Thứ 2, 03/10/2022

Cần hoàn thiện pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Q.Lê - T.Dũng - Tin Hiệp hội Ngân hàng - 28/04/2022 17:46
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 28/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đàm và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong bảo đảm thực hiện nghĩa vụ". Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Tham dự buổi hội thảo có ông Phạm Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư Pháp), ông Trần Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách VNBA, các chuyên gia quốc tế cùng đại diện các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. 

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cho biết, trong nền kinh tế thị trường, với sự phát triển năng động, đa dạng của các quan hệ kinh doanh thương mại, một tài sản có thể được dùng bảo đảm thực hiện cho nhiều nghĩa vụ. Đồng thời, tài sản không chỉ là đối tượng của biện pháp bảo đảm theo Điều 292, Bộ luật Dân sự năm 2015, mà còn có thể là đối tượng của giao dịch dân sự có tính chất tài trợ vốn khác. Chính vì vậy, việc xác định đúng và quy định minh thị về vị thế và quyền ưu tiên của các bên tham gia giao địch tài trợ vốn đóng vai trò rất quan trọng. Đây cũng là yếu tố pháp lý góp phần bảo đảm cho việc phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững theo chủ trương của Chính phủ.

Ông Phạm Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phát biểu

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang triển khai các hoạt động nghiên cứu định hướng hoàn thiện hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm, pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hướng đến việc nghiên cứu, đánh giá khả năng xây dựng Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì Hội thảo sẽ là cơ hội để các cơ quan tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, khía cạnh pháp lý về vị thế và quyền ưu tiên của các bên tham gia giao dịch tài trợ vốn có bảm đảm.

Ông Trần Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc BIDV trong bài phát biểu khai mạc cho biết, hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh rủi ro, trong đó hoạt động cấp tín dụng thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cả, do đó, các biện pháp bảo đảm được áp dụng tương đối phổ biến để phòng ngừa và dự phòng rủi ro.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, biện pháp bảo đảm không phải là điều kiện bắt buộc khi cấp tín dụng, nhưng là một trong các yếu tố quan trọng để tổ chức tín dụng (TCTD) đánh giá, quyết định cấp tín dụng cho khách hàng. Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về giao dịch bảo đảm đã dần hoàn thiện và đã hướng dẫn theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch bảo đảm vẫn còn tương đối phức tạp, khó theo dõi do nằm rải rác ở nhiều Bộ luật, Luật khác nhau, bao gồm cả Luật chung và Luật chuyên ngành, cả Luật nội dung và Luật thủ tục, bao gồm các quy định, nguyên tắc chung tại Bộ luật dân sự và các quy định theo pháp luật chuyên ngành, ngoài ra có thêm một số quy định đặc thù cho hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) của TCTD.

Có thể mô tả ngắn gọn về hệ thống pháp luật về giao dịch bảo đảm tại Việt Nam như sau: Dựa trên quan điểm lập pháp và tư duy xác định biện pháp/giao dịch bảo đảm bản chất hình thành từ các quan hệ dân sự nên biện pháp bảo đảm được quy định trong hệ thống pháp luật dân sự chung. Bộ luật Dân sự hiện hành (BLDS 2015, trước đó là BLDS 2005 và trước đó nữa là BLDS 1995) đều quy định một Mục riêng về giao dịch bảo đảm, bao gồm các quy định về các biện pháp bảo đảm, phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm, các TSBĐ nói chung, hiệu lực đối kháng với người thứ ba (trước đây chỉ đề cập đến khái niệm thứ tự ưu tiên thanh toán), đăng ký biện pháp bảo đảm, các biện pháp xử lý TSBĐ, một số quy định riêng áp dụng cho từng biện pháp bảo đảm…

Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách VNBA Trần Phương phát biểu 

Việc thiếu một khuôn khổ pháp lý dành riêng cho giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng ngân hàng trên thực tế gây rất nhiều khó khăn, bất cập cho các TCTD trong quá trình thực hiện quyền của chủ nợ, quyền của bên nhận thế chấp hợp pháp, làm kéo dài quá trình xử lý TSBĐ, làm chậm “vòng quay”, “luân chuyển” của TSBĐ và làm cho hoạt động tài trợ vốn có TSBĐ quá thiên về bất động sản, tài sản hữu hình và tài sản đã hình thành, làm giảm nhiều cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp. 

Đứng trước thực trạng đó, ngày 21/6/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42). Đây được coi là văn bản cao nhất quy định một cơ chế đặc thù riêng, có tính chất tháo gỡ trong ngắn hạn cho hoạt động xử lý TSBĐ của các khoản nợ xấu của TCTD. "Nghị quyết 42 được ban hành đã giải quyết được một số trở ngại và góp phần vào việc giảm số lượng nợ xấu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế từ Bộ luật dân sự và các Luật khác làm ảnh hưởng đến kết quả triển khai Nghị quyết 42 và nhiều vấn đề mà Nghị quyết 42 chưa thể giải quyết được", ông Trần Phương nhận định.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, GS. Xuân Thảo Nguyễn, Đại học Indiana (Mỹ) giới thiệu quy tắc chung về "người đến trước được quyền ưu tiên" với nhiều ngoại lệ, phản ánh thực tiễn thị trường và vị thế khác nhau của các chủ nợ khi tham gia giao dịch tài trợ vốn có bảo đảm. Theo đó Uncitral, UCC-9 và pháp luật giao dịch bảo đảm ở các quốc gia có nhiều quy tắc ưu tiên dành cho bên mua tài sản bảo đảm, một số người mua đặc biệt như bên mua giấy tờ có giá/giấy nhận nợ có bảo đảm (chattel paper), bên tài trợ vốn để mua tài sản bảo đảm (PMSI), đồng thời tôn trọng tập quán và sự thỏa thuận của các chủ nợ và các bên. Trong đó, bên tài trợ vốn để mua tài sản bảo đảm (PMSI) sẽ có quyền ưu tiên tối thượng so với các giao dịch bảo đảm khác đã được đăng ký, GS. Xuân Thảo lưu ý.

Dẫn tài trợ chuỗi cung ứng làm ví dụ minh họa, GS. Xuân Thảo cũng đã làm rõ vị thế ưu tiên trong các mối quan hệ giữa bên cho vay và nhà cung cấp, bên cung cấp nguồn vốn tài trợ hoặc bên bao thanh toán với bên cho vay có quyền lợi bảo đảm chung trên toàn bộ tài sản của nhà cung cấp, bên nhận bảo đảm và người mua tài sản bảo đảm; đồng thời nêu 2 tình huống cụ thể để nghiên cứu, làm rõ. Bên cạnh đó, GS. Xuân Thảo cũng trình bày về quyền thỏa thuận thay đổi ưu tiên giữa các quyền lợi bảo đảm, theo đó, các bên cho vay có thể ký kết thỏa thuận giữa các chủ nợ trong đó bao gồm điều khoản về thay đổi thứ tự ưu tiên, xác định thư tự ưu tiên giữa các quyền lợi bảo đảm và quyền được hoàn trả nợ. Cụ thể, bên cho vay có thứ tự ưu tiên cao nhất có thể chuyển nhượng quyền ưu tiên cao nhất đó cho các chủ nợ khác trong nhóm cho vay.

 

Các chuyên gia quốc tế thảo luận tại Hội thảo theo hình thức trực tuyến

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Jinchang Lai, Chuyên gia trưởng, Nhóm Phát triển Cơ sở Hạ tầng, Tài chính, Bộ phận Tư vấn các Định chế Tài chính, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, IFC cho biết, việc áp dụng thứ tự ưu tiên giữa các bên cho vay theo nguyên tắc chung là đăng ký trước thì được ưu tiên trước. Tuy nhiên, có rất nhiều quy định và có đến 30 ngoại lệ ưu tiên. Ở các quốc gia đang phát triển, rất khó để thấy quốc gia nào có quy tắc xác định thứ tự ưu tiên đầy đủ hoàn toàn trong hệ thống luật pháp. Việc để xác định thứ tự ưu tiên thường dựa trên nguyên tắc chung, án lệ, thực tiễn thương mại và cũng như thoả thuận giữa các bên. Tại một số quốc gia, các cơ quan quản lý cũng rất tích cực để đưa các án lệ thành quy định. Những quy định trên cũng chỉ mang tính kỹ thuật, rất nhỏ, chẳng hạn như PMSI chưa có trong luật pháp Việt Nam nhưng đã có quy định tương tự, đó là quy định chuyển giao quyền và bảo lưu quyền sở hữu.

Về giấy tờ có giá, cụ thể là biên nhận nợ có bảo đảm, ở các quốc gia đang phát triển chưa có khái niệm này. Đây là những khái niệm mới chỉ có chủ yếu ở Bắc Mỹ. Cũng giống như hợp đồng cho thuê, biên nhận nợ có bảo đảm có khoản phải thu và có bảo lưu quyền. Hình thức trên khá phổ biến với các doanh nghiệp tại các nước phát triển, họ dùng biên nhận nợ có bảo đảm như một tài sản bảo đảm để có được nguồn vốn hay phát hành trái phiếu ra thị trường vốn. Quy mô thị trường này có thể lên đến hàng nghìn tỷ USD.

Các đại biểu tham gia phần thảo luận của Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu và các diễn giả đã nêu quan điểm, đồng thời trả lời một số câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm và thực tiễn quốc tế trong thực hiện đảm bảo nghĩa vụ.

Phát biểu kết luận Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nước và quốc tế. "Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thêm thông tin, căn cứ soạn thảo các quy định của pháp luật về hoạt động này", bà Hằng cho biết.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng giảm 1.050 -1.140 đồng, đưa giá xăng RON 95-III về gần 21.440 đồng/lít và E5 RON 92 là 20.730 đồng/lít.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 của ADB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong thời gian từ ngày 28-30/9/2022, đoàn Việt Nam do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 55 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức tại Manila, Philippines.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh làm việc với Cơ quan Dịch vụ tài chính Hàn Quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Kwon Daeyoung, Ủy viên thường trực Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc.

Triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn khá tích cực dù kinh tế toàn cầu suy yếu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp những thách thức toàn cầu, Việt Nam đang rất nỗ lực, tiếp tục đạt thành tích, thậm chí là một quốc gia nổi bật trong khu vực về tăng trưởng GDP.

Các doanh nghiệp sử dụng nợ vay bằng USD đối mặt với nhiều rủi ro

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lộ trình tăng lãi suất, CTCK VNDIRECT cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022. Biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái và lãi suất đồng USD tăng cao gây sức ép lên nhiều doanh nghiệp trong nước.

Nhịp phục hồi kỹ thuật có thể sớm xuất hiện

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh rủi ro thị trường đang ở mức cao và dòng tiền trên thị trường chưa có sự khởi sắc đáng kể, chuyên gia chứng khoán cho rằng dù nhịp phục hồi kỹ thuật xuất hiện, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạ tỷ trọng cổ phiếu.

“Đón xuân như ý, nhận lộc tỷ đồng” tại Vietbank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 30/12/2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình khuyến mãi “Xuân như ý, Lộc tỷ đồng” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm và mở tài khoản thanh toán với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 6,5 tỷ đồng.

Chân dung người phụ "hai giỏi" - nữ thủ lĩnh của VietinBank Chi nhánh Nam Sài Gòn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chị Phạm Thị Vạn Thanh - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Nam Sài Gòn - là cái tên quen thuộc xuất hiện nhiều năm qua trong các quyết định khen thưởng của ngành Ngân hàng cũng như của tổ chức Công đoàn các cấp.

Chính thức mở đơn đăng ký vòng 1 cuộc thi The Banker 2022: Tài trợ thương mại quốc tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nắm bắt được tầm quan trọng của hoạt động tài trợ thương mại quốc tế trong các ngân hàng, CLB Nhà Ngân hàng Tương lai FBN dưới sự bảo trợ chuyên môn của Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi The Banker mùa thứ 4 chủ đề "Tài trợ thương mại quốc tế".

Vietcombank khởi động Chương trình hành động chuyển đổi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Lễ khởi động Chương trình hành động chuyển đổi.

​Standard Chartered được vinh danh “Ngân hàng phát triển bền vững nhất tại Việt Nam năm 2022”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được Tạp chí Asiamoney vinh danh “Ngân hàng phát triển bền vững nhất Việt Nam năm 2022”. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực vượt trội của ngân hàng trong việc thúc đẩy các ứng dụng của ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tại Việt Nam.

​BIC lần thứ 6 liên tiếp lọt vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2022 vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo điện tử VietnamNet công bố, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh là 1 trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Viettel Post (VTP) thông qua phương án trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 24,33%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Bưu chính Viettel - Viettel Post (mã chứng khoán VTP - UPCoM) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức Hội thảo Tài chính Chuyên đề - Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam và Hàn Quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/9/2022, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) tổ chức Hội thảo Tài chính Chuyên đề - Phát triển Ngân hàng số ở Việt Nam và Hàn Quốc tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Hội thảo nhằm chia sẻ tầm nhìn và định hướng ngân hàng số trong tương lai, cũng như tăng cường sự hợp tác bền vững giữa hai nước trong quá trình đầu tư và phát triển nền tảng ngân hàng số hiện đại và hiệu quả.

Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng

Thị trường - Minh Ngọc - 17:54 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng giảm 1.050 -1.140 đồng, đưa giá xăng RON 95-III về gần 21.440 đồng/lít và E5 RON 92 là 20.730 đồng/lít.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 của ADB

Hoạt động ngân hàng - P.V - 17:30 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong thời gian từ ngày 28-30/9/2022, đoàn Việt Nam do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 55 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức tại Manila, Philippines.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh làm việc với Cơ quan Dịch vụ tài chính Hàn Quốc

Hoạt động ngân hàng - P.V - 16:30 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Kwon Daeyoung, Ủy viên thường trực Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc.

Triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn khá tích cực dù kinh tế toàn cầu suy yếu

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 15:18 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp những thách thức toàn cầu, Việt Nam đang rất nỗ lực, tiếp tục đạt thành tích, thậm chí là một quốc gia nổi bật trong khu vực về tăng trưởng GDP.

Giả mạo Công ty chứng khoán Hòa Bình kêu gọi hợp tác đầu tư

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:17 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) thông cáo đến các cơ quan thông tấn báo chí về việc những đối tượng nặc danh lấy danh nghĩa HBS để lừa đảo qua điện thoại.

“Đón xuân như ý, nhận lộc tỷ đồng” tại Vietbank

Tin hội viên - Lưu Ngọc - 11:00 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 30/12/2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình khuyến mãi “Xuân như ý, Lộc tỷ đồng” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm và mở tài khoản thanh toán với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 6,5 tỷ đồng.

Chân dung người phụ "hai giỏi" - nữ thủ lĩnh của VietinBank Chi nhánh Nam Sài Gòn

Sống đẹp - Minh Ngọc - 10:53 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chị Phạm Thị Vạn Thanh - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Nam Sài Gòn - là cái tên quen thuộc xuất hiện nhiều năm qua trong các quyết định khen thưởng của ngành Ngân hàng cũng như của tổ chức Công đoàn các cấp.

Các doanh nghiệp sử dụng nợ vay bằng USD đối mặt với nhiều rủi ro

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 10:50 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lộ trình tăng lãi suất, CTCK VNDIRECT cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022. Biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái và lãi suất đồng USD tăng cao gây sức ép lên nhiều doanh nghiệp trong nước.

Làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online, bị lừa 1 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:47 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lên mạng tìm việc làm online, chị Q. (SN 1998; trú tại Đan Phượng, Hà Nội) đã bị lừa 1 tỷ đồng.

Nhịp phục hồi kỹ thuật có thể sớm xuất hiện

Thị trường - Bùi Trang - 09:45 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh rủi ro thị trường đang ở mức cao và dòng tiền trên thị trường chưa có sự khởi sắc đáng kể, chuyên gia chứng khoán cho rằng dù nhịp phục hồi kỹ thuật xuất hiện, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sự kiện nổi bật - TTTCTT - 09:36 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tăng trưởng kinh tế là động lực cho tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm

Hoạt động ngân hàng - Nguyễn Đức Lệnh - 09:13 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm, với yếu tố chính từ sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế thành phố nhờ việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn để tăng trưởng và phát triển.

Nhiều “nút thắt” về cổ phần hóa, thoái vốn sẽ được tháo gỡ trong năm 2022

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 07:19 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để tiếp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, Bộ Tài chính đang rà soát, xây dựng báo cáo để trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi các Nghị định, trong đó nhiều “nút thắt” sẽ được tháo gỡ.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Chính sách mới - P.V - 20:06 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 889/CĐ-TTg về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Nhật Bản đã tiêu tốn 19 tỷ USD để ngăn đà giảm giá của đồng Yên

Nhìn ra thế giới - Hải Yến - 19:38 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản vào ngày cuối cùng của tháng 9 cho thấy, việc can thiệp tiền tệ của nước này vào tuần trước đã tiêu tốn 2,84 nghìn tỷ Yên (tương đương 19 tỷ USD), số tiền lớn nhất từ ​​trước đến nay để ngăn chặn đà trượt giá mạnh của đồng Yên so với đồng USD.

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 10/2022

Chính sách mới - Anh Đức - 19:25 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử… là một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 10/2022.

Những điều cần biết về ngân hàng bán lẻ có thể Apple đang xây dựng

Nhìn ra thế giới - Nguyễn Anh Tuấn - 15:30 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Apple đã tung ra hoặc công bố bảy sản phẩm và dịch vụ chính về tài chính, bao gồm Apple Wallet, Apple Pay, Apple Card (được cung cấp với Goldman Sachs) và Apple Cash (được cung cấp với Green Dot). Thêm vào đó là những dịch vụ mới như Apple Pay Later, Apple Pay trả góp hàng tháng và Apple Tap-to-Pay trên iPhone, biến thiết bị thành một thiết bị đầu cuối POS.

NHNN đồng chủ trì phiên họp Nhóm công tác về hệ thống thanh toán ASEAN

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 15:00 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng trung ương (NHTW) Thái Lan vừa đồng chủ trì phiên họp Nhóm công tác về hệ thống thanh toán ASEAN tại Luang Prabang, Lào.

Chính thức mở đơn đăng ký vòng 1 cuộc thi The Banker 2022: Tài trợ thương mại quốc tế

Kết nối - Quỳnh Dương - 13:38 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nắm bắt được tầm quan trọng của hoạt động tài trợ thương mại quốc tế trong các ngân hàng, CLB Nhà Ngân hàng Tương lai FBN dưới sự bảo trợ chuyên môn của Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi The Banker mùa thứ 4 chủ đề "Tài trợ thương mại quốc tế".

Vietcombank khởi động Chương trình hành động chuyển đổi

Tin hội viên - Minh Yến - 10:33 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Lễ khởi động Chương trình hành động chuyển đổi.

Chuyên gia Nguyễn Minh Cường: Để giữ vững sự ổn định chính sách tiền tệ không thể đứng một mình...

Vấn đề - Nhận định - Linh Đan (thực hiện) - 10:19 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhận định về những đóng góp của chính sách tiền tệ thời gian qua, ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, chính sách tiền tệ đã được điều hành rất linh hoạt. Sự linh hoạt thể hiện trên nhiều phương diện, vừa kiềm chế lạm phát, vừa tạo dư địa hỗ trợ cho tăng trưởng.

Cảnh giác lừa đảo khi vay tiền online

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:30 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lên mạng tìm kiếm thông tin vay tiền, anh H. đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 45 triệu đồng.

Tình hình các dòng vốn trên thị trường tài chính Việt Nam đến cuối quý III/2022

Vấn đề - Nhận định - TS. Nguyễn Đại Lai - 09:04 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tính đến cuối quý III/2022, bức tranh tổng quát nhất của thị trường tài chính (TTTC) nước ta vẫn đang đặt ra nhiều câu hỏi từ thực tiễn nền kinh tế với các nhu cầu rất khác nhau về cung và cầu vốn. TTTC đang đứng trước những áp lực phải chống chọi với những rủi ro không chỉ từ trong nước mà cả từ quốc tế. Tuy nhiên với nền kinh tế nước ta, những yếu tố tích cực vẫn nhiều hơn so với yếu tố tiêu cực nhờ sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang tăng trưởng tốt.

Kinh tế xã hội 9 tháng tăng trưởng nhanh, mạnh, ấn tượng

Tin tức - Quỳnh Dương - 07:20 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 1/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp. Cũng tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã giải đáp, làm rõ nhiều vấn đề dư luận xã hội và báo chí quan tâm.

​Standard Chartered được vinh danh “Ngân hàng phát triển bền vững nhất tại Việt Nam năm 2022”

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Ngô Hải - 16:00 01/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được Tạp chí Asiamoney vinh danh “Ngân hàng phát triển bền vững nhất Việt Nam năm 2022”. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực vượt trội của ngân hàng trong việc thúc đẩy các ứng dụng của ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tại Việt Nam.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO