Thứ 7, 04/02/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Cơ chế quản lí thử nghiệm có kiểm soát với Fintech tại Việt Nam

TS. Nguyễn Tường Vân - Nghiên cứu - Trao đổi - 25/12/2022 08:24
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tổng quan một số vấn đề về lí luận, thực trạng cũng như một số thách thức liên quan đến định hướng cho cơ chế quản lí Fintech tại Việt Nam; qua đó tạo ra sự hiểu biết thống nhất về “Regulatory Sandbox” cũng như có một vài gợi ý về quản lý liên quan.

Tóm tắt: Chuyển đổi số là sản phẩm của đổi mới sáng tạo (innovation) gắn liền với tiến bộ của khoa học và công nghệ. Quá trình này đã và đang diễn ra rất nhanh và rộng lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội… Điều đó một mặt đem đến nhiều lợi ích cho xã hội nhưng mặt khác cũng là thách thức với các nhà quản lý kinh tế bởi lý do “không thể bắt kịp đổi mới sáng tạo”.  Đổi mới sáng tạo cũng đang diễn ra rất mạnh ở khu vực tài chính trên phạm vi toàn cầu; thách thức đặt ra là cần quản lý an toàn các dịch vụ tài chính đồng thời với việc đảm bảo cho đổi mới sáng tạo hay không ngăn cản sự thâm nhập của khoa học và công nghệ vào khu vực tài chính (Fintech)  [1] cho thúc đẩy phát triển khu vực tài chính và góp phần gia tăng phúc lợi xã hội … Ứng xử với diễn biến này, các nhà quản lý đã và đang có khuynh hướng đưa ra một mô hình quản lý gọi là “regulatory sandbox” hay tạm dịch là “cơ chế quản lí thử nghiệm có kiểm soát”. Đến nay “Regulatory Sandbox” vẫn còn tương đối mới với nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, bài viết tổng quan một số vấn đề về lí luận, thực trạng cũng như một số thách thức liên quan đến định hướng cho cơ chế quản lí Fintech tại Việt Nam; qua đó tạo ra sự hiểu biết thống nhất về “Regulatory Sandbox” cũng như có một vài gợi ý về quản lý liên quan.

Từ khoá: cơ chế quản lí thử nghiệm có kiểm soát, Fintech, đổi mới sáng tạo

Fintech Regulatory Sandbox in Vietnam

Abstract: Digital transformation is a product of innovation associated with advances in science and technology. This process has been taking place quickly and widely in all fields of socio-economic life… On the one hand, it brings many benefits to society, but on the other hand, it is also a challenge for economic managers as they feel that they cannot keep up with innovation. Innovation is also taking place strongly in the financial sector on the global scale. The challenge here is how to safely regulate financial services while ensuring innovation without preventing the penetration of science and technology into the financial sector for promoting the development of the financial sector and contributing to the increase of social welfare… Responding to this development, regulators have been tending to introduce a management model called “Regulatory Sandbox”. Up to now, “Regulatory Sandbox” is still relatively new to many parts of the world, including Vietnam.

In that context, the article reviews a number of theoretical issues, current situations as well as some challenges related to the orientation for Fintech management mechanism in Vietnam; thereby creating a consistent understanding of the “Regulatory Sandbox” as well as giving out some related management implications.

Keywords: Regulatory Sandbox,  Fintech, innovation

1. Khái niệm về Fintech và Regulatory Sandbox

* Fintech:

Trên phương diện công nghệ, hay kỹ thuật số, chúng ta đang chứng kiến quá trình điện tử hóa hay số hóa các sản phẩm tài chính diễn ra mạnh mẽ. Hay cũng có thể nói, đó là quá trình thâm nhập, giao thoa của hai lĩnh vực tài chính và công nghệ… Sự thâm nhập của công nghệ vào khu vực tài chính ngân hàng đã hình thành nên khái niệm “Fintech”. Cho đến nay, sự phát triển của khoa học và công nghệ cùng với khu vực tài chính đã diễn ra khá đa dạng và rộng khắp, hay sự thâm nhập lẫn nhau đã khá sâu rộng. Do đó, khái niệm Fintech đã hàm ý các tổ chức kết hợp các mô hình kinh doanh và công nghệ tiên tiến (sáng tạo) để cho phép, tăng cường và phá vỡ các giới hạn hay là sự đột phá đối với các dịch vụ tài chính, ngân hàng truyền thống  [2].

Trên quan điểm quản lý ngân hàng, [1], “Fintech” có thể được hiểu một cách rộng rãi là sự đổi mới về mặt công nghệ và sự thâm nhập của công nghệ vào trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Sự thâm nhập này cho phép có thể dẫn đến các mô hình kinh doanh, ứng dụng, quy trình hoặc sản phẩm mới có ảnh hưởng quan trọng đến thị trường tài chính, tổ chức tài chính và cung cấp dịch vụ tài chính. Đổi mới Fintech đang nổi lên trong nhiều khía cạnh của tài chính - thanh toán bán lẻ và bán buôn, cơ sở hạ tầng thị trường tài chính, quản lý đầu tư, bảo hiểm, cung cấp tín dụng và tăng vốn cổ phần.

Ủy ban Giám sát ngân hàng viết tắt là BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) thuộc Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) đã sử dụng định nghĩa của Ban ổn định tài chính (Financial Stability Board-FSB), theo đó “Fintech là đổi mới tài chính về công nghệ có thể tạo ra các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng, các quy trình hoặc sản phẩm có ảnh hưởng trọng yếu đến thị trường và tổ chức tài chính và cung cấp dịch vụ tài chính”. Như vậy, cần lưu ý rằng thuật ngữ Fintech được sử dụng để mô tả một loạt các đổi mới của các ngân hàng, những người tham gia khác, có thể là các công ty khởi nghiệp hoặc các công ty công nghệ lớn hơn [1].

* “Regulatory Sandbox”

Trước tiên cần khẳng định “Regulatory Sandbox” là “cách ứng xử sáng tạo cho sáng tạo”. Thực tế cho thấy các sản phẩm của đổi mới sáng tạo (innovation) là các đột phá (disruption) và rất có thể vượt ra ngoài các quy định của pháp luật hiện hành. Việc tạo một môi trường, cơ chế cho đổi mới sáng tạo phát triển, đóng góp cho phúc lợi xã hội bao giờ cũng là khó khăn đối với các nhà quản lý. Trên thực tế, không phải quốc gia nào cũng có sự ứng xử phù hợp với các đổi mới sáng tạo.

Cơ chế quản lí thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox – Viết tắt: Sandbox) là một cách tiếp cận quy định, thường được tóm tắt bằng văn bản và xuất bản, cho phép thử nghiệm trực tiếp, có giới hạn thời gian về các đổi mới dưới sự giám sát của cơ quan quản lý. Các sản phẩm tài chính, công nghệ và mô hình kinh doanh mới có thể được kiểm tra theo một loạt các quy tắc, yêu cầu giám sát và các biện pháp bảo vệ thích hợp. Cơ chế này cho phép một số người liên quan hay những người tham gia thử nghiệm có một không gian thuận lợi để thực hiện những đổi mới nằm sát mép ngoài hoặc thậm chí nằm ngoài khuôn khổ pháp luật hiện hành. Vì vậy, giúp các nhà quản lí tiết kiệm chi phí đổi mới, nhận thức được các rào cản, cho họ cơ hội nắm được các thông tin quan trọng trước khi quyết định xem có cần thực hiện thêm hành động quản lý hay không. Trong trường hợp thuận lợi hoặc bất lợi, họ có thể chính thức thay đổi các quy định hiện hành hoặc dừng hoạt động của cơ chế thử nghiệm.

Thuật ngữ này ngày càng được dùng phổ biến rộng rãi trong nền kinh tế số, với hàm ý là tạo ra các khung pháp lý thử nghiệm cho các mô hình kinh doanh mới khi mà khung pháp lý hiện hành chưa có quy định điều chỉnh. Mục đích của cơ chế quản lí thử nghiệm có kiểm soát là điều chỉnh quy định tài chính nghiêm ngặt để có thể thích ứng với tốc độ phát triển của các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, tuy nhiên sự điều chỉnh này phải theo cách vừa không làm giảm bớt các quy tắc của Fintech, đồng thời, vẫn đảm bảo yếu tố bảo vệ người tiêu dùng [3].

Như vậy, có thể định nghĩa một cách khái quát như sau: Cơ chế quản lí thử nghiệm có kiểm soát là cơ chế tạo ra một không gian thuận lợi với khung chính sách riêng (nằm ngoài khung chính sách hiện tại) để tiến hành thử nghiệm những khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới [4].

Các hoạt động đổi mới của Fintech là vô cùng đa dạng. Đổi mới Fintech đang nổi lên trong nhiều khía cạnh của tài chính - thanh toán bán lẻ và bán buôn, cơ sở hạ tầng thị trường tài chính, quản lý đầu tư, bảo hiểm, cung cấp tín dụng và tăng vốn cổ phần [5]. Hay theo quan điểm của BCBS/ BIS [1] thì Fintech trong tài chính được chia thành 3 khu vực: tín dụng, tiền gửi và các dịch vụ tạo vốn; Dịch vụ thanh toán, thanh toán bù trừ; Dịch vụ quản lí đầu tư; cùng các dịch vụ hỗ trợ của thị trường như cổng tập trung, tập hợp thông tin, hệ sinh thái (cơ sở hạ tầng, nguồn mở, các API…), các ứng dụng dữ liệu (phân tích dữ liệu lớn, học máy, mô hình dự báo), an toàn bảo mật, điện toán đám mây…

Việc ban hành một Cơ chế quản lí thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực Fintech trở thành một nhiệm vụ cần thiết, cấp bách của cơ quan quản lí, bởi vì cơ chế đó cho phép Fintech có một khung pháp lí thử nghiệm, để được sáng tạo, đổi mới nhưng trong sự bảo hộ của pháp luật trong một khoảng thời gian nhất định.

Thực tế cho thấy, đổi mới, sáng tạo nói chung và của Fintech nói riêng không chỉ đem lại những lợi ích to lớn đối với các tổ chức ngân hàng - tài chính mà nó cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với các quốc gia trong cách ứng xử và quản lý hoạt động này. Về hoạt động của Fintech, các cơ quản lý trên thế giới có hai trường phái, cách tiếp cận cơ bản khác nhau là cẩn trọng hay cởi mở. Các quan điểm cẩn trọng coi các sản phẩm và dịch vụ do công ty Fintech cung cấp giống như dịch vụ ngân hàng, do đó phải tuân thủ các quy định pháp lý về hoạt động giống ngân hàng cũng như các quy định bảo vệ người tiêu dùng và các quy định pháp lý khác (same business, same risks, same rules). Một số quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Đức… coi dịch vụ do Fintech cung ứng tương tự dịch vụ ngân hàng truyền thống, do đó các tổ chức này cần phải được cấp giấy phép hoạt động ngân hàng khi cung ứng dịch vụ  [6]. Quan điểm này sẽ giúp các quốc gia trên bảo vệ được lợi ích của khách hàng cũng như sớm đưa các công ty Fintech vào khuôn khổ quản lý. Tuy nhiên, trường phái này đối diện với một thách thức rất lớn đó là triệt tiêu khả năng sáng tạo của các công ty Fintech khi gò bó các công ty này vào các quy tắc quản lý vốn đã cũ, không còn phù hợp với thời đại công nghệ hiện nay  [6]. Quan điểm cởi mở thì chấp nhận sáng tạo đổi mới của Fintech, các công ty Fintech cung cấp dịch vụ ngân hàng sẽ không bị ép buộc vào khuôn khổ hoạt động giống như các ngân hàng truyền thống, có thể tự do vận dụng các sáng tạo, đổi mới của mình để làm mới các dịch vụ tài chính truyền thống đã cũ, giúp giảm bớt các chi phí cho khách hàng sử dụng, đồng thời mở rộng hơn nữa phạm vi cung ứng của các dịch vụ này. Tuy nhiên, do khuôn khổ pháp lý cho các công ty Fintech không thể theo kịp sự biến đổi nhanh chóng của công nghệ, một số mô hình công ty Fintech có thể gây ra tổn thất cho khách hàng và ở quy mô lớn có thể dẫn tới đổ vỡ hàng loạt của các công ty Fintech. Sự thất bại và đổ vỡ hàng loạt của các công ty P2P tại Trung Quốc là một minh chứng khá rõ nét cho việc bùng nổ phát triển Fintech thiếu sự kiểm soát, quản lý từ cơ quan quản lý nhà nước [6].

Do đó, các quốc gia theo trường phái này thường tạo ra các cơ chế thử nghiệm hay thí điểm, giúp các công ty Fintech có thể thử nghiệm các dịch vụ/sản phẩm của mình với quy mô hạn chế có sự kiểm soát, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước nhằm hoàn thiện giải pháp, tăng cường kiểm soát rủi ro để các sản phẩm này có thể nhanh chóng cung ứng ra thị trường, phát huy hiệu quả, thúc đẩy cạnh tranh, trong khi vẫn đảm bảo khách hàng có thể tận hưởng các lợi ích mà Fintech đem lại trong một môi trường ít rủi ro hơn [6].

Theo World Bank (2020), kể từ năm 2016 đến tháng 11/2020 đã có tổng cộng 73 cơ chế thử nghiệm có liên quan đến Fintech được công bố ở 57 quốc gia. Hơn một nửa trong số các cơ chế thử nghiệm này được tạo ra từ năm 2018 đến năm 2019 và 1/5 được thiết lập chỉ trong nửa đầu năm 2020, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng trên toàn thế giới trong việc sử dụng các cơ chế liên quan đến Fintech. 52 cơ chế thử nghiệm (khoảng 70%) đã được áp dụng ở các nước mới nổi và đang phát triển; phần còn lại là ở các nước phát triển. Một số quốc gia đã tạo ra nhiều hơn một cơ chế liên quan đến Fintech, như Hoa Kỳ (5), Thái Lan (5), Ấn Độ (3), Brazil (2), Indonesia (2), Singapore (2)... điều này phản ánh các ưu tiên và nguồn lực khác nhau của các cơ quan quản lý tài chính. Số lượng cơ chế thử nghiệm liên quan đến Fintech cao nhất đã được tạo ra ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Tại khu vực Đông Nam Á, đã có 4 quốc gia xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đó là Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia (World Bank, 2020)[21].

2. Triển vọng "Regulatory Sandbox" ở Việt Nam

Có khá nhiều dấu hiệu về triển vọng cho đổi mới sáng tạo nói chung của Việt Nam, và trong đó có khu vực ngân hàng với bằng chứng là sau Nghị quyết số 52- NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” của Đảng  [7] và Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, NHNN [8], [9], [10] đã có chương trình hành động tương ứng và nhiều động thái rất tích cực cho chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Điều đó cho thấy, Việt Nam đang chủ trương đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và triển vọng cho "Regulatory Sandbox" ở Việt Nam đang là đòi hỏi cho các đổi mới sáng tạo.

Thời gian gần đây ở Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển các doanh nghiệp không phải là ngân hàng cung ứng các giải pháp trên nền tảng công nghệ thường được gọi là công nghệ tài chính - Fintech. Với các năng lực đổi mới sáng tạo, các giải pháp của công ty Fintech đã đem lại một số lợi ích thiết thực đối với ngành tài chính - ngân hàng thông qua việc bổ khuyết hoặc giải quyết tính thiếu hiệu quả trong các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống như giới hạn về thời gian, địa điểm giao dịch, quy trình nhận biết và xác thực khách hàng (KYC),… Các quan điểm kinh tế và quản lý đều cho rằng Fintech đóng vai trò thúc đẩy tài chính toàn diện (financial inclusion) quốc gia thông qua tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, nhất là một bộ phận người dân chưa có tài khoản ngân hàng và/hoặc khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính - ngân hàng truyền thống (unbanked/underserved) tại các nước đang phát triển như Việt Nam.

Đồ thị 1. Đa số các ngân hàng lựa chọn mô hình hợp tác với công ty Fintech

Nguồn:  [11]

Khảo sát của NHNN cho thấy mô hình Fintech tại Việt Nam là mô hình hợp tác ngân hàng - Fintech [12]. Theo khảo sát này có 81% TCTD được hỏi lựa chọn mô hình hợp tác giữa ngân hàng - công ty Fintech để cùng phát triển. Khuynh hướng này rất có thể là tốt cho ngân hàng vì sự chủ động và có năng lực về quản lý vốn đầu tư cũng như sự chủ động về định hướng và nắm được công nghệ cho sự vận hành, gắn được với các nhu cầu thực tế… Trong khi công ty Fintech hài hòa và giải quyết được nguồn tài chính (nhất là các công ty khởi nghiệp).

Trên thực tế, những năm qua, các Fintech ở Việt Nam gia tăng đáng kể, do sự chủ động tiếp cận và khuyến khích của các cơ quan chức năng như NHNN. Theo các thống kê, Việt Nam có khoảng 154 công ty Fintech, tổng doanh thu năm 2019 đạt khoảng 9 tỷ USD [11], [13]. Trong đó, có đến 70% công ty là các công ty khởi nghiệp có vốn đầu tư đến từ các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Canada, Australia, Anh, Đan Mạch, Pháp và các quốc gia lân cận như Trung Quốc, Singapore, Malaysia.

Trong các nước ASEAN, nếu xét về số lượng thương vụ đầu tư vào Fintech năm 2019, Việt Nam đứng thứ ba với 8% tổng số giao dịch, tăng từ 2% trong năm 2018, sau Singapore và Indonesia với 51% và 28%.

Đồ thị 2. Số giao dịch đầu tư vào Fintech Việt Nam và các nước ASEAN

Nguồn:  [14]

Đồ thị 3. Vốn đầu tư vào fintech Việt Nam và các nước ASEAN

Nguồn:  [14]

Trong khi đó, nếu xét về lượng vốn đầu tư vào Fintech, năm 2019, Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN với 36% tổng vốn của cả nhóm các nước trong khu vực ASEAN, sau nước đứng đầu là Singapore, chiếm 51%  [15].

Bảng 1. Lĩnh vực Fintech hoạt động ở Việt Nam

Nguồn: https://fintechnews.sg/vietnam-fintech-startups/) và (VNUHCM-IBT)

Phân khúc thị trường và mô hình kinh doanh Fintech Việt Nam: Trong số các sản phẩm Fintech khác nhau phân khúc, giải pháp thanh toán kỹ thuật số đang dẫn đầu thị trường Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng về doanh số, thanh toán kỹ thuật số dẫn đầu thị phần dịch vụ Fintech: Thanh toán kỹ thuật số năm 2017 ở mức 89%; Năm 2018 đạt khoảng 61%; dự báo năm 2025 tỷ lệ này chiếm khoảng 70%; Nếu tính cho tài chính cá nhân mới năm 2017 chiếm 9%; dự báo đến 2025 con số này sẽ là 25%; khối doanh nghiệp năm 2017 chiếm 2%; dự báo năm 2025 có số này sẽ chiếm 6% thị phần dịch vụ Fintech [16]. Nếu tính riêng lĩnh vực thanh toán có 5 công ty chiếm 95% thị phần hoạt động.

Các sản phẩm Fintech đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 2005 với sản phẩm đầu tiên là - thanh toán kỹ thuật số (digital payment). Cho đến nay có 80 công ty Fintech hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: thanh toán kỹ thuật số, tài chính cá nhân và giải pháp tài chính doanh nghiệp.

Fintech tại Việt Nam mới đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển với số lượng các công ty Fintech tham gia thị trường còn ít và lĩnh vực hoạt động còn hạn chế. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNUHCM-IBT), trong tổng số (khoảng hơn 154) công ty Fintech đã được cấp phép, có khoảng 26% công ty hoạt động trong mảng thanh toán, 16% công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay; 14% công ty làm về Blockchain, Crypto & Remittance.

Hình 1. Các mốc phát triển Fintech Việt Nam

Nguồn:  [17]

Như vậy, Fintech ở Việt Nam hiện chủ yếu tập trung ở ba dịch vụ: thanh toán, cho vay ngang hàng (P2P lending) và huy động vốn cộng đồng. Các lĩnh vực khác như dịch vụ quản lý tài sản, quản lý thanh khoản, quản lý đầu tư, bảo hiểm, dịch vụ tư vấn tài chính tự động vẫn đang còn hết sức sơ khai.

Các quan sát cũng cho rằng các công ty Fintech ở Việt Nam có xu hướng sẽ tham gia chia sẻ thị phần bán lẻ tiềm năng của các ngân hàng truyền thống khi mà hoạt động cho vay ngang hàng, ví điện tử, thanh toán và trả góp bằng thẻ đã và đang thâm nhập mạnh mẽ vào cuộc sống hàng ngày  [13].

 

3. Hạ tầng pháp lý cho đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Các chủ trương của Đảng và Nhà nước cho thấy, Việt Nam đã và đang nỗ lực tạo lập hạ tầng pháp lý tốt cho đổi mới sáng tạo trong đó có đổi mới sáng tạo ở khu vực tài chính, ngân hàng.

Khung pháp lý cho Fintech được bắt đầu thành lập từ năm 2005. Luật giao dịch điện tử và nhiều hướng dẫn khác, các nghị định cụ thể, thông tư đã được ban hành, sửa đổi và bổ sung để xây dựng một hệ thống pháp lý cho Fintech. Chính phủ Việt Nam đã ban hành các sáng kiến pháp lý để phát triển hệ sinh thái Fintech, thúc đẩy một xã hội không tiền mặt tại Việt Nam.

Khung pháp lý cho Fintech tại Việt Nam chủ yếu nằm ở một số đề án mang tính chung (mà các chuyên gia gọi là tính vĩ mô) và quy định về thanh toán như: Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025 (Đề án 844)  [19]; Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế; Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020; Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Các Fintech lĩnh vực thanh toán (do NHNN cấp phép), chủ yếu hoạt động theo phương thức hợp tác với NHTM để cùng cung cấp dịch vụ. Tình trạng này là do phương pháp tiếp cận xây dựng khuôn khổ pháp lý về tài chính ngân hàng ở Việt Nam hiện nay có tình trạng là khác với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác “được làm những gì pháp​​ luật không cấm”, ngành tài chính được coi là đặc thù thường phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn và chỉ “được làm những gì pháp luật cho phép”  [18].

Những Fintech ở mảng khác như gọi vốn, quản lý tài sản, cho vay, xếp hạng tín dụng, bảo hiểm, blockchain,… đang hoạt động chủ yếu dựa trên những quy định căn bản từ Luật doanh nghiệp và Luật dân sự, đồng thời phải đối mặt với rất nhiều hoạt động chưa được pháp luật quy định.

Việt Nam hầu như chưa có khuôn khổ pháp lý quy định rõ về bản chất sản phẩm, dịch vụ, các tiêu chuẩn của sản phẩm/dịch vụ; Mô hình hoạt động, địa vị pháp lý, các điều kiện thành lập và hoạt động của công ty Fintech; Bảo vệ người tiêu dùng sản phẩm tài chính, bảo vệ thông tin cá nhân  [20].

Tương tự như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang gặp một số thách thức mới trong quản lý nhà nước với sự xuất hiện của các công ty Fintech (nhất là hoạt động trong các lĩnh vực như cho vay ngang hàng, các mô hình thanh toán mới, chuyển tiền xuyên biên giới, tiền ảo/tài sản ảo, phát hành tiền ảo lần đầu ra công chúng (ICOs), kinh doanh đa cấp lợi dụng danh nghĩa tiền ảo/tài sản ảo...)  [6]: (+) Hoạt động của loại hình các công ty nêu trên đã phát sinh những vấn đề xung đột lợi ích nhất định giữa các bên; (+) Lĩnh vực Fintech tại Việt Nam hiện nay chưa được đề cập trong hệ thống văn bản quản lý nhà nước; các lĩnh vực hoạt động cụ thể của Fintech hiện cũng chưa có khuôn khổ pháp lý riêng để điều chỉnh, ngoại trừ lĩnh vực thanh toán  [6].

Với tình trạng khung pháp lý như hiện nay, các ý kiến chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần sớm xây dựng khung pháp lý thử nghiệm (regulatory sandbox) - cơ chế cho phép các công ty Fintech startup được thí điểm/thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ trước khi cung ứng sản phẩm chính thức ra thị trường; Xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh đối với Fintech bao trùm các hoạt động dịch vụ Fintech, bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống rửa tiền, hạn chế tối đa việc cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm pháp luật… Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý/ngân hàng trung ương và các đối tượng chịu sự điều chỉnh của khung khổ pháp lý về Fintech; Phối hợp giữa cộng đồng Fintech trong nước và quốc tế  [6], [20] .

4. Gợi ý chính sách

Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam cũng như Fintech ở Việt Nam đang đòi hỏi hạ tầng pháp lý tương ứng. Với đặc điểm của “Regulatory Sanbox” là thích ứng nhanh chóng với đổi mới sáng tạo; và với trào lưu về khoa học, công nghệ và diễn biến hiện nay, cũng như chủ trương của Đảng và Nhà nước, tác giả có một vài gợi ý chính sách như sau:

- Mạnh dạn đẩy nhanh việc hoàn thiện để ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox) cho các doanh nghiệp Fintech cung ứng giải pháp, dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 6/9/2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ trong quá xây dựng Nghị định, bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản pháp luật có liên quan. Dự kiến, Nghị định sẽ được ban hành trong năm 2022. Việc xây dựng Nghị định này cần được quán triệt theo nguyên tắc khuyến khích đổi mới sáng tạo, đảm bảo an toàn, phát triển bền vững các sản phẩm, dịch vụ, các mô hình kinh doanh mới, trong đó có các dịch vụ tài chính, ngân hàng số ở Việt Nam.

Khung quản lý thử nghiệm nêu trên (hay rộng hơn về ngân hàng số) cũng cần nhất quán, gắn với định hướng chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, đảm bảo tăng cường tiếp cận dịch vụ tài chính, ngân hàng của mọi tầng lớp dân chúng ở Việt Nam.

- Nghiên cứu để hình thành một Trung tâm đổi mới sáng tạo Fintech (Innovation Hub) với sự hợp tác của một số ngân hàng và doanh nghiệp lớn với ba hoạt động chính là: tạo không gian làm việc chung cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech với cơ sở vật chất đầy đủ, đạt chuẩn quốc tế; mời chuyên gia giàu kinh nghiệm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech hoàn thiện giải pháp, mô hình kinh doanh đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và được thị trường chấp nhận; hỗ trợ kêu gọi vốn đầu tư từ các quỹ, nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ về vốn cho hoạt động của những doanh nghiệp này [6].

- Các cơ quan quản lí cần thống nhất và đưa nhận thức “đổi mới từ tư tưởng” của mỗi nhà quản lý thông thái vào các hoạt động điều hành thực tiễn. Trong việc đổi mới của ngành Ngân hàng, cần xác định phân biệt rõ ràng, nhất quán, chấp nhận cụm từ “Banking - hoạt động ngân hàng” là cụm từ không còn dành riêng cho hoạt động của các ngân hàng. Cần cho phép các tổ chức không phải là NHTM được phép cung cấp một số sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dựa trên công nghệ, theo nguyên tắc “được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm”; và ban đầu thực hiện qua “Regulatory Sandbox” và sau đó sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng, Luật NHNN và các luật liên quan.

Ban đầu, hình thức này được quy định trong khung quản lý thử nghiệm nêu trên. Trong đó quy định cho phép các tổ chức khác ngoài khu vực ngân hàng được phép cung cấp một số các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dựa trên công nghệ theo nguyên tắc “được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm”; Sau đó tiến tới sửa đổi Luật các TCTD, Luật NHNN và luật liên quan khác.

- Phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính gắn với công nghệ hay số hóa:

+ Hệ thống tài khoản giao dịch gắn với thúc đẩy thanh toán điện tử…;

+ Các loại hình dịch vụ tài chính phù hợp với các đối tượng khách hàng cùng với khuyến khích các công ty Fintech tham gia vào các hoạt động và dịch vụ ngân hàng mới;

+ Tăng cường năng lực các định chế tài chính đặc biệt: cho các đối tượng không phải ngân hàng tham gia vào chuỗi giá trị dịch vụ tài chính.

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng tài chính dựa vào công nghệ số đáp ứng tốt hơn yêu cầu thúc đẩy tài chính toàn diện:

+ Phát triển hạ tầng thanh toán: Ban hành chuẩn kết nối giữa các TCTD với nhau và giữa các TCTD với các Fintech và các tổ chức cung cấp dịch vụ khác để phục vụ cho các giao dịch thanh toán trong nền kinh tế; Cụ thể là thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật API mở; Sửa đổi, hoặc ban hành mới quy định tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng điện tử, tạo niềm tin cho người sử dụng;

+ Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (như đã nêu): ban hành quy định thực hiện xác thực, nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử trực tuyến (e-KYC);

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính toàn diện.

Tài liệu tham khảo:

1. BCBS/BIS (2018), Sound Practices Implications of fintech developments for banks and bank supervisors, Bank for International Settlements (BIS).

2. EY (2019), Banking in Asia-Pacific Time to reinvent the digital landscap, EYGM Limited.

3. MAS (2016). Project Ubin: Central Bank Digital Money using Distributed Ledger Technology.

4. Đặng Vân Phúc and Chu Thị Hoa (2019). Một số gợi ý về xây dựng SANDBOX cho Việt Nam.

5. BIS/FSB (2017), FinTech credit_ Market structure, business models and financial stability implications, Bank for International Settlements (BIS) and Financial Stability Board.

6. Nghiêm Thanh Sơn (2019). Fintech tại Việt Nam: Nắm bắt xu hướng để “chuyển mình” phát triển.

7. ĐCSVN and Ban chấp hành Trung ương Đảng (2019). Nghị Quyết Số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

8. NHNN (2019). Quyết định số 2655/QĐ-NHNN ngày 26/12/2019 của Thống đốc NHNN về Phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin Ngành ngân hàng Việt Nam đến 2025, định hướng đến 2030.

9. NHNN (2021). Quyết định 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc NHNN phê duyệt “Kế hoạch chuyển đối số ngành ngân hàng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.” .

10. NHNN (2019). Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 7/1/2019 của Thống đốc NHNN vê việc ban hành Chương trình hàrnh động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngiàh Ngâ hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

11. Pham Xuân Hòe (2019). Toàn cảnh Fintech Việt Nam 2019. thitruongtaichinhtiente.vn.

12. Phạm T.D. (2019). Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam.

13. Viễn Thông (2019). Việt Nam có 154 công ty Fintech.

14. Yen Thi Hai Nguyen (2015). Evaluate Financial Literacy of Vietnamese Students in Higher Education and Its Determinants – The need of Financial Education.

15. Loh A.M., Peong K.K., and Peong K.P. (2019). Determinants of Personal Financial Literacy among Young Adults in Malaysian Accounting Firms. Global J Bus Soc Sci Review, 7(1), 8–19.

16. Solidiance (2018), Unlocking Vietnam’s FINTECH Growth Potential-Solidiance White Paper, .

17. MBS (2018), Vietnam-fintech-report, MB Securities Joint Stock Company (MBS).

18. NFSC (2018), Báo cáo tóm tắt tổng quan thị trường tài chính Việt Nam năm 2018, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (NFSC).

19. Thủ_Tướng (2016). Quyết định số Số: 844/QĐ-TTg của Thủ Tướng về Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

20. Phong Lâm (2019). Phát triển hơn nữa việc ứng dụng công nghệ vào tài chính.

21. https://tapchinganhang.gov.vn/co-che-thu-nghiem-co-kiem-soat-va-van-de-hoan-thanh-khung-phap-ly-ve-fintech-o-Viet-nam.htm

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 12 năm 2022


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Điện khí hoá và giảm phát thải là ưu tiên toàn cầu trong năm 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tâm điểm của các sự kiện sắp tới có mối liên hệ chặt chẽ với hai ưu tiên chính trong năm 2023: điện khí hoá và giảm phát thải. Theo đó, các lĩnh vực tư nhân và chính phủ phải hợp tác để đạt được tiến bộ song song trong cả hai mục tiêu: tăng cường khả năng tiếp cận điện và giảm phát thải trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong ngành giao thông

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Tháng 1/2023, các chỉ số ngành trong VNIndex đều ghi nhận mức tăng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.111,18 điểm, tăng 10,34% so với tháng 12/2022 và giảm 24,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì  buổi họp báo.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26 /2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

Quý IV/2022, Saigontel (SGT) lỗ 26,05 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - HoSE: SGT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu tăng 56,6% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận lỗ 26,05 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

PwC Việt Nam bổ nhiệm ông Mai Viết Hùng Trân làm Tổng Giám đốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2, PwC Việt Nam chính thức thông báo ông Mai Viết Hùng Trân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/7/2023. Ông Trân sẽ kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân - người đã nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc trong 12 năm qua.

Vietbank triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng 16 năm thành lập, từ ngày 2/2/2023 đến ngày 1/5/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) triển khai chương trình khuyến mãi “Vietbank 16 năm Đồng hành và Tri ân” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, mua bảo hiểm với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp viễn thông phản ánh tình trạng bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo phản ánh từ CMC Telecom, doanh nghiệp này vừa liên tiếp bị VNPT Đồng Nai cắt đứt nhiều tuyến cáp của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ dịch vụ kết nối trong thời gian cao điểm cuối năm của các khách hàng là ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tại khu vực.

Quý IV/2022, Saigontel (SGT) lỗ 26,05 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - HoSE: SGT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu tăng 56,6% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận lỗ 26,05 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:05 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Điện khí hoá và giảm phát thải là ưu tiên toàn cầu trong năm 2023

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Roger Martella (*) - 08:57 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tâm điểm của các sự kiện sắp tới có mối liên hệ chặt chẽ với hai ưu tiên chính trong năm 2023: điện khí hoá và giảm phát thải. Theo đó, các lĩnh vực tư nhân và chính phủ phải hợp tác để đạt được tiến bộ song song trong cả hai mục tiêu: tăng cường khả năng tiếp cận điện và giảm phát thải trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp.

Năm 2023 là giai đoạn đẩy mạnh các hoạt động tái cấu trúc trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 08:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Báo cáo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp năm 2022 - triển vọng 2023 vừa công bố, CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định, trái phiếu doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn nhờ nhu cầu phát triển của thị trường vốn với nền kinh tế tăng trưởng. Tuy vậy, áp lực trung hạn với thị trường đến từ việc khối lượng đáo hạn lớn đi cùng khả năng phát hành mới thấp và xu hướng tăng lãi suất.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong ngành giao thông

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:00 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

28 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - TTTCTT - 06:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 127/QĐ- NHNN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN năm 2022. Các văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đã được thay thế bằng các văn bản mới.

4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Kết nối - V.Hiệu - 21:25 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 4 Khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam gồm: Đồng Văn V (diện tích quy hoạch 250 ha), Đồng Văn VI (diện tích quy hoạch 250 ha), Kim Bảng I (diện tích quy hoạch 230 ha) và Châu Giang I (diện tích quy hoạch 210 ha).

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

Tin hội viên - T.P - 16:23 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Tháng 1/2023, các chỉ số ngành trong VNIndex đều ghi nhận mức tăng

Thị trường - Mai Hiên - 15:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.111,18 điểm, tăng 10,34% so với tháng 12/2022 và giảm 24,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tin tức - P.V - 14:59 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì  buổi họp báo.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

Doanh nhân - Quỳnh Lê - 14:27 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 13:42 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26 /2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

ECB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 11:14 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào hôm 2/2.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:13 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

Mất tiền tỷ vì chạy việc

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:20 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn có vị trí công tác trong các cơ quan nhà nước, nhiều người không ngần ngại nghe theo lời các đối tượng mà bỏ tiền tỷ để “chạy việc”...

Giá vàng trong nước giảm, vàng thế giới lao dốc

Thị trường - Minh Ngọc - 10:09 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua, vàng gặp áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư.

Đảng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, đem lại Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Kể từ đó, đúng như đáng giá của Người: “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong” . 

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến 9 vấn đề lớn của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 09:04 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường dự kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 9 vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), trong đó có 2 vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Phiên họp tới đây.

Bất chấp thị trường trầm lắng, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 15% trong năm 2022

Thị trường - Quỳnh Dương - 07:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo dữ liệu do Savills nghiên cứu, nguồn cung bất động sản nhà ở cho khu vực Hà Nội giảm mạnh trong năm 2022, giao dịch thấp, trong khi giá bán vẫn cao.

Điều hành chính sách tiền tệ theo lãi suất mô hình xác định lãi suất điều hành tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Vũ Mai Chi -  Phạm Gia Khánh - 07:12 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để có thêm bằng chứng xác thực về điều hành chính sách tiền tệ theo lãi suất, cũng như xác định ngưỡng mục tiêu lãi suất phù hợp cho Việt Nam, bài viết sẽ nghiên cứu mô hình xác định ngưỡng lãi suất, từ đó đưa ra những khuyến nghị đối với điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vốn đầu tư công cho các dự án giao thông trong năm 2023 là 94.161 tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:10 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án và tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông vận tải chiều ngày 1/2 cho biết, trên cơ sở kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 (94.161 tỷ đồng), ngay từ đầu năm, Bộ đã ban hành ngay chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công và kịp thời giao chi tiết đợt 1 cho các dự án đầy đủ thủ tục với tổng số vốn 94.135 tỷ đồng (đạt 99,97%).

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tin hội viên - Q.L - 21:14 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

Tập trung đẩy mạnh 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu

Tin tức - Minh Ngọc - 20:55 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ. Đây là buổi họp báo đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và diễn ra sau phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Nghiên cứu cách làm đổi mới để đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Các Hiệp hội ngành, nghề - Quỳnh Lê - 18:29 02/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có ý kiến chỉ đạo về văn bản 940/VAFI ngày 20/12/2022 của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) liên quan đến tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO