Thứ 4, 20/10/2021
  • VN-Index: 1,395.33-0.2-0.01%
  • HN-Index: 387.0+2.12+0.55%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Yêu cầu quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng – nhìn từ thực hành quốc tế

Ths. Lê Hồng Thái - Vấn đề - Nhận định - 18/09/2021 07:24
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, Ngân hàng đóng góp quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển bền vững; tác động đến môi trường thông qua các hoạt động nội bộ và tác động bên ngoài thông qua cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của minh, đặc biệt là hoạt động cấp tín dụng. Vì vậy, quản lý rủi ro môi trường là yêu cầu đã được đặt ra nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các dự án thân thiện với môi trường, thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh...

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD).

Để chuẩn bị nội dung cho bản dự thảo sát với thực tế, trước đó NHNN đã có Công văn số 3739/NHNN-TD ngày 27/5/2021 gửi đến 5 Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Đây được xem là những tư liệu, thông tin cần thiết hỗ trợ NHNN nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư phù hợp với thực tiễn hoạt động ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Phân loại, đánh giá, quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng là yêu cầu không mới đối với các TCTD đã triển khai các gói tín dụng xanh sử dụng nguồn vốn từ Công ty Tài chính Quốc tế  (IFC) hoặc Quỹ hợp tác khí hậu toàn cầu (GCPF). Để ký kết hợp tác và nhận vốn tài trợ từ IFC hoặc GCPF, các TCTD phải xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quản lý môi trường và xã hội (Environmental & Social Management System – gọi tắt là ESMS).

Theo thông tin khảo sát, một số TCTD đã triển khai các gói sản phẩm tín dụng xanh và sử dụng nguồn vốn từ IFC và GCPF như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank); Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Công ty Tài chính Điện lực (EVNFinance).

Như vậy, các TCTD nêu trên về cơ bản đã xây dựng hoàn thiện Hệ thống quản lý môi trường và xã hội nội bộ (ESMS) để phục vụ việc đánh giá các tác động về môi trường và xã hội trong quá trình thẩm định, cấp tín dụng.

Các TCTD đã triển khai ESMS về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của NHNN trong việc thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Ngoài ra, khi đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của IFC và GCPF thì TCTD còn mở rộng phạm vi quản lý rủi ro xã hội bên cạnh các rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Tuy nhiên, theo quan sát và nhận định cá nhân, các TCTD chỉ thực hiện phân loại, đánh giá, quản lý rủi ro môi trường và xã hội đối với các khoản vay của khách hàng sử dụng nguồn vốn tài trợ của IFC, GCPF hoặc tổ chức bất kỳ mà tổ chức đó yêu cầu TCTD phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội.

Các cấu phần của Hệ thống quản lý môi trường và xã hội

Hệ thống này yêu cầu tối thiểu bao gồm Chính sách môi trường và xã hội (gọi tắt là Chính sách E&S); Danh sách loại trừ E&S; Các quy trình E&S liên quan khoản vay; Các hướng dẫn thẩm định, đánh giá E&S của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường và xã hội và các mẫu báo cáo liên quan.

Tuyên bố Chính sách môi trường và xã hội

TCTD phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về Chính sách E&S. Văn bản này phải được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên phê duyệt. TCTD phải công bố Chính sách E&S của tổ chức mình trên các phương tiện truyền thông hoặc công khai trên website của TCTD. Nội dung của Chính sách này thể hiện việc TCTD sẽ cam kết luôn đảm bảo việc quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động tài chính của mình. Ngoài ra, TCTD cũng đưa ra những nguyên tắc trong quá trình quản lý dịch vụ và sản phẩm như đánh giá những rủi ro môi trường và xã hội, đảm bảo việc cho vay hướng tới các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh bền vững về môi trường, được xã hội chấp nhận và mang lại lợi ích kinh tế.

Về quy định đảm bảo nguyên tắc khiếu nại của bên thứ ba, nguyên tắc này có nghĩa bất kỳ bên thứ ba là cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại đến TCTD hoặc cơ quan chức năng về việc TCTD tài trợ vốn cho các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh mà dự án, phương án đó tác động xấu đến môi trường tự nhiên hoặc ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Yêu cầu này thường ít được các TCTD tại Việt Nam chú trọng.

Danh sách loại trừ E&S

Danh sách loại trừ E&S là tập hợp các mục đích vay vốn mà TCTD sẽ từ chối cho vay. Thông thường, những mục đích vay vốn mà TCTD từ chối cho vay sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật và khẩu vị rủi ro của từng TCTD. Tuy nhiên, danh sách loại trừ E&S theo IFC có khẩu vị rủi ro chặt hơn khẩu vị của TCTD. Một số hoạt động của khách hàng nằm trong danh sách loại trừ E&S theo khuyến nghị phải từ chối cho vay của IFC như: các hoạt động sản xuất, khai thác và chế biến nhiên liệu hóa thạch; sản xuất, kinh doanh vật liệu phóng xạ (ngoại trừ các thiết bị mà IFC đánh giá nguồn phóng xạ là không nguy hiểm); các hoạt động ảnh hưởng đến người bản địa, cưỡng bức lao động hoặc lao động có hại ở trẻ em; hoạt động khai thác gỗ trong rừng ẩm nhiệt đới nguyên sinh,…

Quy trình đánh giá, thẩm định rủi ro E&S

Quy trình đánh giá, thẩm định rủi ro E&S là một phần trong ESMS. TCTD có thể xây dựng lồng ghép vào quy trình cho vay hoặc tách rời thành một quy trình thẩm định E&S riêng biệt. Để đơn giản hóa, thông thường TCTD sẽ lồng ghép việc đánh giá, thẩm định E&S vào quy trình cho vay hiện hành của TCTD.

Quy trình đánh giá, thẩm định rủi ro E&S do TCTD quy định nhưng thông thường sẽ bao gồm các bước sau:

 

Sàng lọc: kiểm tra hoạt động của khách hàng có nằm trong Danh sách loại trừ E&S của TCTD không? Từ chối cho vay nếu hoạt động kinh doanh của khách hàng thuộc Danh sách loại trừ E&S.

Phân loại E&S: sau khi sàng lọc khoản vay không thuộc Danh sách loại trừ E&S, TCTD tiến hành phân loại rủi ro E&S đối với dự án, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng. Mức độ rủi ro E&S của khoản vay sẽ tuân theo quy định nội bộ của mỗi TCTD và thông thường được chia thành 3 hoặc 4 mức độ rủi ro tương ứng các mức rủi ro thấp, trung bình và cao hoặc rủi ro thấp, vừa, đáng kể và cao.

Mức độ rủi ro thấp là những hoạt động kinh doanh có tác động bất lợi đến môi trường và xã hội ở mức thấp hoặc không có tác động. Thông thường các mục đích vay vốn tiêu dùng phục vụ đời sống của cá nhân ít có tác động bất lợi đến môi trường và xã hội sẽ được phân loại mức độ rủi ro thấp và không phải thực hiện đánh giá, thẩm định E&S.

Mức độ rủi ro trung bình và cao là những hoạt động kinh doanh có tác động bất lợi đến môi trường và xã hội hoặc có khả năng gây ra những tác động tiêu cực, tiềm ẩn về môi trường và xã hội ở mức độ trung bình hoặc đáng kể. Ví dụ như các dự án về thủy điện tác động đến dòng chảy; các dự án điện gió ngoài biển tác động đến hệ sinh vật, dòng chảy, hướng gió; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng lúa tác động đến môi trường sống của sinh vật, con người,…

Thẩm định E&S: Các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh được phân loại rủi ro trung bình và cao phải được TCTD thẩm định rủi ro E&S chặt chẽ, tuân thủ theo hướng dẫn, thông lệ về quản lý rủi ro E&S của quốc tế. Tùy thuộc vào mức độ rủi ro của dự án, phương án sản xuất kinh doanh sẽ có những yêu cầu E&S chuyên biệt phải thực hiện. Đối với những dự án phức tạp, đòi hỏi phải có kỹ thuật chuyên môn sâu về môi trường,TCTD có thể thuê chuyên gia độc lập bên ngoài để hỗ trợ đánh giá, thẩm định. Đồng thời, phải đánh giá đồng thời rủi ro về môi trường và rủi ro về xã hội để xác định và phân loại mức độ rủi ro E&S tổng thể của dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

Phê duyệt E&S: đối với các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh được phân loại rủi ro trung bình và cao thì phải được Phòng/Ban/Bộ phận có chuyên môn về E&S của TCTD phê duyệt. Người phê duyệt khoản vay đáp ứng rủi ro về E&S sẽ riêng biệt với Người phê duyệt số tiền cho vay của khoản vay. Có nghĩa là Phòng/Ban/Bộ phận chuyên môn về E&S chỉ có thẩm quyền phê duyệt dự án, phương án sản xuất kinh doanh đáp ứng hoặc không đáp ứng các yêu cầu rủi ro E&S.

Giám sát, báo cáo: TCTD phải thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo khách hàng tuân thủ các yêu cầu E&S mà khách hàng đã cam kết với TCTD. Việc kiểm tra, giám sát E&S có thể được thực hiện lồng ghép vào quy trình kiểm tra, giám sát sau cho vay của TCTD. Trường hợp, thông qua kiểm tra, giám sát sau cho vay phát hiện khách hàng vi phạm các cam kết về môi trường và xã hội thì phải đánh giá mức độ ảnh hưởng của vi phạm tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng và kịp thời có kịch bản xử lý phù hợp.

Các hướng dẫn thẩm định, đánh giá E&S của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và các mẫu báo cáo liên quan

Theo khuyến nghị, các TCTD nên thành lập một Phòng/Bộ phận chuyên biệt về E&S. Nhân sự phụ trách về E&S phải có trình độ chuyên môn về kỹ thuật môi trường hoặc tài nguyên và môi trường hoặc môi trường và xã hội học. Nhân sự về E&S phải am hiểu phải có nền tảng kiến thức sâu rộng về cả môi trường và tài chính. Tuy nhiên, không phải TCTD nào cũng có đủ nguồn lực cần thiết để thành lập Phòng/Bộ phận chuyên biệt. Do đó, việc kiêm nhiệm là không thể tránh khỏi.

Do đó, TCTD sẽ xây dựng những hướng dẫn đánh giá, thẩm định E&S đối với một số dự án, phương án sản xuất, kinh doanh phổ biến. Các hướng dẫn này được xây dựng theo hướng tin gọn, dễ hiểu đảm bảo nhân sự là cán bộ tín dụng tại các chi nhánh, cán bộ thẩm định tín dụng của TCTD có thể đọc, hiểu và vận dụng vào nghiệp vụ đánh giá, thẩm định E&S.

Bên cạnh xây dựng hướng dẫn đặc tả, TCTD cũng xây dựng các mẫu biểu theo hướng đơn giản, phục vụ việc đánh giá, thẩm định E&S khách hàng theo hướng phỏng vấn và trả lời bằng câu hỏi đúng/sai hoặc chọn đáp án có sẵn.

Nếu tuân thủ các khuyến nghị và yêu cầu của IFC và GCPF thì TCTD không những phải đánh giá các tác động về môi trường mà còn phải đánh giá các tác động về xã hội đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

Một số đề xuất, kiến nghị

Đối với các TCTD chưa xây dựng Hệ thống quản lý môi trường và xã hội:

Thành lập tổ biên soạn Quy định nội bộ về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng để theo kịp tiến độ ban hành Thông tư của NHNN. Theo quy định nêu trong dự thảo,  chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các TCTD phải ban hành Quy định nội bộ về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng và gửi về NHNN.

Thành lập một đội ngũ nhân sự chuyên biệt để nghiên cứu và tham dự các lớp ngắn hạn, các khóa học về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh để đảm bảo công tác vận hành khi Thông tư có hiệu lực thi hành.

Thuê đội ngũ tư vấn là các chuyên gia môi trường bên ngoài để tư vấn, chuyển giao kiến thức chuyên môn về phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường cho nhân sự của TCTD.

Trong dài hạn, TCTD nên hợp tác với các Quỹ đầu tư cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên,…để nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc quản lý rủi ro môi trường và xã hội đối với hoạt động tài chính của TCTD.

Đối với các TCTD đã có Hệ thống quản lý môi trường và xã hội:

Định kỳ đánh giá và cập nhật Chính sách E&S, Danh sách loại trừ E&S phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ tốt quốc tế. Nghiên cứu, điều chỉnh để áp dụng ESMS cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ của TCTD thay vì chỉ áp dụng đối với một số dòng sản phẩm như hiện tại  để đáp ứng quy định của NHNN.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

Theo khoản 4 Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022, NHNN phải ban hành hướng dẫn quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng cho TCTD tại Việt Nam. Tuy nhiên, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, NHNN nên bổ sung thêm hướng dẫn quản lý rủi ro xã hội trong hoạt động cấp tín dụng của các TCTD để phù hợp với thực tiễn và xu hướng của thế giới.

Nhìn chung, việc tạo ra khuôn khổ pháp lý đồng bộ, yêu cầu bắt buộc TCTD thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng là cần thiết trong bối cảnh hiện tại và phù hợp với xu hướng của thế giới.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/10

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/10/2021, bế mạc vào ngày 13/11/2021 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ 2 được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung, chia thành 2 đợt.

Để kinh tế Việt Nam không lỡ nhịp đà phục hồi của kinh tế thế giới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đề cập đến vấn đề tăng nợ công để có thêm nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, GS. TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội khóa XV cho rằng, nếu chúng ta sợ, không dám đi vay thì chúng ta sẽ bị bó trong vòng luẩn quẩn, nền kinh tế không thể bứt phá, nguy cơ lỡ nhịp đà phục hồi kinh tế thế giới.

Hà Nội sẵn sàng tạo mọi điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 19/10, Thành ủy - UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19”.

Công nghệ số có thể đem lại 74 tỷ USD cho Việt Nam vào năm 2030

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nếu được tận dụng tối đa trong nền kinh tế, công nghệ số có thể đem lại hơn 1,733 triệu tỷ đồng (74 tỷ USD) cho Việt Nam vào năm 2030. Khoản tiền này tương đương 27% GDP của Việt Nam trong năm 2020. Dự kiến, các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất là sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, giáo dục và đào tạo.

Qua mỗi thử thách cam go, đội ngũ y tế của chúng ta càng trưởng thành, cả về bản lĩnh, ý chí, cả về lòng quả cảm, cả về kiến thức chuyên môn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc gặp mặt xúc động và đầy ý nghĩa này.

Đầu tư công và xuất khẩu là động lực cho tăng trưởng kinh tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đẩy mạnh đầu tư công, hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu là một trong những giải pháp quan trọng tạo động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Cổng Ngân lượng phối hợp cùng Vietcombank triển khai dịch vụ thanh toán điện tử cho Công an TP Hà Nội

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/10/2021, Công ty Cổ phần cổng trung gian thanh toán Ngân lượng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán phí, lệ phí cho Công an TP Hà Nội bằng hình thức Quét mã QR Code thông qua máy SmartPOS.

VPBank giảm lãi suất, tăng ưu đãi cho doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nhằm chung tay giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) do phụ nữ làm chủ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh hậu đại dịch COVID-19.

Sacombank triển khai nhiều ưu đãi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Ngàn deal ưu đãi – Triệu lời yêu thương” kéo dài đến hết ngày 31/12/2021 dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tại Sacombank với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

SHB được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã xuất sắc được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và nằm trong danh sách các Doanh nghiệp tỷ đô năm 2020, khẳng định năng lực phát triển toàn diện, minh bạch và bền vững của ngân hàng.

Standard Chartered bảo lãnh phát hành khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá 800 triệu USD

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered vừa bảo lãnh phát hành thành công khoản vay vốn nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay trị giá 800 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Đây là khoản vay với quy mô và cấu trúc mang tính vượt trội đối với thị trường ngân hàng tại Việt Nam.

Mở ứng dụng ngân hàng để thanh toán VNPAY-QR, cô giáo âm nhạc trúng ngay căn hộ cao cấp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là câu chuyện của cô giáo Hồ Thu Trang (35 tuổi, Hà Nội), người đã may mắn trở thành chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trong chương trình “Quét VNPAY-QR, Trúng xe, trúng nhà” đợt 4 do VNPAY tổ chức.

Lần thứ 6 liên tiếp NCB lọt TOP 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa được vinh danh TOP 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021 tại Lễ trao giải “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021” nhờ có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững.

Vietcombank tri ân khách hàng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Vietcombank dành tặng 5.000 phần quà ý nghĩa với mong muốn gửi tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến với khách hàng nữ là các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Cổng Ngân lượng phối hợp cùng Vietcombank triển khai dịch vụ thanh toán điện tử cho Công an TP Hà Nội

Tin hội viên - P.V - 21:39 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/10/2021, Công ty Cổ phần cổng trung gian thanh toán Ngân lượng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán phí, lệ phí cho Công an TP Hà Nội bằng hình thức Quét mã QR Code thông qua máy SmartPOS.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/10

Tin tức - Thanh Hải - 20:41 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/10/2021, bế mạc vào ngày 13/11/2021 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ 2 được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung, chia thành 2 đợt.

Tập đoàn Gelex phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 9%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 18:00 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán GEX) vừa ban hành Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu.

Chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam xếp thứ 19 thế giới về mức độ lạc quan

Văn hóa - Ngô Hải - 17:33 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với hy vọng sớm được trở lại cuộc sống "bình thường mới", hơn 20.000 chuyên gia nước ngoài làm việc trên toàn cấu cho thấy sự vững tin khi sống và làm việc ở nước ngoài không hề giảm sút. Việt Nam đứng thứ 5 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nâng ba bậc lên hạng 19 trong bảng xếp hạng chung toàn thế giới.

Để kinh tế Việt Nam không lỡ nhịp đà phục hồi của kinh tế thế giới

Vấn đề - Nhận định - Phương Liên - 15:42 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đề cập đến vấn đề tăng nợ công để có thêm nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, GS. TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội khóa XV cho rằng, nếu chúng ta sợ, không dám đi vay thì chúng ta sẽ bị bó trong vòng luẩn quẩn, nền kinh tế không thể bứt phá, nguy cơ lỡ nhịp đà phục hồi kinh tế thế giới.

Những nữ doanh nhân 'quyền lực' ngành ngân hàng

Doanh nhân - Minh Hoàng - 14:14 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Họ là những nữ doanh nhân chèo lái doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn để đạt thành quả tốt nhất, trên thương trường. Họ không còn là "phái yếu" mà là những "bông hồng quyền lực" trong ngành tài chính ngân hàng khiến nhiều người nể phục. 

Quý III, Nhiệt điện Hải Phòng có lãi 6 tỷ đồng, giảm 96,5%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:08 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2021, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) chỉ đạt hơn 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 168,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ giảm lên đến 96,5%.

Chứng khoán SSI: Lợi nhuận quý III/2021 tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:00 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 667 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nội sẵn sàng tạo mọi điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 11:48 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 19/10, Thành ủy - UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19”.

VPBank giảm lãi suất, tăng ưu đãi cho doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ

Sản phẩm, dịch vụ - Minh Phương - 11:44 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nhằm chung tay giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) do phụ nữ làm chủ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh hậu đại dịch COVID-19.

Sacombank triển khai nhiều ưu đãi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 11:38 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Ngàn deal ưu đãi – Triệu lời yêu thương” kéo dài đến hết ngày 31/12/2021 dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tại Sacombank với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Công nghệ số có thể đem lại 74 tỷ USD cho Việt Nam vào năm 2030

Vấn đề - Nhận định - P.V - 11:17 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nếu được tận dụng tối đa trong nền kinh tế, công nghệ số có thể đem lại hơn 1,733 triệu tỷ đồng (74 tỷ USD) cho Việt Nam vào năm 2030. Khoản tiền này tương đương 27% GDP của Việt Nam trong năm 2020. Dự kiến, các lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất là sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, giáo dục và đào tạo.

Quý III/2021, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) lỗ 35 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:09 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với kết quả lợi nhuận sau thuế âm 35 tỷ đồng.

SHB được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả

Tin hội viên - P.V - 09:44 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã xuất sắc được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và nằm trong danh sách các Doanh nghiệp tỷ đô năm 2020, khẳng định năng lực phát triển toàn diện, minh bạch và bền vững của ngân hàng.

Standard Chartered bảo lãnh phát hành khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá 800 triệu USD

Tin hội viên - Thanh Hải - 09:26 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered vừa bảo lãnh phát hành thành công khoản vay vốn nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay trị giá 800 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Đây là khoản vay với quy mô và cấu trúc mang tính vượt trội đối với thị trường ngân hàng tại Việt Nam.

Mở ứng dụng ngân hàng để thanh toán VNPAY-QR, cô giáo âm nhạc trúng ngay căn hộ cao cấp

Sản phẩm, dịch vụ - Thanh Huyền - 08:00 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đó là câu chuyện của cô giáo Hồ Thu Trang (35 tuổi, Hà Nội), người đã may mắn trở thành chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trong chương trình “Quét VNPAY-QR, Trúng xe, trúng nhà” đợt 4 do VNPAY tổ chức.

Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tin tức - P.V - 07:47 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống trở về quê sinh sống, cư trú được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh.

Qua mỗi thử thách cam go, đội ngũ y tế của chúng ta càng trưởng thành, cả về bản lĩnh, ý chí, cả về lòng quả cảm, cả về kiến thức chuyên môn

Tin tức - TTTCTT - 07:31 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc gặp mặt xúc động và đầy ý nghĩa này.

Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN

Tin tức - P.V - 07:04 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 18/10/2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA).

Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm để thúc đẩy quá trình xử lý nợ tại tổ chức tín dụng

Nghiên cứu - Trao đổi - Nguyễn Thị Lương Trà - 06:46 19/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tập trung nêu và phân tích một số nội dung quy định của pháp luật chưa phù hợp, đồng thời đề xuất một số biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành, qua đó tạo điều kiện để xử lý nhanh, dứt điểm các khoản nợ xấu tại TCTD.

Đầu tư công và xuất khẩu là động lực cho tăng trưởng kinh tế

Vấn đề - Nhận định - P.V - 20:00 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đẩy mạnh đầu tư công, hỗ trợ lĩnh vực xuất khẩu là một trong những giải pháp quan trọng tạo động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) họp Đại hội bất thường sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 18:45 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty vào đầu năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán GVR) vừa thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, sửa đổi bổ sung Điều lệ và thông qua một số quy chế.

Sonadezi Châu Đức: Quý III/2021, lợi nhuận sau thuế tăng gần 80%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 18:30 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán SZC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ

VEPR: Hộ kinh doanh đóng góp 30% GDP

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bảo Đăng - 17:30 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), khu vực hộ kinh doanh (kinh tế cá thể - bao gồm cả khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản) chiếm tỷ trọng 30% trong cơ cấu GDP của toàn bộ nền kinh tế.

500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021

Doanh nghiệp - T.H - 17:15 18/10/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet vừa công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021. Theo công bố, ngành Ngân hàng có sự xuất hiện của các ngân hàng dẫn đầu như: Vietcombank, VietinBank, Techcombank, VPBank, MBBank, HDBank, VIB…
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO