được sử dụng như một công cụ quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính. 

Trung Quốc và Ấn Độ là hai nền kinh tế sở hữu 2,6 tỷ người, khoảng 36% dân số thế giới có những bước tiến đáng kể trong sử dụng công nghệ tài chính để đẩy mạnh phổ cập tài chính (Xem Hình 1). Trên thực tế, một tỷ lệ cao người Ấn Độ và Trung Quốc sống ở khu vực nông thôn (67% và 44% tương ứng) cần có sự hỗ trợ tiếp cận tài chính. Phổ cập tài chính và giảm nghèo thông qua Fintech đã và đang diễn ra tại hai quốc gia này.

Hình 1: Điểm số Fintech tại Trung Quốc và Ấn Độ

Nguồn: ING (2016)

Ở Ấn Độ, quy mô của dự án nhận dạng Aadhaar là một cuộc cách mạng trong quá trình phổ cập tài chính. Thông qua chương trình này, sinh trắc học của hơn 1 tỷ người đã được nhận dạng. Phạm vi của chương trình vượt xa việc cung cấp các dịch vụ công cộng. Các ngân hàng được khuyến khích phát triển các giải pháp Fintech sử dụng các công nghệ nhận dạng này. Ở Trung Quốc, các cá nhân bị từ chối trước đây có thể đăng ký và nhận khoản vay trong vòng vài phút bằng cách cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại thông minh của họ. Một ví dụ là Alibaba đã trở thành thương mại điện tử phổ biến nhất của Trung Quốc, cung cấp các khoản vay nhỏ cho người dùng dựa trên lịch sử giao dịch của họ trên nền tảng của mình.

Hàn Quốc cũng là một quốc gia sử dụng lợi thế phát triển công nghệ để đẩy mạnh phổ cập tài chính. Theo một thống kê của Statista, số lượng sử dụng điện thoại di động trên toàn thế giới khoảng 4,43 tỷ người trong năm 2015(1), riêng điện thoại thông minh đã đạt mức 2,6 tỷ người sử dụng (Ericsson Mobility Report, 2015). Tỷ lệ thâm nhập của điện thoại thông minh ở Hàn Quốc lên tới 88% nhờ có Samsung, một trong hai nhãn hiệu điện tử lớn nhất thế giới (bên cạnh Apple). Cũng tại Hàn Quốc, nơi mà mạng 4G – LTE phủ sóng lên tới 97%, số lượng người sử dụng Internet gần 44 triệu người khiến cho quốc gia này được coi là một trong những thị trường được kết nối trực tuyến nhiều nhất.

Hình 2: Số lượng sử dụng Internet ở Hàn Quốc năm 2015, 2016 và dự báo (triệu ng)

Nguồn: Dữ liệu từ Statista.com

Nhờ những lợi thế của công nghệ - điện tử mà Hàn Quốc có thị trường thương mại điện tử rộng lớn, nhờ đó các cách thức thanh toán cũng trở nên đa dạng và phổ biến với người dân, trong đó thẻ tín dụng được đa phần người Hàn Quốc ưa chuộng. Theo Findex 2014, 94% người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên sở hữu tài khoản ngân hàng. Tính đến thời điểm tháng 9/2015, Hàn Quốc đã có 115 triệu tài khoản internet banking hoạt động(2).

Hình 3: Các phương thức thanh toán ở Hàn Quốc năm 2017

Nguồn: Worldpay Global Payments Report (2017)

Indonesia là quốc gia đang phát triển nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng GDP trên mức trung bình giữa các nền kinh tế ở Đông Á và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, phổ cập tài chính ở quốc gia này vẫn là một vấn đề. Ví dụ, chỉ 1/3 dân số của quốc gia này có thể truy cập vào một tài khoản thanh toán và tiết kiệm tại một tổ chức tài chính chính thức. Indonesia trình bày một thách thức cụ thể do thực tế là quốc đảo này có tới 17.000 hòn đảo, vì vậy, việc thiết lập một sự hiện diện truyền thống và xây dựng một cơ sở hạ tầng ICT hiệu quả và toàn diện là rất khó. Thật vậy, việc truy cập ngân hàng và internet ở các vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều thách thức và tốn kém. Nhất quán, các dữ liệu chỉ ra nồng độ cao của các doanh nghiệp siêu nhỏ không được sử dụng và sử dụng internet thấp.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bắt đầu thử nghiệm cho phép một số công ty không phải NHTM cung ứng các dịch vụ thanh toán để đáp ứng nhu cầu thị trường từ năm 2017. Theo EY (2018), hiện tại Việt Nam có 67 công ty Fintech đang hoạt động, còn khiêm tốn so với một số nước trong khu vực. Ví dụ: trong năm 2017, Singapore có khoảng 490 công ty Fintech, Indonesia là 262 công ty, Malaysia 196 công ty thuộc lĩnh vực này. Tính đến hết năm 2017, thị trường Fintech của Việt Nam đã cán mốc 4,4 tỷ USD, và sẽ tăng lên mức 7,8 tỷ USD vào năm 2020, theo nghiên cứu của công ty tư vấn Solidiance.

NHNN cũng cho phép thử nghiệm một số mô hình hợp tác giữa ngân hàng và các đối tác phi ngân hàng để cung cấp các dịch vụ ngân hàng đại lý/ngân hàng di động.  Ngày 16/3/2017, NHNN đã thành lập Ban chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính để tham mưu, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái và khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Fintech ở Việt Nam phát triển. 

Các công ty Fintech tại Việt Nam đa dạng hóa nhanh chóng đa dạng hóa bao gồm hầu như tất cả các khía cạnh trong ngành công nghiệp Fintech từ thanh toán cho tài chính cá nhân. Tuy nhiên, có 2/3 các công ty Fintech ở Việt Nam đang cung cấp cho người tiêu dùng công cụ thanh toán trực tuyến; cung ứng giải pháp thanh toán kỹ thuật số POS/mPOS, chuyển tiền ví dụ như Momo, VNPay, Payoo, Mobivi.. Ngoài ra, các công ty Fintech còn hoạt động trong lĩnh vực khác như cho vay trực tuyến (LoanVi, Lenbiz, Tima), đầu tư (Finhay), gọi vốn (FundStart) hay tài chính cá nhân (Money Lover, Money Keeper).

Hiện nay, để công nghệ tài chính thực sự góp phần thúc đẩy phổ cập tài chính, NHNN đã bước đầu triển khai nghiên cứu một số lĩnh vực Fintech, làm cơ sở xây dựng các chính sách phù hợp, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa đảm bảo sự phát triển hài hòa của Fintech và ngân hàng, kiểm soát rủi ro, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Tiếp thu kinh nghiệm quản lý Fintech ở một số nước, NHNN dự kiến xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm cho hoạt động Fintech ở Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của các công ty Fintech vẫn bị đánh giá là chưa đầy đủ, mới chỉ đáp ứng một phần cho lĩnh vực công nghệ tài chính trong thanh toán là chủ yếu. Hoạt động của các công ty Fintech ở Việt Nam vẫn chủ yếu là trong lĩnh vực thanh toán mà chưa có nhiều lĩnh vực khác. Sự kết nối giữa các công ty Fintech với các tổ chức tài chính – ngân hàng còn đang ở giai đoạn sơ khai, chưa có nhiều dịch vụ phối hợp. Vai trò của các công ty Fintech trong đẩy mạnh phổ cập tài chính ở Việt Nam vẫn chưa đúng tiềm năng.

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA FINTECH TRONG THÚC ĐẨY PHỔ CẬP TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

Đối với các cơ quan hoạch định chính sách: Chính phủ cần tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng về di động và internet, tạo nền tảng cho sự phát triển số hóa dịch vụ tài chính ngân hàng nói chung và các công ty Fintech nói riêng. Để các công ty Fintech có thể phát triển thuận lợi, việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các chính sách miễn giảm thuế, khuyến khích thu hút đầu tư trong lĩnh vực Fintech, phát triển hệ sinh thái phát triển Fintech cũng là các vấn đề quan trọng. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ khác của Chính phủ  nên khuyến khích sự phối hợp giữa ngân hàng, tổ chức tín dụng với các công ty Fintech, xây dựng thị trường tài chính ổn định, tăng cường đẩy mạnh các chương trình giáo dục tài chính và nâng cao hiểu biết tài chính tại Việt Nam.

Đối với các công ty Fintech: các công ty Fintech cần điều tra và phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu về các khía cạnh của Fintech có thể phát triển được tại Việt Nam. Để đạt được thành công,  cần hiểu được các yếu tố nhân khẩu học, đánh giá đúng tiềm năng phát triển của mỗi quốc gia dựa trên dân số, nhu cầu con người. Việc cung cấp dịch vụ của các công ty Fintech cần đặc biệt chú ý tới yếu tố an toàn, đơn giản với mức chi phí hợp lý để người dân có cơ hội tiếp cận tốt hơn. Ngoài ra, việc phát triển các dịch vụ tài chính – ngân hàng không thể thiếu yếu tố kết hợp giữa các công ty Fintech và các tổ chức tài chính - ngân hàng, các công ty Fintech cần tận dụng các cơ hội hợp tác chiến lược để có thể phát triển nhanh và tiếp cận khách hàng trong thời gian ngắn hơn.

Đối với các tổ chức tín dụng (TCTD): Các TCTD Việt Nam cần tiếp tục chủ động nắm bắt phản ứng của các ngân hàng trên toàn cầu đối với Fintech cũng như cuộc cách mạng 4.0 hiện nay và chủ động tích cực triển khai theo chiến lược kinh doanh, theo nguồn lực tài chính cũng như khả năng ứng dụng của mình. Các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác có thể tự thành lập công ty Fintech trực thuộc hoặc hợp tác với các đối tác bên ngoài để đẩy mạnh cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho các đối tượng trong nền kinh tế. Ngân hàng đã có sẵn thế mạnh về hệ thống, mạng lưới, sản phẩm và khách hàng, để đẩy mạnh phổ cập tài chính tới các đối tượng yếu thế trong nền kinh tế, việc phát triển các sản phẩm phù hợp, sử dụng công nghệ, có chi phí thấp cần được chú ý.

CHÚ THÍCH:

1 https://www.statista.com/statistics/274774/ forecast-of-mobile-phone-users-worldwide/

2 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz /2015/11/488_191097.html, theo phát ngôn của đại diện Ngân hàng Hàn Quốc (Bank of Korea), được thống kê trong Báo cáo theo quý tháng 07 – 09 năm 2015.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Asian Development Bank (2017). Accelerating financial inclusion in South East Asian with digital finance. ADB internal report.

2. Atkinson, A. and F. Messy (2013), “Promoting Financial Inclusion through Financial Education: OECD/INFE Evidence, Policies and Practice”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 34, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5k3xz6m88smp-en.

3. BBVA, 2017, Fintech in Emerging ASEAN Trends and Prospects, BBVA Research

4. EY (2017), EY FinTech Adoption Index 2017, http://www.ey.com/Publication/ vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf

5. Gelis, P & Woods, T. (2014). The Rise of Fintech in Finance. Kantox Internal Report. Truy cập từ https://cdn2.hubspot.net /hub/310641/file-1445626583-pdf/Rise_of_Fintech_in_ Finance/Fintech_DEF.pdf?t=1 413451665739

6. Hà Văn Dương và cộng sự (2018). Fintech: Hệ sinh thái các nước và vận dụng tại Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước. Tạp chí Ngân hàng số 1.

7. Hochstein, M. (2015). Fintech (the Word That Is) Evolves. American Banker Blog. Truy cập từ  https://www. americanbanker.com/opinion/fintech-the-word-that-is-evolves

8. International Monetary Fund. 2015. “Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals?” IMF Sta Discussion Note 15/17, Inter- national Monetary Fund, Washington, DC.

9. ING, 2016, The FinTech Index Assessing Digital and Financial Inclusion in Developing and Emerging Countries.

10. Konig, C. (2016). Top Fintech Vietnam News. Truy cập từ http://fintechnews.sg/3955/vietnam/top-fintech-vietnam-news-junejuly-2016/

11.Ozili, P K, Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability (February 21, 2018). Borsa Instanbul Review, Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn. com/abstract=3127979

12. Park, Cyn-Young, and Rogelio V. Mercado. 2016. “Does Financial Inclusion Reduce Poverty and Income Inequality in Developing Asia?” In Financial Inclusion in Asia: Issues and Policy Concerns, edited by S. Gopalan and T. Kikuchi. Macmillian, London, UK.

13.Radcliffe, D. & Voorhies, R. (2012). A Digital Pathway to Financial Inclusion. Bill & Melinda Gates Foundation. Electronic copy available at: http://ssrn.com /abstract=2186926

14. World Bank (2018). The 2017 Global Findex and the Fintech Revolution. World Bank News Letter.

15. Yonghee Kim và cộng sự, 2016, The Adoption of Mobile Payment Services for “Fintech”, International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 2 (2016) pp 1058-1061 © Research India Publications. http://www.ripublication.com


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Quy định mới về mua bán giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành trong nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước.

Xử lý đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng.

Ngành Ngân hàng đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp và khó lường với sự xuất hiện của biến thể mới nguy hiểm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống và kinh tế - xã hội trên toàn cầu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, với tinh thần đoàn kết và truyền thống “Thương người như thể thương thân”, ngành Ngân hàng luôn đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ với người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhà mạng tăng băng thông, giảm cước data

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều nhà mạng tặng thêm 50% dung lượng data cho tất cả các gói cước mà khách hàng đang sử dụng hoặc đăng ký mới với mức giá không đổi cũng như giảm giá tới 50% đối với các gói cước data hỗ trợ người dân có thể tiếp cận sử dụng dữ liệu với chi phí tiết kiệm. 

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai là một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8/2021.

CPI tăng thấp nhất trong 5 năm trở lại đây

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2021 tăng 0,62% so với tháng 6/2021 nhưng tính chung cả 7 tháng năm 2021, CPI chỉ tăng 1,64%. Đây là mức tăng thấp nhất trong 5 năm kể từ năm 2016.

NCB bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Việc bổ sung nguồn lực, củng cố đội ngũ Ban điều hành sẽ giúp NCB thúc đẩy tái cấu trúc mạnh mẽ, tăng trưởng và phát triển, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Ngân hàng cũng như lợi ích của các cổ đông, nhà đầu tư.

BIDV duy trì hoạt động ổn định, an toàn; thiết thực hỗ trợ khách hàng và cộng đồng ứng phó đại dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021. Theo đó, hoạt động kinh doanh BIDV tiếp tục duy trì ổn định, an toàn, quy mô hoạt động tăng trưởng khá so với đầu năm, chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn, các chỉ tiêu hiệu quả đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành các mục tiêu KHKD năm 2021 theo đúng lộ trình.

SHB được ABF vinh danh với 3 giải thưởng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh 3 giải thưởng danh giá: giải thưởng “Ngân hàng có Sáng kiến Quản lý Đại dịch COVID tốt nhất 2021” – hạng mục ngân hàng bán buôn; giải thưởng “Ngân hàng trách nhiệm xã hội – Ngân hàng xanh 2021” và giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến vì phụ nữ 2021” – hạng mục ngân hàng bán lẻ.

Standard Chartered Việt Nam được The Asian Banking & Finance vinh danh với 2 giải thưởng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Standard Chartered Việt Nam vừa được Tạp chí the Asian Banking & Finance (ABF) vinh danh với 2 giải thưởng trong hạng mục Ngân hàng bán buôn, gồm: Ngân hàng quản lý dòng tiền quốc tế tốt nhất và Ngân hàng có sáng kiến hỗ trợ khách hàng tốt nhất năm 2021.

“Mua sắm online – Bye bye tiền mặt” với Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mãi “Mua sắm online – Bye bye tiền mặt” dành cho khách hàng cá nhân khi mua sắm trực tuyến VnShop trên ứng dụng Sacombank mBanking và Sacombank Pay. Theo đó, các khách hàng sẽ được giảm 30%, tối đa 100.000 đồng với mã YEUSACOMBANK. Mỗi khách hàng được áp dụng ưu đãi 1 lần/tuần cho mỗi ứng dụng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Ngân hàng ứng phó COVID với “3 tại chỗ”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngay từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam (đầu năm 2020), HDBank đã triển khai những phương án dự phòng chống dịch như các quy trình bảo vệ khách hàng, nhân viên tại quầy, làm việc tại nhà, phân tán nơi làm việc, chia thành các ekip phòng luân phiên làm việc online và work from home, xây dựng các kịch bản “back up” cho các phòng giao dịch, chi nhánh…theo từng khu vực trong trường hợp có khách hàng giao dịch, nhân viên người nhà nhân viên… là F.

Vinamilk triển khai chương trình hỗ trợ quà tặng để trợ giá mùa dịch lên đến gần 170 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để san sẻ khó khăn trong mùa dịch, trong tháng sinh nhật công ty (tháng 8/2021), Vinamilk thực hiện chương trình hỗ trợ quà tặng nhằm trợ giá cho người tiêu dùng trên nhiều loại sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu. Tổng giá trị gói hỗ trợ này lên đến gần 170 tỷ đồng.

Sacombank tiếp tục ủng hộ 50 tỷ đồng phòng, chống COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh ngày 30/7/2021, Sacombank tiếp tục dành 50 tỷ đồng để đồng hành cùng các cơ quan ban ngành trong công tác phòng chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, trong đó gồm 30 tỷ đồng tại TP.HCM, 5 tỷ đồng và 5 máy thở tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), 5 tỷ đồng và 5 máy thở tại huyện Củ Chi (TP.HCM), 5 tỷ đồng tại tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Các Hiệp hội ngành, nghề - V. Hiệu - 22:28 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mục đích của kế hoạch là nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012...

Quy định mới về mua bán giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành trong nước

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 21:47 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước.

Xử lý đối tượng có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 21:15 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ban hành Kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng.

NCB bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

Tin hội viên - P.V - 21:15 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Việc bổ sung nguồn lực, củng cố đội ngũ Ban điều hành sẽ giúp NCB thúc đẩy tái cấu trúc mạnh mẽ, tăng trưởng và phát triển, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Ngân hàng cũng như lợi ích của các cổ đông, nhà đầu tư.

BIDV duy trì hoạt động ổn định, an toàn; thiết thực hỗ trợ khách hàng và cộng đồng ứng phó đại dịch COVID-19

Tin hội viên - C.C - 16:17 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021. Theo đó, hoạt động kinh doanh BIDV tiếp tục duy trì ổn định, an toàn, quy mô hoạt động tăng trưởng khá so với đầu năm, chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn, các chỉ tiêu hiệu quả đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành các mục tiêu KHKD năm 2021 theo đúng lộ trình.

Hà Nội muốn nâng cao thứ hạng thương mại điện tử

Công nghệ - Minh Minh - 16:04 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các chợ... đẩy mạnh bán hàng qua kênh thương mại điện tử, tăng cường cập nhật thông tin hàng hóa lên website bán hàng

SHB được ABF vinh danh với 3 giải thưởng

Tin hội viên - P.V - 15:37 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh 3 giải thưởng danh giá: giải thưởng “Ngân hàng có Sáng kiến Quản lý Đại dịch COVID tốt nhất 2021” – hạng mục ngân hàng bán buôn; giải thưởng “Ngân hàng trách nhiệm xã hội – Ngân hàng xanh 2021” và giải thưởng “Ngân hàng có sáng kiến vì phụ nữ 2021” – hạng mục ngân hàng bán lẻ.

Ngành Ngân hàng đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Hoạt động ngân hàng - P.V - 15:30 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp và khó lường với sự xuất hiện của biến thể mới nguy hiểm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống và kinh tế - xã hội trên toàn cầu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, với tinh thần đoàn kết và truyền thống “Thương người như thể thương thân”, ngành Ngân hàng luôn đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ với người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhà mạng tăng băng thông, giảm cước data

Công nghệ - Minh Minh - 15:25 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều nhà mạng tặng thêm 50% dung lượng data cho tất cả các gói cước mà khách hàng đang sử dụng hoặc đăng ký mới với mức giá không đổi cũng như giảm giá tới 50% đối với các gói cước data hỗ trợ người dân có thể tiếp cận sử dụng dữ liệu với chi phí tiết kiệm. 

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8/2021

Chính sách mới - V.Hiêu - 15:09 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai là một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8/2021.

CPI tăng thấp nhất trong 5 năm trở lại đây

Thị trường - Lan Nguyễn - 14:10 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2021 tăng 0,62% so với tháng 6/2021 nhưng tính chung cả 7 tháng năm 2021, CPI chỉ tăng 1,64%. Đây là mức tăng thấp nhất trong 5 năm kể từ năm 2016.

Nissan Almera hoàn toàn mới chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam

Sản phẩm, dịch vụ - Thanh Hải - 13:34 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/8/2021, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Ô tô Việt Nam (VAD) – Nhà phân phối độc quyền thương hiệu Nissan chính thức ra mắt mẫu xe sedan Nissan Almera hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được ra mắt với 3 phiên bản và 6 lựa chọn màu sắc, với mức giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT) từ 469 - 579 triệu đồng/tùy phiên bản.

Standard Chartered Việt Nam được The Asian Banking & Finance vinh danh với 2 giải thưởng

Tin hội viên - Thanh Hải - 10:13 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Standard Chartered Việt Nam vừa được Tạp chí the Asian Banking & Finance (ABF) vinh danh với 2 giải thưởng trong hạng mục Ngân hàng bán buôn, gồm: Ngân hàng quản lý dòng tiền quốc tế tốt nhất và Ngân hàng có sáng kiến hỗ trợ khách hàng tốt nhất năm 2021.

Đề xuất giảm 50% thuế cho tất cả hộ, cá nhân kinh doanh

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 08:51 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế của quý III và quý IV năm nay cho mọi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Mua sắm online – Bye bye tiền mặt” với Sacombank

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 08:49 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mãi “Mua sắm online – Bye bye tiền mặt” dành cho khách hàng cá nhân khi mua sắm trực tuyến VnShop trên ứng dụng Sacombank mBanking và Sacombank Pay. Theo đó, các khách hàng sẽ được giảm 30%, tối đa 100.000 đồng với mã YEUSACOMBANK. Mỗi khách hàng được áp dụng ưu đãi 1 lần/tuần cho mỗi ứng dụng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Lãi suất liên ngân hàng thiết lập mặt bằng mới cho năm 2021

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 07:00 03/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lãi suất liên ngân hàng đang có xu hướng thiết lập một mặt bằng mới cho năm 2021. Mặc dù cao hơn so với mức nền thấp của năm 2020, tuy nhiên mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở thời điểm hiện tại vẫn thấp hơn so với mặt bằng trước dịch COVID-19.

Trước 15/8 phải gửi báo cáo để xem xét cấp phép khẩn cấp vắc-xin COVID-19 "Made in VietNam"

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 20:55 02/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/8/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vắc-xin phòng COVID-19 đã làm việc trực tuyến với các nhà khoa học về tiến độ sản xuất vắc-xin.

Ngân hàng ứng phó COVID với “3 tại chỗ”

Tin hội viên - T.H - 16:00 02/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngay từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam (đầu năm 2020), HDBank đã triển khai những phương án dự phòng chống dịch như các quy trình bảo vệ khách hàng, nhân viên tại quầy, làm việc tại nhà, phân tán nơi làm việc, chia thành các ekip phòng luân phiên làm việc online và work from home, xây dựng các kịch bản “back up” cho các phòng giao dịch, chi nhánh…theo từng khu vực trong trường hợp có khách hàng giao dịch, nhân viên người nhà nhân viên… là F.

Vinamilk triển khai chương trình hỗ trợ quà tặng để trợ giá mùa dịch lên đến gần 170 tỷ đồng

Doanh nghiệp - XH - 14:13 02/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để san sẻ khó khăn trong mùa dịch, trong tháng sinh nhật công ty (tháng 8/2021), Vinamilk thực hiện chương trình hỗ trợ quà tặng nhằm trợ giá cho người tiêu dùng trên nhiều loại sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu. Tổng giá trị gói hỗ trợ này lên đến gần 170 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Tin tức - 14:10 02/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư động viên, bày tỏ trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ở bên cạnh, mong các đồng chí tiếp tục thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự mong muốn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Giá trị thương mại Việt Nam-EU tăng 18% sau một năm thực hiện EVFTA

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Hải - 14:07 02/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị thương mại giữa Việt Nam và EU đạt 27 tỷ USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là một thành tựu đáng kể trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu.

Chứng khoán tuần này: Thị trường sẽ tiếp tục sắc xanh?

Thị trường - Bùi Trang - 10:42 02/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia chứng khoán cho rằng thị trường sẽ có diễn biến khởi sắc trong tuần này.

"Giải cứu" hàng không Việt trong "cơn bão" COVID-19

Vấn đề - Nhận định - P.V - 10:26 02/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngành hàng không Việt đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo nguồn lực phát triển đang là vấn đề hết sức cấp thiết đối với các hãng hàng không Việt Nam hiện nay.

Vốn đầu tư vào logistics sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 09:36 02/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các nhà đầu tư dự kiến sẽ rót 60 tỷ USD mỗi năm vào lĩnh vực hậu cần (logistics) và bất động sản công nghiệp tại châu Á -Thái Bình Dương cho đến năm 2025.

NAPAS giảm từ 50% đến 75% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ

Tin hội viên - T.H - 09:16 02/08/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục triển khai chương trình giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử lần thứ hai trong năm 2021. Theo đó, NAPAS giảm từ 50% đến 75% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ so với mức phí hiện hành, áp dụng từ ngày 1/8/2021 đến cuối năm 2021.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO