Thứ 6, 27/01/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Xem xét ý nghĩa một số tiêu chí đổi mới sáng tạo với tăng trưởng kinh tế

Nguyễn Việt Đức - Nghiên cứu - Trao đổi - 31/10/2022 08:32
(thitruongtaichinhtiente.vn) -Sử dụng kỹ thuật đồng liên kết, nghiên cứu tìm thấy các bằng chứng đáng tin cậy về mối quan hệ lâu dài giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Hàm ý học thuật trong việc thiết kế chính sách của nghiên cứu này là các quốc gia nên nhận ra sự khác biệt cũng như mối liên hệ trong đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế để duy trì sự phát triển bền vững của các quốc gia.

Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét giả định đồng liên kết trong phân tích chuỗi thời gian, ứng dụng trong việc phân tích mối quan hệ lâu dài và cân bằng giữa hoạt động đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế ở 22 quốc gia và vùng lãnh thổ (bao gồm Việt Nam) trong giai đoạn 2008–2018. Nghiên cứu này sử dụng 6 chỉ số khác nhau về đổi mới sáng tạo: (i) số lượng bằng sáng chế của người cư trú, (ii) số lượng bằng sáng chế của người không cư trú, (iii) Số lượng ứng dụng thương mại đăng ký nhãn hiệu của người cư trú, (iv) số lượng ứng dụng thương mại đăng ký nhãn hiệu của người không cư trú, (v) quy mô xuất khẩu công nghệ cao và (vi) số lượng các bài báo trên tạp chí khoa học và kỹ thuật để xem xét mối quan hệ lâu dài với tăng trưởng kinh tế.

Sử dụng kỹ thuật đồng liên kết, nghiên cứu tìm thấy các bằng chứng đáng tin cậy về mối quan hệ lâu dài giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Hàm ý học thuật trong việc thiết kế chính sách của nghiên cứu này là các quốc gia nên nhận ra sự khác biệt cũng như mối liên hệ trong đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế để duy trì sự phát triển bền vững của các quốc gia.

Consider meanings of some innovation criteria to economic growth

Abstract: The research examines the cointegration assumption in time series analysis, its application in analyzing the long-run and balanced relationship between innovation and economic growth in 22 countries and territories  (including Vietnam) in the period 2008–2018. This study uses six different indicators of innovation: (i) number of patents by residents, (ii) number of patents by non-residents, (iii) number of applications ttrademark registration by residents, (iv) Number of commercial applications for trademark registration by non-residents, (v) size of high-tech exports, and (vi) number of articles on scientific and technical journal to examine the long-term relationship with economic growth.

Using the technique of cointegration, the research finds credible evidence of a long-term relationship between innovation and economic growth. The academic implication in the policy design of this research is that countries should recognize the differences and linkages in innovation and economic growth in order to maintain their sustainable development.

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Tại sao một số nước tăng trưởng kinh tế liên tục trong nhiều năm, trong khi những nước khác lại trì trệ? Tại sao một số nước phát triển nhanh hơn những nước khác? Lý thuyết Solow (1956) và Romer (1990) bắt đầu đã mất đà, để lại một số câu hỏi quan trọng chưa được trả lời. Các lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển và tăng trưởng nội sinh, tiến bộ công nghệ được cho là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, tuy vậy kiến ​​thức mới được chuyển thành hiệu quả kinh tế vượt trội như thế nào chưa được giải thích thực nghiệm rõ ràng, và liệu rằng động lực này có thực sự lớn.

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đã chú ý đến việc xem xét mối liên hệ giữa đổi mới sáng tạo, tinh thần kinh doanh và kết quả tăng trưởng kinh tế. Trong bài viết này, chúng tôi đặc biệt xem xét mối liên hệ giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Đổi mới sáng tạo được coi là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế (Andergassen và cộng sự 2009; Bae và Yoo 2015; Mansfield 1972; Nadiri 1993; Romer 1986; Santacreu 2015; Solow 1956), đặc biệt là kể từ công trình đầu tiên của Schumpeter (1911). Đổi mới sáng tạo ảnh hưởng đến nền kinh tế theo nhiều kênh, chẳng hạn như tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh toàn cầu, hệ thống tài chính, chất lượng cuộc sống, phát triển cơ sở hạ tầng, việc làm, mở cửa thương mại, và do đó, tạo ra tăng trưởng kinh tế cao.

Tất cả các nghiên cứu trên hầu hết tập trung vào tác động của đổi mới sáng tạo hướng tới tăng trưởng kinh tế, chỉ ra cách tiếp cận theo đổi mới sáng tạo tạo ra tăng trưởng, nhưng trên thực tế, tác động này chưa được đánh giá thực nghiệm về mức độ. Bài viết tìm hiểu tầm quan trọng của mối liên kết giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế, bằng cách nghiên cứu mức độ đổi mới sáng tạo có đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hay không. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận quan hệ đồng liên kết để xem xét các động lực giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế đối với một mẫu gồm 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập dữ liệu của chúng tôi sử dụng là từ năm 2008 tới năm 2018.

Nội dung bài viết bao gồm: Cơ sở lý thuyết; Sơ lược về đổi mới sáng tạo ở các nước và vùng lãnh thổ được chọn; Phương pháp nghiên cứu, các giả thuyết, biến số, cấu trúc dữ liệu và mô hình được đề xuất; Kết quả và thảo luận và phần Kết luận.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Nhằm đo lường mối liên hệ giữa hoạt động đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế, chúng tôi dựa trên lý thuyết cơ bản về thay đổi kỹ thuật nội sinh được phát triển bởi Romer (1990), Grossman và Helpman (1991), và Aghion và Howitt (1992). Theo khung lý thuyết này, các hoạt động đổi mới sáng tạo cho phép một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với chi phí thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh, và theo đó, mức độ mở rộng của các hoạt động đổi mới sáng tạo quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế, cả trực tiếp và gián tiếp thông qua các yếu tố kinh tế vĩ mô khác.

SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Ở CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐƯỢC CHỌN

Hoạt động đổi mới sáng tạo có thể được thể hiện theo nhiều tiêu chí, tuy nhiên, chúng tôi sử dụng 6 loại tiêu chí đổi mới khác nhau trong nghiên cứu này, bao gồm:

Bảng 1: Định nghĩa biến

Định nghĩa bởi Ngân hàng Thế giới

Bảng 2: các chỉ tiêu đổi mới sáng tạo của các nước và vùng lãnh thổ, bình quân giai đoạn 2008-2018

 

Bảng 2 cung cấp tình trạng chung của các chỉ số đổi mới sáng tạo ở các nước và vùng lãnh thổ. Các chỉ tiêu đổi mới sáng tạo được quan sát trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2018.

Những điểm nổi bật của trạng thái các chỉ số đổi mới sáng tạo này như sau.

- Thứ nhất, hầu hết các chỉ số đổi mới sáng tạo đều đặc biệt cao tại một số nước và vùng lãnh thổ (gồm: Trung Quốc, Đông Á - Thái Bình Dương, Nhóm các nước thu nhập cao, Nhóm dân số già, Nhóm thu nhập trên trung bình) so với các nước và khu vực khác.

- Thứ hai, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhóm dân số già và khu vực Đông Á có đặc trưng tỉ lệ xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao, cao hơn các nước và vùng lãnh thổ còn lại.

- Thứ ba, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của người không cư trú trực tiếp thường cao hơn số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của người cư trú trực tiếp.

- Thứ tư, số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế của người không cư trú trực tiếp cũng cao hơn đơn xin cấp bằng sáng chế của người cư trú.

 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

(a) Chúng tôi sử dụng một lượng lớn các quốc gia (22 nước và vùng lãnh thổ), trong một khoảng thời gian gần đây nhất có thể thu thập (2008 – 2018: 11 năm), và với mong muốn các bộ chỉ tiêu gắn với hoàn cảnh mà dữ liệu của Việt Nam là có thể thu thập được.

 (b) Chúng tôi sử dụng các công cụ kinh tế lượng và một số phương pháp tiếp cận thực nghiệm để trả lời các câu hỏi liên quan đến bản chất của mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế.

Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng các thước đo đầu vào cho hoạt động đổi mới sáng tạo như chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển hoặc sử dụng các thước đo kết quả đầu ra cho hoạt động đổi mới sáng tạo như bằng sáng chế, nhưng trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng cả hai loại chỉ số (đầu vào và đầu ra) để điều tra mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế.

Về mặt thực nghiệm, chúng tôi sử dụng hai biến số: tăng trưởng kinh tế (biến GDP) và đổi mới sáng tạo (biến INN được sử dụng làm đại diện cho 6 chỉ số đổi mới sáng tạo khác nhau, PAR, PAN, TAR, TAN, HTE và STJ.

Chúng tôi lấy mẫu của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ để điều tra tính hợp lệ của giả thuyết. Dữ liệu được thu thập hàng năm trong giai đoạn 2008 đến 2018 từ Các Chỉ số Phát triển Thế giới của Ngân hàng Thế giới; báo cáo phân tích đồng liên kết cho dữ liệu bảng (Bảng 3).

Bảng 3: mô tả hình thái có thể có tác động của các hoạt động đổi mới sáng tạo tới tăng trưởng kinh tế

 

Mô hình hồi quy:

- Mô hình 1: Phân tích dữ liệu bảng, tính trực tiếp cho tầng dữ liệu chuỗi thời gian

 GDPit= α1+γ1iINNit    + ε1it      (1)

Giả thuyết cần kiểm định:

Ho: γ1i= 0

- Mô hình 2: Phân tích dữ liệu bảng, tính cho khác biệt bậc một của chuỗi thời gian

∆GDPit= α2i+γ2i ∆INNit+ ε2it    (2)

Giả thuyết cần kiểm định:

Ho: γ2i= 0

∆ là toán tử khác biệt bậc một; và ε2it là sai số ngẫu nhiên độc lập và phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 và phương sai không đồng nhất hữu hạn. Với i = 1, 2, …, N là quốc gia trong bảng dữ liệu, t = 1, 2, …., T là năm trong bảng dữ liệu.

Chúng tôi dự định kiểm tra hai giả thuyết sau:

H0: Hoạt động đổi mới sáng tạo không gây ra tăng trưởng kinh tế.

H1: Các hoạt động đổi mới sáng tạo gây ra tăng trưởng kinh tế.

Nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật đồng liên kết (Cointegration) và hiệu chỉnh sai số (Error Correction) nhằm tìm kiếm mối quan hệ xu hướng bền của nhiều chuỗi thời gian.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Bảng 4 trình bày các kết quả kiểm định theo mô hình 1, cho toàn bộ 22 nước và vùng lãnh thổ. Kết quả chỉ ra rằng đổi mới sáng tạo (INN: PAR, PAN, TAR, TAN, HTE và STJ) và tăng trưởng kinh tế (GDP) có mối quan hệ tại mức ý nghĩa 99%, tuy nhiên mức độ giải thích tổng thể thấp (R squared và Adj R squared thấp, Root MSE cao), một số biến TAN (Đơn đăng ký nhãn hiệu, người không cư trú), PAN (Đơn xin cấp bằng sáng chế, người không cư trú) và THE (Xuất khẩu công nghệ cao) không có mức tin cậy cần thiết.

Bảng 4

 

Bảng 5

 

Bảng 5 trình bày các kết quả kiểm định theo mô hình 2 với chuỗi thời gian cho khác biệt bậc 1.

Mô hình cho thấy mức độ giải thích rất thấp và độ tin cậy tổng thể thấp, mức độ tin cậy của các hệ số hồi quy thấp. Mặc dù Root MSE giảm xuống, phân bổ phần dư có xu hướng dừng, mô hình 2 chưa khẳng định được khả năng tin cậy của đồng liên kết.

Bảng 6: Phân tích so sánh phân bổ phần dư của mô hình 1 (bên trái) và mô hình 2

 

Phân tích dữ liệu bảng 6 có thể cho thấy:

- Việc đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế có xu hướng đồng liên kết yếu ở một số quốc gia, trong khi không đồng liên kết ở các quốc gia còn lại (nhiều nghiên cứu đi trước cũng đã chứng minh phát hiện này).

- Tổng thể mô hình có ý nghĩa về mức độ giải thích, tuy nhiên mức độ yếu.

- Hầu hết các biến số đổi mới sáng tạo đều không có năng lực giải thích đáng tin cậy tới tăng trưởng kinh tế (ngoại trừ chỉ tiêu: Đơn đăng ký nhãn hiệu, đối tượng cư trú trực tiếp), tuy nhiên mức độ tác động cũng không lớn.

- Một số có tác động ngược chiều so với kỳ vọng.

Điều này cho thấy phân tích dữ liệu đổi mới sáng tạo với 22 nước và vùng lãnh thổ cho bộ dữ liệu 6 biến số đổi mới sáng tạo và trong khoảng thời gian 11 năm gần nhất, từ 2008-2018, chưa tìm thấy hiệu quả tác động sâu sắc tích cực của đổi mới sáng tạo tới tăng trưởng kinh tế. Trong một lý giải khác chưa được chứng minh trong phân tích này, có thể tồn tại:

- Mối quan hệ đa cộng tuyến giữa biến số đổi mới sáng tạo hoặc

- Mối quan hệ nhân quả (hai chiều) giữa tăng trưởng kinh tế với đổi mới sáng tạo (theo hướng, tăng trưởng kinh tế thúc đẩy các chỉ số đổi mới sáng tạo thay đổi).

Bảng xếp hạng thu nhập bình quân đầu người

 

KẾT LUẬN

Mặc dù không nên bỏ qua mức độ và cấu trúc của đổi mới sáng tạo vì nó đóng một vai trò cấp thiết trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu này đã khám phá ra mối quan hệ đồng liên kết lỏng lẻo giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế ở 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, bằng cách sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian từ năm 2008 đến năm 2018.

Nghiên cứu ghi nhận các bằng chứng hỗn hợp về mối quan hệ giữa sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Theo đó, không tồn tại một khả năng đáng tin cậy về sự đồng liên kết giữa các hoạt động đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế, và tác động là nhỏ (nếu có), mức ý nghĩa của hệ số tác động chưa đáng tin cậy, chiều tác động cũng chưa phù hợp với dự phóng quan hệ. Chúng tôi cho rằng tồn tại một khả năng có mối quan hệ chặt chẽ (đa cộng tuyến) giữa nội bộ các biến số đổi mới sáng tạo và hoặc tồn tại mối quan hệ nhân quả, hai chiều, giữa đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Việc sử dụng 6 chỉ tiêu đổi mới sáng tạo đã được thu thập theo các tiêu chí đo lường của Ngân hàng Thế giới (WB) chưa chứng minh được mối liên kết với tăng trưởng kinh tế (GDP bình quân đầu người).

Hạn chế của nghiên cứu là số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ tồn tại dữ liệu phù hợp (trong đó có Việt Nam), giới hạn thời gian quan sát (từ năm 2008 tới 2018), giới hạn chưa bao gồm các yếu tố liên quan khác, chẳng hạn như vốn, lao động, cơ sở hạ tầng, tinh thần kinh doanh và vốn đầu tư mạo hiểm. Việc cải thiện các giới hạn này có thể ảnh hưởng đến những phát hiện chính của chúng tôi và đây có thể là một chủ đề của nghiên cứu trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

- Agenor, P., & Neanidis, K. C. (2015). Innovation, public capital, and growth. Journal of Macroeconomics.

- Andergassen, R., Nardini, F., & Ricottilli, M. (2009). Innovation and growth through local and global interaction. Journal of Economic Dynamics and Control.

- European Economic Review, 47(4), 687–710. Brooks, C. (2014). Introductory econometrics for finance.

- Cambridge: Cambridge University Press. Cameron, G. (1998). Innovation and growth: a survey of the empirical evidence.

- Bonn. Corrado, C., Haskel, J., Jona-Lasinio, C., & Iommi, M. (2013). Innovation and intangible investment in Europe, Japan, and the United States.

- Hassan, I., & Tucci, C. L. (2010). The innovation-economic growth nexus: global evidence.

- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors.

- Sadraoui, T., Ali, T. B., & Deguachi, B. (2014). Economic growth and international R&D cooperation: a panel granger causality analysis. International Journal of Econometrics and Financial Management, 2(1), 7–21.

- Rana P. Maradana, Rudra P. Pradhan, Saurav Dash, Kunal Gaurav, Manju Jayakumar & Debaleena Chatterjee. Does innovation promote economic growth? Evidence from European countries

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 6 năm 2022


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã có hàng loạt chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, thuế phí, tiền tệ... qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển.

Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, đồng thời phát tín hiệu tạm dừng tăng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm, Ngân hàng trung ương Canada cho biết họ sẽ tạm dừng tăng thêm vào lúc này. Đây cũng là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên phát tín hiệu ngừng tăng lãi suất.

Tăng trưởng kinh tế giúp giảm thiểu rủi ro gia tăng các ngân hàng ASEAN phải đối mặt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Fitch cho biết, việc thắt chặt chu kỳ lãi suất vào năm 2023 sẽ làm suy yếu chất lượng tài sản của các ngân hàng ASEAN.

Kinh tế Hàn Quốc lần đầu suy giảm kể từ quý II/2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xuất khẩu và tiêu dùng cá nhân sụt giảm khiến ​​nền kinh tế lớn thứ tư châu Á bị thu hẹp lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi.

Chưa đến 10% tài trợ toàn cầu cho lĩnh vực năng lượng dành cho năng lượng tái tạo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong số 2,5 nghìn tỷ USD được tài trợ cho các công ty năng lượng, chỉ có 178 tỷ USD dành cho các hoạt động liên quan đến năng lượng sạch.

Các cam kết cho vay nước ngoài của Trung Quốc giảm dần khi điều chỉnh sang cách tiếp cận "nhỏ là đẹp"

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ có 28 cam kết cho vay mới được ghi nhận vào năm 2020 và 2021, với tổng giá trị là 10,5 tỷ USD.

Xuân Phú Quý - Nhận lì xì Như Ý cùng KienlongBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình “Xuân Phú Quý - Lì xì Như Ý” thay cho món quà đầu năm gửi tặng “Thịnh Vượng - Đắc Lộc” tới khách hàng.

Vietagold ra mắt bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý chào xuân 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Quý Mão và ngày Vía Thần tài 2023, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Việt Á (VIETAGOLD) ra mắt Bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý với ba sản phẩm chính: Thần Tài Thịnh Vượng, Kim Miêu Cát Tường, Thần Tài Lộc Phát.

Lộc xuân cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 27/1/2023 đến ngày 19/2/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Bình an như ý – Lì xì lộc Xuân” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chia sẻ với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp, Indochina Kajima nhấn mạnh lý do lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư vì nhận thấy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản tham gia vào thị trường.

  Món cá Niên đất võ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thịt cá Niên màu trắng ngà, hơi nhiều xương nhưng lại rất thơm và béo. Cá Niên có thể chế biến thành nhiều món như: cá Niên hấp, cá Niên luộc, gỏi cá Niên và cá Niên nướng trui. Đặc biệt ngon và bổ nhất của con cá Niên là bộ lòng....

Chùm thơ Xuân 2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong không khi ngập tràn cảm xúc và niềm vui đón chào năm mới, tiếp nối chùm thơ xuân đã giới thiệu với bạn đọc trong ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, Tạp chí Thj trường Tài chính Tiền tệ gửi tới bạn đọc chùm thơ xuân của các tác giả: Nguyễn Xuân Mẫn; Đỗ Thị Thu; Nguyễn Ngọc Hưng; Hạ Vy; Nguyễn Minh Thuận; Trần Thanh Thoa; Lâm Hùng Cường.

Hình tượng Mèo trong nghệ thuật thế giới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loài mèo - kể cả mèo hoang và mèo nhà - có những mối liên hệ mật thiết với con người. Song, trải qua hàng nghìn năm, mối quan hệ giữa người và mèo có những thay đổi lớn.

Các kỷ lục về Mèo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mèo là loài vật phổ biến và quen thuộc bậc nhất đối với con người. Được nuôi trên khắp thế giới, có số lượng đông đảo, chủng loại đa dạng, hoạt động nhanh nhẹn, cấu tạo và khả năng sinh học phong phú, nên mèo tạo lập được nhiều kỷ lục thú vị, độc đáo, đáng để chúng ta ngạc nhiên…

Thu hút vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - P.V (ghi) - 13:30 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hầu hết các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở Việt Nam cho đến nay đều do các công ty trong nước phát triển. phần lớn các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam đều đến từ các nguồn trong nước. Thị trường vốn trong nước với lãi suất cho vay (trước đây) trong khoảng 10% đã cung cấp số vốn cần thiết để khởi động các dự án theo các biểu giá điện hỗ trợ (FiT), tương tự như các thị trường mới nổi khác.

Xuân Phú Quý - Nhận lì xì Như Ý cùng KienlongBank

Sản phẩm, dịch vụ - PV - 13:30 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình “Xuân Phú Quý - Lì xì Như Ý” thay cho món quà đầu năm gửi tặng “Thịnh Vượng - Đắc Lộc” tới khách hàng.

Vietagold ra mắt bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý chào xuân 2023

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:03 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Quý Mão và ngày Vía Thần tài 2023, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Việt Á (VIETAGOLD) ra mắt Bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý với ba sản phẩm chính: Thần Tài Thịnh Vượng, Kim Miêu Cát Tường, Thần Tài Lộc Phát.

Lộc xuân cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank

Sản phẩm, dịch vụ - Huyền My - 12:39 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 27/1/2023 đến ngày 19/2/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Bình an như ý – Lì xì lộc Xuân” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

Quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang (ghi) - 08:40 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã có hàng loạt chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, thuế phí, tiền tệ... qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển.

Tăng trưởng kinh tế giúp giảm thiểu rủi ro gia tăng các ngân hàng ASEAN phải đối mặt

Nhìn ra thế giới - H.Y - 08:34 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Fitch cho biết, việc thắt chặt chu kỳ lãi suất vào năm 2023 sẽ làm suy yếu chất lượng tài sản của các ngân hàng ASEAN.

Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng

Nghiên cứu - Trao đổi - Linh Ly (thực hiện) - 06:21 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ xung quanh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, hoạt động ngân hàng…, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, thích ứng kịp thời với diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế.

Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, đồng thời phát tín hiệu tạm dừng tăng

Nhìn ra thế giới - H.Y - 15:38 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm, Ngân hàng trung ương Canada cho biết họ sẽ tạm dừng tăng thêm vào lúc này. Đây cũng là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên phát tín hiệu ngừng tăng lãi suất.

Kinh tế Hàn Quốc lần đầu suy giảm kể từ quý II/2020

Nhìn ra thế giới - H.Y - 14:10 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xuất khẩu và tiêu dùng cá nhân sụt giảm khiến ​​nền kinh tế lớn thứ tư châu Á bị thu hẹp lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi.

Chưa đến 10% tài trợ toàn cầu cho lĩnh vực năng lượng dành cho năng lượng tái tạo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong số 2,5 nghìn tỷ USD được tài trợ cho các công ty năng lượng, chỉ có 178 tỷ USD dành cho các hoạt động liên quan đến năng lượng sạch.

Các cam kết cho vay nước ngoài của Trung Quốc giảm dần khi điều chỉnh sang cách tiếp cận "nhỏ là đẹp"

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 12:38 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ có 28 cam kết cho vay mới được ghi nhận vào năm 2020 và 2021, với tổng giá trị là 10,5 tỷ USD.

Việt Nam có vị thế tốt hơn trong khu vực ASEAN

Vấn đề - Nhận định - Minh Thảo (ghi) - 10:00 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với một giai đoạn tăng trưởng chậm và lạm phát cao kéo dài, Đông Nam Á là một điểm sáng tích cực, với những điều kiện cơ sở vững chắc, tốc độ tăng trưởng nhanh và một tương lai tươi sáng. HSBC tin rằng Việt Nam có vị thế tốt hơn những quốc gia khác trong khu vực

Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động

Doanh nhân - Bùi Trang (thực hiện) - 09:30 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chia sẻ với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp, Indochina Kajima nhấn mạnh lý do lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư vì nhận thấy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản tham gia vào thị trường.

​Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, chúc Tết công nhân và người dân khu tái định cư

Tin tức - P.V - 19:46 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án và bà con nhân dân khu tái định cư của dự án.

  Món cá Niên đất võ

Thư giãn - Tấn Tuấn - 16:30 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thịt cá Niên màu trắng ngà, hơi nhiều xương nhưng lại rất thơm và béo. Cá Niên có thể chế biến thành nhiều món như: cá Niên hấp, cá Niên luộc, gỏi cá Niên và cá Niên nướng trui. Đặc biệt ngon và bổ nhất của con cá Niên là bộ lòng....

Chùm thơ Xuân 2

Văn hóa - 15:00 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong không khi ngập tràn cảm xúc và niềm vui đón chào năm mới, tiếp nối chùm thơ xuân đã giới thiệu với bạn đọc trong ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, Tạp chí Thj trường Tài chính Tiền tệ gửi tới bạn đọc chùm thơ xuân của các tác giả: Nguyễn Xuân Mẫn; Đỗ Thị Thu; Nguyễn Ngọc Hưng; Hạ Vy; Nguyễn Minh Thuận; Trần Thanh Thoa; Lâm Hùng Cường.

[Infographic] Những yếu tố định hình kinh tế thế giới năm 2023

Nhìn ra thế giới - TTXVN - 10:39 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo các chuyên gia, 5 yếu tố được dự báo có thể sẽ định hình kinh tế thế giới năm 2023, sau khi thế giới trải qua năm 2022 với nhiều thay đổi lớn.

Hình tượng Mèo trong nghệ thuật thế giới

Thư giãn - Văn Thanh - 10:30 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loài mèo - kể cả mèo hoang và mèo nhà - có những mối liên hệ mật thiết với con người. Song, trải qua hàng nghìn năm, mối quan hệ giữa người và mèo có những thay đổi lớn.

Thanh toán số còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ

Công nghệ - Phan Mai - Đỗ Trang (thực hiện) - 07:29 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Nếu như châu Á - Thái Bình Dương là một trong những khu vực có tỉ lệ chấp nhận các giải pháp thanh toán số cao nhất trên thế giới, thì Việt Nam luôn là một trong những thị trường đầy hứa hẹn đối với lĩnh vực thanh toán số ở khu vực này”, khẳng định của bà Winnie Wong - Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào với phóng viên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ.

Các kỷ lục về Mèo

Thư giãn - Minh Hữu - 15:30 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mèo là loài vật phổ biến và quen thuộc bậc nhất đối với con người. Được nuôi trên khắp thế giới, có số lượng đông đảo, chủng loại đa dạng, hoạt động nhanh nhẹn, cấu tạo và khả năng sinh học phong phú, nên mèo tạo lập được nhiều kỷ lục thú vị, độc đáo, đáng để chúng ta ngạc nhiên…

Từ dấu ấn chuyển đổi số mạnh mẽ để du lịch Việt Nam ‘cất cánh’

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 11:38 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2022, một trong những dấu ấn nổi bật của ngành du lịch Việt Nam là triển khai mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số. Chúng ta đã nhìn thấy sự năng động, tích cực của ngành du lịch, các địa phương, doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số, kết nối di sản với danh thắng, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh…

Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Doanh nhân - Minh Ngọc (thực hiện) - 10:05 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/12/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG). Để có cái nhìn toàn cảnh về định hướng chiến lược phát triển BHTG trong giai đoạn tới, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Bảo Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN).

Năm 2022, Hòa Phát đạt hơn 8.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 76% so với năm 2021

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 09:40 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG - sàn HOSE) cho biết, quý IV/2022, công ty đạt doanh thu 26.000 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế âm gần 2.000 tỷ đồng, tiếp tục giảm so với quý III/2022.

Ngân hàng Nhà nước thể hiện sự linh hoạt và nhịp nhàng trong điều hành chính sách tiền tệ

Nghiên cứu - Trao đổi - Thảo Ly (thực hiện) - 08:00 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong cuộc trao đổi đầu năm 2023 với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Lê Xuân Đồng (CFA), Giám đốc Điều hành, Khối Dịch vụ Nghiên cứu thị trường và Tư Vấn, FiinGroup đánh giá việc điều hành chính sách tiền tệ đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện một CÁCH linh hoạt, nhịp nhàng, góp phần quan trọng giúp ổn định thị trường trong những lúc khó khăn, qua đó góp phần hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi kinh tế.

FED theo hướng tăng lãi suất vừa phải vào tháng 2 tới

Nhìn ra thế giới - Hải Yến - 07:24 24/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các quan chức FED có thể bắt đầu cân nhắc xem có nên tạm dừng tăng lãi suất vào mùa xuân này hay không và khi nào
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO