Thứ 3, 07/02/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Những bài học kinh nghiệm thực tiễn qua hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2022

Nguyễn Đức Lệnh - Vấn đề - Nhận định - 06/01/2023 07:20
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ thực tiễn hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2022, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm phục vụ cho công tác quản lý, công tác tham mưu, xử lý tình huống kịp thời và phản ứng chính sách trong thời gian tới.

Năm 2022 là năm khó khăn kép đối với hoạt động ngân hàng, do những tác động ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 và từ diễn biến địa chính trị phức tạp, lạm phát và suy giảm kinh tế tại một số quốc gia, khu vực trên thế giới…. Tất cả các yếu tố này đã tác động hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến kinh tế trong nước và yêu cầu về điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá. Hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cũng phải đối mặt với nhưng thách thức chung đó. Trong điều kiện như vậy, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì sự ổn định, tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra.

Có được kết quả ấn tượng này là nhờ hội tụ đủ các yếu tố từ cơ chế chính sách và điều hành chính sách của Ngân hàng Trung ương (NHTW); công tác quản lý; việc thích ứng và chống chịu vượt qua khó khăn của tổ chức tín dụng (TCTD) đến công tác thông tin truyền thông.

Từ thực tiễn hoạt động, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm phục vụ cho công tác quản lý, công tác tham mưu, xử lý tình huống kịp thời và phản ứng chính sách trong thời gian tới.

Bài học về chủ trương, chính sách trúng đúng và phản ứng chính sách kịp thời

Trước những khó khăn của người dân, doanh nghiệp gặp phải do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cùng với yêu cầu về hỗ trợ, phục hồi tăng trưởng kinh tế, NHTW đã ban hành hệ thống cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và lãi suất hợp lý, phù hợp để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ của năm đồng thời đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi tăng trưởng.

Trong đó, các chính sách về cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ; cho vay mới với lãi suất thấp; triển khai gói hỗ trợ 2% lãi suất của Chính phủ; các chương trình tín dụng ưu đãi… đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả và trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp về chi phí; về lãi suất và giảm áp lực trả nợ vay. Qua đây giúp doanh nghiệp và hỗ trợ cho kinh tế thành phố phục hồi và tăng trưởng nhanh.

Chính sách của NHTW được doanh nghiệp, nhà quản lý đánh giá rất cao bởi tính trúng, đúng và hiệu quả. Bên cạnh đó, các chương trình tín dụng của NHTW tiếp tục được thực hiện tốt hỗ trợ và phối hợp với các chính sách khác để tập trung vốn cho nhóm ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng thúc đẩy và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi kinh tế.

Kết quả đạt được của thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng còn mang đậm dấu ấn điều hành chính sách tiền tệ của NHTW bằng việc phản ứng chính sách kịp thời thông qua việc điều chỉnh các mức lãi suất điều hành; điều chỉnh biên độ giao dịch tỷ giá giao ngay; điều chỉnh hạn mức tín dụng… phù hợp với tình hình và chủ động thích ứng với diễn biến và xu hướng trên thị trường tài chính thế giới, đặc biệt khi lạm phát, lãi suất tại nhiều quốc gia tăng  cao.

Bài học về thực thi trách nhiệm nhiệm vụ địa phương của NHTW

Đây là bài học có ý nghĩa quan trọng và quyết định đối với hiệu quả chính sách. Chủ trương chính sách trúng và đúng nhưng nếu không được tổ chức triển khai thực hiện tốt cũng sẽ hạn chế rất nhiều tác động và hiệu quả trên thực tế.

Theo đó, năm 2022 dù với hệ thống cơ chế chính sách chủ động (ban hành ngay từ đầu năm, khi chưa phát sinh các yếu tố bên ngoài) hay cơ chế chính sách điều chỉnh, ban hành mới nhằm phù hợp với tình hình và yêu cầu mới, ngành Ngân hàng thành phố đều đã tổ chức triển khai thực hiện tốt, kịp thời trên địa bàn nhất là các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong bài học này yêu cầu thực hiện tốt tất cả các khâu của quá trình, từ công tác chỉ đạo thực hiện; công tác theo dõi, nắm bắt, báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện; công tác kiểm tra giám sát thực hiện; công tác đối thoại và phản biện chính sách đến công tác truyền thông. Theo đó, đòi hỏi yêu cầu thực thi với tinh thần trách nhiệm cao của ngành Ngân hàng thành phố để đảm bảo đưa cơ chế chính sách đi vào thực tế cuộc sống có hiệu quả.

Bài học về khả năng thích ứng và chống chọi vượt qua khó khăn

Đây là bài học đặc biệt có ý nghĩa trong mỗi giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Các khó khăn phát sinh là khác nhau tùy theo nguyên nhân và yếu tố tác động. Song đều ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nền kinh tế và các thị trường. Trong đó sự biến động của các yếu tố liên quan đến lãi suất, lạm phát, tỷ giá… giá cả nguyên vật liệu và các thị trường sẽ tác động ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và yêu cầu ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Năm 2022, ngoài tác động khách quan, những tồn tại hạn chế nội tại phát sinh từ thị trường chứng khoán; bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp… đã tác động ảnh hưởng nhất định đến hoạt động ngân hàng, ảnh hưởng đến tâm lý người dân, người gửi tiền và yêu cầu về ổn định thị trường tiền tệ. Song các TCTD nói chung và trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng đã thích ứng linh hoạt và chống chọi hiệu quả góp phần giữ ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Kết quả này tạo điều kiện để ngành Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ địa phương tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và khả năng vượt qua khó khăn thách thức trong hoạt động của TCTD, góp phần củng cố niềm tin của người dân, của doanh nghiệp đối với chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố và cả nước.

Bài học về công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông chính sách

Việc ổn định tâm lý người dân, tâm lý người gửi tiền và củng cố niềm tin của người dân, của doanh nghiệp đối với chính sách tiền tệ, cũng như tin tưởng vào việc việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh có những yếu tố tác động không tích cực đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Bài học này yêu cầu làm tốt công tác truyền thông chính sách, qua đó để người dân hiểu rõ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, hiểu rõ quyền và lợi ích người gửi tiền, cũng như việc được pháp luật bảo đảm lợi ích người gửi tiền trong mọi trường hợp, là rất quan trọng. Không chỉ bảo đảm cho thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng ổn định mà còn phát huy vai trò, trách nhiệm của người gửi tiền, ý nghĩa “ích nước lợi nhà” của hình thức tiền gửi tiết kiệm dân cư mà hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn đã, đang duy trì, khai thác và sử dụng hiệu quả sản phẩm dịch vụ này.

Bài học về tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm sẻ chia; khơi dậy khát vọng phát triển, niềm tự hào và truyền thống yêu nước của mỗi cán bộ nhân viên ngành Ngân hàng nói chung và trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng

Sự phối hợp, đồng thuận và trách nhiệm trong thực thi chính sách của NHTW, nhất là chính sách lãi suất, tỷ giá, chính sách tín dụng, góp phần cùng với các công cụ điều hành khác của NHTW phát huy hiệu quả; đồng thuận, trách nhiệm và sáng tạo trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như cung cấp và đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Ý nghĩa của bài học này, không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế, cho hệ thống các TCTD mà còn giáo dục tư tưởng đạo đức cán bộ nhân viên ngân hàng, khơi dậy niềm tự hào và truyền thống yêu nước, tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp tình hình thương mại đang chậm lại, vẫn có những yếu tố giữ cho nền kinh tế Việt Nam vững vàng. Du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa quyết định bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

GPT-3, ngôn ngữ sử dụng của ChatGPT được ứng dụng ra sao trong ngân hàng, tài chính và Fintech?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ khi được ra mắt vào tháng 11/2022, chatbot ChatGPT được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút được nhiều sự quan tâm trong ngành công nghệ, được các nhà quan sát và chuyên gia trong ngành ca ngợi về khả năng trả lời chính xác các câu hỏi, bắt chước ngôn ngữ của con người và hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ, từ việc tạo phần mềm đến hình thành ý tưởng kinh doanh.

Giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Thị trường giằng co tích lũy, SSI Research khuyến nghị 5 mã cổ phiếu cho tháng 2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau nhịp tăng trong tháng 1, thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều khả năng sẽ giằng co tích lũy trong tháng 2 này trong bối cảnh thiếu thông tin.

Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp: Cần có sự đồng bộ về chính sách đến khơi thông quỹ đất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo các chuyên gia, để khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cần có sự đồng bộ về chính sách cho đến quỹ đất để triển khai. Đồng thời vấn đề này cũng cần được đưa ra Quốc hội khi xem xét, cho ý kiến vào Luật Nhà ở (sửa đổi) diễn ra vào tháng 5/2023.

Sabeco đạt lợi nhuận kỷ lục, gần 5.500 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt mức kỷ lục 5.500 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng có xu hướng tăng nhẹ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá vàng trong nước hôm nay có xu hướng tăng nhẹ.

IFC đầu tư 100 triệu USD vào SeABank giúp tăng khả năng tiếp cận mua nhà cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/2, IFC cho biết, vừa đầu tư 100 triệu USD vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến các khoản vay mua nhà cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp ở Việt Nam.

TNG: Doanh thu tháng 1/2023 đạt gần 397 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 1/2023, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) ghi nhận doanh thu tiêu thụ gần 397 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch đề ra.

Bán đấu giá hơn 19 triệu cổ phần tại Sơn La Urenco

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/2/2023 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La (Sơn La Urenco) do UBND tỉnh Sơn La sở hữu.

Điểm danh 8 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần từ 6-12/2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tuần từ ngày 6/2 đến 12/2, thị trường chứng khoán Việt Nam có 8 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Đạm Phú Mỹ thông báo tạm ứng cổ tức 40%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, HOSE: DPM) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 40%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. 

VinaCapital Ventures đầu tư vào nền tảng công nghệ nông nghiệp Koina

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/2, VinaCapital Ventures - quỹ đầu tư công nghệ của Tập đoàn VinaCapital, thông báo về thương vụ đầu tư 1 triệu USD vào Koina - một nền tảng công nghệ nông nghiệp (“AgriTech”) từ nông trại đến doanh nghiệp (Farm to Business) dựa trên dữ liệu, được thành lập tại Việt Nam. Khoản đầu tư của VinaCapital Ventures là một phần của vòng gọi vốn hạt giống (Seed) của Koina.

Du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 17:15 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bất chấp tình hình thương mại đang chậm lại, vẫn có những yếu tố giữ cho nền kinh tế Việt Nam vững vàng. Du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023.

Sabeco đạt lợi nhuận kỷ lục, gần 5.500 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 15:14 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 đạt mức kỷ lục 5.500 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Cần đa dạng hóa nguồn vốn cho lĩnh vực bất động sản thay vì chỉ trông chờ vốn ngân hàng

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 14:48 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những khó khăn các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đang phải đối mặt, giới chuyên môn cho rằng, cần giải quyết các vướng mắc về thủ tục và thể chế để trên cơ sở đó dẫn dắt cho việc tái cấu trúc thị trường vốn cho lĩnh vực BĐS và khơi thông nguồn vốn vào thị trường này; đồng thời thực hiện đa dạng các nguồn vốn (trái phiếu, cổ phiếu, các quỹ đầu tư…) thay vì chỉ trông chờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Tháng 1, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 11.815 tỷ đồng

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 14:38 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong tháng 1/2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực tài chính, kiến nghị xử lý tài chính 11.815 tỷ đồng.

Giá vàng có xu hướng tăng nhẹ

Thị trường - Minh Ngọc - 11:00 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giá vàng trong nước hôm nay có xu hướng tăng nhẹ.

Bổ sung dự toán chi đầu tư 31.392 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải

Các Hiệp hội ngành, nghề - V.H - 10:30 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 51/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Giao thông vận tải với số tiền 31.392 tỷ đồng cho 5 dự án cao tốc.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Các Hiệp hội ngành, nghề - Quỳnh Dương - 10:26 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa quyết định bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

GPT-3, ngôn ngữ sử dụng của ChatGPT được ứng dụng ra sao trong ngân hàng, tài chính và Fintech?

Công nghệ - H.Y - 10:16 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ khi được ra mắt vào tháng 11/2022, chatbot ChatGPT được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút được nhiều sự quan tâm trong ngành công nghệ, được các nhà quan sát và chuyên gia trong ngành ca ngợi về khả năng trả lời chính xác các câu hỏi, bắt chước ngôn ngữ của con người và hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ, từ việc tạo phần mềm đến hình thành ý tưởng kinh doanh.

Giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 09:46 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

IFC đầu tư 100 triệu USD vào SeABank giúp tăng khả năng tiếp cận mua nhà cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:30 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/2, IFC cho biết, vừa đầu tư 100 triệu USD vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến các khoản vay mua nhà cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp ở Việt Nam.

TNG: Doanh thu tháng 1/2023 đạt gần 397 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 09:04 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 1/2023, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) ghi nhận doanh thu tiêu thụ gần 397 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch đề ra.

Bán đấu giá hơn 19 triệu cổ phần tại Sơn La Urenco

Thị trường - Bùi Trang - 08:05 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/2/2023 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La (Sơn La Urenco) do UBND tỉnh Sơn La sở hữu.

Sau vụ Tân Việt Phát, Bộ Công an tiếp tục điều tra 8 dự án khác

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 07:28 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cáo trạng vụ Tân Việt Phát thể hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến 8 dự án khác tại Bình Thuận.

Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính ở Việt Nam và một số quan điểm kiến nghị

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Lê Hồng Thái - 07:11 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) -Thông qua việc phân tích tính yếu thế, rủi ro cho người tiêu dùng tài chính và thực trạng pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính, bài viết chỉ ra sự cần thiết trong việc hoàn thiện pháp luật ở lĩnh vực này và đưa ra một số quan điểm kiến nghị nhằm xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Thị trường giằng co tích lũy, SSI Research khuyến nghị 5 mã cổ phiếu cho tháng 2

Thị trường - Quỳnh Dương - 07:10 07/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau nhịp tăng trong tháng 1, thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều khả năng sẽ giằng co tích lũy trong tháng 2 này trong bối cảnh thiếu thông tin.

Điểm danh 8 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần từ 6-12/2

Thị trường - Quỳnh Dương - 18:00 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong tuần từ ngày 6/2 đến 12/2, thị trường chứng khoán Việt Nam có 8 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Đạm Phú Mỹ thông báo tạm ứng cổ tức 40%

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 17:12 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, HOSE: DPM) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 40%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. 

Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp: Cần có sự đồng bộ về chính sách đến khơi thông quỹ đất

Vấn đề - Nhận định - P.V - 15:30 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo các chuyên gia, để khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, cần có sự đồng bộ về chính sách cho đến quỹ đất để triển khai. Đồng thời vấn đề này cũng cần được đưa ra Quốc hội khi xem xét, cho ý kiến vào Luật Nhà ở (sửa đổi) diễn ra vào tháng 5/2023.

[Infographic] Thêm nhiều vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 2023

Chính sách mới - Minh Ngọc - 14:05 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong năm 2023, một loạt Thông tư điều chỉnh về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của một số viên chức có hiệu lực. Theo đó, nhiều vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Quy định mới về Lấy phiếu tín nhiệm

Tin tức - P.V - 14:03 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

VCCI hiến kế gỡ vướng cho ngân hàng, doanh nghiệp trong thực thi gói hỗ trợ lãi suất 2%

Các Hiệp hội ngành, nghề - Ngô Hải - 13:54 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), để doanh nghiệp sớm tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%, việc có quy định về kiểm tra và giám sát minh bạch, rõ ràng hơn có thể phần nào giúp loại bỏ tâm lý e ngại của các khách hàng.

VinaCapital Ventures đầu tư vào nền tảng công nghệ nông nghiệp Koina

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 11:45 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/2, VinaCapital Ventures - quỹ đầu tư công nghệ của Tập đoàn VinaCapital, thông báo về thương vụ đầu tư 1 triệu USD vào Koina - một nền tảng công nghệ nông nghiệp (“AgriTech”) từ nông trại đến doanh nghiệp (Farm to Business) dựa trên dữ liệu, được thành lập tại Việt Nam. Khoản đầu tư của VinaCapital Ventures là một phần của vòng gọi vốn hạt giống (Seed) của Koina.

Phó Thống đốc Amamiya được đề cử cho vị trí Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản?

Nhìn ra thế giới - V.A - 10:59 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các cuộc thảo luận cuối cùng đang được tiến hành để đề cử người kế vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda.

Kỳ vọng VN-INDEX phục hồi nhờ chỉ báo lãi suất giảm nhiệt

Thị trường - Bùi Trang - 10:57 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán nhận định thị trường có thể dần thẩm thấu tín hiệu tích cực từ việc lãi suất đang có xu hướng hạ nhiệt và dần phục hồi.

VPBank hợp tác cùng JCB ra mắt thẻ tín dụng Z Card dành riêng cho Gen Z

Tin hội viên - Phương Nguyễn - 09:54 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phối hợp cùng Tổ chức thẻ Quốc tế JCB vừa ra mắt dòng thẻ tín dụng mới VPBank JCB Z Card dành riêng cho khách hàng Gen Z với nhiều tính năng ưu đãi vô cùng hấp dẫn.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO