Thứ 3, 09/08/2022

Bạc Liêu: Tín dụng chính sách giúp giảm nghèo bền vững

ThS. Trần Trọng Triết - Hoạt động ngân hàng - 12/03/2022 10:04
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuộc hành trình bền bỉ của tín dụng chính sách ở tỉnh Bạc Liêu tuy gian khó nhưng đã mang lại hiệu quả tích cực. Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang chảy đều, thấm sâu trên mảnh đất vùng biển Bạc Liêu, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tập trung “xóa trắng” hộ nghèo

Người lao động nghèo được vay vốn giải quyết việc làm tại phòng giao dịch NHCSXH Chi nhanh thành phố Bạc Liêu

Nếu như đầu năm 2021, toàn tỉnh Bạc Liêu có 1.061 hộ nghèo, chiếm 0,47% và 5.212 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,33%, thì đến cuối năm 2021 đã giảm được 268 hộ nghèo, tương đương 0,12%, hộ cận nghèo 2.177 hộ, tương đương 0,99% so với đầu năm 2021. Như vậy, số hộ nghèo đến cuối năm 2021 chỉ còn 793 hộ, chiếm tỷ lệ 0,35% và hộ cận nghèo là 3.035 hộ, chiếm tỷ lệ 1,34%.

Để đạt được kết quả trên, nhờ sự chung tay của toàn xã hội cùng chăm lo cho hộ nghèo, nhất là phát huy vai trò, tính tiền phong của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và Hội Người cao tuổi (NCT) chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ xuống địa bàn khảo sát nắm nhu cầu từng hộ và lên kế hoạch giúp đỡ 375 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 1,5 tỷ đồng; các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp nhận giúp đỡ 2.275 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 5,8 tỷ đồng… Đến nay, các đơn vị, địa phương đã nhận giúp đỡ 2.650 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 7,3 tỷ đồng, đạt 176% so với kế hoạch.

Dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm cao và sự giúp đỡ bằng nhiều hình thức của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Hội NCT các cấp cho thấy, từng hộ nghèo, cận nghèo đã chọn được những mô hình, cách làm phù hợp điều kiện thực tế, hoàn cảnh, từ đó tạo được việc làm, thu nhập ổn định cho các hộ.

Song song đó, tỉnh Bạc Liêu còn thực hiện tốt công chăm lo sức khỏe cho các hộ nghèo và cận nghèo. Năm qua, công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo cao tuổi luôn nhận được quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, nhất là tỉnh đã xuất ngân sách hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ cận nghèo (trung ương hỗ trợ 70%). Như vậy, 100% đối tượng hộ nghèo, cận nghèo cao tuổi đều được hỗ trợ mua BHYT. Cụ thể, đã cấp 2.330 thẻ BHYT cho người nghèo, số tiền 1,2 tỉ đồng; 17.220 thẻ BHYT cho người cận nghèo, số tiền 9,3 tỉ đồng; 166.384 thẻ BHYT cho người sinh sống trên địa bàn các xã, ấp đặc biệt khó khăn và xã bãi ngang ven biển, số tiền 64 tỉ đồng; vùng có đông đồng bào dân tộc 18.526 thẻ BHYT, số tiền 7 tỉ đồng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mua thẻ BHYT cho người nghèo trong hộ nghèo mới thoát nghèo, từ nguồn ngân sách của tỉnh trong năm 2021 cấp cho 2.016 người với số tiền trên 1,6 tỉ đồng. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn, Chương trình 135 được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn…

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo. Năm 2021, toàn tỉnh đã vận động, triển khai xây dựng được 477 căn nhà, trị giá mỗi căn từ 30-50 triệu đồng, với tổng kinh phí 14,291 tỉ đồng.

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

Đáng chú ý, nguồn tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh Bạc Liêu đã góp sức hỗ trợ để những hộ nghèo được vay vốn thuận lợi, kịp thời đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt hải sản.

Nổi bật trong cuộc hành trình của tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh thể hiện rõ về tốc độ tăng trưởng dư nợ năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, NHCSXH tỉnh Bạc Liêu đã huy động trên 2.260 tỷ đồng, tăng gấp 1,75 lần so với năm 2014. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Cụ thể, đã có trên 87.000 hộ vay đang thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi để giải quyết các khó khăn về vốn, tạo việc làm… góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.

Xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2026, Chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm đối với việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên. Hằng năm, cân đối nguồn vốn ưu tiên ủy thác cho NHCSXH tỉnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và lao động của tỉnh vay vốn sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm… góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xây dựng, lồng ghép các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, cần rà soát các chương trình hỗ trợ sản xuất không hoàn lại từ ngân sách địa phương chuyển dần sang hình thức ủy thác qua NHCSXH, cũng như tạo điều kiện cho NHCSXH mở rộng huy động nguồn lực từ cá nhân, tổ chức và xã hội; Nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi nguồn vốn ngân sách tỉnh cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND sang cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lao động.

Thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp Nhân dân, còn thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, cùng tham gia vận động người dân “Gửi tiền tiết kiệm - Chung tay vì người nghèo”; rà soát các loại quỹ từ thiện - xã hội mở tài khoản tiền gửi tại NHCSXH nhằm góp phần bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội…

Cùng với đó, cán bộ tín dụng chính sách đã thường xuyên bám địa bàn, sát dân, triển khai đầy đủ các chính sách quyết định mới về tín dụng ưu đãi như việc nâng mức vay, kéo dài hạn vay đối với hộ nghèo, hộ tái nghèo hay ưu tiên về lãi suất vay đối với các gia đình dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh cho vay kịp thời người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động theo nghị quyết mới của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn do đại dịch COVID-19.

Từ nét nổi bật về tăng trưởng dư nợ và khơi thông dòng chảy nguồn vốn tín dụng của NHCSXH mà người nghèo và các đối tượng chính sách ở Bạc Liêu được hưởng lợi nhiều, có thêm điều kiện để chủ động khôi phục, phát triển sản xuất, xây dựng các loại hình kinh tế phù hợp, đạt kết quả.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, NHCSXH tỉnh Bạc Liêu đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực triển khai thực hiện với mục tiêu chung đề ra là tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đi cùng với đó là tích cực triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 của Chính phủ; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định 61, Nghị định 74 và các văn bản có liên quan. Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, khoản 10, Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan. Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và các văn bản liên quan. Kế hoạch thực hiện theo nhu cầu của học sinh, sinh viên đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng. Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng chống dịch. Kế hoạch thực hiện theo nhu cầu thực tế, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng.

Tiếp tục triển khai cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo chỉ đạo của Chính phủ. Và một nhiệm vụ quan trọng khác được NHCSXH tỉnh tập trung thực hiện tốt chính là kịp thời hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm (2022 - 2023) đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được NHCSXH tỉnh giải ngân trong giai đoạn 2022 - 2023 theo quy định của Chính phủ. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm (2022 - 2023) đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm của nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương…

Tất cả những chính sách hỗ trợ trên sẽ được tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tập trung thực hiện tốt trong năm 2022 với mục tiêu “xóa trắng” hộ nghèo và giảm nghèo bền vững.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

IFC đầu tư kỷ lục để hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân ở Đông Á và Thái Bình Dương

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/8, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu chồng chéo, IFC đã cam kết đầu tư hơn 5 tỷ USD từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022 - mức cao nhất từ ​​trước đến nay ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Đồng euro trượt giá có ý nghĩa như thế nào đối với người tiêu dùng châu Âu và Mỹ?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khi đồng euro giảm xuống ngang bằng với USD, các nhà giao dịch tiền tệ cho rằng đà suy giảm khó có thể dừng lại ở đó. Trong khi đồng euro suy yếu khiến người tiêu dùng châu Âu lo lắng, du khách Mỹ đến du lịch châu Âu có thể được hưởng lợi.

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

Giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

ICC giải thích về cụm từ "không chậm trễ" trong UCP 600

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cụm từ  “không chậm trễ” (without delay) được Phòng Thương mại quốc tế (ICC) sử dụng trong UCP 600 (Bản quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ mới) tại các điều 8 (d), 9 (e), 9 (f), 10 (b), 11 (a) và 11 (b) nhưng lại không có bất kỳ định nghĩa hay giải thích nào về ý nghĩa của cụm từ này khiến cộng đồng những người thực hành thư tín dụng trên thế giới chưa có sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng.

Cơ hội chốt lời ngắn hạn sau khi bắt đáy thành công trước đó

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo chuyên gia chứng khoán, những chỉ báo kỹ thuật cho thấy rủi ro tiềm ẩn về việc điều chỉnh trong ngắn hạn đã tăng lên và VN-Index hoàn toàn có thể rung lắc mạnh hơn trước khi tiến lên các vùng điểm cao mới.

Chuyển tiền qua mã VietQR đạt hơn 3 triệu người dùng và 40 ngân hàng tham gia sau 1 năm triển khai

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tiếp tục mở rộng mạng lưới triển khai dịch vụ Chuyển nhanh Napas247 bằng mã VietQR với 5 ngân hàng mới gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank), Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TNHH Một thành viên Woori Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (CIMB Việt Nam).

Chủ tịch CMC: Chuyển đổi số phải theo tinh thần toàn dân toàn diện

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 8/8/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Ba về chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022, xác định nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới.

BAC A BANK chính thức chào bán 16 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động của ngân hàng, đồng thời đa dạng danh mục đầu tư của khách hàng, từ ngày 5/8/2022, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán 16 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu.

BAOVIET Bank tặng quà khách hàng gửi tiết kiệm trên BAOVIET Smart

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trải nghiệm ứng dụng ngân hàng số BAOVIET Smart, ngoài sự thuận tiện, nhanh chóng trong mọi giao dịch, khách hàng mở tài khoản tiết kiệm EZ-Saving còn có cơ hội nhận hàng ngàn mã ưu đãi và tham gia quay số may mắn với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Dược phẩm Trung ương 1 chốt danh sách chia cổ tức tiền mặt 18%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 (mã chứng khoán DP1) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong triển khai hoạt động nghiệp vụ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đi cùng xu hướng chuyển đổi số cũng là những thách thức về an ninh mạng, an toàn bảo mật thông tin, khi các tổ chức tài chính - ngân hàng luôn là một trong những “đích nhắm” của tội phạm mạng.

Ra mắt chương trình “Tay hòm chìa khóa” mùa 2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/8, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức buổi ra mắt chương trình “Tay hòm chìa khóa” mùa 2.

Sacombank nhận 5 Giải thưởng lớn về giải pháp mới và tăng trưởng doanh số thẻ từ JCB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vinh dự nhận 5 giải thưởng lớn về hoạt động sáng tạo sản phẩm, giải pháp mới và kinh doanh thẻ JCB, tiếp tục ghi dấu ấn tiên phong trong hoạt động thẻ cũng như trong công nghệ thanh toán hiện đại trên thị trường tài chính.

IFC đầu tư kỷ lục để hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân ở Đông Á và Thái Bình Dương

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 10:25 09/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/8, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu chồng chéo, IFC đã cam kết đầu tư hơn 5 tỷ USD từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022 - mức cao nhất từ ​​trước đến nay ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Đồng euro trượt giá có ý nghĩa như thế nào đối với người tiêu dùng châu Âu và Mỹ?

Nhìn ra thế giới - Mai Chi - 08:48 09/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khi đồng euro giảm xuống ngang bằng với USD, các nhà giao dịch tiền tệ cho rằng đà suy giảm khó có thể dừng lại ở đó. Trong khi đồng euro suy yếu khiến người tiêu dùng châu Âu lo lắng, du khách Mỹ đến du lịch châu Âu có thể được hưởng lợi.

Chuyển tiền qua mã VietQR đạt hơn 3 triệu người dùng và 40 ngân hàng tham gia sau 1 năm triển khai

Tin hội viên - 07:00 09/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tiếp tục mở rộng mạng lưới triển khai dịch vụ Chuyển nhanh Napas247 bằng mã VietQR với 5 ngân hàng mới gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank), Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TNHH Một thành viên Woori Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (CIMB Việt Nam).

Chủ tịch CMC: Chuyển đổi số phải theo tinh thần toàn dân toàn diện

Doanh nghiệp - Thành Nguyễn - 22:14 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 8/8/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Ba về chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022, xác định nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới.

Giải xe đạp phong trào TP. Đà Nẵng mở rộng - lần thứ I năm 2022: Những khoảnh khắc của niềm vui và chiến thắng

Văn hóa - Minh Ngọc - Huy Hoàng - 21:09 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giải xe đạp phong trào TP. Đà Nẵng mở rộng - lần thứ I năm 2022 do Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ tổ chức đã khép lại với những khoảnh khắc ấn tượng, đong đầy cảm xúc của niềm vui và chiến thắng.

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025

Tin tức - H.Q - 20:53 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

Giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

Tin tức - P.V - 20:47 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

WB: Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 7,5% năm 2022

Tin tức - Anh Lê - 20:36 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới công bố ngày hôm nay, ngày 8/8/2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7,5% trong năm 2022, còn lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8%.

BAC A BANK chính thức chào bán 16 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1

Tin hội viên - P.V - 18:25 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động của ngân hàng, đồng thời đa dạng danh mục đầu tư của khách hàng, từ ngày 5/8/2022, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán 16 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu.

BAOVIET Bank tặng quà khách hàng gửi tiết kiệm trên BAOVIET Smart

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 17:33 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trải nghiệm ứng dụng ngân hàng số BAOVIET Smart, ngoài sự thuận tiện, nhanh chóng trong mọi giao dịch, khách hàng mở tài khoản tiết kiệm EZ-Saving còn có cơ hội nhận hàng ngàn mã ưu đãi và tham gia quay số may mắn với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Dược phẩm Trung ương 1 chốt danh sách chia cổ tức tiền mặt 18%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 17:29 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 (mã chứng khoán DP1) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

ICC giải thích về cụm từ "không chậm trễ" trong UCP 600

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Nguyễn Hữu Đức - 16:19 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cụm từ  “không chậm trễ” (without delay) được Phòng Thương mại quốc tế (ICC) sử dụng trong UCP 600 (Bản quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ mới) tại các điều 8 (d), 9 (e), 9 (f), 10 (b), 11 (a) và 11 (b) nhưng lại không có bất kỳ định nghĩa hay giải thích nào về ý nghĩa của cụm từ này khiến cộng đồng những người thực hành thư tín dụng trên thế giới chưa có sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong triển khai hoạt động nghiệp vụ

Tin hội viên - Minh Ngọc - 15:49 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đi cùng xu hướng chuyển đổi số cũng là những thách thức về an ninh mạng, an toàn bảo mật thông tin, khi các tổ chức tài chính - ngân hàng luôn là một trong những “đích nhắm” của tội phạm mạng.

Ra mắt chương trình “Tay hòm chìa khóa” mùa 2

Hoạt động ngân hàng - Bùi Trang - 15:27 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/8, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức buổi ra mắt chương trình “Tay hòm chìa khóa” mùa 2.

Cơ hội chốt lời ngắn hạn sau khi bắt đáy thành công trước đó

Thị trường - Bùi Trang - 12:38 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo chuyên gia chứng khoán, những chỉ báo kỹ thuật cho thấy rủi ro tiềm ẩn về việc điều chỉnh trong ngắn hạn đã tăng lên và VN-Index hoàn toàn có thể rung lắc mạnh hơn trước khi tiến lên các vùng điểm cao mới.

Mã nào trên UPCoM khối ngoại bán ròng nhiều nhất trong tháng 7?

Tin hội viên - Quỳnh Lê - 08:17 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - UPCoM-Index đóng cửa tháng 7 đạt 89,61 điểm, tăng 1,16% so với tháng trước. Khối ngoại bán ròng 475 tỷ đồng.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng của ngân hàng khi chuyển đổi sang ngân hàng số

Diễn đàn tài chính tiền tệ - TS. Nguyễn Thị Thái Hưng - 07:04 08/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết phân tích các trải nghiệm của khách hàng và những yếu tố cần có trong nâng cao trải nghiệm khách hàng của ngân hàng.

Thúc đẩy tiến độ thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025

Tin tức - H.Q - 22:16 07/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 6/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Giải xe đạp phong trào TP. Đà Nẵng mở rộng - lần thứ I năm 2022 khép lại thành công rực rỡ

Văn hóa - P.V - 20:30 07/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, Giải xe đạp phong trào TP. Đà Nẵng mở rộng - lần thứ I năm 2022 do Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ tổ chức đã khép lại thành công rực rỡ với chặng đua thứ hai – đua vòng tròn (crit) và tìm ra những cua-rơ xuất sắc nhất chung cuộc.

Đã giải ngân khoảng 48 nghìn tỷ đồng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Kết nối - Tri Nhân - 15:08 07/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã giải ngân khoảng 48 nghìn tỷ đồng. 14/17 văn bản hướng dẫn thực hiện đã được ban hành. Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cần khẩn trương ban hành 3 văn bản hướng dẫn chính sách còn lại trước ngày 5/8/2022.

Phát triển công nghệ và hướng đi gợi mở trong tương lai đối với các ngân hàng Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Trần Việt Dũng - ThS. Lữ Hữu Chí - Lê Phương Anh - 10:00 07/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) -Dựa trên bộ dữ liệu của 12 ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nhóm tác giả tiến hành điều tra thực nghiệm về tác động của việc chi tiêu công nghệ đến hoạt động trung gian tiền gửi của các ngân hàng. Kết quả cho thấy đầu tư công nghệ ảnh hưởng tích cực đáng kể đến các hoạt động trung gian này.

VN-Index vượt thành công ngưỡng kháng cự 1.200 điểm, VNDIRECT khuyến nghị 6 mã nên giải ngân trong tháng 8

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 08:30 07/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - VN-Index đã đảo chiều phục hồi, vượt ngưỡng kháng cự 1.200 điểm. Trong báo cáo chiến lược đầu tư tháng 8, VNDIRECT kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.180 - 1.260 điểm, đồng thời thanh khoản thị trường vẫn sẽ còn ở mức thấp.

Tìm giải pháp thúc đẩy sự phát triển cho vay dựa trên hàng hóa luân chuyển

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bùi Trang - 07:30 07/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/8, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư pháp và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo “Thực tiễn quốc tế tốt nhất về tài sản bảo đảm là hàng hóa luân chuyển trong kinh doanh”.

Khuyến khích chuyển đổi xanh, chuyển đổi số nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo 231/TB-VPCP kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26).

Xây dựng Luật Đất đai sửa đổi: Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai với các luật có liên quan; tính kế thừa, phát triển, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn

Tin tức - H.Q - 18:06 06/08/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 232/TB-VPCP ngày 5/8/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO