Thứ 3, 29/11/2022

Thúc đẩy phát triển mạng lưới xanh hóa ngân hàng

Quỳnh Dương - Tin Hiệp hội Ngân hàng - 26/04/2022 17:53
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/4, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tổ chức Allotrope Partners tổ chức chương trình hội thảo trực tuyến khởi động dự án “Greening the Banks – GTB” (Xanh hoá Ngân hàng) với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức tài chính thúc đẩy những giao dịch xanh, bền vững và đồng thời thiết lập nền tảng để phát triển mạng lưới GTB.

Điểm cầu hội thảo tại Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng

Tại hội thảo, Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng đã trình bày nội dung về hiện trạng và xu hướng ngân hàng xanh tại Việt Nam. Cụ thể, về chính sách thúc đẩy tín dụng xanh của ngành Ngân hàng trong thời gian qua, cách đây gần 10 năm (ngày 25/9/2012), Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký Quyết định 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Để thực hiện chiến lược đã phê duyệt, ngày 20/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 403/QĐ/TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020, đồng thời thông qua Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc.  Năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã ký Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu với hơn 170 quốc gia trên thế giới, điều này cho thấy Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm đến tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và kiểm soát biến đổi khí hậu, đồng thời tích cực tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Với chức năng, nhiệm vụ thực hiện chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành nhiều văn bản về tín dụng phù hợp với bảo vệ môi trường, giảm phát thải các-bon, hướng tới tăng trưởng xanh, như: Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/03/2015 về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 6/8/2015 về Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020; xây dựng Chiến lược phát triển ngành ngân hàng gắn với nhiệm vụ phát triển tín dụng xanh - ngân hàng xanh và Ban hành Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam đến 2030; Lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường vào quy định hiện hành về hoạt động cho vay của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Khoản 1, Ðiều 4 - Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016; ban hành Sổ tay hướng dẫn các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đối với 20 ngành kinh tế có rủi ro cao nhất đối với môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.

Về thực trạng tính dụng xanh tại Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, để hỗ trợ triển khai chiến lược, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị, quyết định của NHNN về tăng trưởng xanh đến các TCTD, nhiều tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ song phương, đa phương đã hỗ trợ nguồn vốn cho tổ chức tín dụng triển khai cho vay các dự án, chương trình xanh.

Về phía NHNN, đã triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế ưu tiên và phục vụ tăng trưởng xanh như năng lượng tái tạo, ngành nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chính sách trồng rừng, bảo vệ môi trường… thông qua các công cụ điều hành chính sách tiền tệ tín dụng như ưu tiên trong phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, đồng thời lồng ghép các chính sách cho mục tiêu tăng trưởng xanh trong lĩnh vực thanh toán, phát triển dịch vụ ngân hàng và chiến lược quốc gia tài chính toàn diện.

Các tổ chức tín dụng đã thể hiện rõ trách nhiệm phát triển tín dụng xanh, xây dựng chính sách cấp tín dụng ưu đãi đối với khách hàng có phương án, dự án sản xuất kinh doanh đáp ứng mục tiêu tăng trưởng ngày càng cao.

Kết quả cấp tín dụng đối với lĩnh vực xanh của ngành ngân hàng đến cuối năm 2021 tương đối khả quan. Theo số liệu tổng hợp đến quý IV/2021, dư nợ cấp tín dụng đối với các dự án xanh đạt 451.548,82 tỷ đồng (chiếm 4,32% tổng dư nợ toàn nền kinh tế), tăng 35,56% so với năm 2020, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp xanh (chiếm hơn 32% tổng dư nợ tín dụng xanh), năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (46%).  Dư nợ công trình xanh đạt 1.027 tỷ đồng. Dư nợ cho vay năng lượng tái tạo, năng lượng sạch đạt 221.070 tỷ đồng.

Tổng Thư ký  VNBA Nguyễn Quốc Hùng phát biểu

Về định hướng trong thời gian tới, Tổng Thư ký VNBA nhấn mạnh, NHNN tiếp tục thực thi đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động của ngành ngân hàng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường với những kế hoạch cụ thể.

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hướng dẫn thực hiện tín dụng xanh cho các TCTD, trong đó đưa ra các tiêu chuẩn về tín dụng xanh, danh mục các ngành/lĩnh vực xanh để áp dụng chung, thống nhất, từ đó làm cơ sở để các TCTD lựa chọn, thẩm định, đánh giá và giám sát khi thực hiện cấp tín dụng xanh.  

Thứ hai, xây dựng các giải pháp tập trung nguồn lực để cấp tín dụng cho các dự án, phương án sản xuất - kinh doanh sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sử dụng công nghệ, thiết bị thân thiện với môi trường, sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Thứ ba, tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện chính sách tín dụng xanh tại Việt Nam, bao gồm nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ưu đãi dài hạn từ các tổ chức tài chính quốc tế, huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiếu xanh để tài trợ các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, tiết kiệm năng lượng.

Chia sẻ về những mốc phát triển gần đây của ngành ngân hàng trong việc tích hợp khung đánh rủi ro môi trường, xã hội và quản trị (ESG) khi thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng đánh giá, nhìn chung việc triển khai các tiêu chí ESG vào mô hình kinh doanh hiện có của các tổ chức tín dụng vẫn đang ở những bước khởi đầu. Các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá tác động môi trường và các rủi ro liên quan trong danh mục đầu tư và cho vay thông thường của họ. Sự mới mẻ của khái niệm rủi ro ESG là nhân tố đầu tiên khiến việc triển khai áp dụng các công tác quản trị, đánh giá rủi ro ESG tại các tổ chức tín dụng gặp nhiều vướng mắc. Nhân tố thứ hai là việc tách biệt các sản phẩm xanh và sản phẩm truyền thống để đánh giá rủi ro ESG là không dễ dàng trong bối cảnh các tổ chức tín dụng có truyền thống tạo ra các sản phẩm ngân hàng xanh hoặc bền vững bên cạnh các hoạt động kinh doanh thông thường.

“Theo quan điểm của tôi, quá trình xây dựng và triển khai chiến lược quản trị rủi ro ESG, ngành ngân hàng cần phải giải quyết 4 thách thức”, ông Nguyễn Quốc Hùng lưu ý.

Thứ nhất, các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá tác động môi trường và rủi ro liên quan trong danh mục đầu tư và cho vay thông thường của họ. Sự mới mẻ của khái niệm rủi ro ESG khiến việc triển khai, áp dụng đánh giá và quản lý rủi ro ESG tại các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn. 

Thứ hai, các tổ chức tín dụng có truyền thống tạo ra các sản phẩm ngân hàng xanh hoặc bền vững bên cạnh các hoạt động kinh doanh thông thường, việc tách bạch các sản phẩm xanh và truyền thống để đánh giá rủi ro ESG là không dễ dàng. 

Thứ ba, việc thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu ESG để thiết lập mô hình đánh giá rủi ro là điều cần thiết để các ngân hàng xác định và đánh giá thành công rủi ro ESG. Nhưng công việc này cũng rất khó và cần nhiều nguồn lực của các ngân hàng.

Thứ tư, khó khăn trong việc tích hợp ESG vào các quy trình quản lý rủi ro hiện có của ngân hàng. Các chính sách và thủ tục hiện tại cần phải phù hợp với chiến lược quản lý rủi ro ESG.

Ông Marc Stuart, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Allotrope Partners, chia sẻ, cách đây 4 – 5 năm, Allotrope Partners đã thực hiện chương trình thúc đẩy nhanh đầu tư vào năng lượng sạch phối hợp với các phòng nghiên cứu quốc tế thông qua Tổ chức Thúc đẩy đầu tư năng lượng sạch (CEIA). Việt Nam là một đối tác rất quan trọng đối với CEIA. Từ năm 2018, Allotrope Partners đã điều phối nhóm làm việc CEIA Việt Nam phát triển các dự án phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam.

“Dự án về năng lượng sạch thí điểm mà chúng tôi xây dựng phù hợp với các đơn vị thương mại và công nghiệp cũng như các tổ chức quốc tế. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng Dự án Xanh hóa Ngân hàng – GTB. Các công nghệ năng lượng tái tạo hiện đang phát triển rất mạnh trên toàn cầu. Việc phát triển năng lượng sạch ở mỗi hệ thống tài chính đều có những điểm khác biệt khi mỗi nền kinh tế đều có những chính sách khác nhau, có những yêu cầu riêng khác nhau. Vì thế, dự án của chúng tôi hướng đến hỗ trợ, kết nối hợp tác giữa các hệ thống tài chính trong khu vực nhằm đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc chung”,  ông Marc Stuart cho biết.

Về mục tiêu của GTB, đại diện của Allotrope Partners chỉ ra, dự án giúp hiểu rõ hơn về các rủi ro, đồng thời tăng cường năng lực cho các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý địa phương; các ngân hàng thiết lập và thực hiện các chiến lược để mở rộng quy mô các dự án xanh; tăng cường phối hợp trong hệ sinh thái khu vực giữa các ngân hàng, nhà phát triển, các cơ quan quản lý, người dân và các bên liên quan khác; khuôn khổ pháp lý được cải thiện và tích hợp để thúc đẩy lồng ghép tài chính xanh; các mục tiêu cấp cao chuyển thành hành động thực tế khi các sản phẩm xanh được cung cấp rộng rãi, các cơ hội tài chính bền vững được tạo ra và các khoản đầu tư vào năng lượng sạch được mở rộng nhanh chóng trên khắp Việt Nam và Đông Nam Á.

Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm về Dự án GTB tại Philippines, ông Ivan Christian Limjuco, Quản lý Dự án tại Allotrope Partners, cho biết, cho đến nay, Dự án đã thành lập một liên minh gồm hàng trăm ngân hàng (bao gồm các nhân hàng lớn nhất của Philippines), các cơ quan chính phủ chủ chốt, các cơ quan quản lý… GTB đã có những hỗ trợ đột phá về quy định với việc Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) tung ra “Khung tài chính bền vững”. Bên cạnh đó, hỗ trợ đầu tư vào hơn 2.000 MW năng lượng tại quốc gia này.

Bên cạnh đó, GTB đã cũng tạo điều điện để Việt Nam và Philippines có một cuộc đối thoại trực tuyến nhằm trao đổi kinh nghiệm về cách thức hộ trợ tài chính xanh. Dự án duy trì mạng lưới thông tin bền vững, thông qua các phương tiên truyền thông chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức mới nhất về tài chính xanh tại Đông Nam Á.

Ông Yong Han, Giám đốc Quản lý rủi ro HSBC Việt Nam.

Góp mặt tại Hội thảo, ông Yong Han, Giám đốc Quản lý rủi ro HSBC Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về quản trị rủi ro liên quan đến khí hậu khi triển khai chiến lược xanh hóa tại ngân hàng này, đồng thời lưu ý, các cơ quan quản lý trên thế giới hiện nay đã đưa ra các hướng dẫn về tài chính xanh, thúc đẩy phát triển bền vững. HSBC nhận thấy có trách nhiệm trong việc đóng góp dài hạn vào quá trình phát triển bền vững  tại các quốc gia ngân hàng có hiện diện.

Bên cạnh đó, ông Yong Han cũng chia sẻ khát vọng của HSBC thông qua mạng lưới quốc tế và chuyên môn sâu rộng, từ nghiên cứu hàng đầu về ESG đến các giải pháp tài chính, đầu tư, nghiên cứu quản trị phát triển bền vững, thúc đẩy các sản phẩm và giải pháp đổi mới về chuỗi cung ứng và năng lượng cho chuỗi cung ứng nhằm hướng đến Net Zero (phát thải ròng bằng ‘0’) vào năm 2030. HSBC đặt mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và đầu tư bền vững.

Về phía VNBA, Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, thời gian tới đây, VNBA hy vọng sẽ nhận được sự phối hợp, đồng hành của các tổ chức quốc tế để hỗ trợ nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực của ngành ngân hàng đặc biệt trong hoạt động cấp tín dụng hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ một cách hiệu quả.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Trưởng Ban kinh tế Trung ương: Đến năm 2045, đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Nghị quyết số 30-NQ/TW xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc và đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số.

Phát triển xanh là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 28/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự khai mạc Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh GEFE 2022 tại thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Giải ngân vốn đầu tư công tháng 11/2022 ước đạt 52,43% kế hoạch

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm 2022 mới đạt 52,43% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 58,33%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (63,86%).

Chinh phục ngưỡng 1.000 điểm, VN-Index xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau những tín hiệu cải thiện vào cuối tuần trước, thị trường đã bùng nổ trong phiên giao dịch đầu tuần và VN-Index vươn lên trên ngưỡng cản tâm lý 1.000 điểm.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/11/2022, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã có buổi tiếp xã giao ông Shawn Steil – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 25,1 tỷ USD

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tuy vốn đầu tư đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu, song cũng đang dần được cải thiện khi 11 tháng năm 2022, Việt Nam thu hút 25,1 tỷ USD vốn FDI.

Thương vụ nghìn tỷ tiếp tục khuấy động thị trường bancassurance

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thị trường bảo hiểm, ngân hàng vừa chứng kiến cú bắt tay hợp tác giữa LienVietPostbank và Dai - ichi Life Việt Nam. Thương vụ này làm thị trường bancassurance Việt Nam càng thêm sôi động.

“Sống khác biệt” cùng Sun Life và ACB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trên hành trình sáng tạo và trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng, Sun Life mang đến chương trình khuyến mại “Sống khác biệt” dành riêng cho khách hàng tham gia bảo hiểm qua kênh phân phối Ngân hàng ACB.

24 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/11/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 24.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (Mã chứng khoán: NO1) vào giao dịch.

VPBank tiếp nhận khoản vay mới trị giá 150 triệu USD từ IFC

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vừa hoàn tất giải ngân cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) khoản vay trị giá 150 triệu USD, tương đương gần 3.700 tỷ đồng.

Hệ sinh thái số ngân hàng: Cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Không dừng lại ở các giao dịch ngân hàng thông thường, doanh nghiệp khi tham gia vào hệ sinh thái số của ngân hàng có thể gặp gỡ các doanh nghiệp khác, chia sẻ sản phẩm với khách hàng trong hệ sinh thái đó và tối ưu hoá chi phí cho chuyển đổi số. Đó là những chia sẻ của ông Vũ Hồng Phú – Thành viên Ban điều hành MB tại Diễn đàn Shark Tank Forum 2022 vừa qua.

Hậu Covid, hoạt động xử lý tín dụng đối mặt nhiều thách thức

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xử lý tín dụng là bộ phận không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, xu hướng suy thoái kinh tế và thất nghiệp lan rộng, cùng với nạn mạo danh công ty tài chính để thu hồi nợ, đang khiến hoạt động này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Shinhan Finance trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện TP. Hải Phòng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bước sang năm thứ năm triển khai, Dự án “Tủ sách của những ước mơ” tiếp tục được Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) triển khai và nhân rộng, nhằm góp phần phát triển kỹ năng đọc chủ động ở thanh thiếu nhi, với 50 tủ sách đã được trao tặng tại 10 Thư viện tỉnh, thành phố trên cả nước.

​Vận hành chính thức hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race cho các khoản vay thế chấp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với tiêu chí "Duyệt siêu 5 phút - Sống chuẩn tối ưu", khách hàng vay vốn thế chấp qua hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race sẽ không cần chứng minh thu nhập và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phụ phí hồ sơ nào, hệ thống sẽ kiểm tra và trả về kết quả phê duyệt khoản vay chỉ trong vòng 5 phút.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương: Đến năm 2045, đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại

Vấn đề - Nhận định - Tri Nhân - 15:00 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Nghị quyết số 30-NQ/TW xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc và đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số.

Để lao động phi chính trở thành lao động chính thức

Vấn đề - Nhận định - Tri Nhân - 14:45 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2021, 68,5% lao động có việc làm của Việt Nam làm việc trong khu vực phi chính thức (33,6 triệu lao động). 17,8% lao động phi chính thức làm việc ở khu vực chính thức và 15,9 % lao động phi chính thức có trình độ đại học trở lên.  

Phát triển xanh là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với Việt Nam

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Thanh Hải - 14:06 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 28/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự khai mạc Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh GEFE 2022 tại thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

Tin tức - T.H - 13:36 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 29/11, Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị tổ chức.

Thương vụ nghìn tỷ tiếp tục khuấy động thị trường bancassurance

Tin hội viên - T.N - 08:00 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thị trường bảo hiểm, ngân hàng vừa chứng kiến cú bắt tay hợp tác giữa LienVietPostbank và Dai - ichi Life Việt Nam. Thương vụ này làm thị trường bancassurance Việt Nam càng thêm sôi động.

“Sống khác biệt” cùng Sun Life và ACB

Doanh nghiệp - 07:45 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trên hành trình sáng tạo và trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng, Sun Life mang đến chương trình khuyến mại “Sống khác biệt” dành riêng cho khách hàng tham gia bảo hiểm qua kênh phân phối Ngân hàng ACB.

Giải ngân vốn đầu tư công tháng 11/2022 ước đạt 52,43% kế hoạch

Các Hiệp hội ngành, nghề - LP - 06:04 29/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm 2022 mới đạt 52,43% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 58,33%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (63,86%).

Chinh phục ngưỡng 1.000 điểm, VN-Index xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn

Thị trường - Quỳnh Dương - 22:04 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau những tín hiệu cải thiện vào cuối tuần trước, thị trường đã bùng nổ trong phiên giao dịch đầu tuần và VN-Index vươn lên trên ngưỡng cản tâm lý 1.000 điểm.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - T.H - 16:42 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/11/2022, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã có buổi tiếp xã giao ông Shawn Steil – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

24 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE

Doanh nghiệp - 15:08 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/11/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 24.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (Mã chứng khoán: NO1) vào giao dịch.

Chính thức mở đăng ký Cuộc thi IMA AsiaPac Student Case Competition 2023: Cơ hội cho sinh viên Việt Nam

Kết nối - T.Mai - 15:01 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ IMA® (Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ), một trong những hiệp hội lớn và uy tín nhất chú trọng nâng cao nghiệp vụ trong khối ngành kế toán quản trị cho biết đã chính thức mở đơn đăng ký tham dự cuộc thi IMA AsiaPac Student Case Competition 2023 từ nay cho tới hết ngày 3/2/2023.

Ngân hàng Nhà nước tiếp thu giải trình các ý kiến đóng góp cho đề nghị xây dựng Luật các TCTD (sửa đổi)

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 14:43 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã tiếp thu và giải trình những ý kiến của các bộ, ngành, các tổ chức tín dụng (TCTD) góp ý đối với đề nghị xây dựng Luật các TCTD (sửa đổi) bao gồm Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách và Báo cáo Kết quả rà soát Luật các TCTD.

World Cup 2022: Lượt trận thứ hai của Bảng G và F, không dễ cho Brazil

Thư giãn - Song Anh - Minh Ngọc - 14:22 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khung giờ 17h, 20h và 23h 28/11 và rạng sáng ngày 29/11 sẽ diễn ra các trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng G và H.

Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 25,1 tỷ USD

Các Hiệp hội ngành, nghề - Lan Nguyễn - 11:01 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tuy vốn đầu tư đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu, song cũng đang dần được cải thiện khi 11 tháng năm 2022, Việt Nam thu hút 25,1 tỷ USD vốn FDI.

Manulife Việt Nam tiếp tục thúc đẩy mục tiêu chống biến đổi khí hậu với cam kết trồng rừng

Sống đẹp - S.A - 10:57 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Manulife Việt Nam công bố đóng góp thêm 15.000 cây xanh vào hoạt động trồng rừng tại sự kiện triển lãm thuộc chương trình "Lan tỏa sức ảnh hưởng", thể hiện cam kết của công ty trong việc chung tay giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Thị trường đã xác lập vùng đáy ngắn hạn

Thị trường - Bùi Trang - 10:04 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán cho rằng những nhà đầu tư dài hạn có thể mua và nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt và đạt mức lợi nhuận rất hấp dẫn trong vòng 1-2 năm tới. Tuy nhiên, cần chuẩn bị nguồn tiền đầu tư ổn định và hạn chế tối đa sử dụng tiền vay.

VPBank tiếp nhận khoản vay mới trị giá 150 triệu USD từ IFC

Tin hội viên - Phương Nguyễn - 09:30 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vừa hoàn tất giải ngân cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) khoản vay trị giá 150 triệu USD, tương đương gần 3.700 tỷ đồng.

Thủ tướng: Chính phủ luôn đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Tin tức - P.V - 09:29 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TP. Hồ Chí Minh phải góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình phát triển. Chính phủ luôn đồng hành cùng thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Nhu cầu đầu tư vào trái phiếu toàn cầu hứa hẹn tăng 1.000 tỷ USD trong năm 2023

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 08:48 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo JPMorgan Chase & Co, cân bằng giữa cung và cầu trái phiếu sẽ được cải thiện và tình trạng tồi tệ trên thị trường trái phiếu toàn cầu có thể sớm kết thúc.

Hệ sinh thái số ngân hàng: Cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp

Công nghệ - P.V - 08:00 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Không dừng lại ở các giao dịch ngân hàng thông thường, doanh nghiệp khi tham gia vào hệ sinh thái số của ngân hàng có thể gặp gỡ các doanh nghiệp khác, chia sẻ sản phẩm với khách hàng trong hệ sinh thái đó và tối ưu hoá chi phí cho chuyển đổi số. Đó là những chia sẻ của ông Vũ Hồng Phú – Thành viên Ban điều hành MB tại Diễn đàn Shark Tank Forum 2022 vừa qua.

Cung ứng dịch vụ ngoại hối, trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng có vai trò quan trọng

Hoạt động ngân hàng - Nguyễn Đức Lệnh - 17:59 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vì vậy, việc cung ứng dịch vụ ngoại hối của các TCTD được phép, có ý nghĩa quan trọng không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối mà còn bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia, phòng ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh liên quan đến tiền tệ, ngoại hối đất nước.

6 nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Các Hiệp hội ngành, nghề - Hoàng Phương - 15:40 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 hướng tới mục tiêu: Xuất nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu cân đối, hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, khai mở các thị trường, lĩnh vực mới, có tiềm năng, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

World Cup 2022: Lượt trận thứ 2 bảng E và F với tâm điểm đại chiến Đức và Tây Ban Nha

Thư giãn - Song Anh - Minh Ngọc - 12:56 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vẫn trong khung giờ 17h, 20h và 23h hôm nay 27/11 và tới rạng sáng ngày 28/11, sẽ diễn ra 4 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của các bảng E và bảng F. Trong đó cuộc đại chiến giữa Đức và Tây Ban Nha nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Chia sẻ mô hình cảnh báo sớm trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 12:08 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tọa đàm chia sẻ Mô hình Cảnh báo sớm (EWS) trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) viện trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Sửa đổi, bổ sung quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 10:00 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO