Các Hiệp hội ngành, nghề

Từ năm 2020 - 2023, tổng số miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là 5.300 tỷ đồng

D.L 26/08/2023 10:20

Thời gian trong và sau đại dịch COVID-19 vừa qua, Bộ Tài chính đã chủ trì, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: gia hạn thời hạn nộp tiền, giảm tiền, miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Nhằm hỗ trợ và tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19, đối với chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, trong hai năm 2020 và 2021, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 2 nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó cho phép các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được gia hạn nộp tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2020, 2021; thời gian gia hạn là 5 tháng (năm 2020) và 6 tháng (năm 2021).

Tiếp đó trong năm 2022, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp kỳ đầu của năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỷ đồng.

Năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục trình Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023, theo đó cho phép gia hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

Đối với chính sách về giảm tiền thuê đất, trong 2 năm 2020, 2021, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định về việc giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, năm 2021 đối với người sử dụng đất thuê bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tiếp tục các chính sách hỗ trợ, trong năm 2022, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong năm 2023, Bộ Tài chính đã có Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất của năm 2023; theo đó, giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng đang thuê đất trực tiếp của Nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm. Tổng số giảm tiền thuê mặt đất, mặt nước từ năm 2020 - 2023 là khoảng 8.019 tỷ đồng.

Về miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bộ Tài chính đã báo cáo Ủy ban Thường Vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19; theo đó cho phép miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020.

Theo thống kê của cơ quan Thuế, tổng số miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các năm 2020-2023 là khoảng 5.300 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn - nhà hàng, dịch vụ lữ hành và cho thuê văn phòng nên khi dịch COVID-19 xảy ra, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, khi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được Chính phủ ban hành, tính riêng số tiền trong năm 2022 mà Tổng Công ty được miễn tại 7 điểm thuê đất với diện tích khoảng 7.300 m2 ở Hà Nội lên tới hơn 4,5 tỷ đồng, trong tổng số hơn 15,5 tỷ đồng phải nộp.

Đối với số tiền thuê đất được gia hạn, giảm 30% đã góp phần cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Số tiền được miễn giảm tiền thuê đất này đã hỗ trợ doanh nghiệp trả tiền lương cho người lao động, tiền điện, nước, viễn thông…

Có thể thấy hiện nay dịch COVID-19 tuy đã qua, nhưng những khó khăn, hệ lụy để lại vẫn còn tác động lớn tới nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp mong muốn tiếp tục được thực hiện các chính sách gia hạn, miễn giảm tiền thuê đất, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, tăng thêm lợi nhuận để đóng góp được nhiều hơn vào ngân sách nhà nước qua việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về cho phép miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2022 và năm 2023 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022. Nếu được ban hành, chính sách ưu đãi này sẽ tiếp tục là nguồn hỗ trợ quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ năm 2020 - 2023, tổng số miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là 5.300 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO