Ban hành Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 đến ngày 14/3/2022

T.D| 18/02/2022 21:02
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo đó, phạm vi đón khách là thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại quốc tế thường lệ. Các địa phương căn cứ nhu cầu và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động quyết định việc đón khách du lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế khi đảm bảo các yêu cầu sau: (1) Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. (2) Có chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh. Hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hay các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 6 tháng.

(3) Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế) chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 được đi cùng bố mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. (4) Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RTPCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi). (5) Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID19 với mức trách nhiệm tối thiểu 20.000 USD. (6) Đảm bảo các điều kiện về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

Về việc kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp thị thực, cấp chứng nhận tạm trú: Doanh nghiệp lữ hành quốc tế làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trước khi làm thủ tục, doanh nghiệp thông báo tư cách pháp nhân kèm theo văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lựa chọn tham gia chương trình thí điểm; kèm theo hợp đồng xây dựng chương trình du lịch tại khu vực cho phép với đơn vị cung ứng dịch vụ đủ điều kiện đón khách du lịch quốc tế (trong 03 ngày hoặc 07 ngày đầu theo yêu cầu đối với từng đối tượng khách du lịch được quy định dưới đây). Các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

Thị thực nhập cảnh có thời hạn phù hợp chương trình du lịch, nếu khách tiếp tục đăng ký chương trình du lịch tại các khu vực thuộc địa phương được cho phép đón khách du lịch quốc tế thì xem xét gia hạn tạm trú theo bảo lãnh của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp có nhu cầu ở lại để đầu tư hoặc thăm thân có thể làm thủ tục đề nghị chuyển đổi mục đích theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trong quá trình tham gia chương trình du lịch tại Việt Nam:

(1) Đối với khách du lịch đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19:

- Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành với thời gian ít nhất 03 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

- Khách du lịch tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 03 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hay khứu giác, hoặc có kết quả dương tính với COVID-19 trong quá trình tự xét nghiệm phải báo ngay cho doanh nghiệp lữ hành và nhân viên y tế để được xét nghiệm sàng lọc và quản lý kịp thời.

- Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm hoặc doanh nghiệp lữ hành. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

- Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 vào ngày thứ 3, khách du lịch có thể thực hiện các hoạt động sau:

+ Tiếp tục tham gia chương trình du lịch theo chương trình du lịch đã đăng ký (trường hợp chương trình dài hơn 03 ngày).

+ Tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương cho phép đón khách du lịch quốc tế.

+ Về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký. Khách du lịch phải có văn bản đăng ký với doanh nghiệp lữ hành để thông báo với chính quyền địa phương nơi đến phối hợp theo dõi sức khỏe, quản lý theo quy định.

- Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép.

(2) Đối với khách du lịch (đi cùng bố mẹ, người giám hộ) chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin COVID-19:

 - Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành trong vòng 07 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh.

- Khách du lịch tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 07 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hay khứu giác, hoặc có kết quả dương tính với COVID-19 trong quá trình tự xét nghiệm phải báo ngay cho doanh nghiệp lữ hành và nhân viên y tế để được xét nghiệm sàng lọc và quản lý kịp thời.

- Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm hoặc doanh nghiệp lữ hành. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày.

- Bố mẹ, người giám hộ hợp pháp, người chăm sóc đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 đi cùng với khách du lịch chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin COVID-19 phải tuân thủ các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như đối với khách du lịch chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin COVID-19.

- Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 vào ngày thứ 7, khách du lịch có thể thực hiện các hoạt động sau:

+ Tiếp tục tham gia chương trình du lịch theo chương trình du lịch đã đăng ký (trường hợp chương trình dài hơn 07 ngày).

+ Tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương cho phép đón khách du lịch quốc tế.

+ Về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký. Khách du lịch phải có văn bản đăng ký với doanh nghiệp lữ hành để thông báo với chính quyền địa phương nơi đến phối hợp theo dõi sức khỏe, quản lý theo quy định.

- Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép.

- Với khách du lịch tham gia chương trình du lịch dưới 07 ngày, sau khi hoàn thành chương trình du lịch, khách du lịch trở về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép theo các hướng dẫn và quy trình được công bố bởi quốc gia tương ứng.

Trong chương trình thí điểm giai đoạn 2, các Bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh và tạo thuận lợi cho khách du lịch.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu cầu và các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, chủ động quyết định việc đón khách du lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các địa phương thực hiện đón khách du lịch quốc tế đảm bảo thực hiện các nội dung sau:

+ Lựa chọn khu vực và các đơn vị cung ứng dịch vụ tham gia đón khách du lịch quốc tế phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế. Công bố công khai danh sách các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch để các công ty lữ hành quốc tế lựa chọn ký hợp đồng xây dựng chương trình du lịch bán cho khách.

+ Xem xét tính chính xác và phù hợp của phương án đón và quản lý đoàn khách tại địa phương theo đề xuất của doanh nghiệp lữ hành quốc tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Tổng cục Du lịch.

+ Chậm nhất ngày 28 hàng tháng, báo cáo kết quả đón khách quốc tế của tháng trước đó về Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các địa phương không đón khách du lịch quốc tế phối hợp cung cấp đầu mối tiếp nhận khách du lịch có nhu cầu ở lại thăm thân hoặc về nơi cư trú. Hỗ trợ tiếp nhận, giám sát y tế đối với du khách có nhu cầu ở lại thăm thân, trở về nơi cư trú tại địa phương theo đăng ký.

Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cần có phương án tổ chức đón và quản lý đoàn khách, đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Doanh nghiệp lữ hành gửi văn bản đăng ký tham gia thí điểm đón khách du lịch quốc tế về Tổng cục Du lịch, kèm theo các thông tin sau:

- Bản sao Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

- Văn bản ý kiến của Sở quản lý du lịch địa phương về tính chính xác và phù hợp của phương án đón và quản lý đoàn khách tại địa phương theo đề xuất của doanh nghiệp lữ hành quốc tế;

- Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định khi tham gia chương trình thí điểm;

- Xây dựng kế hoạch đón khách (bao gồm thị trường khách, số lượng khách dự kiến đề xuất, địa điểm đến, thời gian thực hiện, thời gian lưu trú, hãng hàng không vận chuyển, chương trình tham quan du lịch);

- Phương án xử lý sự cố đảm bảo an toàn phòng, chống dịch;

- Hợp đồng trực tiếp với các cơ sở cung ứng dịch vụ (bao gồm trách nhiệm cung cấp các dịch vụ an toàn và phương án phối hợp xử lý sự cố phát sinh);

- Hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm về bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 theo quy định;

- Danh sách nhân sự tham gia đón và phục vụ khách du lịch.

Chậm nhất 48 giờ trước khi khách nhập cảnh, doanh nghiệp lữ hành thông báo cho Sở quản lý du lịch địa phương và Tổng cục Du lịch về thông tin doanh nghiệp đón khách, danh sách khách, chương trình du lịch chi tiết và đảm bảo khách du lịch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Hướng dẫn này. Thực hiện báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR của đoàn khách du lịch do doanh nghiệp lữ hành tổ chức trong thời gian lưu trú về Sở quản lý du lịch.

Đối với các nội dung khác, tiếp tục thực hiện theo văn bản số 4122/HDBVHTTDL ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban hành Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 đến ngày 14/3/2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO