Thị trường

Việt Nam có 31 mặt hàng xuất khẩu tỷ USD

Tuấn Việt 30/09/2023 - 16:58

Trong 9 tháng năm 2023, cả nước có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2023, trong đó cập nhật một số thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn.

Theo GSO, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 9/2023 của Việt Nam ước đạt 60,5 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 31,4 tỷ USD, tăng 4,6%; nhập khẩu đạt 29,1 tỷ USD, tăng 2,6% cùng kỳ.

Trong quý III, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 180 tỷ USD, tăng 10% so với quý II, kéo theo cán cân thương mại thặng dư 8,62 tỷ USD trong quý này.

Tính chung 9 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,66 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu giảm 8,2%; nhập khẩu giảm 13,8% .

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa sau 9 tháng ước tính xuất siêu 21,68 tỷ USD, gấp hơn 3,3 lần giá trị xuất siêu ghi nhận của cùng kỳ năm 2022 (6,52 tỷ USD).

2023-09-30_001907.png

Đã có 31 mặt hàng xuất khẩu "tỷ đô"

Về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2023 ước đạt 31,41 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,3 tỷ USD, giảm 6,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,11 tỷ USD, giảm 3,1%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 tăng 4,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 17,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 0,5%.

Trong quý III/2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 94,6 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,3% so với quý II/2023.

2023-09-30_000032.png

Tính chung 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,67 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 68,86 tỷ USD, giảm 5,7%, chiếm 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 190,81 tỷ USD, giảm 9,1%, chiếm 73,5%.

Trong 9 tháng năm 2023, cả nước có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 62,2%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 229,22 tỷ USD, chiếm tỷ trọng tới 88,3%. Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 3,21 tỷ USD, chiếm 1,2%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 20,6 tỷ USD, chiếm 7,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 6,64 tỷ USD, chiếm 2,6%...

37 mặt hàng nhập khẩu "tỷ đô"

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2023 ước đạt 29,12 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,37 tỷ USD, giảm 1,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,75 tỷ USD, giảm 0,4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 tăng 2,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,3%.

Trong quý III/2023, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 86 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11% so với quý II/2023.

2023-09-30_000538.png

Tính chung 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 237,99 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 85,12 tỷ USD, giảm 11,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 152,87 tỷ USD, giảm 14,9%.

Trong giai đoạn, ghi nhận 37 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 39,3%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 223,08 tỷ USD, chiếm 93,7%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45,5%. Nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,3%; nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 14,91 tỷ USD, chiếm 6,3%...

Xuất siêu sang nhiều thị trường chủ lực sụt giảm

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 70,9 tỷ USD. Trong đó, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 60,7 tỷ USD giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 79,1 tỷ USD. Đáng chú ý, nhập siêu từ Trung Quốc trong giai đoạn đạt 36,9 tỷ USD, giảm 26,6%.

2023-09-30_001423.png

Trong kỳ, xuất siêu sang EU ước đạt 21,6 tỷ USD, giảm 10,7%; xuất siêu sang Nhật Bản tăng mạnh lên 1,3 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 4,5 triệu USD.

Chiều ngược lại, nhập siêu từ Hàn Quốc đạt 20,7 tỷ USD, giảm 29,7%; nhập siêu từ ASEAN 5,7 tỷ USD, giảm 39,6%...

Theo thống kê, trong giai đoạn, khu vực kinh tế trong nước đã nhập siêu 16,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài lại xuất siêu 37,94 tỷ USD (kể cả dầu thô).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam có 31 mặt hàng xuất khẩu tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO