Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng

Nội dung Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng

VNBA 08/03/2024 10:30

Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, bao gồm: 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và 2 quy tắc ứng xử. Đây là những yêu cầu mang tính cốt lõi đối với người cán bộ ngân hàng, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thiện đạo đức nghề nghiệp cho bản thân.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, ngành Ngân hàng Việt Nam luôn khẳng định vai trò là hệ thống huyết mạch, cung cấp vốn, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Trên hành trình đó, biết bao thế hệ cán bộ ngân hàng đã cống hiến, góp tâm sức để tạo dựng vị thế, uy tín và hình ảnh của ngành trong xã hội như ngày hôm nay.

Với đặc thù là tổ chức trung gian tài chính, hoạt động ngân hàng luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó rủi ro đạo đức phải được đặc biệt quan tâm. Vì vậy, đòi hỏi người cán bộ ngân hàng bên cạnh yêu cầu về kiến thức, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, còn phải coi trọng yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp.

Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và nâng cao văn hóa ứng xử là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi cán bộ ngân hàng để đáp ứng các yêu cầu phát triển ngân hàng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Nhằm tôn vinh và đề cao những phẩm chất, giá trị tốt đẹp của đạo đức nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh chuẩn mực của người cán bộ ngân hàng đối với xã hội, đồng thời nhắc nhở, nâng cao ý thức cho mỗi cán bộ ngân hàng phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã xây dựng và ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng (gọi tắt là Bộ chuẩn mực).

Nội dung chính của Bộ chuẩn mực bao gồm 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và 2 quy tắc ứng xử, là những yêu cầu mang tính cốt lõi đối với người cán bộ ngân hàng.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam mong rằng các tổ chức hội viên và đội ngũ cán bộ ngân hàng đón nhận và thực hiện theo những chuẩn mực và quy tắc được nêu trong Bộ chuẩn mực; qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thiện đạo đức nghề nghiệp cho bản thân.

6-chuan-muc.jpg
quy-tac.jpg

Cuộc thi trực tuyến Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sẽ có 3 tuần thi: Tuần thi thứ nhất từ ngày 18/3 đến ngày 24/3/2024; Tuần thi thứ hai từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2024; Tuần thi thứ ba từ ngày 1/4 đến ngày 7/4/2024. Chi tiết xem tại đây

Nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã công bố kế hoạch triển khai và khởi động 4 cuộc thi, đồng thời kêu gọi các tổ chức hội viên phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị mình, gồm:

Cuộc thi Sáng tạo video Tiktok - Tự hào Banker sẽ bắt đầu từ ngày 18/3 đến ngày 14/4/2024. Chi tiết xem tại đây

2 cuộc thi còn lại là Cuộc thi Tài năng Banker sẽ bắt đầu từ ngày 25/3 đến ngày 22/4/2024. Chi tiết xem tại đây

Cuộc thi Nét đẹp Banker sẽ bắt đầu từ ngày 1/4 đến ngày 29/4/2024. Chi tiết xem tại đây

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nội dung Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO