Xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có hiệu lực 1 năm

Bùi Trang| 10/06/2021 09:40
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, giới đầu tư quan tâm làm sau để được công nhận là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bởi theo quy định mới, chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được tham gia các đợt phát hành chứng khoán riêng lẻ bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu.

Nhiều ý kiến thắc mắc từ thị trường cho rằng theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, nhà đầu tư cá nhân muốn được công nhận là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cần có chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực, hoặc xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp…

Do Nghị định quy định chung chung như trên nên theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp và công ty chứng khoán, rất khó để xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nghị định cũng không quy định rõ nhà đầu tư phải lấy xác nhận mỗi năm một lần hay chỉ cần lấy 1 lần, dùng mãi mãi.

Trước những ý kiến này, Bộ Tài chính cho biết, Điều 11 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã quy định khái niệm nhà đầu tư (NĐT) chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp và nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp (Điểm c, d, đ Khoản 1 Điều 11) được xác định: Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm xác định hoặc cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 1 tỷ đồng tính đến thời điểm xác định, theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có hướng dẫn về cách thức xác định nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia mua chứng khoán khi thực hiện chào bán riêng lẻ, đăng ký lập quỹ thành viên hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán thực hiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Những hướng dẫn này được quy định tại Điều 4 - Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và Điều 5 - Tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã quy định thời hạn hiệu lực của xác nhận tư cách nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp là 1 năm.

Đồng thời, ngày 18/5/2021, UBCKNN đã có Công văn số 2098/UBCKPTTT gửi các công ty chứng khoán đề nghị hướng dẫn cho nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia giao dịch sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Theo quy định tại Luật Chứng khoán, chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được tham gia các đợt chào bán chứng khoán (bao gồm cổ phiếu và trái phiếu) riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Đối với quỹ thành viên, chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được tham gia góp vốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có hiệu lực 1 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO