Chính sách mới

Một số điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước

Minh Nhật 02/04/2024 - 13:57

Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ ngày 1/1/2025; bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; cấp thẻ Căn cước cho người dưới 6 tuổi;... là một số điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.

he-thong-luat-can-cuoc-cong-dan-2014-va-van-ban-huong-dan-moi-nhat.jpg

Luật Căn cước gồm 7 chương 46 điều quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

So với Luật căn cước 2014, Luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có những điểm mới đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, Điều 3 Luật Căn cước đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước.

Thứ hai, Điều 18 Luật Căn cước sẽ bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước. Thẻ Căn cước mới sẽ bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú.

Thứ ba, Điều 18 và Điều 19 Luật Căn cước mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước

Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ tư, bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học tại Điều 16 và Điều 23 Luật Căn cước. Cụ thể, Luật quy định thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp căn cước.

Thứ năm, tại Điều 22, Luật Căn cước bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước.

Cụ thể, Thông tin tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp thẻ căn cước.

Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Thứ sáu, Điều 23 quy định cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi. Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Không thu nhận thông tin nhận dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Thứ bảy, tại Điều 3 và Điều 30, Luật Căn cước bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam, chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên.

Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Thứ tám, bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử tại Điều 31 và Điều 33. Theo đó, mỗi công dân Việt Nam được cấp 1 Căn cước điện tử. Căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID).

Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

Thứ chín, theo Điều 46 Luật Căn cước quy định giá trị sử dụng của Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân đã được cấp.

Cụ thể, thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Thẻ Căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng.

Thứ mười, Điều 46 Luật quy định Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31/12/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO