Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Thanh Hải| 05/07/2022 14:58
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 5/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” làm việc với Kiểm toán Nhà nước.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Phát biểu khai mạc cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn giám sát cho biết, đây là phiên làm việc thứ 2 của Đoàn giám sát về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với các cơ quan trung ương về công tác này.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, hồ sơ của Kiểm toán Nhà nước tương đối đầy đủ, kỹ lưỡng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cuộc làm việc tập trung vào 2 nội dung trọng tâm: (1) Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021 của các cơ quan, đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước; (2) kết quả kiểm toán các bộ, ngành, địa phương đối với các nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021.

Báo cáo Kết quả rà soát về Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021 của Kiểm toán Nhà nước, Tổ trưởng Tổ Công tác Lê Minh Nam nêu rõ, giai đoạn 2016 -2021, Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Báo cáo cơ bản bám sát Khung đề cương của Đoàn giám sát. Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Kiểm toán Nhà nước trong nội bộ cơ quan có những kết quả tích cực.

Đặc biệt, kết quả kiểm toán giai đoạn 2016 -2021 do Kiểm toán Nhà nước cung cấp có giá trị quan trọng trong sử dụng phục vụ lập Báo cáo Giám sát tổng hợp chung của Đoàn Giám sát. Hơn nữa, việc tiếp tục báo cáo bổ sung thông tin kết quả kiểm toán chi tiết theo 7 nhóm nội dung; bổ sung thông tin kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán theo 8 nhóm nội dung theo đó xác định cụ thể đối tượng đến từng địa phương, Bộ, Ngành được kiểm toán đã thể hiện nỗ lực của Kiểm toán Nhà nước trong báo cáo kết quả giám sát.

Những thông tin cụ thể này sẽ được sử dụng phục vụ lập báo cáo Giám sát để minh chứng cho những đánh giá, kết luận và kiến nghị trên góc độ tổng thể, vĩ mô, với với mục tiêu giám sát tối cao của Đoàn Giám sát.

Tuy nhiên, để tiếp tục có thêm thông tin, tài liệu phục vụ giám sát, Đoàn Giám sát xem xét đề nghị Kiểm toán Nhà nước: Bổ sung, cập nhật kết quả kiểm toán từ các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kiểm toán năm 2022 với phạm vi trong giai đoạn 2016 -2022; rà soát để phối hợp phân tích, đánh giá sâu thêm về những sai phạm về kinh tế, về quản lý sử dụng nguồn lực, về ban hành văn bản quy phạm  pháp luật,… gây lãng phí, thất thoát nguồn lực để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới;…

Báo cáo với Đoàn Giám sát, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết, thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm và giai đoạn theo Chương trình tổng thể của Chính phủ, ban hành các Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ hàng năm; công văn hướng dẫn các đơn vị về tổ chức thực hiện dự toán năm, trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với kết quả kiểm toán liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu rõ, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng các phát hiện, kiến nghị kiểm toán đối với các nội dung về thực hành tiết kiệm, chống tiết kiệm chống lãng phí theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thông qua 1.243 cuộc kiểm toán đã thực hiện, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 432.435, 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng tập trung kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của các cơ chế, chính sách quản lý tài chính công, tài sản công; chú trọng phát hiện các kẽ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, những “điểm nghẽn”, ràn cản ảnh hưởng đến động lực phát triển kinh tế, xã hội để kiến nghị với Đảng, Nhà nước hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật đảm bảo chặt chẽ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cũng nhấn mạnh, kết quả kiểm toán giai đoạn 2016 -2021 cho thấy, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức thực hiện kịp thời và đạt được những kết quả nhất định, góp phần tiết kiệm nguồn lực cho ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Cho ý kiến tại cuộc làm việc, đa số ý kiến thành viên Đoàn Giám sát đánh giá cao nội dung Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo cơ bản đã bám sát yêu cầu của Đoàn Giám sát với nội dung, phụ lục chi tiết…

Nhiều ý kiến đánh giá cao nỗ lực của Kiểm toán Nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2021, việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí đã đạt được các kết quả tích cực. Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong giai đoạn 2016 -2021, Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều đổi mới trong phương pháp kiểm toán, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh kỷ luật tài chính trong quản lý tài sản công, tài chính công, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; cung cấp nhiều thông tin để Quốc hội, Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao….

Đối với báo cáo tình hình thực hiện kiểm toán và kết quả kiểm toán việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí tại bộ, ngành, địa phương, Báo cáo do Kiểm toán Nhà nước cung cấp có giá trị quan trọng. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của Kiểm toán Nhà nước trong việc bố trí cán bộ và cung cấp thông tin đầy đủ, chu đáo, kịp thời cho Đoàn Giám sát và các Tổ công tác khi thực hiện rà soát.

Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu cho rằng, việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị còn hình thức; việc xây dựng nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chung chung, chưa cụ thể;…

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang cho biết, Đoàn Giám sát cũng đánh giá cao vai trò chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tổng Kiểm toán Nhà nước, sự  tích cực chuẩn bị báo cáo kỹ lưỡng, công phu với nhiều nội dung được thể hiện cụ thể, chi tiết cùng hệ thống phụ lục, bảng biểu khoa học.

Khẳng định đây là Giám sát chuyên đề có nội dung quan trọng được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm, nhưng đồng thời cũng là chuyên đề khó, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành mang tính chuyên môn sâu, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, kết quả báo cáo của Kiểm toán Nhà nước có ý nghĩa, giá trị quan trọng trong sử dụng tổng hợp, báo cáo đánh giá chung của Đoàn Giám sát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm việc với Kiểm toán Nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO