Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Dấu ấn triển khai chính sách Bảo hiểm tiền gửi năm 2021

03/02/2022 13:31
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Có thể khẳng định, mặc dù năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của ngành, đặc biệt là rất chủ động, trách nhiệm trong công tác cơ cấu lại và xử lý các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) yếu kém.

Kết quả chung của ngành Ngân hàng năm qua có sự đóng góp của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) với vai trò là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD. Trong đó có thể điểm qua một số nét chính như:

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; Đề án Hạn mức trả tiền bảo hiểm; phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và các quy định có liên quan giúp BHTGVN tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD).

Năm 2021 đánh dấu cột mốc Đề án Hạn mức trả tiền bảo hiểm mới đã được thông qua khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền BHTG là 125 triệu đồng, có hiệu lực từ ngày 12/12/2021. Trên cơ sở hạn mức trả tiền BHTG mới, với sự chuẩn bị chu đáo, trong thời gian ngắn gấp rút, BHTGVN đã khẩn trương hoàn thành 100% việc cấp Chứng nhận tham gia BHTG theo hạn mức mới cho 1.282 tổ chức tham gia BHTG và cấp 12.282 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG đảm bảo theo đúng quy định. Đáng chú ý, để tăng cường biện pháp bảo vệ người gửi tiền, đồng thời nâng cao niềm tin của công chúng đối với chính sách BHTG, BHTGVN thực hiện bổ sung yếu tố bảo mật vào Chứng nhận tham gia BHTG theo hạn mức trả tiền BHTG mới nhằm hỗ trợ công tác kiểm tra, chống làm giả Chứng nhận tham gia BHTG.

Hiện nay có 1.283 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 1.181 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Tổng tài sản và quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTGVN tiếp tục tăng trưởng tốt với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 17% và 18,04% so với cùng kỳ năm 2020; đồng thời, thực hiện quản lý và sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đảm bảo mục tiêu an toàn, phát triển nguồn vốn. Đây là nguồn lực giúp BHTGVN chủ động chuẩn bị các phương án và sẵn sàng chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền khi cần thiết cũng như tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính.

BHTGVN tiếp tục tham gia sâu vào quá trình cơ cấu lại các TCTD yếu kém thông qua việc theo dõi, kiểm tra chuyên sâu và đề xuất phương án xử lý đối với các QTDND yếu kém. Khắc phục những khó khăn do tác động tiêu cực trực tiếp của tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra đối với 288 tổ chức tham gia BHTG, đạt 100% kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 và hoàn thành kiểm tra đối với 22 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2021. BHTGVN luôn chủ động cử cán bộ tích cực tham gia Ban kiểm soát đặc biệt đối với một số QTDND yếu kém, phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, đề xuất phương án xử lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, BHTGVN đã thực hiện giám sát đối với các tổ chức tham gia BHTG, các QTDND có vấn đề, kiến nghị kịp thời với NHNN.

Ngay sau khi NHNN ban hành Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 6/7/2021 về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt (KSĐB) thay thế Thông tư số 01/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 27/10/2021, BHTGVN đã chỉ đạo đơn vị đầu mối khẩn trương nghiên cứu, xây dựng “Quy chế cho vay đặc biệt của BHTGVN”, dự kiến ban hành trong năm 2022, để thống nhất trong nội bộ về quy trình, cách thức thực hiện, đồng thời chủ động xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt để tạo nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB đủ điều kiện vay vốn.

Có thể khẳng định, mặc dù năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng BHTGVN đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Ngành, đặc biệt là rất chủ động, trách nhiệm trong công tác cơ cấu lại và xử lý các QTDND yếu kém.

BHTGVN triển khai đúng định hướng, có hiệu quả công tác tuyên truyền, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động các TCTD tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào thành công của ngành Ngân hàng trong năm 2021, nâng cao niềm tin của công chúng và các cơ quan, ban ngành đối với BHTGVN. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền chính sách trên các báo, tạp chí trong và ngoài ngành, trong năm 2021, một số kênh truyền thông có lượng khán giả lớn đã được BHTGVN khai thác như VTV1, VTV2, VOV giao thông... tăng sức lan tỏa chính sách BHTG một cách sâu rộng, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với chủ trương, chính sách mới của Chính phủ về BHTG.

Năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức trước những dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể xuất hiện nhiều biến chủng phức tạp, nguy hiểm hơn. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động ngân hàng năm 2022, Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, định hướng phát triển của BHTGVN với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, NHNN và Đảng ủy Khối DNTW, BHTGVN xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong năm 2022, gồm:

Một là, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG và tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo sát Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hai là, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG trong giai đoạn 2021-2025 theo hướng hoàn thiện chính sách BHTG phù hợp với thông lệ quốc tế, phấn đấu đến năm 2030 và bổ sung thêm cơ chế để BHTGVN nâng cao năng lực tài chính, tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD. Phấn đấu để BHTGVN thực sự trở thành công cụ hữu hiệu của Chính phủ, NHNN trong xử lý các TCTD yếu kém.

Ba là, tiếp tục tham gia, phối hợp tích cực với NHNN trong quá trình cơ cấu lại, xử lý các QTDND yếu kém và xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và BHTGVN nhằm nâng cao hiệu quả giám sát các QTDND; phát huy vai trò hỗ trợ NHNN làm tốt công tác kiểm tra các QTDND. Phấn đấu thực hiện kiểm tra 60 QTDND trong năm 2022.

Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được NHNN phê duyệt, giao nhiệm vụ. 

Năm là, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác Đảng, đoàn thể, để trở thành một tổ chức có tính đoàn kết tập thể ngày càng tốt hơn với sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành và các Chi nhánh BHTG khu vực. Tích cực quan tâm, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Dấu ấn triển khai chính sách Bảo hiểm tiền gửi năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO