Thứ 3, 28/06/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Yêu cầu quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng – nhìn từ thực hành quốc tế

Ths. Lê Hồng Thái - Vấn đề - Nhận định - 18/09/2021 07:24
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, Ngân hàng đóng góp quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển bền vững; tác động đến môi trường thông qua các hoạt động nội bộ và tác động bên ngoài thông qua cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của minh, đặc biệt là hoạt động cấp tín dụng. Vì vậy, quản lý rủi ro môi trường là yêu cầu đã được đặt ra nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các dự án thân thiện với môi trường, thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh...

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD).

Để chuẩn bị nội dung cho bản dự thảo sát với thực tế, trước đó NHNN đã có Công văn số 3739/NHNN-TD ngày 27/5/2021 gửi đến 5 Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Đây được xem là những tư liệu, thông tin cần thiết hỗ trợ NHNN nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư phù hợp với thực tiễn hoạt động ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Phân loại, đánh giá, quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng là yêu cầu không mới đối với các TCTD đã triển khai các gói tín dụng xanh sử dụng nguồn vốn từ Công ty Tài chính Quốc tế  (IFC) hoặc Quỹ hợp tác khí hậu toàn cầu (GCPF). Để ký kết hợp tác và nhận vốn tài trợ từ IFC hoặc GCPF, các TCTD phải xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quản lý môi trường và xã hội (Environmental & Social Management System – gọi tắt là ESMS).

Theo thông tin khảo sát, một số TCTD đã triển khai các gói sản phẩm tín dụng xanh và sử dụng nguồn vốn từ IFC và GCPF như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank); Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Công ty Tài chính Điện lực (EVNFinance).

Như vậy, các TCTD nêu trên về cơ bản đã xây dựng hoàn thiện Hệ thống quản lý môi trường và xã hội nội bộ (ESMS) để phục vụ việc đánh giá các tác động về môi trường và xã hội trong quá trình thẩm định, cấp tín dụng.

Các TCTD đã triển khai ESMS về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của NHNN trong việc thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Ngoài ra, khi đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của IFC và GCPF thì TCTD còn mở rộng phạm vi quản lý rủi ro xã hội bên cạnh các rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Tuy nhiên, theo quan sát và nhận định cá nhân, các TCTD chỉ thực hiện phân loại, đánh giá, quản lý rủi ro môi trường và xã hội đối với các khoản vay của khách hàng sử dụng nguồn vốn tài trợ của IFC, GCPF hoặc tổ chức bất kỳ mà tổ chức đó yêu cầu TCTD phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội.

Các cấu phần của Hệ thống quản lý môi trường và xã hội

Hệ thống này yêu cầu tối thiểu bao gồm Chính sách môi trường và xã hội (gọi tắt là Chính sách E&S); Danh sách loại trừ E&S; Các quy trình E&S liên quan khoản vay; Các hướng dẫn thẩm định, đánh giá E&S của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường và xã hội và các mẫu báo cáo liên quan.

Tuyên bố Chính sách môi trường và xã hội

TCTD phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về Chính sách E&S. Văn bản này phải được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên phê duyệt. TCTD phải công bố Chính sách E&S của tổ chức mình trên các phương tiện truyền thông hoặc công khai trên website của TCTD. Nội dung của Chính sách này thể hiện việc TCTD sẽ cam kết luôn đảm bảo việc quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động tài chính của mình. Ngoài ra, TCTD cũng đưa ra những nguyên tắc trong quá trình quản lý dịch vụ và sản phẩm như đánh giá những rủi ro môi trường và xã hội, đảm bảo việc cho vay hướng tới các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh bền vững về môi trường, được xã hội chấp nhận và mang lại lợi ích kinh tế.

Về quy định đảm bảo nguyên tắc khiếu nại của bên thứ ba, nguyên tắc này có nghĩa bất kỳ bên thứ ba là cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại đến TCTD hoặc cơ quan chức năng về việc TCTD tài trợ vốn cho các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh mà dự án, phương án đó tác động xấu đến môi trường tự nhiên hoặc ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Yêu cầu này thường ít được các TCTD tại Việt Nam chú trọng.

Danh sách loại trừ E&S

Danh sách loại trừ E&S là tập hợp các mục đích vay vốn mà TCTD sẽ từ chối cho vay. Thông thường, những mục đích vay vốn mà TCTD từ chối cho vay sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật và khẩu vị rủi ro của từng TCTD. Tuy nhiên, danh sách loại trừ E&S theo IFC có khẩu vị rủi ro chặt hơn khẩu vị của TCTD. Một số hoạt động của khách hàng nằm trong danh sách loại trừ E&S theo khuyến nghị phải từ chối cho vay của IFC như: các hoạt động sản xuất, khai thác và chế biến nhiên liệu hóa thạch; sản xuất, kinh doanh vật liệu phóng xạ (ngoại trừ các thiết bị mà IFC đánh giá nguồn phóng xạ là không nguy hiểm); các hoạt động ảnh hưởng đến người bản địa, cưỡng bức lao động hoặc lao động có hại ở trẻ em; hoạt động khai thác gỗ trong rừng ẩm nhiệt đới nguyên sinh,…

Quy trình đánh giá, thẩm định rủi ro E&S

Quy trình đánh giá, thẩm định rủi ro E&S là một phần trong ESMS. TCTD có thể xây dựng lồng ghép vào quy trình cho vay hoặc tách rời thành một quy trình thẩm định E&S riêng biệt. Để đơn giản hóa, thông thường TCTD sẽ lồng ghép việc đánh giá, thẩm định E&S vào quy trình cho vay hiện hành của TCTD.

Quy trình đánh giá, thẩm định rủi ro E&S do TCTD quy định nhưng thông thường sẽ bao gồm các bước sau:

 

Sàng lọc: kiểm tra hoạt động của khách hàng có nằm trong Danh sách loại trừ E&S của TCTD không? Từ chối cho vay nếu hoạt động kinh doanh của khách hàng thuộc Danh sách loại trừ E&S.

Phân loại E&S: sau khi sàng lọc khoản vay không thuộc Danh sách loại trừ E&S, TCTD tiến hành phân loại rủi ro E&S đối với dự án, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng. Mức độ rủi ro E&S của khoản vay sẽ tuân theo quy định nội bộ của mỗi TCTD và thông thường được chia thành 3 hoặc 4 mức độ rủi ro tương ứng các mức rủi ro thấp, trung bình và cao hoặc rủi ro thấp, vừa, đáng kể và cao.

Mức độ rủi ro thấp là những hoạt động kinh doanh có tác động bất lợi đến môi trường và xã hội ở mức thấp hoặc không có tác động. Thông thường các mục đích vay vốn tiêu dùng phục vụ đời sống của cá nhân ít có tác động bất lợi đến môi trường và xã hội sẽ được phân loại mức độ rủi ro thấp và không phải thực hiện đánh giá, thẩm định E&S.

Mức độ rủi ro trung bình và cao là những hoạt động kinh doanh có tác động bất lợi đến môi trường và xã hội hoặc có khả năng gây ra những tác động tiêu cực, tiềm ẩn về môi trường và xã hội ở mức độ trung bình hoặc đáng kể. Ví dụ như các dự án về thủy điện tác động đến dòng chảy; các dự án điện gió ngoài biển tác động đến hệ sinh vật, dòng chảy, hướng gió; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng lúa tác động đến môi trường sống của sinh vật, con người,…

Thẩm định E&S: Các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh được phân loại rủi ro trung bình và cao phải được TCTD thẩm định rủi ro E&S chặt chẽ, tuân thủ theo hướng dẫn, thông lệ về quản lý rủi ro E&S của quốc tế. Tùy thuộc vào mức độ rủi ro của dự án, phương án sản xuất kinh doanh sẽ có những yêu cầu E&S chuyên biệt phải thực hiện. Đối với những dự án phức tạp, đòi hỏi phải có kỹ thuật chuyên môn sâu về môi trường,TCTD có thể thuê chuyên gia độc lập bên ngoài để hỗ trợ đánh giá, thẩm định. Đồng thời, phải đánh giá đồng thời rủi ro về môi trường và rủi ro về xã hội để xác định và phân loại mức độ rủi ro E&S tổng thể của dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

Phê duyệt E&S: đối với các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh được phân loại rủi ro trung bình và cao thì phải được Phòng/Ban/Bộ phận có chuyên môn về E&S của TCTD phê duyệt. Người phê duyệt khoản vay đáp ứng rủi ro về E&S sẽ riêng biệt với Người phê duyệt số tiền cho vay của khoản vay. Có nghĩa là Phòng/Ban/Bộ phận chuyên môn về E&S chỉ có thẩm quyền phê duyệt dự án, phương án sản xuất kinh doanh đáp ứng hoặc không đáp ứng các yêu cầu rủi ro E&S.

Giám sát, báo cáo: TCTD phải thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo khách hàng tuân thủ các yêu cầu E&S mà khách hàng đã cam kết với TCTD. Việc kiểm tra, giám sát E&S có thể được thực hiện lồng ghép vào quy trình kiểm tra, giám sát sau cho vay của TCTD. Trường hợp, thông qua kiểm tra, giám sát sau cho vay phát hiện khách hàng vi phạm các cam kết về môi trường và xã hội thì phải đánh giá mức độ ảnh hưởng của vi phạm tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng và kịp thời có kịch bản xử lý phù hợp.

Các hướng dẫn thẩm định, đánh giá E&S của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và các mẫu báo cáo liên quan

Theo khuyến nghị, các TCTD nên thành lập một Phòng/Bộ phận chuyên biệt về E&S. Nhân sự phụ trách về E&S phải có trình độ chuyên môn về kỹ thuật môi trường hoặc tài nguyên và môi trường hoặc môi trường và xã hội học. Nhân sự về E&S phải am hiểu phải có nền tảng kiến thức sâu rộng về cả môi trường và tài chính. Tuy nhiên, không phải TCTD nào cũng có đủ nguồn lực cần thiết để thành lập Phòng/Bộ phận chuyên biệt. Do đó, việc kiêm nhiệm là không thể tránh khỏi.

Do đó, TCTD sẽ xây dựng những hướng dẫn đánh giá, thẩm định E&S đối với một số dự án, phương án sản xuất, kinh doanh phổ biến. Các hướng dẫn này được xây dựng theo hướng tin gọn, dễ hiểu đảm bảo nhân sự là cán bộ tín dụng tại các chi nhánh, cán bộ thẩm định tín dụng của TCTD có thể đọc, hiểu và vận dụng vào nghiệp vụ đánh giá, thẩm định E&S.

Bên cạnh xây dựng hướng dẫn đặc tả, TCTD cũng xây dựng các mẫu biểu theo hướng đơn giản, phục vụ việc đánh giá, thẩm định E&S khách hàng theo hướng phỏng vấn và trả lời bằng câu hỏi đúng/sai hoặc chọn đáp án có sẵn.

Nếu tuân thủ các khuyến nghị và yêu cầu của IFC và GCPF thì TCTD không những phải đánh giá các tác động về môi trường mà còn phải đánh giá các tác động về xã hội đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

Một số đề xuất, kiến nghị

Đối với các TCTD chưa xây dựng Hệ thống quản lý môi trường và xã hội:

Thành lập tổ biên soạn Quy định nội bộ về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng để theo kịp tiến độ ban hành Thông tư của NHNN. Theo quy định nêu trong dự thảo,  chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các TCTD phải ban hành Quy định nội bộ về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng và gửi về NHNN.

Thành lập một đội ngũ nhân sự chuyên biệt để nghiên cứu và tham dự các lớp ngắn hạn, các khóa học về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh để đảm bảo công tác vận hành khi Thông tư có hiệu lực thi hành.

Thuê đội ngũ tư vấn là các chuyên gia môi trường bên ngoài để tư vấn, chuyển giao kiến thức chuyên môn về phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường cho nhân sự của TCTD.

Trong dài hạn, TCTD nên hợp tác với các Quỹ đầu tư cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên,…để nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc quản lý rủi ro môi trường và xã hội đối với hoạt động tài chính của TCTD.

Đối với các TCTD đã có Hệ thống quản lý môi trường và xã hội:

Định kỳ đánh giá và cập nhật Chính sách E&S, Danh sách loại trừ E&S phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ tốt quốc tế. Nghiên cứu, điều chỉnh để áp dụng ESMS cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ của TCTD thay vì chỉ áp dụng đối với một số dòng sản phẩm như hiện tại  để đáp ứng quy định của NHNN.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

Theo khoản 4 Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường 2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022, NHNN phải ban hành hướng dẫn quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng cho TCTD tại Việt Nam. Tuy nhiên, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, NHNN nên bổ sung thêm hướng dẫn quản lý rủi ro xã hội trong hoạt động cấp tín dụng của các TCTD để phù hợp với thực tiễn và xu hướng của thế giới.

Nhìn chung, việc tạo ra khuôn khổ pháp lý đồng bộ, yêu cầu bắt buộc TCTD thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng là cần thiết trong bối cảnh hiện tại và phù hợp với xu hướng của thế giới.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Agriseco: VN30 đang ở vùng giá hợp lý trong khi VN-Midcap vẫn còn đắt đỏ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều ý kiến cho rằng, mặt bằng định giá cổ phiếu hiện đã trở nên hấp dẫn khi so sánh với chỉ tiêu P/E, P/B lịch sử của VN-Index. Mặc dù vậy, mức độ đắt – rẻ của thị trường sẽ bị ảnh hưởng trong các môi trường lãi suất khác nhau. Với xu hướng lãi suất được dự báo tăng lên trong thời gian tới, CTCK Agiribank (Agriseco) đưa ra đánh giá cụ thể về mức định giá của các cổ phiếu nhóm VN30 và VN-Midcap theo phương pháp P/B.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp xã giao Thống đốc NHTW Hàn Quốc và Thống đốc NHTW Hy Lạp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên lần thức 92 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), ngày 25/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp xã giao Thống đốc NHTW Hàn Quốc Rhee Changyong và Thống đốc NHTW Hy Lạp Yannis Tournaras.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên lần thứ 92 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên lần thứ 92 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và các sự kiện bên lề tại Basel, Thụy Sĩ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã có phát biểu tại Phiên họp Kinh tế toàn cầu và Hội nghị Toàn thể BIS.

Đà Nẵng đã và đang “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”

(thitruongtaichinhtiente.vn) -Đó là những đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chiều ngày 26/6 khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp, làm việc với Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) lần thứ 92 tại Basel, Thụy Sĩ, ngày 24 - 25/6/2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp xã giao Tổng Giám đốc BIS Agustin Carstens và tân trưởng đại diện Văn phòng BIS khu vực châu Á Tao Zhang.

Tăng cường công tác chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, truyền thông

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình đào tạo Phân tích, xử lý dữ liệu - Thương hiệu MasterMOS của UBGROUP được vinh danh “Sản phẩm chất lượng, dịch vụ hoàn hảo năm 2022”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình đào tạo Phân tích, xử lý dữ liệu - Thương hiệu MasterMOS của Công ty Cổ phần Tập đoàn UB (UBGROUP) vừa được vinh danh là “Sản phẩm chất lượng, dịch vụ hoàn hảo năm 2022” tại Lễ công bố “Thương hiệu xuất sắc 3 miền và Gương mặt doanh nhân xuất sắc 3 miền” tổ chức ngày 26/6/2022 tại Hà Nội. Lễ công bố được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC6 - Đài truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam. 

F88 lần thứ 2 được nhận Chứng chỉ vàng về bảo vệ khách hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đáp ứng 7 tiêu chí khắt khe mà tổ chức Smart Campaign (Mỹ) đề ra, một lần nữa, F88 nhận được chứng chỉ vàng về việc Bảo vệ khách hàng (Client Protection Certificate - CPC).

Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt mục tiêu doanh thu 17.239 tỷ đồng cho năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ (mã chứng khoán DPM) thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 lần lượt là 17.239 tỷ đồng và 4.130 tỷ đồng.

Gửi tiết kiệm online lãi suất tới 7% tại BAOVIET Bank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Chỉ cần truy cập Internet Banking của BAOVIET Bank hoặc ứng dụng BAOVIET Smart, khách hàng có thể dễ dàng gửi tiết kiệm online mọi lúc mọi nơi với lãi suất tới 7%/năm.

Combo hoàn tiền dành cho khách hàng đăng ký mở mới thẻ thanh toán Sacombank JCB Platinum

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khách hàng mở mới thẻ Sacombank JCB Platinum từ nay đến hết ngày 31/7/2022 có cơ hội nhận được combo hoàn tiền cực chất: hoàn 100% phí thường niên và hoàn thêm 500.000 đồng vào tài khoản thanh toán.

FE CREDIT nhận Giải thưởng Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) đã vinh dự nhận cúp vàng danh giá “Thương hiệu Số 1 Việt Nam 2022” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á tổ chức.

Sacombank thêm số hotline trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 24/6, Sacombank chính thức đưa vào phục vụ thêm số Hotline mới 1800 5858 88 bên cạnh hai số Hotline đang áp dụng là 1900 5555 88 (dành cho tất cả khách hàng) và 1800 5858 23 (chỉ dành cho khách hàng VIP). Việc thay đổi này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong bối cảnh chuyển đổi số cũng như mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngày một tối ưu hơn.

Ford Việt Nam và chặng đường 10 năm cùng K0 Còi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong suốt 10 năm triển khai, dự án K0 Còi của Ford Việt Nam đã mang đến cho người trẻ những hoạt động thú vị và ý nghĩa, hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức và lan tỏa những hành vi tốt đẹp trong việc tham gia giao thông.

Agriseco: VN30 đang ở vùng giá hợp lý trong khi VN-Midcap vẫn còn đắt đỏ

Thị trường - Quỳnh Dương - 20:59 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều ý kiến cho rằng, mặt bằng định giá cổ phiếu hiện đã trở nên hấp dẫn khi so sánh với chỉ tiêu P/E, P/B lịch sử của VN-Index. Mặc dù vậy, mức độ đắt – rẻ của thị trường sẽ bị ảnh hưởng trong các môi trường lãi suất khác nhau. Với xu hướng lãi suất được dự báo tăng lên trong thời gian tới, CTCK Agiribank (Agriseco) đưa ra đánh giá cụ thể về mức định giá của các cổ phiếu nhóm VN30 và VN-Midcap theo phương pháp P/B.

Chương trình đào tạo Phân tích, xử lý dữ liệu - Thương hiệu MasterMOS của UBGROUP được vinh danh “Sản phẩm chất lượng, dịch vụ hoàn hảo năm 2022”

Tin hội viên - P.V - 20:52 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình đào tạo Phân tích, xử lý dữ liệu - Thương hiệu MasterMOS của Công ty Cổ phần Tập đoàn UB (UBGROUP) vừa được vinh danh là “Sản phẩm chất lượng, dịch vụ hoàn hảo năm 2022” tại Lễ công bố “Thương hiệu xuất sắc 3 miền và Gương mặt doanh nhân xuất sắc 3 miền” tổ chức ngày 26/6/2022 tại Hà Nội. Lễ công bố được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC6 - Đài truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam. 

Manulife Việt Nam cùng khách hàng trồng rừng, hướng tới một tương lai bền vững

Sống đẹp - S.A - 20:41 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện cam kết tham gia chống biến đổi khí hậu, Manulife Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên GAIA, tiếp tục mang đến những chiến dịch sáng tạo đồng hành cùng khách hàng nhằm thúc đẩy một tương lai bền vững cho người dân Việt Nam.

Triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả để chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:44 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp xã giao Thống đốc NHTW Hàn Quốc và Thống đốc NHTW Hy Lạp

Hoạt động ngân hàng - P.V - 15:30 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên lần thức 92 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), ngày 25/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp xã giao Thống đốc NHTW Hàn Quốc Rhee Changyong và Thống đốc NHTW Hy Lạp Yannis Tournaras.

F88 lần thứ 2 được nhận Chứng chỉ vàng về bảo vệ khách hàng

Doanh nghiệp - Gia Nguyễn - 14:51 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đáp ứng 7 tiêu chí khắt khe mà tổ chức Smart Campaign (Mỹ) đề ra, một lần nữa, F88 nhận được chứng chỉ vàng về việc Bảo vệ khách hàng (Client Protection Certificate - CPC).

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc

Doanh nghiệp - P.V - 14:47 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trên cơ sở cân đối nhu cầu của thị trường trong nước và bảo đảm dự trữ khoáng sản, Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc sau tuyển, chế biến.

Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt mục tiêu doanh thu 17.239 tỷ đồng cho năm 2022

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:38 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ (mã chứng khoán DPM) thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 lần lượt là 17.239 tỷ đồng và 4.130 tỷ đồng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên lần thứ 92 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

Hoạt động ngân hàng - P.V - 14:00 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên lần thứ 92 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và các sự kiện bên lề tại Basel, Thụy Sĩ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã có phát biểu tại Phiên họp Kinh tế toàn cầu và Hội nghị Toàn thể BIS.

Đà Nẵng đã và đang “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”

Tin tức - TTTCTT - 13:00 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) -Đó là những đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chiều ngày 26/6 khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của TCTD

Pháp luật - Nghiệp vụ - Ngô Hải - 12:30 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với khách hàng. So với Thông tư cũ, dự thảo Thông tư mới có nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là NHNN đã bổ sung thêm “Hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử”.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp, làm việc với Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế

Hoạt động ngân hàng - P.V - 11:30 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) lần thứ 92 tại Basel, Thụy Sĩ, ngày 24 - 25/6/2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp xã giao Tổng Giám đốc BIS Agustin Carstens và tân trưởng đại diện Văn phòng BIS khu vực châu Á Tao Zhang.

Gửi tiết kiệm online lãi suất tới 7% tại BAOVIET Bank

Sản phẩm, dịch vụ - T.P - 11:13 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Chỉ cần truy cập Internet Banking của BAOVIET Bank hoặc ứng dụng BAOVIET Smart, khách hàng có thể dễ dàng gửi tiết kiệm online mọi lúc mọi nơi với lãi suất tới 7%/năm.

VinaCapital: Việt Nam chống chịu tốt hơn đối với việc Fed tăng lãi suất và các rủi ro toàn cầu khác

Vấn đề - Nhận định - Michael Kokalari, CFA (*) - 11:05 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những biến động tiêu cực từ kinh tế thế giới (Fed tăng lãi suất, xung đột giữa Nga, Ukraina, giá dầu tăng mạnh…), VinaCapital tin rằng, các chính sách của Chính phủ đã đưa ra trong suốt thập kỷ qua để bảo vệ nền kinh tế khỏi những cơn bão kinh tế toàn cầu đã và đang giúp Việt Nam chống chịu tốt hơn với những tác động tiêu cực trên toàn cầu, đặc biệt là từ Mỹ và châu Âu.

Tăng cường công tác chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, truyền thông

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thị trường sẽ có nhịp hồi phục?

Thị trường - Bùi Trang - 09:51 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ ghi nhận một nhịp hồi phục sau khi thử thách thành công ngưỡng hỗ trợ “mềm” 1.170 điểm và dòng tiền sẽ quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - vốn đã có mức giá chiết khấu khá sâu…

Bất động sản Đà Nẵng dự báo thu hút đầu tư 'Ngôi nhà thứ 2'

Kết nối - Minh Hoàng - 09:38 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Được đánh giá thuộc nhóm 20 thị trường bất động sản hàng hiệu hàng đầu thế giới, Đà Nẵng đã và đang trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn.

Những tính năng được mong chờ trên iPad Pro 2022

Công nghệ - Minh Minh - 09:36 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Apple dự kiến ​​sẽ ra mắt thế hệ iPad Pro mới trong năm 2022 với những kỳ vọng có một số tính năng hấp dẫn sẽ được Apple trang bị trên thế hệ iPad Pro mới này.

Combo hoàn tiền dành cho khách hàng đăng ký mở mới thẻ thanh toán Sacombank JCB Platinum

Sản phẩm, dịch vụ - PV - 09:28 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khách hàng mở mới thẻ Sacombank JCB Platinum từ nay đến hết ngày 31/7/2022 có cơ hội nhận được combo hoàn tiền cực chất: hoàn 100% phí thường niên và hoàn thêm 500.000 đồng vào tài khoản thanh toán.

FE CREDIT nhận Giải thưởng Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022

Tin hội viên - H.Y - 08:50 27/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) đã vinh dự nhận cúp vàng danh giá “Thương hiệu Số 1 Việt Nam 2022” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á tổ chức.

Xử lý dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu đất đắp nền Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Tin tức - V.Hiệu - 12:30 26/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/6/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 183/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

​Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch và công khai để các nhà đầu tư  tới Việt Nam

Tin tức - P.V - 11:21 26/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 25/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022 do thành phố Đà Nẵng phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức. Tại sự kiện này, Đà Nẵng công bố 7 dự án động lực, trọng điểm kêu gọi đầu tư.

Kỳ vọng cơ hội đầu tư cổ phiếu nhóm ngành nào trong nửa cuối năm 2022?

Thị trường - Quỳnh Lê - 11:00 26/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với những diễn biến tiêu cực tiếp diễn trong tháng 6 và chỉ số VN-Index liên tục phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng, nhóm chuyên gia của CTCK Dầu khí (PSI) cho rằng, thị trường Việt Nam đã ở giai đoạn downtrend (xu hướng giảm) trong dài hạn khi ghi nhận mức giảm hơn 20% kể từ đỉnh và khoảng 19% kể từ đầu năm 2022. Các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn khi hầu hết đều đã ghi nhận mức lỗ đáng kể.

Triển khai thu phí điện tử không dừng tại TP. Hồ Chí Minh

Kết nối - P.V - 10:17 26/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khẩn trương triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với các trạm thu phí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Các Hiệp hội ngành, nghề - Lan Nguyễn - 09:00 26/06/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ Tài chính cho thấy, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đầu năm mới đạt 27,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (trên 29%). Trong đó, vốn trong nước đạt 29,06% (cùng kỳ năm 2021 đạt 31,75%); vốn nước ngoài đạt 8,61% (cùng kỳ năm 2021 đạt 7,37%).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO