Thứ 5, 01/10/2020
  • VN-Index: 905.21+1.23+0.14%
  • HN-Index: 132.93+1.2+0.91%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng và giải pháp hạn chế tín dụng đen trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Lệnh - Nghiên cứu - Trao đổi - 08/06/2019 16:20
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - địa bàn có dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao so với cả nước, đồng thời nêu ra một số bài học kinh nghiệm, giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tín dụng đen bền vững- nhìn từ góc độ hoạt động ngân hàng.

Ngày nhận bài: 17/5/2019; Ngày biên tập: 20/5/2019; Ngày duyệt đăng: 22/5/2019.  Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 10 năm 2019

Tóm tắt: Dưới góc độ quản lý và quản trị kinh doanh ngân hàng, hoạt động tín dụng tiêu dùng góp phần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng và là động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế nhờ kích cầu tiêu dùng. Với ý nghĩa đó, về mặt chính sách trong thời gian qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành hệ thống cơ chế chính sách về hoạt động này: từ cơ chế cho vay đến phát triển các định chế tài chính vi mô, các công ty tài chính tiêu dùng… nhằm tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng tiêu dùng phát triển và hoạt động an toàn, hiệu quả -  đạt được các mục tiêu vĩ mô: góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nền kinh tế, tạo điều kiện bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự, góp phần hạn chế tín dụng đen bền vững. Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - địa bàn có dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao so với cả nước, đồng thời nêu ra một số bài học kinh nghiệm, giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tín dụng đen bền vững- nhìn từ góc độ hoạt động ngân hàng.

Từ khóa: tín dụng tiêu dùng, tín dụng đen

Consumer credit effectiveness and black credit limitation measures in the area of Ho Chi Minh City

Abstract: From banking management activity’s perspective, consumer credit help diversify banking products and services, increase the efficiency in banking activities and be a momentum for economic growth and development due to pushing up consumption demand. With that meaning, during the recent past time, the State Bank of Vietnam has issued systems of mechanisms and policies on consumer credit: from lending mechanism to the development of micro finance institutions, consumer finance companies… to create favorable conditions for the safe, sound development of credit consumer activity in line with macro targets, i.e. contributing to the development and growth of the national economy, social security assuring and sustainably black credit limitation. The article assesses the effectiveness of consumer credit activity in the area of Ho Chi Minh City, where the outstanding consumer loans are high, at the same time, raises some experience lessons, effective measures to limit black credit sustainably.

Key words: consumer credit, black credit

Hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 5 năm trở lại đây đã tăng trưởng ở mức cao.

Thứ nhất, tăng trưởng cao và quy mô ngày càng tăng: Trong giai đoạn 5 năm 2014-2018, tín dụng tiêu dùng mở rộng và tăng trưởng ngày càng phổ biến và chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng dư nợ tín dụng với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 40 -50%/năm.

Thứ hai, chất lượng tín dụng tiêu dùng ngày càng đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu lĩnh vực tiêu dùng có xu hướng giảm trong giai đoạn 2014-2018. Một số TCTD trên địa bàn đã chú trọng phát triển mảng ngân hàng bán lẻ, tích cực hỗ trợ khách hàng cá nhân trong quá trình lập hồ sơ, tư vấn cho vay mục đích tiêu dùng, phát triển nhiều gói sản phẩm tiêu dùng đa dạng và phù hợp với nhu cầu của người dân.

Thứ ba, tín dụng tiêu dùng cho vay qua hình thức thẻ tín dụng tăng trưởng cùng với quá trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Mặc dù dư nợ tín dụng qua thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng, song đây là hình thức tín dụng ngày càng phát triển nhờ sự tiện ích, tiện lợi và hiệu quả của hoạt động tín dụng này.

Thứ tư, tín dụng tiêu dùng trung dài hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ tiêu dùng trên địa bàn.  Diễn biến này phù hợp với xu hướng vay tiêu dùng với mục đích mua nhà ở, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng sửa chữa nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở và mua sắm phương tiện đi lại (ô tô, xe máy…), điện thoại thông minh… ngày càng tăng.

Tín dụng tiêu dùng ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hơn với sự phát triển của các công ty tài chính tiêu dùng đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt của người dân tùy theo mục đích sử dụng vốn vay của người dân. Sự đa dạng này gắn liền với xu hướng phát triển của các sản phẩm tín dụng tiêu dùng và mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng của mỗi tổ chức tín dụng và loại hình tổ chức tín dụng. Theo đó, khối NHTM cho vay mua  nhà ở, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng sửa chữa nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay lĩnh vực tiêu dùng. Trong khi đó, khối công ty tài chính, dư nợ cho vay mua, thuê, thuê mua phương tiện đi lại và mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng.

Xu hướng phát triển của tín dụng tiêu dùng thời gian tới

Dự báo, quy mô và tốc độ tăng trưởng của tín dụng tiêu dùng trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục mở rộng và tăng trưởng trong những năm tiếp theo với tốc độ tăng trưởng bình quân năm ở mức 2 con số: khoảng 20-30%. Đánh giá này, gắn liền với 3 yếu tố chính sau:

Thứ nhất, dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong đó có tín dụng tiêu dùng tăng trưởng và phát triển là xu hướng tất yếu. Đặc biệt công nghệ và ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ cho phép các TCTD phát triển hiệu quả dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong đó có tín dụng tiêu dùng.

Thứ hai, môi trường kinh tế xã hội - với tốc độ tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung và kinh tế thành phố nói riêng, cùng với nhu cầu tiêu dùng và nhận thức về tiêu dùng của người dân thành phố ngày càng tăng kích thích tiêu dùng, kích thích nhu cầu vốn vay để đáp ứng. Trong đó tăng trưởng kinh tế Thành phố luôn duy trì ở mức trên 8% trong giai đoạn vừa qua, và cũng là chỉ tiêu kế hoạch của các năm tới; cùng với thị trường khoảng 13 triệu dân, năng động và nhu cầu tiêu dùng cao - là yếu tố môi trường rất thuận lợi để tín dụng tiêu dùng tăng trưởng và phát triển trong những năm tới.

Thứ ba, thị trường tiêu dùng tại Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và động lực cho tăng trưởng và phát triển. Trong đó sự phát triển của thị trường bán lẻ, của hàng hóa tiêu dùng trong thời gian qua, với nhiều sự xuất hiện của các thương hiệu lớn - là  minh chứng cho tiềm năng phát triển này.

Một số giải pháp hạn chế tín dụng đen bền vững

Dưới góc độ hoạt động ngân hàng, việc phát triển hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng là một giải pháp căn bản, song chỉ là giải pháp thành phần. Vì vậy cần một hệ thống giải pháp gắn với chương trình hành động cụ thể trong tổ chức triển khai thực hiện cơ chế chính sách về tín dụng, các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHTW và UBND thành phố. Cụ thể:

(1).  Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nông nghiệp & nông thôn; hoạt động tín dụng HTX (các Quỹ tín dụng nhân dân), qua đó tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo thu nhập, tạo việc làm cho người dân ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm trật tự an ninh xã hội, cuộc sống người dân – là yếu tố quan trọng góp phần đẩy lùi và hạn chế tín dụng đen bền vững.

Trong quá trình này, tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi để hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển lành mạnh, đồng bộ, đi đôi với việc hoàn thiện phương thức giám sát đối với loại hình TCTD này.

(2). Tiếp tục tổ chức và triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách thông qua hệ thống tổ chức của NHCSXH nói chung và trên địa bàn thành phố nỏi riêng: đặc biệt là các chương trình tín dụng xóa đói giảm nghèo; tạo việc làm; học tập và khám chữa bệnh.. nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn tiếp cận vốn tín dụng chính sách theo quy định, qua đó hạn chế hiệu quả hoạt động tín dụng đen phát triển ở những vùng, khu vực khó khăn. Liên quan giải pháp này, tiếp tục tạo nguồn vốn đủ lớn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách thuộc đối tượng cho vay theo quy định.

(3). Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng. Trong đó về mặt pháp lý tiếp tục xem xét chỉnh sửa, bổ sung các quy định về tổ chức và hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng, theo hướng phải công khai, minh bạch về mức lãi suất, điều kiện cho vay. Đặc biệt các công ty tài chính tiêu dùng cần quan tâm đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động kinh doanh, trong hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị rủi ro và tiết giảm chi phí đầu vào, trên cơ sở đó giảm chi phí đầu ra và giảm lãi suất cho vay bền vững.

(4). Phát huy và phát triển hiệu quả tổ chức tài chính vi mô, nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương xóa đói giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, qua đó hạn chế và đẩy lùi tín dụng đen đối với khu vực và nhóm đối tượng, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tổ chức tài chính vi mô để tạo điều kiện mở rộng phát triển loại hình này theo hướng hoạt động an toàn, hiệu quả, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn tiêu dùng phục vụ đời sống của người dân.

(5). Làm tốt công tác truyền thông về các chương trình tín dụng chính sách, chương trình tín dụng ưu đãi; hoạt động của hệ thống tín dụng tiêu dùng, của tài chính vi mô để người dân nắm bắt, hiểu rõ và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan mà còn là nhiệm vụ của mỗi TCTD trong quá trình mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung và tín dụng tiêu dùng nói riêng. Nhất là những hoạt động, những thông tin mang tính hướng dẫn, tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ và cách thức tổ chức thực hiện…

(6). Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường  phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Nghị quyết 68/NQ-CP: Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến nay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12/5/2020.

[Infographics] Kinh tế Việt Nam trong 9 tháng dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới thì đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế.

Thanh toán online phát triển sau đại dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều chuyên gia cho rằng, dịch COVID-19 chính là chất xúc tác góp phần khiến người tiêu dùng nhận ra những lợi ích thiết thực của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Trước thách thức của đại dịch, bài toán chuyển đổi số đã được đẩy nhanh tốc độ từ Chính phủ điện tử đến các lĩnh vực ngành nghề, thậm chí cả những hàng “cơm bụi” cũng không thể đứng ngoài cuộc. Với mục tiêu phát triển bền vững, các doanh nghiệp không thể đứng ngoài bài toán “chuyển đổi số”.

GDP 9 tháng năm 2020 tăng 2,12%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn sốt giá, bong bóng bất động sản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản mới đây, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Người dùng được chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng; Tăng mức phạt khi bán xăng dầu qua thùng, can, chai...Đó là một số chính sách quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2020.

“Học viện Tiểu thương VPBank” là dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với dự án “Học viện Tiểu thương”, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã vinh dự được Tạp chí Asiamoney tôn vinh là“Ngân hàng có dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” (Best Bank for Corporate social responsibility - CSR) năm 2020.

Ứng xử của Đảng viên Vietcombank trước Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Với tâm thế đón đầu và sự chuẩn bị tốt, mỗi Đảng viên Vietcombank sẽ tận dụng được những cơ hội từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, mang theo mình đủ năm bản sắc văn hóa Vietcombank: Tin - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Ngân hàng đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số”...

Thẻ Sacombank JCB dẫn đầu thị trường nhiều năm liền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2020 là năm thứ tư liên tiếp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được vinh danh và trao tặng các giải thưởng lớn về thẻ JCB, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của ngân hàng trong việc tiên phong khai thác cũng như dẫn đầu phát hành dòng thẻ này tại thị trường Việt Nam.

Hành trình 25 năm tạo dựng niềm tin của Ngân hàng Quốc Dân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tháng 9/2020 đánh dấu cột mốc 25 năm Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) có mặt trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam. Bước sang tuổi mới, với nội lực là nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ, quản trị rủi ro, NCB mang trong mình khát vọng vươn tầm, phát triển vượt bậc, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Ví MoMo khuyến cáo người dùng bảo mật mật khẩu và mã xác thực

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mật khẩu và mã xác thực (OTP) là “tài sản” của người dùng, do đó, không có bất kỳ quy trình cung cấp dịch vụ nào yêu cầu người dùng cung cấp, thông tin được khẳng định từ Ví điện tử MoMo,

VIB cung cấp bảo hiểm qua ứng dụng MyVIB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa triển khai cung cấp bảo hiểm sức khỏe qua ứng dụng ngân hàng di động, cho phép người dùng đăng ký và nhận hợp đồng chỉ trong một phút với mục tiêu đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm sức khỏe trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch. Tính năng này được phát triển trên ngân hàng di động MyVIB.

Shopee hợp tác với VPBank và Visa ra mắt “Thẻ tín dụng VPBank  Shopee”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/9/2020,  Shopee - nền tảng thương mại điện tử hàng đầu ở Đông Nam Á  hợp tác với VPBank và Visa ra mắt thẻ tín dụng VPBank - Shopee với ý tưởng giúp người dùng “Tận hưởng niềm vui mua sắm”.Theo đó, người dùng Shopee cũng sẽ nhận được nhiều quyền lợi độc quyền từ thẻ tín dụng VPBank - Shopee như chương trình miễn phí vận chuyển cả năm và hoàn tiền lên đến 10% trong 365 ngày cùng nhiều quà tặng trực tuyến, trải nghiệm kỹ thuật số tiên tiến.

Sacombank vào top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong lễ trao chứng nhận “Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2020” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức vào ngày 26/9 tại Hà Nội, Sacombank đã vinh dự lọt vào “Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”.

Nghị quyết 68/NQ-CP: Chương trình cải cách có phạm vi bao phủ rộng nhất từ trước đến nay

Tin tức - P.V - 17:56 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều 30/9, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức họp báo về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 12/5/2020.

“Học viện Tiểu thương VPBank” là dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam

Tin hội viên - Sao Mai - 17:46 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với dự án “Học viện Tiểu thương”, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã vinh dự được Tạp chí Asiamoney tôn vinh là“Ngân hàng có dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” (Best Bank for Corporate social responsibility - CSR) năm 2020.

Ứng xử của Đảng viên Vietcombank trước Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Với tâm thế đón đầu và sự chuẩn bị tốt, mỗi Đảng viên Vietcombank sẽ tận dụng được những cơ hội từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, mang theo mình đủ năm bản sắc văn hóa Vietcombank: Tin - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Ngân hàng đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số”...

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm một loạt lãi suất điều hành

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 16:07 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố điều chỉnh một loạt lãi suất điều hành, lãi suất huy động và cho vay tại các TCTD. Quyết định giảm lãi suất có hiệu lực từ ngày 1/10/2020.

Chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các TCTD

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 15:12 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm đánh giá về những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội, ngày 30/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng nhóm báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG) tổ chức Diễn đàn Toàn cảnh ngân hàng Việt Nam 2020 với chủ đề: “Tái cơ cấu, xử lý nợ xấu: Kết quả và khuyến nghị chính sách”.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đề xuất xây sân bay tại huyện Ứng Hòa

Các Hiệp hội ngành, nghề - Văn Sinh - 15:08 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 5/8/2008, dự kiến sân bay thứ hai (sân bay quốc tế Nam Hà Nội) đặt tại khu vực huyện Ứng Hòa (Hà Nội).

[Infographics] Kinh tế Việt Nam trong 9 tháng dịch COVID-19

Tin tức - Minh Hoàng - Huy Hoàng - 13:54 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới thì đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế.

Thẻ Sacombank JCB dẫn đầu thị trường nhiều năm liền

Tin hội viên - Thúy Hằng - 13:39 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2020 là năm thứ tư liên tiếp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được vinh danh và trao tặng các giải thưởng lớn về thẻ JCB, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của ngân hàng trong việc tiên phong khai thác cũng như dẫn đầu phát hành dòng thẻ này tại thị trường Việt Nam.

Thanh toán online phát triển sau đại dịch COVID-19

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Trang - 13:36 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều chuyên gia cho rằng, dịch COVID-19 chính là chất xúc tác góp phần khiến người tiêu dùng nhận ra những lợi ích thiết thực của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Trước thách thức của đại dịch, bài toán chuyển đổi số đã được đẩy nhanh tốc độ từ Chính phủ điện tử đến các lĩnh vực ngành nghề, thậm chí cả những hàng “cơm bụi” cũng không thể đứng ngoài cuộc. Với mục tiêu phát triển bền vững, các doanh nghiệp không thể đứng ngoài bài toán “chuyển đổi số”.

Chiến lược biến Google thành "gã khổng lồ" công nghệ nghìn tỷ USD

Công nghệ - Mộc Tiên - 13:34 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Larry Page, đồng sáng lập của Google, đến nay công ty vẫn sử dụng kỹ thuật này. Hệ thống trên cũng được nhiều công ty lớn như Slack và Dropbox áp dụng.

GDP 9 tháng năm 2020 tăng 2,12%

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 10:47 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2020 ước tính tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn sốt giá, bong bóng bất động sản

Các Hiệp hội ngành, nghề - Trần Kháng - 10:45 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản mới đây, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2020

Chính sách mới - M.H - 10:43 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Người dùng được chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng; Tăng mức phạt khi bán xăng dầu qua thùng, can, chai...Đó là một số chính sách quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2020.

Dành nguồn vốn hỗ trợ trồng mắc ca cho người dân 

Các Hiệp hội ngành, nghề - Anh Đức - 07:33 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì Hội nghị về kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam thời gian qua; định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ngày 29/9/2020.

Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2020 tiếp tục duy trì được ổn định

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:21 30/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sản xuất công nghiệp tháng 9/2020 đã có sự khởi sắc, thương mại, vận tải có dấu hiệu tăng trở lại, chứng khoán có tín hiệu phục hồi, giải ngân đầu tư công cải thiện rõ rệt, xuất siêu gần 17 tỷ USD, số hộ thiếu đói giảm mạnh… Dù không tăng cao nhưng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2020.

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tại Vietcombank chi nhánh Sở Giao dịch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Là lá cờ đầu của một NHTM có bề dày truyền thống lịch sử, bên cạnh việc thường xuyên chú trọng xây dựng, đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Vietcombank chi nhánh Sở giao dịch còn không ngừng nỗ lực tạo dựng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, lấy đạo đức trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, là định hướng xuyên suốt và cốt lõi để tạo nên những lớp cán bộ có đủ tài và đức.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết để huy động tiềm năng, lực lượng của tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9, Chi bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Chi bộ 27 Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank tổ chức buổi sinh hoạt chung chuyên đề quý III/2020 với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết để huy động tiềm năng, lực lượng của tổ chức hội viên cho hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng”.

Ngành Ngân hàng tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng dịch COVID-19 tại khu vực Tây Nguyên

Tin tức - Lan Nguyễn - 16:13 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3 với chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại”, diễn ra chiều ngày 28/9/2020, tại Đắk Lắk, hàng loạt câu hỏi đã được gửi tới lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham dự hội nghị.

Quản lý dữ liệu thông minh trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính

Hoạt động ngân hàng - Thu Trang - 16:08 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9/2020, tại Hà Nội, Viện Chiến lược ngân hàng phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Quản trị dữ liệu thông minh trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính”.

Đại dịch COVID-19 giáng "ba lần sốc" vào các nền kinh tế Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

Nhìn ra thế giới - Anh Lê - 15:04 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - COVID-19 giáng ba cú sốc vào các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, bao gồm: bản thân đại dịch, tác động kinh tế từ các biện pháp ngăn chặn, và ảnh hưởng từ suy thoái toàn cầu do đợt khủng hoảng gây ra. Cần nhanh chóng hành động để đảm bảo đại dịch không cản trở tăng trưởng và gia tăng tỷ lệ nghèo trong những năm tới, là lời kêu gọi trong ấn phẩm 'Từ Ngăn chặn đến Phục hồi', Báo cáo Cập nhật Tình hình kinh tế khu vực tháng 10/2020 của WB.

iPhone 12 mini có thể mang đến tin vừa vui vừa buồn

Công nghệ - Như Quỳnh - 14:48 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một báo cáo đến từ PhoneArena dựa trên phỏng đoán từ một số nhà phân tích cấp cao của Phố Wall đã mang đến một tin vừa vui vừa buồn cho iPhone 12 mini.

Hành trình 25 năm tạo dựng niềm tin của Ngân hàng Quốc Dân

Tin hội viên - Nguyên Khôi - 14:23 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tháng 9/2020 đánh dấu cột mốc 25 năm Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) có mặt trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam. Bước sang tuổi mới, với nội lực là nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ, quản trị rủi ro, NCB mang trong mình khát vọng vươn tầm, phát triển vượt bậc, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Thận trọng với tài khoản mạng xã hội mang tên ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Trang Bùi - 09:44 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều đối tượng đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội mang tên ngân hàng và lợi dụng việc trao đổi, thỏa thuận, giao dịch qua mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Đức Trung - 05:34 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về phát triển bền vững, trong đó nêu rõ 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Doanh nghiệp - H.Y - 05:27 29/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO