Thứ 2, 27/03/2023

Kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách có tiến bộ nhưng nhìn chung còn chưa nghiêm

T.H - Tin tức - 26/07/2021 16:03
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đánh giá cao việc thực hiện chính sách tài khóa năm 2019, tuy nhiên, họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, các đại biểu Quốc hội cũng thẳng thắn cho rằng, dù kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách có tiến bộ nhưng nhìn chung còn chưa nghiêm.

Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 26/7, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Phiên thảo luận ghi nhận 14  ý kiến phát biểu. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng đã tham gia phát biểu giải trình thêm một số vấn đề có liên quan. Qua thảo luận, đa số ý kiến phát biểu nhất trí với nội dung trong các báo cáo của Chính phủ và các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách, báo cáo quyết toán, kiểm toán của Kiểm toán nhà nước...

 Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội

Cần nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước so với hiện hành

Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao việc thực hiện chính sách tài khóa năm 2019 dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát quyết định của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, cùng nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 hoàn thành toàn diện với 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt mục tiêu đề ra, tạo tiền đề cho cả năm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo Kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020.

Chính phủ đã có nhiều giải pháp điều hành thu chi ngân sách để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh thu ngân sách nhà nước vượt dự toán đáp ứng nhu cầu chi, bội chi giảm, nợ công trong giới hạn cho phép, cơ cấu lại ngân sách có kết quả nhất định.

Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, dù kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách có tiến bộ nhưng nhìn chung còn chưa nghiêm như giao dự toán, thu chi không sát, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công chậm; thu từ sản xuất kinh doanh không đạt dự toán, kê khai thiếu thuế vẫn diễn ra; nợ đọng thuế lớn; chi thường xuyên cao hơn mục tiêu phấn đấu; nhiều khoản chi quan trọng không đạt dự toán, vẫn còn tình trạng chi sai chế độ, định mức, khả năng trả nợ chưa được cải thiện; quy mô nợ nần vẫn tăng, chuyển nguồn lớn, kết quả thực hiện kết luận kiểm toán chưa cao, thấp hơn so với năm 2018.

Một số giải pháp đề ra chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả cao, như đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; điều chỉnh chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế để cơ cấu lại ngân sách nhà nước chưa đảm bảo yêu cầu.

 Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận

Qua ý kiến phát biểu tại hội trường cho thấy, các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với số liệu và hồ sơ quyết toán của Chính phủ đã được Ủy ban Tài chính-Ngân sách thẩm tra, Kiểm toán nhà nước thống nhất hai nội dung về điều chỉnh dự toán và số liệu quyết toán. Đồng thời, đề nghị Chính phủ cần có giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành ngân sách, thực thi chính sách tài khóa, tiết kiệm chi thường xuyên, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, cơ cấu lại ngân sách nợ công theo hướng bền vững, nâng cao tỷ lệ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Các địa phương thực hiện đúng quy định về kiểm toán ngân sách khi quyết toán. Sớm nghiên cứu và triển khai phân bổ ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cải cách chính sách thu, chấn chỉnh quản lý chi đầu tư từ dự toán đến thực hiện và quyết toán. Quản lý chặt chẽ các khoản chuyển nguồn, tạm ứng, nợ đọng, kết dư ngân sách. Kiểm soát nợ công trong giới hạn cho phép và tính đến cả khả năng vay, khả năng trả nợ để giữ gìn tín nhiệm quốc gia và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước so với hiện hành để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hiện hành vào kỳ họp cuối năm tiếp theo, làm cơ sở cho việc lập và phân bổ dự toán ngân sách năm sau, góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính, ngân sách của nhà nước.

Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, ý kiến của đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá của Chính phủ và cho rằng mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch COVID-19 nhưng với quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo điều hành công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực từ chỉ đạo điều hành, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đến thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên, vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã góp phần huy động thêm nhiều nguồn lực từ ngân sách nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân phục vụ công tác phòng chống dịch COVID -19 đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức như hiện nay.

Đối với công tác thu hồi tài sản do tham nhũng thất thoát lãng phí, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách hệ thống pháp luật và các định mức tiêu chuẩn, đơn giá còn thiếu chưa phù hợp thực tiễn;  sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến nút thắt, điểm nghẽn trong công tác quy hoạch, đầu tư, trong giao nhiệm vụ đặt hàng đấu thầu dịch vụ công, mua sắm công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.

Phiên thảo luận cũng ghi nhận ý kiến của một số đại biểu Quốc hội đề nghị quyết liệt đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn tới; siết chặt kỷ cương kỷ luật tài chính, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.

Thẳng thắn và trách nhiệm

Giải trình làm rõ một số vấn đề liên quan đến nội dung thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ khẩn trương nghiên cứu tiếp thu, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã phát biểu tại phiên thảo luận nhằm hoàn thiện báo cáo đồng thời bổ sung giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Về nội dung tiết kiệm, chống lãng phí, Bọ trưởng cho biết, đây là phạm trù rộng lớn bao gồm cả lãng phí về vật chất và lãng phí phi vật chất. Về lãng phí vật chất như: sử dụng lãng phí về ngân sách, quỹ ngoài ngân sách, các nguồn lực nhà nước, các vấn đề liên quan đến công trình, dự án chậm tiến độ, sai mục tiêu;… Lãng phí phi vật chất như bỏ lỡ thời cơ hoặc các cam kết quốc tế, không sử dụng nguồn nhân lực, người tài,… Ở trong phạm trù này, Bộ Tài chính mong muốn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi công tác của cơ quan Nhà nước trong quản lý về nhà nước về các vấn đề liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tập trung một số vấn đề chính:

Còn về phạm vi chấp hành kỷ luật kỷ cương, Bộ Tài chính luôn coi đây là vấn đề cốt lõi nếu lãnh đạo không kiểm tra thì xem như không lãnh đạo. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát và chấp hành kỷ luật, kỷ cương về tài chính ngân sách, quản lý nguồn lực luôn luôn được nâng cao và luôn được quan tâm một cách sát sao. Bộ trưởng dẫn chứng số liệu cụ thể: Năm 2020, thanh tra cả nước đã tiến hành 6.199 cuộc thanh tra hành chính, 181.227 cuộc thanh tra chuyên ngành và đã phát hiện nhiều sai phạm. Từ đó, đã thu hồi nhiều tỷ đồng; thu hồi đất sai phạm; kiến nghị xử lý nhiều tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 97 vụ việc sai phạm. Thực hiện nhiều kiến nghị của kiểm toán đã đạt 73,5% và đã đôn đốc thực hiện vấn đề sau thanh tra, trách nhiệm đối với 1.066 tập thể, 3.658.000 cá nhân và chuyển điều tra khởi tố 12 vụ sau thanh tra.

Năm 2020, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện sửa đổi 15 Luật, 157 Nghi định, 323 Thông tư, 39 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Riêng 6 tháng đầu năm 2021 trong lĩnh vực tài chính ngân sách, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 17 Nghị định, 9 đề án và Bộ, các Bộ đã ban hành 50 Thông tư. Kết quả, có nhiều Nghị định có thể nói là đã giải phóng được nguồn lực và bịt các lỗ hổng thất thoát lãng phí.

Về hiệu quả tiết kiệm, đối với bộ máy, chúng ta đã giảm được 6 đơn vị cấp huyện, 546 đơn vị cấp xã và giảm hàng chục ngàn các đơn vị khác. Riêng Bộ Tài chính đã giảm được 2.076 đầu mối; Bộ Nội vụ đã giảm được 18 đơn vị; Cần Thơ giảm 32 phòng; Cao Bằng giảm 158 đơn vị sự nghiệp công lập;… Với kết quả này, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, bản thân Bộ cũng như các Bộ, ban ngành và đia phương trong cả nước thời gian qua cũng đã rất nỗ lực, cố gắng trong sắp xếp tổ chức, cắt giảm biên chế.

Kết luận nội dung Phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, tuy thời gian ngắn nhưng các ý kiến đã tập trung, thẳng thắn và trách nhiệm thể hiện tâm huyết của các đại biểu đối với các vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đây là lần đầu tiên Quốc hội bố trí thời gian để nghe trình bày báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra, thảo luận tại tổ và hội trường về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cho thấy tầm quan trọng của công tác này. Đây là vấn đề lớn cần đặt ra trong giai đoạn hiện nay, không để trở thành vấn đề cản trở sự phát triển, gây bức xúc cho nhân dân, thiệt hại do lãng phí không kém tham nhũng, thậm chí có nhiều lĩnh vực lãng phí nguồn lực còn rất trầm trọng.

Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục có giải pháp đồng bộ  phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả. "Sau thảo luận ngày hôm nay, Đoàn chủ tịch đề nghị cho bổ sung những nội dung cơ bản để đưa vào Nghị quyết của Kỳ họp thứ nhất", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Không thay đổi căn bản khó giải quyết từ gốc

Với hàng loạt những bất cập đã và đang hiện hữu, chuyên gia cho rằng, sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, nếu không có những thay đổi từ căn bản, khó giải quyết được những vấn đề từ gốc…

Đâu là tâm điểm mùa đại hội cổ đông?

Ngoài vấn đề cổ tức, giới chuyên môn nhận định, mục tiêu lợi nhuận như thế nào cũng là vấn đề được các cổ đông quan tâm...

Nguy cơ do AI đặt ra và thế lưỡng nan của các cơ quan quản lý

Trong khi OpenAI, các chatbot trò chuyện được đánh giá cao đã thu hút công luận về việc sử dụng rộng rãi trên các lĩnh vực khác nhau, thì đã có một số người lên tiếng về việc liệu nó có đảm bảo quyền riêng tư hay không (!?)

Chú trọng phát triển hài hoà và xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều ngày 25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Có khát vọng, đam mê thì sẽ có khởi nghiệp, có thành công, tạo ra những giá trị mới, làm giàu bằng sức lực, trí tuệ, văn hóa, đạo đức của mình

Sáng ngày 25/3, tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Ngày hội.

Thanh niên Việt Nam khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam cần khắc ghi những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giữ vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm làm tròn nhiệm vụ cách mạng vẻ vang là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt hành chính với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, với tổng số tiền phạt 150 triệu đồng.

Dai-ichi Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 15.000 tỷ đồng cho khách hàng

Thông tin từ Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, trong hơn 16 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty đã chi trả hơn 15.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

30 năm Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngân hàng

Nhìn lại 30 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, có thể thấy tổ chức đại diện cho người lao động ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngành.

Lienvietpostbank được Tổ chức xếp hạng quốc tế Moody’s nâng hạng tín nhiệm

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) đã nâng xếp hạng (i) Rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ và (ii) Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) lên mức Ba3, triển vọng ổn định.

Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 24/3/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/3/1988- 26/3/2023).

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng gửi thư chúc mừng Agribank nhân kỷ niệm 35 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank (26/3/1988 – 26/3/2023), thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã gửi thư chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank.

Vietcombank được chấp thuận thành lập mới 5 chi nhánh, 2 phòng giao dịch

Theo công bố thông tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022 của Vietcombank.

VietinBank ra mắt chiến dịch Sống một đời có “lãi”

Trong chuỗi chương trình kỷ niệm 35 năm thành lập, VietinBank ra mắt chiến dịch Sống một đời có “lãi” với sự đồng hành cùng nghệ sĩ, rapper Đen Vâu. Chiến dịch hứa hẹn mang tới nhiều hoạt động ý nghĩa và những sự kiện bùng nổ.

Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Không thay đổi căn bản khó giải quyết từ gốc

Vấn đề - Nhận định - Gia Nguyễn - 07:38 27/03/2023
Với hàng loạt những bất cập đã và đang hiện hữu, chuyên gia cho rằng, sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, nếu không có những thay đổi từ căn bản, khó giải quyết được những vấn đề từ gốc…

Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 15:15 26/03/2023
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt hành chính với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, với tổng số tiền phạt 150 triệu đồng.

Giải pháp phát triển tài chính tiêu dùng an toàn và lành mạnh

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc/Ths. Nguyễn Thị Mỹ Yên (*) - 13:03 26/03/2023
Muốn tài chính tiêu dùng phát triển an toàn và lành mạnh, cần phải thực hiện rất nhiều biện pháp quản lý và điều hành, từ phía các cơ quan quản lý nhà nước cho đến từng tổ chức tài chính tiêu dùng, kể cả các khách hàng là những người tiêu dùng tài chính.

Chú trọng phát triển hài hoà và xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Kết nối - H.Q - 12:00 26/03/2023
Chiều ngày 25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Hòa Bình nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội

Kết nối - 11:35 26/03/2023
Ngày 25/3, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 95/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Nguy cơ do AI đặt ra và thế lưỡng nan của các cơ quan quản lý

Công nghệ - Nguyễn Anh Tuấn (Tổng hợp) - 09:15 26/03/2023
Trong khi OpenAI, các chatbot trò chuyện được đánh giá cao đã thu hút công luận về việc sử dụng rộng rãi trên các lĩnh vực khác nhau, thì đã có một số người lên tiếng về việc liệu nó có đảm bảo quyền riêng tư hay không (!?)

Đâu là tâm điểm mùa đại hội cổ đông?

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Vũ - 08:26 26/03/2023
Ngoài vấn đề cổ tức, giới chuyên môn nhận định, mục tiêu lợi nhuận như thế nào cũng là vấn đề được các cổ đông quan tâm...

Thanh niên Việt Nam khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam cần khắc ghi những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giữ vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm làm tròn nhiệm vụ cách mạng vẻ vang là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có khát vọng, đam mê thì sẽ có khởi nghiệp, có thành công, tạo ra những giá trị mới, làm giàu bằng sức lực, trí tuệ, văn hóa, đạo đức của mình

Tin tức - TTTCTT - 07:15 26/03/2023
Sáng ngày 25/3, tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Ngày hội.

Dai-ichi Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 15.000 tỷ đồng cho khách hàng

Doanh nghiệp - S.A - 07:01 26/03/2023
Thông tin từ Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, trong hơn 16 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty đã chi trả hơn 15.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

30 năm Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngân hàng

Văn hóa - Nguyễn Đức Lệnh - 16:30 25/03/2023
Nhìn lại 30 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, có thể thấy tổ chức đại diện cho người lao động ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngành.

Vai trò của tài chính tiêu dùng trong việc thay thế các kênh tài chính phi chính thức

Vấn đề - Nhận định - PGS.TS Đỗ Hoài Linh (*) - 13:00 25/03/2023
Để tăng khả năng tiếp cận tài chính của đại bộ phận dân cư trong xã hội thì tài chính tiêu dùng nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng là một công cụ hữu hiệu và thích hợp.

Cổ phiếu của Deutsche Bank lao dốc, lo ngại về khủng hoảng ngân hàng châu Âu trở lại

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 10:47 25/03/2023
Cổ phiếu của Deutsche Bank bị bán tháo mạnh trong bối cảnh chi phí bảo hiểm vỡ nợ của ngân hàng này tăng đột biến.

Danh sách 30 ngân hàng quan trọng với hệ thống tài chính toàn cầu

Nhìn ra thế giới - H.Y - 10:09 25/03/2023
Danh sách 30 ngân hàng quan trọng với hệ thống tài chính toàn cầu do Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) công bố hằng năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo về các cuộc tấn công mã độc, phần mềm độc hại đang gia tăng

Công nghệ - Minh Ngọc - 09:29 25/03/2023
Tội phạm mạng ngày càng trở nên có phương pháp  sáng tạo hơn trong chiến thuật, sử dụng lại các phương pháp cũ, áp  các kỹ thuật tấn công mới tiên tiến và liên tục đưa ra những cách thức tinh vi hơn để xâm nhập mạng.

Vietcombank, BIDV, OCB, SeABank, TPBank, Agribank, VIB và VietinBank được Moody’s nâng hạng tín nhiệm

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:26 25/03/2023
Moody's, 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới vừa cập nhật mức xếp hạng đối với các Ngân hàng Việt Nam. Có 8 ngân hàng được Moody’s nâng hạng.

Lienvietpostbank được Tổ chức xếp hạng quốc tế Moody’s nâng hạng tín nhiệm

Tin hội viên - PV - 08:05 25/03/2023
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) đã nâng xếp hạng (i) Rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ và (ii) Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) lên mức Ba3, triển vọng ổn định.

Ford Everest Wildtrak ra mắt tại Việt Nam

Doanh nghiệp - T.H - 07:01 25/03/2023
Ford Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản Everest Wildtrak. Đây là phiên bản sở hữu thiết kế mạnh mẽ cùng các tính năng tiên tiến, đưa sản phẩm SUV được thiết kế cho những chuyến phiêu lưu này lên một tầm cao mới, với mức giá từ 1,499 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tin hội viên - Q.L. - 18:36 24/03/2023
Ngày 24/3/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/3/1988- 26/3/2023).

Giữ giá trị đồng tiền Việt Nam ở mức hợp lý, không để ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tin tức - P.V - 17:22 24/03/2023
Một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá quý I/2023 và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2023 trong sáng ngày 24/3/2023.

Vietcombank được chấp thuận thành lập mới 5 chi nhánh, 2 phòng giao dịch

Tin hội viên - M.N - 16:06 24/03/2023
Theo công bố thông tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022 của Vietcombank.

Chi bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kết nạp 2 đảng viên mới

Sáng ngày 24/3/2023, Chi bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 quần chúng ưu tú.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh cho vay thu mua, kinh doanh thóc, gạo

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 15:11 24/03/2023
Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của các thương nhân, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh thóc, gạo, đặc biệt trong vụ thu hoạch Đông – Xuân năm 2023, ngày 24/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện một số nội dung đẩy mạnh cho vay thu mua, kinh doanh thóc, gạo.

Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Sự kiện nổi bật - Hoàng Giang - 14:30 24/03/2023
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của đân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức.

VietinBank ra mắt chiến dịch Sống một đời có “lãi”

Tin hội viên - 14:15 24/03/2023
Trong chuỗi chương trình kỷ niệm 35 năm thành lập, VietinBank ra mắt chiến dịch Sống một đời có “lãi” với sự đồng hành cùng nghệ sĩ, rapper Đen Vâu. Chiến dịch hứa hẹn mang tới nhiều hoạt động ý nghĩa và những sự kiện bùng nổ.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO