Chủ nhật, 28/11/2021
  • VN-Index: 1,493.03-7.78-0.52%
  • HN-Index: 458.63-1.04-0.23%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng và giải pháp hạn chế tín dụng đen trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Lệnh - Nghiên cứu - Trao đổi - 08/06/2019 16:20
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - địa bàn có dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao so với cả nước, đồng thời nêu ra một số bài học kinh nghiệm, giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tín dụng đen bền vững- nhìn từ góc độ hoạt động ngân hàng.

Ngày nhận bài: 17/5/2019; Ngày biên tập: 20/5/2019; Ngày duyệt đăng: 22/5/2019.  Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 10 năm 2019

Tóm tắt: Dưới góc độ quản lý và quản trị kinh doanh ngân hàng, hoạt động tín dụng tiêu dùng góp phần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng và là động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế nhờ kích cầu tiêu dùng. Với ý nghĩa đó, về mặt chính sách trong thời gian qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành hệ thống cơ chế chính sách về hoạt động này: từ cơ chế cho vay đến phát triển các định chế tài chính vi mô, các công ty tài chính tiêu dùng… nhằm tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng tiêu dùng phát triển và hoạt động an toàn, hiệu quả -  đạt được các mục tiêu vĩ mô: góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nền kinh tế, tạo điều kiện bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự, góp phần hạn chế tín dụng đen bền vững. Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - địa bàn có dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao so với cả nước, đồng thời nêu ra một số bài học kinh nghiệm, giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tín dụng đen bền vững- nhìn từ góc độ hoạt động ngân hàng.

Từ khóa: tín dụng tiêu dùng, tín dụng đen

Consumer credit effectiveness and black credit limitation measures in the area of Ho Chi Minh City

Abstract: From banking management activity’s perspective, consumer credit help diversify banking products and services, increase the efficiency in banking activities and be a momentum for economic growth and development due to pushing up consumption demand. With that meaning, during the recent past time, the State Bank of Vietnam has issued systems of mechanisms and policies on consumer credit: from lending mechanism to the development of micro finance institutions, consumer finance companies… to create favorable conditions for the safe, sound development of credit consumer activity in line with macro targets, i.e. contributing to the development and growth of the national economy, social security assuring and sustainably black credit limitation. The article assesses the effectiveness of consumer credit activity in the area of Ho Chi Minh City, where the outstanding consumer loans are high, at the same time, raises some experience lessons, effective measures to limit black credit sustainably.

Key words: consumer credit, black credit

Hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 5 năm trở lại đây đã tăng trưởng ở mức cao.

Thứ nhất, tăng trưởng cao và quy mô ngày càng tăng: Trong giai đoạn 5 năm 2014-2018, tín dụng tiêu dùng mở rộng và tăng trưởng ngày càng phổ biến và chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng dư nợ tín dụng với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 40 -50%/năm.

Thứ hai, chất lượng tín dụng tiêu dùng ngày càng đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu lĩnh vực tiêu dùng có xu hướng giảm trong giai đoạn 2014-2018. Một số TCTD trên địa bàn đã chú trọng phát triển mảng ngân hàng bán lẻ, tích cực hỗ trợ khách hàng cá nhân trong quá trình lập hồ sơ, tư vấn cho vay mục đích tiêu dùng, phát triển nhiều gói sản phẩm tiêu dùng đa dạng và phù hợp với nhu cầu của người dân.

Thứ ba, tín dụng tiêu dùng cho vay qua hình thức thẻ tín dụng tăng trưởng cùng với quá trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Mặc dù dư nợ tín dụng qua thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng, song đây là hình thức tín dụng ngày càng phát triển nhờ sự tiện ích, tiện lợi và hiệu quả của hoạt động tín dụng này.

Thứ tư, tín dụng tiêu dùng trung dài hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ tiêu dùng trên địa bàn.  Diễn biến này phù hợp với xu hướng vay tiêu dùng với mục đích mua nhà ở, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng sửa chữa nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở và mua sắm phương tiện đi lại (ô tô, xe máy…), điện thoại thông minh… ngày càng tăng.

Tín dụng tiêu dùng ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hơn với sự phát triển của các công ty tài chính tiêu dùng đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt của người dân tùy theo mục đích sử dụng vốn vay của người dân. Sự đa dạng này gắn liền với xu hướng phát triển của các sản phẩm tín dụng tiêu dùng và mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng của mỗi tổ chức tín dụng và loại hình tổ chức tín dụng. Theo đó, khối NHTM cho vay mua  nhà ở, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng sửa chữa nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay lĩnh vực tiêu dùng. Trong khi đó, khối công ty tài chính, dư nợ cho vay mua, thuê, thuê mua phương tiện đi lại và mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng.

Xu hướng phát triển của tín dụng tiêu dùng thời gian tới

Dự báo, quy mô và tốc độ tăng trưởng của tín dụng tiêu dùng trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục mở rộng và tăng trưởng trong những năm tiếp theo với tốc độ tăng trưởng bình quân năm ở mức 2 con số: khoảng 20-30%. Đánh giá này, gắn liền với 3 yếu tố chính sau:

Thứ nhất, dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong đó có tín dụng tiêu dùng tăng trưởng và phát triển là xu hướng tất yếu. Đặc biệt công nghệ và ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ cho phép các TCTD phát triển hiệu quả dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong đó có tín dụng tiêu dùng.

Thứ hai, môi trường kinh tế xã hội - với tốc độ tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung và kinh tế thành phố nói riêng, cùng với nhu cầu tiêu dùng và nhận thức về tiêu dùng của người dân thành phố ngày càng tăng kích thích tiêu dùng, kích thích nhu cầu vốn vay để đáp ứng. Trong đó tăng trưởng kinh tế Thành phố luôn duy trì ở mức trên 8% trong giai đoạn vừa qua, và cũng là chỉ tiêu kế hoạch của các năm tới; cùng với thị trường khoảng 13 triệu dân, năng động và nhu cầu tiêu dùng cao - là yếu tố môi trường rất thuận lợi để tín dụng tiêu dùng tăng trưởng và phát triển trong những năm tới.

Thứ ba, thị trường tiêu dùng tại Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và động lực cho tăng trưởng và phát triển. Trong đó sự phát triển của thị trường bán lẻ, của hàng hóa tiêu dùng trong thời gian qua, với nhiều sự xuất hiện của các thương hiệu lớn - là  minh chứng cho tiềm năng phát triển này.

Một số giải pháp hạn chế tín dụng đen bền vững

Dưới góc độ hoạt động ngân hàng, việc phát triển hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng là một giải pháp căn bản, song chỉ là giải pháp thành phần. Vì vậy cần một hệ thống giải pháp gắn với chương trình hành động cụ thể trong tổ chức triển khai thực hiện cơ chế chính sách về tín dụng, các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHTW và UBND thành phố. Cụ thể:

(1).  Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nông nghiệp & nông thôn; hoạt động tín dụng HTX (các Quỹ tín dụng nhân dân), qua đó tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo thu nhập, tạo việc làm cho người dân ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm trật tự an ninh xã hội, cuộc sống người dân – là yếu tố quan trọng góp phần đẩy lùi và hạn chế tín dụng đen bền vững.

Trong quá trình này, tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi để hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển lành mạnh, đồng bộ, đi đôi với việc hoàn thiện phương thức giám sát đối với loại hình TCTD này.

(2). Tiếp tục tổ chức và triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách thông qua hệ thống tổ chức của NHCSXH nói chung và trên địa bàn thành phố nỏi riêng: đặc biệt là các chương trình tín dụng xóa đói giảm nghèo; tạo việc làm; học tập và khám chữa bệnh.. nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn tiếp cận vốn tín dụng chính sách theo quy định, qua đó hạn chế hiệu quả hoạt động tín dụng đen phát triển ở những vùng, khu vực khó khăn. Liên quan giải pháp này, tiếp tục tạo nguồn vốn đủ lớn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách thuộc đối tượng cho vay theo quy định.

(3). Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng. Trong đó về mặt pháp lý tiếp tục xem xét chỉnh sửa, bổ sung các quy định về tổ chức và hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng, theo hướng phải công khai, minh bạch về mức lãi suất, điều kiện cho vay. Đặc biệt các công ty tài chính tiêu dùng cần quan tâm đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động kinh doanh, trong hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị rủi ro và tiết giảm chi phí đầu vào, trên cơ sở đó giảm chi phí đầu ra và giảm lãi suất cho vay bền vững.

(4). Phát huy và phát triển hiệu quả tổ chức tài chính vi mô, nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương xóa đói giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, qua đó hạn chế và đẩy lùi tín dụng đen đối với khu vực và nhóm đối tượng, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tổ chức tài chính vi mô để tạo điều kiện mở rộng phát triển loại hình này theo hướng hoạt động an toàn, hiệu quả, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn tiêu dùng phục vụ đời sống của người dân.

(5). Làm tốt công tác truyền thông về các chương trình tín dụng chính sách, chương trình tín dụng ưu đãi; hoạt động của hệ thống tín dụng tiêu dùng, của tài chính vi mô để người dân nắm bắt, hiểu rõ và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan mà còn là nhiệm vụ của mỗi TCTD trong quá trình mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung và tín dụng tiêu dùng nói riêng. Nhất là những hoạt động, những thông tin mang tính hướng dẫn, tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ và cách thức tổ chức thực hiện…

(6). Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường  phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Thị trường hàng hóa thế giới - thực tế và kỳ vọng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo cập nhật về triển vọng thị trường hàng hóa mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, giá cả các mặt hàng năng lượng tiếp tục leo thang trong quý III/2021, trong khi giá cả phần lớn những mặt hàng khác có xu hướng ổn định sau khi tăng tốc trong những tháng đầu năm.

NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại Quyết định số 695/QĐ-TTg

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1890/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025.

VN-Index sẽ cán mốc 2.500 điểm vào năm 2024?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ ngoại Pyn Elite Fund dự báo VN-Index sẽ cán mốc 2.500 điểm vào năm 2024.

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/11, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 103/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đêm 25/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga từ ngày 25/11/2021 đến ngày 2/12/2021.

Quỹ Merck Family quyên góp 100.000 Euro cho Chiến dịch “Breathe Again Vietnam’ của EuroCham

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ Merck Family - được tài trợ độc quyền bởi các quỹ tư nhân của gia đình Merck, trong tuần vừa qua đã quyên góp 100.000 Euro cho chiến dịch “Breathe Again Vietnam’ của EuroCham để hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng chống đại dịch COVID-19

Vinamilk và Vilico ký ghi nhớ hợp tác 500 triệu USD trong chuyến Công tác của Thủ tướng tại Nhật Bản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản - Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) và Công ty thành viên Vilico đã ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) và UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đầu tư, phát triển dự án về bò thịt tại Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư dự án qua các giai đoạn đạt xấp xỉ 500 triệu USD.

Ra mắt Ford Ranger thế hệ mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ford vừa tổ chức lễ ra mắt toàn cầu thế hệ Ranger mới, thông minh nhất, linh hoạt nhất và có khả năng vận hành tốt nhất từ trước tới nay – hứa hẹn là chiếc bán tải đáng được mong đợi cho mọi khách hàng. Ranger thế hệ mới sẽ được lắp ráp tại các nhà máy của Ford tại Thái Lan, Nam Phi từ năm 2022.

Sacombank: Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11/2021, tại lễ công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2021 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử Vietnamnet tổ chức, Sacombank là một trong những đơn vị thuộc Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam.

ABBANK được bồi thường hơn 74 tỷ đồng trong vụ án tham ô chiếm đoạt tài sản

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/11/2021, vụ án về việc tham ô chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử phiên Sơ thẩm. ABBANK tham dự với vai trò là phía bị hại do hành vi lợi dụng trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bởi các bị cáo Trần Đình Đạt, Phan Thanh Đăng, Nguyễn Kiều Hương và Phạm Công Thủy.

Agribank An Giang tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đến cuối tháng 9/2021, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh An Giang đạt khoảng hơn 79 nghìn tỷ đồng, trong đó, tổng dư nợ cho vay 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên của Agribank An Giang đạt gần 14 nghìn tỷ đồng.

Bắt trúng tâm lý người dùng, Siêu hội hoàn tiền 50% của MoMo thành công lớn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Siêu hội hoàn tiền 50%” sau 11 ngày (từ ngày 1/11 - 11/11) diễn ra đã khép lại với nhiều điểm nhấn. Thông qua các sự kiện xuyên suốt chương trình, đã có hơn 60 triệu deal hoàn tiền, thẻ quà tặng, bao lì xì tiền mặt,... được MoMo và các đối tác đồng hành trao cho người dùng với tổng giá trị lên đến 100 tỷ đồng.

Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank được hưởng ưu đãi đặc biệt dịp Black Friday

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 26/11 đến hết ngày 28/11/2021, chủ thẻ tín dụng quốc tế cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được hưởng ưu đãi đặc biệt khi mua sắm tại các trung tâm thương mại Vincom ở Hà Nội (Vincom Center Phạm Ngọc Thạch, Vincom Center Metropolis, Vincom Mega Mall Times City) và TP.HCM (Vincom Center Ðồng Khởi, Vincom Center Landmark 81, Vincom Mega Mall Thảo Ðiền).

Quỹ Merck Family quyên góp 100.000 Euro cho Chiến dịch “Breathe Again Vietnam’ của EuroCham

Sống đẹp - Thanh Hải - 16:03 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ Merck Family - được tài trợ độc quyền bởi các quỹ tư nhân của gia đình Merck, trong tuần vừa qua đã quyên góp 100.000 Euro cho chiến dịch “Breathe Again Vietnam’ của EuroCham để hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng chống đại dịch COVID-19

Thị trường hàng hóa thế giới - thực tế và kỳ vọng

Nhìn ra thế giới - Xuân Thanh - 15:28 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo cập nhật về triển vọng thị trường hàng hóa mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, giá cả các mặt hàng năng lượng tiếp tục leo thang trong quý III/2021, trong khi giá cả phần lớn những mặt hàng khác có xu hướng ổn định sau khi tăng tốc trong những tháng đầu năm.

Vinamilk và Vilico ký ghi nhớ hợp tác 500 triệu USD trong chuyến Công tác của Thủ tướng tại Nhật Bản

Doanh nghiệp - T.H - 14:54 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản - Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) và Công ty thành viên Vilico đã ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) và UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đầu tư, phát triển dự án về bò thịt tại Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư dự án qua các giai đoạn đạt xấp xỉ 500 triệu USD.

Deloitte Việt Nam và HSBC Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi hội nghị “Quản lý Kinh doanh liên tục – Vắc-xin bảo vệ doanh nghiệp”

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Hải - 13:52 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/11, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) phối hợp với Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) khởi động chuỗi hội nghị trực tuyến với chủ đề “Quản lý Kinh doanh liên tục – Vắc-xin bảo vệ doanh nghiệp”. Chuỗi sự kiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác quản lý kinh doanh liên tục trong giai đoạn kinh tế tồn tại nhiều thách thức.

Ra mắt Ford Ranger thế hệ mới

Sản phẩm, dịch vụ - T.H - 12:47 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ford vừa tổ chức lễ ra mắt toàn cầu thế hệ Ranger mới, thông minh nhất, linh hoạt nhất và có khả năng vận hành tốt nhất từ trước tới nay – hứa hẹn là chiếc bán tải đáng được mong đợi cho mọi khách hàng. Ranger thế hệ mới sẽ được lắp ráp tại các nhà máy của Ford tại Thái Lan, Nam Phi từ năm 2022.

NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại Quyết định số 695/QĐ-TTg

Hoạt động ngân hàng - P.V - 11:00 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1890/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025.

Sacombank: Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2021

Tin hội viên - MInh Ngọc - 09:45 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11/2021, tại lễ công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2021 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử Vietnamnet tổ chức, Sacombank là một trong những đơn vị thuộc Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam.

ABBANK được bồi thường hơn 74 tỷ đồng trong vụ án tham ô chiếm đoạt tài sản

Tin hội viên - T.H - 09:34 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/11/2021, vụ án về việc tham ô chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử phiên Sơ thẩm. ABBANK tham dự với vai trò là phía bị hại do hành vi lợi dụng trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bởi các bị cáo Trần Đình Đạt, Phan Thanh Đăng, Nguyễn Kiều Hương và Phạm Công Thủy.

VN-Index sẽ cán mốc 2.500 điểm vào năm 2024?

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 09:25 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ ngoại Pyn Elite Fund dự báo VN-Index sẽ cán mốc 2.500 điểm vào năm 2024.

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 08:28 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

IMF điều chỉnh giảm triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2021

Nhìn ra thế giới - Xuân Thanh - 08:01 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại báo cáo công bố vào vừa qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm dự báo GDP toàn cầu năm 2021 do kinh tế phục hồi chậm tại một số nước phát triển và các nước thu nhập thấp.

Agribank An Giang tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên

Tin hội viên - ThS. Trần Trọng Triết - 07:03 27/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đến cuối tháng 9/2021, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh An Giang đạt khoảng hơn 79 nghìn tỷ đồng, trong đó, tổng dư nợ cho vay 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên của Agribank An Giang đạt gần 14 nghìn tỷ đồng.

Ra mắt Ban chấp hành Chi Hội thẻ Ngân hàng nhiệm kỳ 2021 – 2024

Tin hội viên - Ngô Hải - Tạ Dũng - 17:04 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/11, Chi Hội thẻ Ngân hàng (thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) tổ chức Hội nghị Nhiệm kỳ 2021 – 2024 để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2021 và đề ra các phương hướng hoạt động, đồng thời bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2024; đón nhận bằng khen của Thống đốc NHNN cho tập thể Chi Hội thẻ và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thẻ, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

VNPT chính thức thí điểm dịch vụ Mobile Money

Công nghệ - Minh Hoàng - 14:18 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên toàn quốc từ ngày 25/11.

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước

Chính sách mới - Bùi Trang - 13:59 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/11, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 103/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

CMC giới thiệu giải pháp An ninh an toàn thông tin

Doanh nghiệp - T.H - 12:30 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm Quốc tế ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 25/11/2021 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC tham gia trưng bày gian hàng trực tuyến và giới thiệu giải pháp An ninh an toàn thông tin.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã từ chức CEO Thuduc House

Doanh nhân - Minh Hoàng - 11:49 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước khi bị bắt 2 ngày, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã có đơn từ nhiệm.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Chính sách mới - P.V - 09:46 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn vào dịp Tết Nguyên Đán và thời gian tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ

Tin tức - 09:16 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đêm 25/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga từ ngày 25/11/2021 đến ngày 2/12/2021.

Quan ngại lạm phát thúc đẩy lãi suất trái phiếu của Đông Á mới nổi

Nhìn ra thế giới - Thanh Hải - 09:12 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù lạm phát đang gia tăng trên toàn cầu và sự chuyển dịch trong lập trường tiền tệ của Hoa Kỳ đã làm suy yếu các điều kiện tài chính của khu vực, tuy nhiên, thị trường trái phiếu của khu vực Đông Á mới nổi đã tăng trưởng 3,4% trong quý III/2021, lên tới 21,7 nghìn tỉ USD.

Bắt trúng tâm lý người dùng, Siêu hội hoàn tiền 50% của MoMo thành công lớn

Tin hội viên - S.A - 09:07 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Siêu hội hoàn tiền 50%” sau 11 ngày (từ ngày 1/11 - 11/11) diễn ra đã khép lại với nhiều điểm nhấn. Thông qua các sự kiện xuyên suốt chương trình, đã có hơn 60 triệu deal hoàn tiền, thẻ quà tặng, bao lì xì tiền mặt,... được MoMo và các đối tác đồng hành trao cho người dùng với tổng giá trị lên đến 100 tỷ đồng.

Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng nâng tầm và thúc đẩy các mặt quan hệ hợp tác song phương

Tin tức - TTTCTT - 08:38 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25/11 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản lên tầm cao mới.

Phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tin tức - V.Hiệu - 08:29 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mục tiêu của Chiến lược là đảm bảo người dân nông thôn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý; đảm bảo vệ sinh hộ gia đình và khu vực công cộng, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe, giảm các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nông thôn....

Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank được hưởng ưu đãi đặc biệt dịp Black Friday

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 08:20 26/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 26/11 đến hết ngày 28/11/2021, chủ thẻ tín dụng quốc tế cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được hưởng ưu đãi đặc biệt khi mua sắm tại các trung tâm thương mại Vincom ở Hà Nội (Vincom Center Phạm Ngọc Thạch, Vincom Center Metropolis, Vincom Mega Mall Times City) và TP.HCM (Vincom Center Ðồng Khởi, Vincom Center Landmark 81, Vincom Mega Mall Thảo Ðiền).

Tân Hoàng Minh muốn đầu tư 12.500 tỷ đồng vào Lạng Sơn

Doanh nghiệp - Minh Hoàng - 18:56 25/11/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Tân Hoàng Minh ký kết biên bản thỏa thuận về việc khảo sát lập quy hoạch các dự án đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đầu tư dự kiến 12.500 tỷ đồng.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO