Công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro

TTTCTT| 17/05/2019 17:06
Theo dõi Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (RT & TTKB) giai đoạn 2012 -2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là TRUNG BÌNH CAO, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là THẤP. Báo cáo cũng xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế. 

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 17/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về RT & TTKB giai đoạn 2012 - 2017 và Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro RT & TTKB giai đoạn 2019 - 2020 tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố ngành Ngân hàng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm còn có các đại biểu là đại diện các bộ, ngành có liên quan, đại diện các đơn vị trực thuộc NHNN, đại diện các tổ chức báo cáo và hiệp hội trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, kế toán, luật sư, công chứng, kinh doanh trò chơi có thưởng, chuyển tiền, kinh doanh vàng bạc đá quý... Tại các điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc có sự tham dự của đại diện Ban lãnh đạo và cán bộ NHNN chi nhánh tỉnh thành phố, đại diện các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực ngân hàng.

Đánh giá rủi ro quốc gia về RT & TTKB (NRA) đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020 ban hành theo Quyết định 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 (Kế hoạch HĐQG), trong đó NHNN chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Bộ Công an chủ trì đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ khủng bố.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam sử dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố do WB xây dựng để thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Phó Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết: NHNN đã phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan trong gần 2 năm triển khai tích cực NRA với 3 cuộc họp với chuyên gia WB, hơn 20 cuộc họp của các nhóm làm việc, NHNN đã 2 lần gửi xin ý kiến các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến 1 lần các bộ, ngành và đến ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg phê duyệt, ban hành Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về RT & TTKB của Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017 (Báo cáo NRA), Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro RT & TTKB giai đoạn 2019 - 2020 (Kế hoạch hành động sau NRA).

Triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với vai trò là cơ quan đầu mối, theo Phó Thống đốc, NHNN đã: Công khai Báo cáo tóm tắt NRA trên website của NHNN (bản tiếng Anh, tiếng Việt) để các tổ chức trong và ngoài nước nghiên cứu. Có văn bản gửi các đối tượng thuộc quyền quản lý của NHNN (TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đại lý nhận, chi trả ngoại tệ, đại lý thu đổi ngoại tệ, các trung gian thanh toán) kèm Báo cáo NRA (phần đánh giá chung, đánh giá cụ thể về đối tượng báo cáo) yêu cầu triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đồng thời định kỳ tiến hành rà soát, đánh giá lại và đề ra biện pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị mình.

Bên cạnh đó, đã có văn bản gửi các bộ, ngành đề nghị triển khai các nhiệm vụ mà các bộ, ngành có liên quan được giao chủ trì tại Quyết định số 474/QĐ-TTg, bao gồm việc phổ biến Báo cáo NRA (phần có liên quan) trong nội bộ các bộ, ngành và các đối tượng báo cáo do bộ, ngành quản lý. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động sau NRA đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của bộ, ngành quản lý. NHNN đã có văn bản yêu cầu các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của bộ, ngành mình triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố; định kỳ tiến hành rà soát, đánh giá lại và đề ra biện pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đối tượng báo cáo.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Với các thông tin, số liệu, hồ sơ vụ việc thu thập được thông qua cơ chế phối hợp trong nước và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, các bảng câu hỏi khảo sát, các nghiên cứu, thông tin mở (báo, tạp chí, internet); thông qua bộ công cụ của WB đã xác định được “Nguy cơ” về rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như “Tính dễ bị tổn thương” trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam. Theo đó, báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 đã xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là TRUNG BÌNH CAO, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là THẤP. Báo cáo cũng đã xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế.

Triển khai NRA là nội dung quan trọng hàng đầu để phục vụ cho đánh giá đa phương cũng như có ảnh hưởng lớn đến kết quả đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam dự kiến vào cuối năm 2019.

Hội nghị đã tập trung vào các nội dung: Sự cần thiết và quá trình triển khai đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam; Kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố của quốc gia và theo lĩnh vực; dự thảo Kế hoạch hành động giải quyết rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng.

Với sự tham gia của đại diện nhiều lĩnh vực, ngành nghề, Hội nghị đã truyền tải những thông tin hữu ích về các kết quả chính của hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia, thông qua đó nâng cao nhận thức của các bộ ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế đối với công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố để triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

Kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị các bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động sau NRA đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của bộ, ngành mình; có các hình thức, biện pháp tuyên truyền kết quả NRA đến các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của bộ, ngành mình và có văn bản yêu cầu các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của bộ, ngành mình triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố. Tổng hợp kết quả triển khai, kịp thời gửi về NHNN để tiếp tục hoàn thiện báo cáo đánh giá tính hiệu quả của cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố để gửi cho APG trong đầu tháng 7/2019 cũng như phục vụ quá trình giải trình về các nội dung báo cáo đã gửi APG theo đề nghị của đoàn đánh giá. Và phối hợp với các hiệp hội để tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nội dung có liên quan trong Quyết định 474 nêu trên của Thủ tướng Chính phủ trong ngành mình..

Về phía các đơn vị thuộc NHNN, đối với Cơ quan TTGSNH, Phó Thống đốc yêu cầu: Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị ngày hôm nay, khẩn trương hoàn thiện để gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc NHNN đối với dự thảo Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro trong lĩnh vực NHNN, trình báo cáo Thống đốc ký ban hành. Chủ trì phối hợp với các vụ cục và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ; đầu mối tham mưu cho NHNN trong việc phối hợp với các bộ, ngành triển khai các hành động theo Quyết định số 474 nêu trên. Đầu mối đôn đốc các tổ chức báo cáo triển khai những nhiệm vụ được giao trong kế hoạch hành động sau khi được Thống đốc phê duyệt.

Với các vụ, cục thuộc NHNN: Khẩn trương góp ý cho dự thảo Kế hoạch mà Cơ quan TTGSNH đưa ra tại Hội nghị ngày hôm nay và gửi Cơ quan TTGSNH tổng hợp. Tích cực chủ động triển khai những nhiệm vụ được giao trong kế hoạch hành động sau khi được Thống đốc phê duyệt. Với các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố: Khẩn trương gửi ý kiến (nếu có) đối với dự thảo Kế hoạch mà Cơ quan TTGSNH đưa ra tại Hội nghị ngày hôm nay; phối hợp với Cơ quan TTGSNH để hỗ trợ đối tượng báo cáo trên địa bàn triển khai những nhiệm vụ được giao.

Phó Thống đốc cũng đề nghị các đối tượng báo cáo (không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng mà cả các lĩnh vực khác) chủ động truy cập website của NHNN để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tổ chức triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại đơn vị mình và đề ra biện pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được phát hiện quá đánh giá phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO