Tin hội viên

Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND

Nhất Thanh - Hoàng Giáp 09/03/2024 09:52

Ngày 8/3, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu thành viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank), Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định, những kết quả đạt được của nền kinh tế trong nước năm 2023 có sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành Ngân hàng, trong đó có sự đóng góp của Co-opBank và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Với vai trò là ngân hàng của các QTDND, Co-opBank đã thực hiện tốt các nhiệm vụ là công cụ quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối với hệ thống QTDND, hỗ trợ tích cực cho các QTDND phát triển an toàn, ổn định.

ptd-dao-minh-tu.jpg
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Một năm nhiều dấu ấn

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank nhấn mạnh: Đại hội đại biểu thành viên diễn ra trong bối cảnh ngành Ngân hàng và hệ thống QTDND đang nỗ lực vượt qua những khó khăn do tác động từ những diễn biến tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

chu-tich-hdqt-co-opbank-phat-bieu-tai-dai-hoi20240309074605.jpg
Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại Hội nghị

Năm 2024 là năm rất quan trọng, là năm tăng tốc để về đích đạt các mục tiêu chiến lược phát triển, phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025… Đặc biệt, tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về việc xây dựng mô hình TCTD là Hợp tác xã ở Việt Nam nhằm mục đích chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên, thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống tại khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Hiện, Co-opBank và QTDND đang tập trung nguồn lực, khẩn trương xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo đúng định hướng của Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg, chỉ đạo của NHNN tại Quyết định số 1382/QĐ-NHNN và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024.

Báo cáo tại Đại hội, bà Phạm Thị Hồng Minh - Tổng giám đốc Co-opBank cho biết: Năm 2023, bám sát các chỉ đạo điều hành của NHNN, Co-opBank đã chủ động, kịp thời điều chỉnh chính sách trong các mặt hoạt động, ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo sự phát triển an toàn, ổn định của hệ thống QTDND, thực hiện tốt vai trò liên kết hệ thống, làm tốt vai trò là ngân hàng của các QTDND.

Đặc biệt, Co-opBank đã tập trung nguồn lực khẩn trương cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức thông qua 2 đợt điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thích ứng với sự phát triển của QTDND, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thay đổi mạnh mẽ về quản trị rủi ro, cạnh tranh công nghệ, nguồn nhân lực và những yêu cầu đặc thù của Ngành.

Chất lượng, quy mô hoạt động được cải thiện tích cực qua từng năm, luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính NHNN giao. Tổng tài sản tăng 14,45%; Tiền gửi điều hòa của QTDND tăng hơn 19.000 tỷ đồng, tương đương tăng 78,16%, cao nhất từ trước tới nay; Dư nợ cho vay doanh nghiệp và cá nhân tăng 14,41%; Lợi nhuận trước thuế đạt 104,94%.

Mặt khác, Co-opBank cũng nỗ lực triển khai các giải pháp cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN và cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu luôn được duy trì ở mức thấp (tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 0,68 %). Trong năm qua, Co-opBank đã 15 lần điều chỉnh giảm lãi suất huy động và 8 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy doanh nghiệp và người dân mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt khu vực nông nghiệp - nông thôn.

Năm 2023, ngoài việc nỗ lực nâng cao năng lực tài chính bằng nội lực, Co-opbank đã tích cực đề xuất và hoàn thiện phương án xin cấp bổ sung vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng, trình Thống đốc NHNN xem xét trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt.

Co-opBank tiếp tục tập trung đầu tư phát triển công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán hiện đại, đồng thời hỗ trợ tích cực cho QTDND chuyển đổi số. Giải thưởng của Hội đồng Quỹ tín dụng thế giới (WOCCU) về triển khai các giải pháp số thúc đẩy tài chính toàn diện, “Hệ sinh thái Kỹ thuật số” là một minh chứng cho sự chuyển mình của Co-opBank trong thời gian qua.

tong-giam-doc-co-opbank-pham-thi-hong-minh-bao-cao-tai-dai-hoi20240309074908.jpg
Tổng Giám đốc Co-opBank Phạm Thị Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị

Nâng cao vai trò và trách nhiệm liên kết hệ thống

Thay mặt Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ, nhân viên Co-opBank đã đạt được trong năm 2023.

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ còn nhiều biến động, phức tạp, khó lường, hoạt động của hệ thống ngân hàng tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, song Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng chỉ ra và nhấn mạnh Co-opBank và các QTDND đang đứng trước một cơ hội đặc biệt khi Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực vào 1/7/2024 sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn trong hoạt động của hệ thống QTDND hiện nay và hoàn thiện hành lang pháp lý cho sự phát triển của hệ thống QTDND.

Hiện các cơ quan, đơn vị chức năng đã cố gắng xây dựng hoàn thiện Nghị định, Thông tư hướng dẫn để đưa 2 Luật vào cuộc sống và những quy định này gắn chặt với quyền lợi của các QTDND và Co-opBank. Vì vậy, Phó Thống đốc yêu cầu các QTDND cùng Co-opBank và các vụ, cục chức năng NHNN nghiên cứu, tìm hiểu hiểu Luật cũng như góp ý vào việc ban hành văn bản thi hành Luật trong thời gian tới.

Đối với các QTDND, Phó Thống đốc lưu ý trước mắt vẫn là tăng cường củng cố, chấn chỉnh toàn diện mọi mặt hoạt động, đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích thành lập và hoạt động, khi đạt được mục tiêu này sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng hệ thống.

“Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hạn chế. Với những địa phương hệ thống các QTDND đã đạt yêu cầu phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả và đúng bản chất của mô hình hợp tác xã cũng có thể xem xét cho mở mới, thành lập phòng giao dịch, chi nhánh”, Phó Thống đốc cho biết.

Với Co-opBank, Phó Thống đốc nhìn nhận đã đạt được những kết quả tích cực trong giai đoạn củng cố những năm qua và đề nghị Co-opBank tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, năng lực tài chính, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ và chất lượng hoạt động, nguồn nhân lực; Tiếp tục nâng cao vai trò và trách nhiệm của Co-opBank trong việc liên kết hệ thống, điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống QTDND theo quy định của pháp luật, hướng tới mục tiêu là ngân hàng trung ương của các QTDND; Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh doanh được giao, góp phần hỗ trợ vốn cho sản xuất, đặc biệt là khu vực nông nghiệp - nông thôn.

Phó Thống đốc cũng chỉ đạo Co-opBank tiếp tục triển khai hoạt động chuyển đổi số theo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành kinh doanh trong toàn hệ thống theo hướng hiện đại; Từng bước đưa các sản phẩm dịch vụ mới, tiện ích đến với thành viên của QTDND và khách hàng, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện, hỗ trợ vốn cho khu vực hợp tác xã, kinh tế tập thể và thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Trong bối cảnh năng lực tài chính của các QTDND còn yếu, khó tự chuyển đổi số, Phó Thống đốc đề nghị cần có sự hợp tác từ hai phía Co-opBank và QTDND. Trong đó, Co-opBank cần phát huy tốt hơn vai trò đầu mối đối với hệ thống, mở rộng hợp tác kết nối với các đơn vị trong và ngoài ngành Ngân hàng để phát triển đa dạng các dịch vụ ngân hàng số an toàn, tiện ích phù hợp với đối tượng khách hàng của Co-opBank và QTDND ở khu vực nông thôn.

Đồng thời, Co-opBank cần khẩn trương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo đúng lộ trình đã đề ra tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Trong đó, bám sát việc xem xét phê duyệt của Chính phủ về phương án tăng vốn điều lệ, phát triển tăng trưởng về quy mô, cải thiện chất lượng nguồn vốn tự có, nâng cao tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN.

Đối với các QTDND, Phó Thống đốc lưu ý cần tăng cường củng cố, chấn chỉnh toàn diện mọi mặt hoạt động, đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích thành lập và hoạt động.

“Các QTDND cần có trách nhiệm với chính bản mình để tồn tại và phát triển, sau đó là để đóng góp cho sự phát triển của kinh tế, an sinh xã hội địa phương”, Phó Thống đốc nói.

Thay mặt Đại hội, Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban lãnh đạo NHNN và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú trong quá trình hoạt động, phát triển của Co-opBank và hệ thống QTDND trong thời gian qua; Đại hội xin trân trọng tiếp thu những nội dung chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Phó Thống đốc với hoạt động của Co-opBank và hệ thống QTDND và đưa vào Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quốc Cường cũng tin tưởng rằng trong thời gian tới, việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội sẽ góp phần tạo nên sức mạnh mới trong toàn hệ thống, xây dựng và phát triển Co-opBank từng bước trở thành ngân hàng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả để thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của tất cả các QTDND; hệ thống QTDND hoạt động ổn định, an toàn, bền vững theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình TCTD là hợp tác xã.

nh-vien-la-ung-dung-co-opbank-cfebiz-dich-vu-dinh-danh-cf-eam-he-thong-khoi-tao-dich-vu-tu-xa-cho-qtdnd-cfepcf20240309074608.jpg
Coop Bank hính thức ra mắt bộ 3 sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số dành riêng cho các QTDND thành viên

Cũng trong dịp này, Co-opBank đã chính thức cho ra mắt bộ 3 sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số dành riêng cho các QTDND thành viên là: Ứng dụng Co-opBank CFeBiz; Dịch vụ định danh CF-eAM; Hệ thống Khởi tạo dịch vụ từ xa cho QTDND CFePCF. Được biết, bộ 3 sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số này chính là những công cụ tài chính đắc lực, hữu hiệu giúp QTDND giải quyết bài toán khó về công nghệ nhằm thu hút và tăng cường mối quan hệ giữa QTDND và khách hàng, xây dựng lòng tin và tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực, bền vững.

doan-chu-tich-va-toan-canh-hoi-nghi20240309074613.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
co-opbank-khen-thuong-cac-qtdnd-tieu-bieu-thuc-hien-tot-moi-lien-ket-he-thong20240309074610.jpg
coopbank-khen-thuong.jpg
Khen thưởng các QTDND tiêu biểu thực hiện tốt mối liên kết hệ thống
pho-thong-doc-dao-minh-tu-va-ban-lanh-dao-nhht-chup-anh-voi-dai-bieu-nu-nhan-ngay-8-320240309074623.jpg
Phó Thống đốc Đào Minh Tú và Ban lãnh đạo Co-opBank chụp ảnh với đại biểu nữ nhân ngày 8/3
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO