Thứ 6, 10/07/2020
  • VN-Index: 871.21-5.25-0.6%
  • HN-Index: 115.66-0.5-0.43%
Nhìn ra thế giới

Kinh nghiệm quốc tế về thẩm quyền của tổ chức BHTG trong xử lý TCTD yếu kém

Ngọc Nhi - Nhìn ra thế giới - 15/06/2020 13:49
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo kinh nghiệm quốc tế, tổ chức Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình xử lý các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, đặc biệt thông qua công cụ như hỗ trợ tài chính, mua bán sáp nhập, ngân hàng bắc cầu... giúp hạn chế tối đa việc các TCTD tham gia BHTG đổ vỡ.

Trong Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) hiệu quả, cơ chế xử lý đổ vỡ hiệu quả là cơ chế cho phép tổ chức BHTG có khả năng bảo vệ người gửi tiền và góp phần vào ổn định tài chính được đề cập tại Nguyên tắc 14. Theo đó, tổ chức BHTG phải có đủ thẩm quyền và nguồn lực tài chính để tham gia xử lý các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém có thể dẫn tới đổ vỡ, cần có sự hỗ trợ và phân chia rõ ràng trách nhiệm giữa các thành viên trong mạng an toàn tài chính.

Thẩm quyền tham gia xử lý TCTD yếu kém của một số tổ chức BHTG trên thế giới

 Theo kết quả khảo sát của IADI (2018) về xử lý TCTD yếu kém, các tổ chức BHTG có thẩm quyền cụ thể như sau:

 

Có thể thấy, phần lớn các tổ chức BHTG ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều có quyền tham gia quyết định biện pháp xử lý, thậm chí chủ động lựa chọn biện pháp xử lý các TCTD yếu kém. Chỉ có 5/19 tổ chức BHTG được khảo sát là không tham gia quyết định biện pháp xử lý TCTD.

Tổng Công ty BHTG Malaysia (PIDM) được trao quyền thực thi kịp thời các hoạt động xử lý với chi phí tối thiểu cho hệ thống tài chính. Theo Luật BHTG Malaysia (2011), PIDM có thể yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG thực hiện bất kỳ hành động nào mà PIDM thấy cần thiết, kể cả việc cơ cấu lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh theo kế hoạch của PIDM. PIDM có quyền tiếp nhận quyền kiểm soát toàn bộ tài sản, nợ phải trả, hoạt động kinh doanh và các công việc của tổ chức thành viên và đề nghị Tòa án Tối cao bổ nhiệm người tiếp nhận, người quản lý hoặc người tiếp nhận và quản lý để quản lý toàn bộ hoặc một phần tài sản, nợ phải trả, hoạt động kinh doanh và các công việc của tổ chức thành viên. Tiếp sau phê duyệt của Bộ trưởng chuyên trách về tài chính, PIDM sẽ nộp đơn yêu cầu cho Tòa án Tối cao về việc đóng cửa tổ chức thành viên. Nếu tổ chức tham gia BHTG không tuân thủ yêu cầu của PIDM được coi như phạm tội, bị kết án phạt tiền hoặc thậm chí phạt tù. Trong trường hợp sử dụng ngân hàng bắc cầu để xử lý, PIDM có quyền chỉ định ngân hàng bắc cầu với sự chấp thuận của Bộ trưởng chuyên trách về tài chính. PIDM có thể thực hiện chuyển bất kỳ tài sản hoặc nợ của tổ chức thành viên sang ngân hàng bắc cầu. 

Tại Đài Loan (Trung Quốc), theo quy định của Luật BHTG ở đây, khi một tổ chức tài chính bị đóng cửa, Tổng công ty BHTG Đài Loan (CDIC) sẽ được Ủy ban giám sát tài chính (FSC) giao trọng trách duy trì trật tự hệ thống tín dụng và bảo vệ lợi ích của người gửi tiền bằng việc hoàn thành trách nhiệm chi trả bảo hiểm cùng với nhiệm vụ tiếp nhận các tổ chức được bảo hiểm gặp vấn đề, bước đầu tiên trong quá trình xử lý sớm tổ chức bị đổ vỡ sau khi tổ chức đó bị FSC buộc đóng cửa. Khi xảy ra đổ vỡ ngân hàng riêng lẻ, CDIC có đầy đủ thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý ngân hàng đổ vỡ bao gồm: mua lại và tiếp nhận nợ (P&A), chi trả tiền gửi, ủy quyền chi trả. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hệ thống, CDIC sẽ được giao trách nhiệm hỗ trợ ngân hàng mở hoặc áp dụng phương thức ngân hàng bắc cầu.

Tại Nhật Bản, thẩm quyền và biện pháp xử lý ngân hàng yếu kém của Tổng công ty BHTG Nhật Bản (DICJ) được phân chia theo quy mô và mức độ ảnh hưởng của ngân hàng đó đối với hệ thống tài chính quốc gia và quốc tế. Đối với tổ chức đổ vỡ không ảnh hưởng lớn tới hệ thống, DICJ được giao chủ động lựa chọn một trong hai hình thức xử lý là chi trả cho người gửi tiền hoặc hỗ trợ tài chính. Đối với tổ chức tài chính mà sự đổ vỡ có khả năng ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài chính của Nhật Bản và những địa bàn có hoạt động kinh doanh của tổ chức đó, việc xử lý sẽ do Hội đồng quản lý khủng hoảng tài chính quyết định và DICJ thực hiện. Hội đồng quản lý khủng hoảng tài chính được thành lập theo yêu cầu của Thủ tướng, do Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên bao gồm: Tổng thư ký Văn phòng nội các, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Chủ tịch DICJ và Chủ tịch Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản (JFSA). Những hình thức xử lý gồm: hỗ trợ vốn, hỗ trợ tài chính, quản lý khủng hoảng đặc biệt phù hợp với từng loại hình và đặc điểm của tổ chức tài chính. Đối với tổ chức tài chính mà Thủ tướng xác định việc đổ vỡ có thể gây gián đoạn nghiêm trọng đến thị trường tài chính của Nhật Bản và các hệ thống tài chính khác, việc xử lý sẽ do Hội đồng quản lý khủng hoảng tài chính quyết định và DICJ thực hiện. Các hình thức xử lý bao gồm: cung cấp thanh khoản/hỗ trợ vốn, hỗ trợ tài chính và các biện pháp khác có liên quan.

Ngoài ra, những quốc gia áp dụng phương thức khác trong trả lời khảo sát IADI đều có vai trò trong việc quyết định xử lý như Tổng công ty BHTG Mông Cổ có thể yêu cầu Ngân hàng Trung ương cho phép đại diện của tổ chức BHTG tham gia quá trình tiếp nhận ngân hàng đổ vỡ hay tại Thái Lan, khi một tổ chức tài chính nào được đặt dưới sự kiểm soát, Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ chỉ định một Ủy ban kiểm soát, theo đó tổ chức BHTG sẽ đề xuất ít nhất một thành viên.

Nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong xử lý TCTD yếu kém

Từ kinh nghiệm của các nước có thể thấy, tổ chức BHTG chỉ thật sự phát huy hiệu quả trong việc tái cơ cấu và giữ ổn định hệ thống ngân hàng khi được trao quyền hạn đối với các tổ chức tham gia BHTG và có một cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám sát ngân hàng khác. Bên cạnh đó, cơ sở pháp lý cần đồng bộ, đầy đủ, chi tiết về các trường hợp có thể xảy ra, thẩm quyền quyết định và các biện pháp tương ứng để xử lý TCTD yếu kém.

Đồng bộ hóa cơ sở pháp lý

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức BHTG cần được quy định cụ thể, rõ ràng bằng văn bản pháp luật, quy định về mạng an toàn tài chính cũng như cơ chế phối hợp giữa các thành viên trong mạng an toàn tài chính. Tiến hành sửa đổi đồng bộ Luật BHTG và các luật có liên quan, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) có thể tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu TCTD yếu kém. Trong đó, cần xây dựng một khung tổng thể gồm đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra và các biện pháp ứng phó cần thiết nhằm bảo đảm duy trì các hoạt động dịch vụ tài chính và thanh toán thiết yếu đối với hệ thống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý và hướng dẫn thực thi các quy định có liên quan nhằm nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của tổ chức BHTG trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý TCTD song song với việc bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Ngoài ra, BHTGVN, chi nhánh BHTGVN các khu vực cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN, các chi nhánh NHNN thực hiện tốt công tác chia sẻ thông tin, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, tọa đàm về cách xử lý sự cố, bài học kinh nghiệm...; qua đó góp phần ổn định tình hình kinh tế, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống TCTD. Đặc biệt là sự hỗ trợ, phối hợp nhằm giảm áp lực cho NHNN chi nhánh trong thanh tra, kiểm tra đối với hệ thống TCTD trên cả nước. Bên cạnh đó, BHTGVN chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để sử dụng nguồn lực nhằm tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD trong quá trình tái cơ cấu.

Nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức

BHTGVN cần tiếp tục cải tiến quy trình nghiệp vụ, đổi mới công tác quản trị, điều hành phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN. Năng lực của BHTGVN là rất quan trọng, bao gồm cả năng lực về con người, tài chính và công nghệ tin học... BHTGVN cần không ngừng phát triển năng lực của mình để có thể đáp ứng tốt hơn nữa những vai trò, nhiệm vụ của tổ chức trong tương lai.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách và nhận diện hình ảnh tổ chức BHTG

Hiện nay, hình ảnh của BHTGVN đã được nhiều người biết đến hơn, công chúng cũng nắm bắt được một số vấn đề cốt lõi của chính sách BHTG. Tuy nhiên, ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, BHTGVN cần quan tâm tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, xây dựng và phát triển lòng tin của người gửi tiền. Khi hình ảnh tổ chức BHTG trở nên quen thuộc và gần gũi hơn với người gửi tiền sẽ là một lợi thế cho BHTGVN trong thực hiện sứ mệnh bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD cũng như tham gia sâu hơn vào công cuộc xử lý các TCTD yếu kém.

Tài liệu tham khảo:

- Bộ nguyên tắc phát triển hệ thống BHTG hiệu quả, IADI, 2014.

- Kết quả khảo sát IADI 2018.

- Đề tài nghiên cứu Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt Nam, BHTGVN, 2017.

- Luật BHTG Malaysia 2011.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày chuyển đổi số

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) sẽ tổ chức Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam), diễn ra trong 2 ngày 11-12/8/2020 tại Hà Nội.

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất liên ngân hàng đã bật tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 8/7/2020.

Doanh nghiệp nhỏ hậu Covid: Biến nguy cơ thành thời cơ

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia cho rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ yếu tố để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển trong tương lai gần. 

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch dài hơi kích thích kinh tế

Với bối cảnh hiện nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%. Kiểm soát lạm phát dưới 4%. Kiên quyết không để mất niềm tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực.

Bộ Công an khuyến cáo vay tiền qua app

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bên cạnh các app cho vay tiền chính thống, hoạt động công khai, minh bạch thì hiện nay, xuất hiện app cho vay tiền núp dưới hình thức “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Để phân biệt, Bộ Công an khuyến cáo: “Người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ… trước khi quyết định vay tiền qua app”.

Ban hành Thông tư quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư).

Shinhan Finance là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020

(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được HR Asia - một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Nhân sự bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020.

Ngân hàng Bản Việt cùng JCB ra mắt 2 sản phẩm thẻ tín dụng mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng JCB ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng mới mang đến nhiều tiện ích, tính năng và ưu đãi hấp dẫn: Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt và Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt.

Sacombank triển khai ưu đãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 30/9/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” dành cho tất cả chủ thẻ quốc tế Sacombank Visa (trừ thẻ doanh nghiệp) khi thanh toán, mua sắm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Ngân hàng Bản Việt triển khai gói vay ưu đãi 6.000 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa triển khai gói vay ưu đãi giá trị lên tới 6.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, nhằm giúp doanh nghiệp Việt gỡ rối bài toán về vốn.

VietinBank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm, tổ chức ngày 6/7, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, tác động lớn tới nền kinh tế trong suốt thời gian qua nhưng 6 tháng đầu năm hoạt động kinh doanh của VietinBank vẫn có những kết quả tích cực.

PVcomBank miễn phí đổi thẻ Chip nội địa trên toàn hệ thống

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để giúp khách hàng giao dịch thêm an toàn, thoải mái và tận hưởng nhiều tiện ích thanh toán hiện đại, từ tháng 6/2020, chủ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank) được đổi từ thẻ từ sang thẻ Chip không tiếp xúc chuẩn VCCS tiên tiến nhất với chi phí “0 đồng”.

Sacombank bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào nguồn vốn ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân vay để sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, góp phần hỗ trợ khách hàng tái sản xuất và ổn định cuộc sống sau dịch Covid-19.

75% giao dịch thanh toán dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Khánh Hòa qua Ví MoMo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau chưa đầy 1 năm triển khai (từ ngày 1/9/2019 - 30/6/2020), hơn 75% phí/lệ phí thanh toán trực tuyến các dịch vụ công tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công (HCC) trực tuyến tỉnh Khánh Hòa được thực hiện qua Ví điện tử MoMo.

Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng sơ kết 6 tháng đầu năm

Hoạt động ngân hàng - Bảo Đăng - 15:58 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Ngày 10/7, Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Shinhan Finance là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020

Tin hội viên - M.H - 14:41 10/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) được HR Asia - một trong những tạp chí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực Nhân sự bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày chuyển đổi số

Công nghệ - M.H - 14:26 10/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) sẽ tổ chức Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam), diễn ra trong 2 ngày 11-12/8/2020 tại Hà Nội.

Trái phiếu doanh nghiệp thu hút nhà đầu tư cá nhân

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 14:01 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt quy mô, tính thanh khoản và khả năng tiếp cận đã khiến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) từ chỗ là kênh đầu tư dành riêng cho tổ chức đã dần trở thành một lựa chọn đầu tư mới cho khách hàng cá nhân.

Bến Tre phải phát triển chuỗi giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu

Kết nối - H.P - 11:34 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 9/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre, một trong 12 tỉnh có mức tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2020.

Vinamilk ra mắt sản phẩm tạo đột phá: Sữa bột trẻ em có bổ sung tổ yến

Doanh nghiệp - Thu Trang - 11:13 10/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ em, góp phần vào mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã cho ra mắt sản phẩm sữa bột “Dielac Grow Plus có Tổ Yến”.

Ảnh hưởng của Covid-19 tới ngành Ngân hàng sẽ rõ hơn trong nửa cuối năm 2020

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 16:04 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại dịch Covid-19 đã khiến các khoản nợ quá hạn đã tăng lên, một số ngân hàng đã tăng trích lập dự phòng... Trong bối cảnh đó, Công ty Chứng khoán VNDIRECT dự báo nợ xấu có thể tăng cao hơn trong nửa cuối năm 2020.

Ngân hàng Bản Việt cùng JCB ra mắt 2 sản phẩm thẻ tín dụng mới

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 15:56 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa phối hợp cùng JCB ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng mới mang đến nhiều tiện ích, tính năng và ưu đãi hấp dẫn: Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt và Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt.

Bán lẻ chật vật hoạt động trở lại sau dịch Covid-19

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 15:51 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Dù các doanh nghiệp đã dần quay lại trạng thái làm việc “bình thường mới” nhưng thị trường bán lẻ đang khá chật vật hoạt động trở lại sau dịch Covid-19.

Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại

Thị trường - Thu Trang - 15:49 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa công bố cho biết, lãi suất liên ngân hàng đã bật tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 8/7/2020.

Doanh nghiệp nhỏ hậu Covid: Biến nguy cơ thành thời cơ

Hoạt động ngân hàng - Ngân Hằng - 15:34 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Các chuyên gia cho rằng, nếu biết nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp Việt Nam có đầy đủ yếu tố để tạo nên cú hích lớn cho sự phát triển trong tương lai gần. 

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch dài hơi kích thích kinh tế

Tin tức - Đức Tuân - 15:30 09/07/2020
Với bối cảnh hiện nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%. Kiểm soát lạm phát dưới 4%. Kiên quyết không để mất niềm tin vào công tác chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu dài hơi hơn từ nay đến năm 2021 để xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực.

Hà Nội khởi động lại quy hoạch sông Hồng

Kết nối - Võ Hải - 15:23 09/07/2020
(Thitruongtaichinhtiente.vn) - Thành phố phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy hoạch phân lũ, làm cơ sở xây dựng quy hoạch hai bên sông Hồng.

Bộ Công an khuyến cáo vay tiền qua app

Pháp luật - Nghiệp vụ - Thu Trang - 15:23 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bên cạnh các app cho vay tiền chính thống, hoạt động công khai, minh bạch thì hiện nay, xuất hiện app cho vay tiền núp dưới hình thức “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Để phân biệt, Bộ Công an khuyến cáo: “Người dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ… trước khi quyết định vay tiền qua app”.

Sacombank triển khai ưu đãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày”

Sản phẩm, dịch vụ - Mỹ Quyên - 15:22 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến ngày 30/9/2020, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” dành cho tất cả chủ thẻ quốc tế Sacombank Visa (trừ thẻ doanh nghiệp) khi thanh toán, mua sắm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ trên toàn quốc.

Ứng phó với Covid-19 – Khôi phục dòng vốn bền vững và tài chính phát triển vững mạnh

Hoạt động ngân hàng - Thanh Hải - 14:07 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/7/2020, Ả-rập Xê-út - nước Chủ tịch G20 phối hợp với Diễn đàn Pari đã tổ chức Hội thảo trực tuyến cấp Bộ trưởng về “Ứng phó với Covid-19 - Khôi phục dòng vốn bền vững và tài chính phát triển vững mạnh”. Việt Nam tham dự Hội thảo trong vai trò Chủ tịch ASEAN.

Ban hành Thông tư quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chính sách mới - P.V - 13:52 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư).

Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

Tin tức - H.P - 08:27 09/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lãi suất tiếp tục giảm trên thị trường liên ngân hàng

Thị trường - Thu Trang - 16:50 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Số liệu cập nhật thị trường tài chính tiền tệ vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam công bố cho biết, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 7/7.

Thị trường tài chính Việt Nam vượt qua sự cản đường của đại dịch Covid-19

Nghiên cứu - Trao đổi - TS.Nguyễn Đại Lai - 16:49 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đến nay, Việt Nam đã và đang đứng trong top đầu cả về chống dịch và duy trì phát triển kinh tế. Về kinh tế và thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam vẫn tăng trưởng dương ở mức cao nhất so với các nước trong khu vực và nhiều nước lớn trên thế giới. Tuy nhiên, với tư cách là một nền kinh tế có độ mở rất lớn, có rất nhiều thách thức đặt ra cho Việt Nam, tuyệt đối không thể chủ quan. 

Thủ tướng đốc thúc triển khai 3 dự án cao tốc Bắc-Nam

Tin tức - Đức Tuân - 14:59 08/07/2020
Sáng nay (8/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 3 đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

HSBC Việt Nam tài trợ Duy Tân xây dựng nhà máy nhựa tái chế

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Ngô Hải - 14:26 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/7/2020, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) và Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân (Duy Tân) tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng xanh nhằm tài trợ dự án xây dựng nhà máy nhựa tái chế của Duy Tân.

Tuần từ ngày 22-26/6: Doanh số giao dịch liên ngân hàng bình quân đạt 90.739 tỷ đồng/ngày

Thị trường - Thanh Hải - 14:24 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố cho biết, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng VND và USD (quy đổi ra đồng VND) tăng mạnh trong tuần từ ngày 22-26/6.

Cần có quan điểm chủ động, tích cực hơn về vai trò chính sách tài khóa trong tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Các Hiệp hội ngành, nghề - Mai Hiên - 11:40 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi dự Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 vào sáng ngày 7/7/2020.

Ngân hàng Bản Việt triển khai gói vay ưu đãi 6.000 tỷ đồng

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 11:00 08/07/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Bản Việt vừa triển khai gói vay ưu đãi giá trị lên tới 6.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, nhằm giúp doanh nghiệp Việt gỡ rối bài toán về vốn.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO