Tin Hiệp hội Ngân hàng

Ủy ban chính sách đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

TTTCTT 10/05/2024 08:30

Được thành lập từ tháng 10/2016, Ủy ban Chính sách là Ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Ủy ban có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Hiệp hội và Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH Việt Nam) trong việc giải quyết những vấn đề có tính chất chuyên sâu về cơ chế, chính sách liên quan hoạt động ngân hàng, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của HHNH Việt Nam.

z5378289626709_b3eb6cee6e7df0c557de74c70f725d33.jpg
Ông Trần Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Kể từ khi được thành lập đến nay, Ủy ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Ủy ban thường xuyên bám sát các định hướng lớn trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), HHNH Việt Nam, bám sát các chương trình xây dựng, sửa đổi cơ chế chính sách, Pháp luật và xu hướng hoạt động của lĩnh vực ngân hàng trong và ngoài nước để từ đó:

Xây dựng các báo cáo tham mưu, tư vấn, thông qua tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo với các chuyên gia trong và ngoài nước để đưa ra những đánh giá và đề xuất kiến nghị thiết thực cho Hội đồng Hiệp hội và Cơ quan Thường trực Hiệp hội tham mưu cho NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn cho hoạt động của hệ thống các TCTD. Cụ thể như: Góp ý về đánh giá thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 và sự cần thiết Luật hóa xử lý nợ xấu; góp ý trong quá trình xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023, Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023; đề xuất xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, góp ý xây dựng: Luật Giao dịch điện tử 2023, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân…

ubcs.jpg
Ủy ban Chính sách tổ chức Toạ đàm “Ngân hàng xanh – Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho các TCTD Việt Nam” (tháng 10/2023)

Đặc biệt, bám sát các xu hướng lớn của thị trường tài chính – tiền tệ quốc tế và trong nước, Ủy ban đã tổ chức các buổi Tọa đàm chuyên đề và giành được sự quan tâm và đánh giá tích cực của các tổ chức hội viên như: “Rủi ro tội phạm tài chính/rửa tiền mà các TCTD đối mặt và chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”, Chủ đề “Ngân hàng xanh – Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho các TCTD Việt Nam”, “Tài trợ thương mại và các quy định về tuân thủ”…

Có thể nói rằng, hoạt động tham mưu, tư vấn về cơ chế chính sách chuyên sâu của Ủy ban Chính sách đã góp phần quan trọng vào thành công chung trong hoạt động của HHNH Việt Nam. Ủy ban Chính sách đã phát huy vai trò, góp phần giúp HHNH Việt Nam nâng cao vị thế, hình ảnh, uy tín, được Chính phủ, NHNN và các bộ, ngành tin tưởng, đánh giá cao.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới, với phương châm hoạt động Chủ động – Thiết thực – Hiệu quả, Ủy ban Chính sách xác định sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, tư vấn cho Hội đồng HHNH Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và các lĩnh vực có liên quan; trong đó tập trung vào 4 mảng chính:

Một là, tiếp tục bám sát và kịp thời tham mưu cho Hội đồng Hiệp hội, Cơ quan Thường trực Hiệp hội trong quá trình xây dựng các thông tư hướng dẫn thi hành Luật các TCTD và các Luật liên quan, đảm bảo việc thực thi thông suốt, hiệu quả;

Hai là, tập trung thảo luận về các xu hướng mới của thị trường tài chính tiền tệ, trong đó có xu hướng số hóa và xanh hóa, ESG để hướng tới phát triển bền vững;

Ba là, nghiên cứu, thảo luận về các giải pháp tăng năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại theo các tiêu chuẩn của Basel III và yêu cầu trong ổn định hệ thống tài chính nói chung;

Bốn là, tham khảo các kinh nghiệm quý của các Ủy ban Chính sách thuộc Hiệp hội ngân hàng các nước trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đối với thách thức cùng quan tâm như: chống biến đổi khí hậu, tài chính bao trùm, phòng chống rửa tiền, an ninh mạng, thực hiện các chính sách cấm vận…

uy-ban-chinh-sach-hop-trien-khai-chuong-trinh-hoat-dong-nam-2024-thang-1.2024-.jpg
Ủy ban Chính sách họp triển khai chương trình hoạt động năm 2024 (tháng 1/2024)

Để làm được những công việc trên, chúng tôi, các thành viên Ủy ban Chính sách rất mong muốn có sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hội đồng Hiệp hội về kiện toàn mô hình – tổ chức – nhân sự của Ủy ban Chính sách; mong muốn có sự phối hợp hài hòa, chặt chẽ với các Ban chuyên môn của Hiệp hội để thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào thành công chung của HHNH Việt Nam trong thời gian tới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban chính sách đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO